guru cemerlang

Download Guru Cemerlang

Post on 31-Dec-2015

68 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fgsadfg

TRANSCRIPT

INSTITUT PERGURUAN KAMPUS BAHASA MELAYU

BINA INSAN GURUGURU CEMERLANG

Nama: MUHAMMAD RABANI BIN MOHD AZAMNo. Matrik: 10834245NO I/C: 911026-01-5153Program: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)Semester: SEMESTER 6F

GURU CEMERLANGDalam menjalankan tugas bagi tugasan Bina Insan Guru yang telah diberikan, kami dikehendaki untuk menemu bual salah seorang guru cemerlang. Bagi menyelesaikan tugasan ini saya telah menemu bual salah seorang guru cemerlang yang diikhtiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di salah sebuah sekolah yang telah saya pergi iaitu Cikgu Eimli dari Sekolah Kebangsaan Bukit Khucai. Beliau merupakan guru Linus juga sebagai guru Bahasa Melayu di sekolah tersebut. Guru cemerlang adalah seorang guru yang telah diikhtirafkan atas perkhidmatan yang cemerlang dijalankan semasa menjalankan tugas dalam profesion keguruan.

Cikgu Eimli menerima penghargaan daripada Guru Besar

Menurut terma rujukan konsep guru cemerlang, Guru Cemerlang ialah guru yang menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan kepakarannya, menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenal pasti keperluan dan masalah pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi

Jelas pada maksud di atas, menjadi guru cemerlang akan lebih cenderung menumpukan perhatian penuh pada pengajaran dan pembelajaran murid. Melalui temubual yang dijalankan ke atas Cikgu Eimli dinyatakan bahawa menjadi guru cemerlang akan lebih memotivasikan dirinya ke arah kejayaan pelajar khususnya. Pelajar juga akan lebih yakin dan percaya pada kemampuan guru di atas tiket Guru Cemerlang. Beliau juga akan lebih bersungguh-sungguh menaikkan prestasi pengajaran, mempelbagaikan lagi teknik cenderung dengan gelaran yang telah diberikan. Beliau menjadi lebih proaktif ,responsif dan inovatif terhadap keperluan pelajar. Menjadi guru cemerlang juga memberi beliau peluang berkongsi bersama rakan-rakan lain yang setaraf untuk menaikkan lagi gred purata mata pelajaran.

Menjadi guru cemerlang akan cenderung bekerja kerana pelajar. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat dan membimbing pelajar ke arah kejayaan adalah matlamat utama beliau. Di atas gelaran guru cemerlang, kebolehpercayaan pelajar terhadap kemampuan guru cemerlang memang tidak boleh dinafikan lagi. Ini sekaligus membolehkan prestasi ditingkatkan.

Inovasi dalam pengajaran adalah keutamaan dalam dunia pendidikan sekarang. Menjadi guru cemerlang, membolehkan beliau akan sentiasa bersama dengan pelajar, melakukan inovasi baru pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Aktiviti permainan dikhususkan bagi memastikan pelajar sentiasa berminat dalam pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Aktiviti di luar bilik darjah lebih diperbanyakkan lagi untuk menjadikan inovasi satu budaya yang biasa dilakukan.

Satu perjuangan yang beliau harap dapat dilaksanakan ialah mewujudkan satu blog yang dapat menjadi rujukan semua guru Linus yang mengajar pelajar masalah literasi dan numerasi. Wawasan beliau adalah supaya blog tersebut diantarabangsakan sehingga ke luar negara.

Sebagai guru cemerlang juga, beliau akan memastikan pencapaian pelajar dapat membantu kepada melonjakkan NKRA sekolah. Bagi memastikan mutu sekolah dapat ditingkatkan, bidang kepakaran beliau diteguhkan dengan peningkatan prestasi pengajaran guru. Perkongsian idea adalah lebih penting bagi memastikan misi ini tercapai. Jika guru dapat dicemerlangkan, pelajar yang dihasilkan lebih gemilang hasilnya adalah sekolah yang terbilang.

PENGHASILAN INOVASI Melalui temubual dan pemerhatian yang dijalankan Cikgu Eimli menyatakan bahawa telah terdapat beberapa penghasilan inovasi yang telah dijalankan dalam pembelajaran dan pengajaran terhadap pelajarnya. Antara penghasilan inovasi yang terkini yang telah dilakukan adalah penghasilan bahan bantu mengajar yang diberi nama Belajar bersama Sotong dan Anak-anak

Belajar bersama Sotong dan Anak-anakBahan bantu mengajar yang telah dibina ini juga telah dipertandingkan oleh beliau dalam pertandingan inovasi. Alhamdulilah menurut beliau, bahan bantu mengajar yang dibina ini telah mendapat tempat sebagai johan dalam pertandingan inovasi peringkat negeri Selangor.

Bahan yang dibina ini berfungsi sebagai alat pembelajaran sambil bermain yang boleh disertai oleh guru dan murid-murid dalam bentuk kumpulan. Bahan bantu mengajar yang dibina ini juga sangat fleksibel dan bersesuaian dalam penggunaan bagi pelbagai mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil Matematik dan sebagainya.Dalam penggunaan bahan bantu mengajar ini ia melibatkan pergerakkan secara aktif oleh pelajar seperti tarian dan nyanyian. Pembelajaran yang dijalankan juga adalah secara hands-on dan penglibatan pelajar secara menyeluruh. Bahan bantu mengajar yang dibina ini turut telah diaplikasikan oleh guru-guru lain dalam pengajaran yang dijalan di sekolah tersebut. Respon dan ransangan yang diberikan terhadap pelajar juga dinyatakan positif dan menyeronokkan.

Bahan bantu mengajar diaplikasikan oleh guru pemulihan.

Bahan bantu mengajar diaplikasikan oleh guru Bahasa Tamil.Bahan bantu mengajar yang telah dibina ini turut mendapat perhatian daripada pihak Pejabat Pendidikan Daerah juga guru-guru di sekitar Selangor. Beberapa lawatan dan pengaplikasian telah dijalankan oleh guru-guru dari sekolah sekitar Selangor ke sekolah tersebut bagi melihat sendiri akan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar ini. Respon dank omen yang diberikan juga amat memberansangkan.

PERJALANAN SEPANJANG MENJADI GURU CEMERLANGMenurut Cikgu Eimli karier seorang guru menuntut kesabaran, semangat, tekad dan keazaman yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab dalam mendidik anak bangsa. Bagi beliau, minat adalah perkara kedua dalam menjalankan amanah sebagai seorang pendidik. Faktor paling utama ialah semangat ingin mencuba dan terus berusaha. Minat akan datang dengan sendirinya setelah kita mengenali dunia perguruan dan pendidikan ini.Seorang guru yang berjaya adalah guru yang amanah dalam mendidik anak bangsa. Amanah disini membawa maksud menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Seorang guru yang amanah dan ikhlas berbakti kerana Allah dan demi anak bangsa akan menghasilkan pelajar yang cemerlang dari segi moral dan rohani.Dugaan dan pengalaman baharu yang dihadapi oleh seseorang guru akan menjadikan mereka lebih kuat dan berpengalaman. Dalam menghadapi dugaan dan cabaran ini, seseorang guru harus percaya kepada ketentuan Allah dan menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan walau pun cabaran yang dihadapi amat hebat, namun akhirnya seorang guru itu akan mendapat pengalaman yang amat mahal harganya. Kerana Allah takkan menguji hambaNya diluar kemampuan mereka. Mungkin cabaran yang dihadapi dan berjaya diselesaikan oleh seseorang guru itu akan membawa guru itu ke dunia baharu yang lebih baik.Guru yang cemerlang akan memikul tanggung jawab dengan penuh amanah dan sentiasa memperbaiki diri untuk menyelesaikan masalah pelajar alam pembelajaran mereka. Seseorang guru hendaklah bertanggung jawab dalam setiap apa yang dilakukan untuk kebaikan muridnya. Mungkin bagi orang lain tindakan itu nampak tidak relevan, tetapi jika kita percaya apa yang kita lakukan itu memberi kebaikan kepada murid, maka teruskan sahaja.Selain itu seseorang guru harus bersedia berkorban masa, kesenangan, keselesaan, masa rehat dan kewangan demi kesejahteraan murid. Mungkin adakalanya kita akan rasa apa yang kita lakukan tak berbaloi dengan gaji yang kita terima, tetapi mungkin Allah akan membalasnya dengan cara lain seperti menganugerahkan murid yang mengingati kita seumur hidup dan lain-lain lagi.Seseorang guru juga hendaklah kreatif dalam P&P untuk menyesuaikan dengan pelbagai situasi yang tidak terjangka di sekolah kelak. Contohnya guru di sekolah pedalaman yang tidak mempunyai ABM yang lengkap untuk mengajar dan keadaan murid yang tidak tahu tentang teknologi semasa. Guru perlu kreatif supaya setiap objektif pengajaran tercapai.Guru bukan sahaja bertanggung jawab mendidik murid dari segi akademik, tetapi juga dari segi jasmani, emosi dan rohani untuk memastikan pengemudi negara di suatu masa kelak adalah insan yang terbilang dan seimbang dan juga berjaya di dunia dan akhirat.

ASPEK PEDAGOGI DAN PENGURUSAN KELASMenjadi seorang guru yang berkebolehan merupakan suatu tanggungjawab dalam menjana modal insan Negara khasnya di kalangan warga pelajar dan ibubapa, untuk bersama-sama meningkatkan kecemerlangan pendidikan negara. Namun, Cikgu Eimli menyatakan bahawa beliau juga sedar bahawa tugas paling mencabar yang telah diamanahkan oleh pihak kementerian dan masyarakat ini merupakan satu penghormatan amat tinggi kepada saya.

Dalam menghadapi cabaran era globalisasi yang semakin kompetitif pada hari ini, beliau berazam untuk melakukan segala usaha demi membuat perubahan dan pembaikan kepada murid-murid. Beliau sentiasa akan mencari pelbagai cara dan kaedah dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pendidikan negara. Di samping perlu berani mengambil pendekatanlevelling up,iaitu berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar yang lemah dalam menguasai sesuatu isi pelajaran sains khususnya, sehingga mereka boleh menguasai ilmu itu dengan baik dan dapat pula mengaplikasikannya dalam kehidupan harian dengan jayanya.

Beliau juga mencari strategi tertentu untuk meningkatkan mutu pengajaran sains termasuklah menjalankan kajian tindakan dari semasa ke semasa demi mencari kaedah dan dan teknik yang paling bersesuaian dalam membantu murid menguasai sesuatu tajuk pelajaran yang dirasakan sukar difahami dan diingati oleh para murid. Ini mengambil kira fakta yang disokong oleh kajian-kajian saintifik bahawa