guru berkesan

Download Guru berkesan

Post on 25-Jul-2015

94 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 1 GURUGURU BBERKESANERKESAN A.GHANI BIN AWANG, K.B., P.A., (Mal) Ketua Sektor, Sektor Psikologi dan Kaunseling, 2. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 2 3. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 3 4. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 4 5. Ada antara mereka (guru-guru) terlibat dengan perniagaan sehingga ada jenaka yang menyatakan bilik guru adaah pasaraya yang terlengkap kerana di bilik itu kita dapat membelinya daripada kerepek pisang kepada kuih muih seperti karipap dan roti canai segera serta pelbagai jenis kuih raya, daripada taperware kepada pinggan mangkuk dan kain baju dan segala jenis tongkat ali daripada tea kopi dan pil serta pelbagai jenis ubatan. Beberapa produk terbaru termasuk propolis gold boleh dipesan melalui bilik guru. Nordinkayat. 6. PENINGKATAN KEMAHIRAN DAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN (PAKAR RUJUK) BERKEBOLEHAN MEMBUATBERKEBOLEHAN MEMBUAT KEPUTUSANKEPUTUSAN PENGAMALAN CIRI-CIRIPENGAMALAN CIRI-CIRI PERIBADI POSITIFPERIBADI POSITIF BERKEBOLEHANBERKEBOLEHAN MERANCANG, MELAKSANAMERANCANG, MELAKSANA DAN MENILAIDAN MENILAI BERKEBOLEHANBERKEBOLEHAN MENAMBAH NILAI (VALUEMENAMBAH NILAI (VALUE ADDED)ADDED)BERKEBOLEHAN MEMIMPINBERKEBOLEHAN MEMIMPIN DAN MENGURUSDAN MENGURUS TUNTUTAN KEPADA PEGAWAI 7. CIRICIRI / SIFAT- SIFAT SEORANG PENJAWAT AWAM 8. ADA KESEDARAN MENJADI PENJAWAT AWAM Sanggup dan bersedia Bekerja kerana Allah (ada tanggungjawab kepada Allah S.W.T) Memiliki kekuatan diri dan mengukuhkannya Memeriksa kelemahan diri dan memperbaiknya Sentiasa melaksanakan kebaikan Wang bukan segalanya 9. Menjaga kesihatan fizikal Cerdik dan memahami banyak perkara melalui pembacaan dan pengalaman Pengetahuan yang luas Akal budi yang perkasa MEMILIKI KESIHATAN DAN KEUPAYAAN FIZIKAL DAN MENTAL Mengharungi apa jua cabaran dan menyelesaikannya Mempunyai kemahuan yang kuat 10. MEMPUNYAI PANDANGAN JAUH, TAJAM DAN OPTIMIS Ada visi yang jelas dan mencuba untuk mencapainya Proaktif Inisiatif Kreatif dan inovatif Tidak putus asa 11. DISIPLIN 12. THE ONLY PROBLEM INTHE ONLY PROBLEM IN ANY ORGANIZATION ISANY ORGANIZATION IS PEOPLE ARE NOT DOINGPEOPLE ARE NOT DOING WHAT THEY ARE SUPPOSEDWHAT THEY ARE SUPPOSED TO DOTO DO 13. The Winner sees an answer for every problem. The Loser sees a problem for every answer. 14. Stress? 15. Alhamdulillah, kehidupan kita tidak begini 16. di tempat orang..bukan di 17. Key Success Factor 1. Passion 18. Installing main body 19. Key Success Factor 2.Satisfaction 20. Ambil gambar 21. Kesungguhan juru gambar vs kesungguhan kita 22. Key Success Factor 3.Commitment 23. NEED TO CHANGE IF I DONT CHANGE MY SELF, NOBODY WILL CHANGE FOR ME. IF I DONT HELP MY SELF, NOBODY WILL HELP ME. 24. Pusat Latihan Gimnastik di 25. Key Success Factor 4. Ikhlas 26. Kunci kebahagiaan = IKHLAS 27. Integriti. Quality of being honest and having strong moral principles ( Oxford Dictionary ) Kejujuran. ( Kamus Dewan edisi baru ) 28. Key Success Factor 5. Feeling of ownership 29. For Honour We Stand, With Valour We Fight 30. Key Success Factor 6. Teamwork 31. We are very good in individuals also as a team 32. Winners are a part of the team. Losers are apart from the team. 33. Jika setiap anggota melaksanakan tugas dan tahu tanggung jawab berpasukan, sentiasa melonjak menggapai wawasan, tanpa ada yang mementingkan diri sendiri.. 34. 3 Gelombang 5 Aspirasi Sistem 6 Aspirasi Murid 9 Bidang Keutamaan 11 Anjakan 150 Inisiatif Jan 19, 2015 38 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 35. Gelombang 1 2013 2015 (GTP2.0) Gelombang 2 2016 2020 (RMK11) Gelombang 3 2021 2025 (RMK12) Jan 19, 2015 39 3 Gelombang 36. 1. Akses 2. Kualiti 3. Ekuiti 4. Perpaduan 5. Kecekapan AKEPK AQEUE Jan 19, 2015 40 5 Aspirasi Sistem Pendidikan 37. 1. Akses kepada pendidikan berkualiti 100 % enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas 2. Kualiti standard antarabangsa Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa (TIMSS dan PISA) 3. Ekuiti untuk semua murid 50 % pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekomi, gender) 4. Perpaduan dalam kalangan murid Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian 5. Kecekapan tinggi dalam pelaksanaan Sistem yang memaksimumkan pulangan (dalam bentuk keberhasilan murid) untuk setiap ringgit yang dibelanjakan mengikut peruntukan bajet yang disediakan. Jan 19, 2015 41 5 Aspirasi Sistem Pendidikan 38. 1. Pengetahuan 2. Kemahiran Berfikir 3. Kemahiran Memimpin 4. Kemahiran Dwibahasa 5. Etika dan Kerohanian 6. Identiti Nasional Jan 19, 2015 42 6 Aspirasi Murid 39. 1. Pengetahuan Kemahiran literasi dan numerasi Menguasai mata pelajaran teras (BM, BI, Matematik, Sains, Sejarah, Kemanusiaan dan Geografi) Menambah ilmu dan kemahiran dalam bidang lain (Seni, Muzik dan Sukan) Mengaplikasi ilmu pengetahuan dalam situasi harian tiada had - videoJan 19, 2015 43 Aspirasi Murid 40. 2. Kemahiran Berfikir Mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat Menghubung kait pelbagai disiplin ilmu Mencipta ilmu baharu Menguasai pelbagai kemahiran kognitif (KBAT) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT / HOTS) Pemikiran kritis menyelesai masalah dan membuat keputusan Penaakulan Pemikiran kreatif Pemikiran inovatif Jan 19, 2015 44 Aspirasi Murid 41. 3. Kemahiran Memimpin Mengamalkan ciri kepemimpinan Bekerja dalam pasukan Mencapai potensi diri sepenuhnya melalui aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah Dimensi Kepemimpinan Keusahawanan Berdaya tahan Kecerdasan emosi Keterampilan berkomunikasi (lisan dan bertulis) dengan berkesan Jan 19, 2015 45 Aspirasi Murid 42. 4. Kemahiran Dwibahasa Menguasai Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Berupaya menggunakan BM dan BI dalam persekitaran kerja. Digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Jan 19, 2015 46 Aspirasi Murid 43. 5. Etika dan Kerohanian Kerohanian: mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup, serta mendukung standard moral yang tinggi. Integriti: mempunyai keberanian, disiplin, dan semangat untuk melakukan perkara yang betul; dan Tanggungjawab sivik: bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar, dan berkeupayaan memberi sumbangan kepada masyarakat. Jan 19, 2015 47 Aspirasi Murid 44. 6. Identiti Nasional Mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional Berpegang teguh dengan prinsip Rukun Negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia Berbangga menjadi rakyat Malaysia dengan semangat patriotisme Jan 19, 2015 48 Aspirasi Murid 45. 1. Memartabatkan profesion keguruan 2. Meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah 3. Meningkatkan kualiti sekolah 4. Memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran 5. Meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa Jan 19, 2015 49 9 Bidang Keutamaan 46. 6. Mengukuhkan pelibatan ibu bapa, sektor swasta dan masyarakat sebagai rakan kongsi dalam pendidikan 7. Meningkatkan kesediaan murid untuk merebut peluang dalam pendidikan tinggi dan pasaran kerja 8. Memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber 9. Membina kemampuan serta keupayaan sistem penyampaian pendidikan Jan 19, 2015 50 9 Bidang Keutamaan 47. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 51 RENUNGAN Kita tidak dilahirkan terus, berjaya, bahagia, pandai, menang Kita juga tidak dilahirkan terus, gagal, menderita, kecewa, jahil, kalah Tetapi kita mempunyai potensi untuk kedua- duanya. 48. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 52 BAGAIMANA MANUSIA INGIN DILAYAN ? Kasih sayang bukan dibenci difahami bukan dihakimi diterima bukan ditolak dihormati bukan dihina ditolong bukan disakiti keselesaan bukan digunakan berkembang bukan beku/statik 49. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 53 KUNCI KEJAYAAN DALAM PERHUBUNGAN MANUSIA IALAH UNTUK MELAYAN MANUSIA YANG MEMERLUKAN IDEA DAN PERASAAN YANG PERLU DIHORMATI WALAUPUN KITA TIDAK BERSETUJU DENGAN MEREKA. 50. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 54 PENGURUSANPENGURUSAN KELASKELAS GURU MENGURUSKAN KELAS DENGAN : i. Memastikan mewujudkan suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran ( selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot sesuai ) ii. Memastikan kehadiran murid untuk belajar iii. Memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. Mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. Memastikan peraturan kelas dipatuhi 51. 01/19/15 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 55 PERWATAKANPERWATAKAN GURUGURU GURU MENYUMBANG KEPADA SUASANA PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF i. Berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan pekeliling yang sedang berkuatkuasa ii. Bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu iii. Mengenali semua murid dan prihatin keperluan mereka iv. Berinteraksi secara sopan dan sentiasa riang v. Menggunakan nada suara yang sesuai vi. Menepati masa 52. 5 Unsur Kecemerlangan Menghayati matlamat hidup Perancangan yang rapi Keterampilan yang mapan Pemantauan yang rapi Adab dan akhlak terpuji PandanganPandangan M Yusof OM Yusof O 53. UNSUR KECEMERLANGAN Menghayati matlamat (ada misi & visi) Terfokus - Specific Dapat diukur pencapaiannya - Measurable. Boleh dicapai - Attainable/Achievable Realistic. Sabar - Time 54. UNSUR KECEMERLANGAN Perancangan yang rapi. Strength (kekuatan). Weaknesses (kelemahan). Opportunity (peluang). Threat (halangan) (Lihat dari sudut material, jasmani, sosial, emosi, rohani & intelek). 55. UNSUR KECEMERLANGAN Ketrampilan (intangible) Berfikir. Komunikasi. Pengurusan masa. Ketrampilan (Ketrampilan (tangibletangible)) Mambaca.Mambaca. Mencatat.Mencatat. Memandu kereta.Memandu kereta. Menyimpan fail danMenyimpan fail dan sebagainya.sebagainya. ((Sesuai dengan kerjayaSesuai dengan kerjaya dan