google document - penyisipan imej

of 33 /33
SUMITRA KAN FONG KUEN JABATAN ILMU PENDIDIKAN, IPGKTHO FEB 2015

Upload: sumitra-kan

Post on 19-Jul-2015

56 views

Category:

Internet


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Google Document - Penyisipan Imej

SUMITRA KAN FONG KUENJABATAN ILMU PENDIDIKAN, IPGKTHO

FEB 2015

Page 2: Google Document - Penyisipan Imej

Sign in ke Google Drive

Tujuan:

Menyisip pelbagai jenis imej ke dalam

Google Document

Page 3: Google Document - Penyisipan Imej

Create

Document

Tetapkan lokasi

dokumen (pilih

folder yang sesuai)

DRIVE > CREATE >

Document

Page 4: Google Document - Penyisipan Imej

Penyisipan Imej

(Insert Image)

Masukkan cursor ke

lokasi yang sesuai

Page 5: Google Document - Penyisipan Imej

Penyisipan Imej

(Insert Image)

Masukkan cursor ke

lokasi yang sesuai

Page 6: Google Document - Penyisipan Imej

Dialog box Insert Image

Alternatif-alternative

yang disediakan,

Page 7: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Upload

Alternatif #1:

Select an image to

upload.

Page 8: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Upload

Kenalpasti imej yang sesuai daripada

koleksi dalam

computer.

Page 9: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Upload

Page 10: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Upload

Alternatif #2:

Drag & Drop

Page 11: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Upload

Alternatif #2:

Tarik ke dalam

kotak ini.

Page 12: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Upload

Page 13: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: By URL

1. Klik “By URL”

* Paste Image URL

(Image Location)

Page 14: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: By URL

Gunakan Browser untuk

kenalpasti imej yang

sesuai.

Klik kanan tetikus

Pilih “Copy Image URL

(Image location)”.

3. Klik kanan & pilih

“Copy image URL”

Page 15: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: By URL

4. Paste “URL”

Page 16: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: By URL

Page 17: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Take a snapshot1. Klik “Take a

snapshot”

Page 18: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Take a snapshot

2. Klik ikon Webcam.

3. Klik “Close”.3. Klik “Allow”.

Page 19: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Take a snapshot

4. Klik “TAKE SNAPSHOT”.

Page 20: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Take a snapshot

5. Klik untuk memilih

imej.

6. Klik “Select”.

Page 21: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Take a snapshot

Page 22: Google Document - Penyisipan Imej
Page 23: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Search

1. Klik “Search”.

2. Taip kata kunci;

kemudian Klik “Search”.

Page 24: Google Document - Penyisipan Imej

3. Klik untuk memilih imej.

4. Klik “Select”.

Page 25: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Image: Search

Page 26: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Google Map

Print screen

1. Masukkan cursor.

Page 27: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Google Map

Tools > Research

2. Tools > Research

Page 28: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Google Map

Research panel terpapar.

Page 29: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Google Map

3. Klik “launcher (anak

panah arah ke bawah)”.

4. Klik “Everything”.

Page 30: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Google Map

5. Taip kata kunci.

Page 31: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Google Map

6. Klik “Insert”.

Page 32: Google Document - Penyisipan Imej

Insert Google Map

Page 33: Google Document - Penyisipan Imej

Selamat mencuba!