geografi ting 1

Click here to load reader

Post on 10-Jun-2015

1.430 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geografi form 1

TRANSCRIPT

TUGASAN MASA CUTI

TINGKATAN 1

GEOGRAFI

JULAI 2014SEKOLAH MENENGAH imtiaz ULUL ALBAB MELAKA

78300 ALOR GAJAH

TUGASAN MASA CUTI ( TMC )TINGKATAN 1 2014

GEOGRAFI

PENGESAHAN DARIPADA IBU BAPA / PENJAGA

Dengan ini saya (nama ibu bapa/penjaga ) ............................................................ , Kad pengenalan ................................................dan tarikh .......................................... mengesahkan bahawa anak saya seperti nama di atas telah melakukan Tugasan TMC (Tugasan Masa Cuti) yang telah dibekalkan oleh guru-guru .Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat bagi tiap-tiap soalan.Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah1. Puncak yang tertinggi dalam peta terdapat di bahagian ______ peta.

AUtara

BTimur laut

CTimur

DSelatan

2. Antara berikut, yang manakah peranan Pekan Raja Muda?

ISebagai pusat pengumpulan hasil pertanian

IISebagai pusat pengumpulan hasil perlombongan

IIISebagai pusat pentadbiran daerah

IVSebagai pusat pelancongan

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

3. Jenis kilang pada kawasan peta mungkin sekali

IMengetin ikan

IIMemproses getah

IIIMemproses bijih timah

IVMengilang kain

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

4. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai kawasan peta?

IKelapa sawit banyak ditanam di kaki bukit

IIPembalakan diusahakan secara giat

IIIPekerjaan utama ialah melombong dan bertani

IVCara perhubungan utama ialah melalui jalan raya dan jalan kereta api

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

5. Berapakah panjang jalan kereta api dalam peta?

A5.5 km

B6.5 km

C9.5 km

D10.5 km

6. Tanaman utama di kawasan kaki bukit ialah

AKelapa sawit

BGetah

CKoko

DTeh

7. Pilih pernyataan yang menerangkan kedudukan relatif sesuatu tempat?

IBank Pertanian terletak di sebelah kanan pawagam

IIRaju duduk di lajur dan baris tiga dalam kelas

IIISekolah terletak pada koordinat 3123

IVStesen bas terletak di hadapan pejabat pos

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

8. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan skala?Anisbah antara sentimeter dan kilometer

Bnisbah jarak peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi

Cnisbah antara dua objek dalam peta

Dnisbah antara dua jenis skala

Tambang bas dari rumah Aini ke sekolah ialah RM0.80. Masa yang diperlukan oleh Aini untuk berjalan kaki dari rumah ke sekolah ialah 20 minit.9. Jarak yang dinyatakan di atas dikenali sebagai

AJarak relatif

BJarak mutlak

CJarak masa

DJarak kos

Soalan 10 hingga Soalan 11 berdasarkan graf di bawah

10. Berapakah bilangan bapa murid yang bekerja dalam sektor pertanian?

A40 orang

B55 orang

C70 orang

D110 orang

11. Berapakah jumlah murid Tingkatan Satu pada tahun 2007?

A155 orang

B210 orang

C250 orang

D285 orang

12. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan Malaysia bebas daripada gempa bumi dan letusan gunung berapi?

AMalaysia dilindungi oleh Pulau Sumatera

BMalaysia terletak di luar Lingkaran Api Pasifik

CMalaysia terletak di atas pentas benua yang cetek

DMalaysia terdiri daripada semenanjung dan pulau

13. Proses seperti dalam rajah di atas telah membentuk..

Akerak bumi

Bombak besar

Cgunung lipat

Dlapisan bumi

Soalan 14 dan Soalan 15 berdasarkan peta di bawah

14. Antara berikut, banjaran manakah berkaitan dengan pusat-pusat peranginan di atas?

AI

BII

CIII

DIV

15. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai kawasan tanah tinggi bertanda II?

Idikenali sebagai banjaran besar

IImerupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia

IIIkemuncak yang tertinggi ialah Gunung Korbu

IVmerupakan banjaran tertinggi di Semenanjung Malaysia

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

16. Apakah kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia?IKaya dengan bijih timah

IIMerupakan kawasan tumpuan penduduk

IIIPenting sebagai kawaan pertanian hawa sederhana

IVSebagai kawasan penanam getah dan kelapa sawit

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Dataran Kedah - Perlis

Dataran Kelantan

Delta Rajang

17. Antara yang berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan kawasan di atas?ITerdiri daripada tanih laterit

IITerdiri daripada tanih aluvium

IIIMerupakan kawasan penanaman padi utama

IVMerupakan tapak perindustrian utama

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

18. Bentuk muka bumi Y dikenali sebagaiABatu tunggul

BGerbang laut

CTunggul sisa

DGua

19. Bentuk muka bumi bertanda P dikenali sebagai

ALagun

BTombolo

CTetanjung

DBeting pasir

20. Gambar rajah di atas menggambarkan proses pembentukanALikuan sungai

BTasik ladam

CPulau

DDelta

21. Bentuk alur sungai di atas terdapat di

APeringkat hulu

BPeringkat dewasa

CPeringkat hilir

DPeringkat tua

22. Apakah persamaan bagi tasik-tasik di atas?

IMerupakan tasik semula jadi

IIMembekalkan ikan air tawar

IIIMenjana kuasa hidroelektrik

IVMembekalkan air untuk pertanian

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

23. Kedua-dua sungai di atas mempunyai persamaan dari segi

IJalan pengangkutan air yang penting

IIKuasa hidroelektrik

IIIUntuk penggunaan air domestik

IVKegiatan pasar apung

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Burung hantu makan tikus.

Lembu dan kambing makan rumput.

24. Apakah kelebihan menggunakan kaedah di atas?

IMenjimatkan kos

IITidak mencemarkan alam sekitar

IIIDapat mengurangkan hakisan tanih

IVDapat melindungi hidupan liar

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

25. En. Wong seorang petani yang cintakan alam sekitar. Apakah yang boleh dilakukan olehnya untuk mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar?

IMenggunakan baja organik

IIMenggunakan racun serangga

IIIMenanam dengan giat

IVMengamalakan kaedah biologi

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Soalan 26 hingga Soalan 28 berdasarkan rajah di bawah

26. Semasa bumi berada pada kedudukan I, keadaan ini dikenali sebagai

Asolstis musim sejuk

Bsolstis musim panas

Cekuinoks musim luruh

Dekuinoks musim bunga

27. Di manakah kedudukan matahari tengah hari apabila bumi berada pada kedudukan II?AGarisan Jadi

BGarisan Artik

CGarisan Sartan

DGarisan Khatulistiwa

28. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan kedudukan IV?

IBerlaku pada 22 Disember

IIWaktu malam lebih panjang di hemisfera utara

IIIMatahari tengah hari tegak di atas Garisan Khatulistiwa

IVDikenali sebagai solstis musim sejuk

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Soalan 29 dan Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah

29. Kejadian di atas dikenali sebagai

ABayu darat

BBayu laut

CHujan bukit

DHujan perolakan

30. Berdasarkan rajah di atas, pernyataan yang manakah benar?

ISuhu udara di daratan lebih tinggi daripada permukaan laut

IIDaratan mengalami tekanan tinggi

IIIUdara bergerak dari lautan ke daratan

IVDaratan lebih cepat panas berbanding dengan lautan

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

31. Angin bertanda X dalam peta di atas dikenali sebagai

AAngin Monsun Barat Daya

BAngin Monsun Timur Laut

CAngin Sumatera

DAngin Taufan

32. Di Malaysia, hujan maksimum turun di kebanyakan kawasan pada musim

APeralihan monsun

BAngin Monsun Timur Laut

CAngin Monsun Barat Daya

DAngin Sumatera

33. Apakah faktor yang menyebabkan orang nomad Gurun Thar berpindah-randah dari satu tempat ke tempat yang lain?

Auntuk menjerat binatang

Buntuk mencari kawasan yang sejuk

Cuntuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan

Duntuk mencari tanah yang sesuai untuk bercucuk tanam

34. Kawasan berlorek dalam peta di atas mengalami iklim jenis

ASteppe

BGurun

CSiberia

DArtik

Hutan konifer yang terdapat di Siberia merupakan hutan pokok tirus paling luas di dunia. Ia juga dikenali sebagai Hutan X.

35. Hutan X dalam huraian di atas ialah

Ataiga

Boasis

Ckanopi

Dsteppe

36. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri iklim Greenland?

IJumlah kerpasan tahunan 800 mm

IIMusim sejuk sangat sejuk dan panjang

IIIMusim panasnya singkat dan sederhana sejuk

IVKebanyakan kerpasan turun dalam bentuk salji

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

37. Antara berikut, yang