geografi mid year form 1 2014

Download Geografi mid year form 1   2014

Post on 29-Jun-2015

1.346 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]Soalan 1 hingga 10 berdasarkan peta di bawah.1. Nyatakan arah kedudukan Wakil Pos RG 534339 dari stesen trigonometri RG 524324A. UtaraB. SelatanC. Barat LautD. Timur Laut1 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah

2. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]2. Apakah aktiviti ekonomi yang dijalankan di dalam segi empat grid di bawah?A. Nelayan.B. Pertanian.C. Perhutanan.D. Pelancongan.343357 583. Berapakah jarak jalanraya yang menuju ke sekolah RG 521365 dari simpang Pekan Ganu RG 558357?A. 3.8 kmB. 7.8 kmC. 10.0 kmD. 13.4 km4. Apakah fungsi kawasan hutan yang terdapat di bahagian Tenggara peta?I Rekreasi.II Hutan simpan paya bakau.III Perlindungan hidupan liar.IV Kawasan tadahan.A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV5. Antara yang berikut, yang manakah pola petempatan berjajar dalam peta?A. Pantai Semarak.B. Pekan Ganu.C. Kg. Jambu.D. Kg. Giat.6. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat dalam segi empat grid di bawah?2 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 3. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]A. Teluk.B. Pantai.C. Tebing tinggi.D. Anak tanjung.333251 527. Kuil terletak di RG _______________.A. 535340B. 535360C. 340535D. 3605358. Apakah ciri budaya yang terletak di RG 555321?A. kuil.B. masjid.C. padang.D. hospital.9. Apakah koordinat bagi Tanda aras 14?A. 5436B. 3654C. 3755D. 553710. Apakah ciri fizikal yang boleh didapati di koordinat 5237?A. Sekolah.B. Beting Pasir.C. Tanjung Hasin.D. Pantai Semarak.11. Kedudukan berdasarkan pada titik persilangan di antara lajur dan baris dinamakan3 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 4. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]A. skalaB. jarakC. koordinatD. kedudukan relatifSoalan 12 hingga 15 berdasarkan peta di bawah.12. Rumah pengetua sekolah terletak di koordinatA. 4425B. 4522C. 4622D. 452513. Antara berikut, koordinat manakah yang dikaitkan dengan maklumat di bawah?A. 4423B. 4422C. 4523D. 4622X Pentadbiran dan pengurusan sekolah14. Apakah objek yang terletak di koordinat 46254 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 5. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]A. PadangB. AsramaC. KoperasiD. Stor Sukan15. Antara berikut, koordinat manakah yang dikaitkan dengan kawasan yang berlorek di bawah?A. 4424B. 4522C. 4524D. 4625Soalan 16 - 17 berdasarkan jadual di bawah.Kg. Y Kg. Q Kg. L Kg. MKg. Y 0 5 7 10Kg. Q 5 0 8 11Kg. L 7 8 0 5Kg. M 10 11 5 0Jadual : Jarak antara Kampung dalam Kilometer.16. Berapakah jarak Kg. L dengan Kg. M?A. 5 Kilometer.B. 7 Kilometer.C. 8 Kilometer.D. 10 Kilometer.17. Berapakah perbezaan jarak Kg. Q dengan Kg. M dari Kg. Y?A. 5 Kilometer.B. 10 Kilometer.C. 15 Kilometer.D. 20 Kilometer.Soalan 18 - 19 berdasarkan rajah 1.5 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 6. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]X = YRajah 118. Pada rajah di atas, dalam skala lurus mudah X mungkin sekali mewakiliA. Jarak.B. Jarak di atas bumi.C. Jarak di atas kertas.D. Jarak di atas pembaris.19. Jika X sama dengan 2SM dan Y sama dengan 1KM, skala lurus mudah yang manakah mewakili skalalurus berkenaan?Soalan 20 21 berdasarkan Graf di bawah.6 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 7. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]20. Lokasi pelancongan yang paling popular pada tahun 1991 ialahA. Lokasi WB. Lokasi XC. Lokasi YD. Lokasi Z21. Jumlah pelancong bertambah sejak tahun 1991 dan peningkatan mendadak pada tahun 1993...Berdasarkan kenyataan di atas, lokasi yang dimaksudkan ialahA. Lokasi WB. Lokasi XC. Lokasi YD. Lokasi Z22. Apakah yang dimaksudkan dengan pandang darat fizikal?A. Unsur semula jadi yang diubah suai.B. Unsur buatan manusia yang tidak boleh digunakan lagi.C. Unsur yang terdapat di permukaan bumi hasil buatan manusia.D. Unsur semula jadi yang terdapat di permukaan bumi bukan hasil buatan manusia.23. Pandang darat budaya ialah7 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 8. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]A. Unsur semula jadi yang diubah suai.B. Unsur buatan manusia yang tidak boleh digunakan lagi.C. Unsur yang terdapat di permukaan bumi hasil buatan manusia.D. Unsur semula jadi yang terdapat di permukaan bumi bukan hasil buatan manusia.24. Antara berikut yang manakah tergolong dalam ciri ciri buatan manusia?I Air terjunII PantaiIII Jalan rayaIV Kawasan perlombonganA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IVSoalan 25 berdasarkan Rajah 2 di bawah.Rajah 225. Apakah bentuk muka bumi X?A. Tasik ladamB. Lurah bentuk UC. Dataran mendapD. Likuan terpenggal26. Apakah persamaan fungsi kedua-dua sungai di bawah?8 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 9. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]A. Sempadan negeri.B. Sumber pengairan.C. Jalan pengangkutan air.D. Sumber kuasa hidroelektrik. Sungai Endau Sungai BernamSoalan 27 28 berdasarkan peta di bawah.PQG2RG1G327. Banjaran Titiwangsa mungkin sekali banjaran yang bertandaA. PB. QC. RD. SSG428. Gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi sekali di Malaysia yang terletak di gunung yangbertanda...A. G1B. G2C. G3D. G429. Antara berikut, banjaran gunung yang manakah terletak di negeri Sabah?9 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 10. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]A. Banjaran Benom.B. Banjaran Brassey.C. Pergunungan Iran.D. Banjaran Tama Abu.Soalan 30 31 berdasarkan rajah di bawah.30. Gerbang laut mungkin sekali bahagian yang bertandaA. PB. QC. RD. S31. Selepas mengalami proses hakisan yang pesat pada bahagian P akan runtuh dan menghasilkanbentuk muka bumi baru yang dikenali sebagai batu tunggul. Bentuk muka bumi ini mungkin sekalibahagian yang bertandaA. PB. QC. RD. S32. Manakah bentuk muka bumi berikut tidak terdapat di kawasan pinggir pantai?I GuaII GentingIII Tebing tinggiIV Gerbang lautA. IB. IIC. IIID. IV33. Kesan negatif akibat daripada pembinaan empangan di Malaysia termasuklah10 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 11. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]I gelongsoran tanahII sumber hutan terancamIII pembukaan kawasan hutanIV kawasan hutan ditenggelami air.A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IVSoalan 34 35 berdasarkan rajah di bawah.34. Apakah nama pola seperti yang ditunjukkan di dalam rajah di atas?A. Pola sejajar.B. Pola ranting.C. Pola sepunca.D. Pola setumpu.35. Antara berikut, manakah pola saliran seperti dalam rajah di atas boleh didapati di Malaysia?A. Tasik Pedu.B. Tasik Bera.C. Tasik Kenyir.D. Tasik Temenggor.11 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 12. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]Soalan 35 berdasarkan peta di bawah.36. Tasik yang Y merupakan...A. tasik bekas lombong.B. tasik buatan yang terbesar di Malaysia.C. punca sungai yang terpanjang di Malaysia.D. tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia.37. Antara berikut manakah kepentingan saliran di Malaysia?I Sumber protein.II PengairanIII Pemendapan kelodak sungaiIV Pembersihan bahan buangan sisa domestikA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV38. Tanah Tinggi di Switzerland penting kerana...I untuk kegiatan pembalakan.II terkenal sebagai pusat perubatan.III terkenal dengan kegiatan luncur ais.IV terkenal sebagai destani pelancongan.A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV12 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 13. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]39. Manakah bukan kepentingan bentuk muka bumi tanah pamah di negara kita? Untuk tujuan ...A. pertanian.B. petempatan.C. pembangunan industri.D. penjanaan kuasa hidroelektrik.40. Kejadian siang dan malam adalah kesan daripada ...A. kecondongan paksi bumi.B. putaran bumi pada paksinya.C. orbit bumi dalam bentuk elips.D. peredaran bumi mengelilingi matahari.Soalan 41 42 berdasarkan rajah di bawah.41. Apakah kejadian musim yang ditunjukkan dalam rajah di atas?A. Solstis musim sejuk.B. Ekuinoks musim bunga.C. Solstis musim panas.D. Ekuinoks musim luruh.42. Antara berikut, apakah yang berlaku di hemisfera selatan semasa kejadian musim seperti yangditunjukkan dalam rajah di atas?A. Masa siang lebih panjang di hemisfera selatan.B. Hemisfera selatan mengalami musim sejuk.C. Hemisfera utara mengalami musim panas.D. Matahari tegak di garisan khatulistiwa.43. Pada bulan Mac hingga Mei, negara-negara di Hemisfera Selatan mengalami...A. musim panas.B. musim bunga.C. musim sejuk.D. musim luruh.13 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 14. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah.44. Rajah di atas dikaitkan dengan kedudukan bumi pada...A. 21 Jun.B. 21 Mac.C. 22 Disember.D. 23 September.Soalan 45 46 berdasarkan rajah di bawah.45. Apakah jenis hujan yang ditunjukkan seperti dalam rajah di atas?A. Hujan batu.B. Hujan bukit.C. Hujan ribut.D. Hujan perolakan.X14 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 15. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]46. Kawasan bertanda X dikenali sebagai...A. hadap angin.B. lereng bukit.C. tadahan hujan.D. lindungan hujan.Soalan 47 berdasarkan rajah di bawah.Tiupan angin X47. Angin X seperti yang ditunjukkan di dalam rajah di atas ialah ...A. bayu laut.B. bayu darat.C. angin monsun.D. Ribut Sumatera. Hujan turun pada waktu petan. Awan terbentuk menandakan cuaca buruk. Hujan turun lebat diikuti dengan kilat dan petir48. Pernyataan di atas merujuk pada kejadian ...A. hujan batu.B. hujan ribut.C. hujan bukit.D. hujan perolakan.15 Tarikh Disediakan : 9/9/2014 6:48:12 AM | [ Lihat halaman sebelah 16. GEOGRAFI TINGKATAN 1 [PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1]Soalan 49 berdasarkan peta di bawah.UAngin X49. Antara berikut, manakah kenyataan yang menjelaskan ten