geografi – kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber

Upload: anonymous-fg9nu5

Post on 29-Feb-2016

54 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

geo

TRANSCRIPT

Geografi Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber

Geografi Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan SumberS2 VenusNorazam, Emir, Adzril, Damon

Kesan Penerokaan SumberTanihKesan PositifHasil tanaman bertambahMakanan yang diperlukan dapat menghasilPerlombongan bertambahKesan NegatifTanih menjadi tidak suburPeningkatan suhu atmosferaPencemaran alam semulajadi meningkat

HutanKesan PositifIndustri pembalakan dapat bertambahIndustri berasaskan kayu dapat bertambahKeperluan untuk kawasan dapat diselesaikanKesan NegatifFlora diancam kepupusanFauna diancam kepupusanKetandusan tanihPencemaran airBerlaku banjirKawasan hutan musnahKawasan tadahan hutan terjejas

Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Sumber Air

Kegunaan Air Kegunaan domestik contoh : Mencuci baju, memasak, menyiram bunga, mandi dan lain-lain.PertanianPerindustrianDiminum untuk menghidratkan badanAir untuk perlombonganAir untuk binatang ternakan

7/29/15Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Sumber Air(Bilangan penduduk berkurangan)Lebih air utk penduduk lain.Lebih pendapatan dalam perlombongan.Lebih air utk kegunaan lain.Lebih air untuk kegunaan domestik.

7/29/15Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Sumber Air(Bilangan penduduk bertambah)Air yang berhad utk semua pendudukPendapatan yang berkuranagn dalam perlombonganAir yang berkurangan utk kegunaan domestik.Binatang ternakan mungkin tidak mendap air yang cukup.

Langkah-langkah Penerokaan Sumber secara TerancangTanihMenambahkan pengunaan bajaMenebus mengguna bekas lombongMenebus mengguna payaTanaman berteresTanaman secara hidroponikMengguna teknik tanaman modenHutanMenubuhkan ladang hutanMunubuhkan ladang jatiMenebus guna bekas lombongMenebus guna payaRawatan sivilkulturMewartakan hutan simpanMewartakan taman negaraPenguatkuasaan undang-undangMewartakan hutan lipurKitar semula kertas

7/29/15Cara utk mengawal sumber airMembina empangan untuk mengawal kebanjiran,,mengawal bekalan air, hydroelektrik dan lain-lain.Menggunakan air yang kelebihan dari mencuci baju utk kegunaan lain.Semasa mandi menutup pili apabila menyabunkan diri supaya air yang tidak digunakan pada masa itu tidak dibazirkan.