gemilang t2_bab 1.doc

Download GEMILANG T2_BAB 1.doc

Post on 26-Oct-2015

9 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gemilang

TRANSCRIPT

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

1Mengapakah kedudukan Pulau Pinang dikatakan STRATEGIK ?

ALaluan angin monsun

BPusat pemasaran barangan

CPusat pengumpulan barang

DLaluan perdagangan dari India ke China

Pusat pengumpulan barang

Pelabuhan persinggahan

Pangkalan tentera

2Penyataan di atas mengambarkan kedudukan Pulau Pinang yang strategik.

Apakah KESAN penyataan di atas kepada Pulau Pinang ?

AInggeris mengambil Pulau Pinang

BInggeris memajukan kepulauan Melayu

CInggeris menubuhkan Negeri-negeri Selat

DInggeris memajukan Singapura dan Melaka

3Kedah menghadapi ancaman daripada Siam, Burma dan Bugis.

Apakah tindakan Sultan untuk mengatasinya ?

ASultan menyerah kalah

BSultan melarikan diri ke Perak

CSultan meminta bantuan Inggeris

DSultan menyerang Siam, Burma dan Bugis.

4Sultan Abdullah dan Franscis Light menandatanganai Perjanjian Inggeris-Kedah pada tahun 1786. Apakah KESAN Perjanjian tersebut kepada Kedah ?

AInggeris memonopoli negeri Kedah

BInggeris mula meduduki Pulau Pinang

CKedah mendapat bantuan tentera Inggeris

DKedah berjaya mengalahkan Siam, Burma dan Bugis

5Mengapahkah SHTI memerlukan Seberang Perai ?

I

II

III

IVSebagai benteng pertahananUntuk bercucuk tanam

Sebagai pangkalan tentera

Untuk meluaskan tanah jajahannya

AI dan IIC III dan IV

BII dan IIID I dan IV

6Surat-surat Kew ditandatangani antara Inggeris dengan Belanda.

Apakah tujuan Surat-surat Kew ditandatangani ?

AMengeratkan hubungan Inggeris-Belanda

BBelanda menyerahkan sementara jajahannya di Timur kepada British

CMembolehkan Stamford Raffles memerintah Jawa

DBelanda berhasrat meninggalkan Jawa

7Rajah di atas menunjukkan masalah pewarisan takhta yang dihadapi oleh Kerajaan Johor.

Bagaimanakah Stamford Raffles memperolehi Singapura kesan dari peristiwa tersebut ?

I

II

III

IVMuslihat

Berperang

Berbincang

Memperdaya

AI dan IIC III dan IV

BII dan IIID I dan IV

8Mengapakah ibu negeri Negeri-Negeri Selat di pindahkan ke Singapura pada tanun 1832 ?

AKedudukan Singapura lebih strategik

BKedudukan Singapura jauh ke selatan

CKedudukan Pulau Pinang yang makmur

DKedudukan Pulau Pinang yang lebih ke utara

9Berdasar peta di atas, mengapakah Negeri-Negari Selat ditubuhkan pada tahun 1826 ?

I

II

III

IVMenyeragamkan pentadbiran

Mewujudkan empayar Inggeris

Menyekat monopoli empayar Belanda

Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran

AI dan IIC III dan IV

BII dan IIID I dan IV

10Dialog merujuk kepada perbalahan antara British dengan Belanda di Kepulauan Melayu. Bagaimanakah mereka menyelesaikan perbalahan tersebut ?

ANegeri-Negeri Selat ditubuhkan

BPerjanjian Pangkor ditandatangani

CPerjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani

DNegeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan

11Rajah di atas menunjukkan Kedah menghadapi ancaman daripada ketiga-tiga kuasa tersebut pada kurun ke 18.

Apakah tindakan Kedah sererusnya ?

AMemohon bantuan daripada pihak British

BMemohon pelindungan dari kerajaan Acheh

CMemohon bantuan ketenteraan dari negeri Perak

DMemohon bantuan ketenteraan daripada Belanda

Peristiwa

Pembukaan Singapura 1819

Perjanjian Inggeris Belanda 1824

Penubuhan Negeri-negeri Selat 1826

12Senarai di atas menunjukkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di Tanah Melayu.

Apakah kesan peristiwa di atas ?

ABritish menguasai negeri-negeri Melayu

BBritish menjalin hubungan baik dengan Belanda

CBritish menguasai perdagangan rempah di Timur

DBritish mewujudkan pangkalan tentera yang besar

Pada tahun 1770 Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Pelantikan itu tidak dipersetujui oleh kerabat diraja Kedah.

13Penyataan di atas menggambarkan perlantikan takhta di Kedah yang mengakibatkan kedaulatan Kedah terancam.

Apakah kesan daripada peristiwa di atas ?

I

II

III

IVRaja Haji ditabalkan sebagai Sultan Kedah

Sultan Muhammad Jiwa berundur ke Kangar

Tentera Bugis menyerang dan menawan Kedah

Firma Jourdain, Sullivan de Souza membantu Kedah

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Pada kurun ke 18 SHTI menguasai Pulau Pinang

14Apakah kepentingan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris ?

I

II

III

IVPangkalan tentera

Pasaran barangan siap

Pelabuhan persinggahan

Pusat pengumpulan barang

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Tahun

Perjanjian

Kesan

1824

Inggeris - Belanda

X

15Rajah di atas merujuk kepada Perjanjian Inggeris Belanda tahun 1824.

Apakah X ?

I

II

III

IVBritish mengambil alih pentadbiran MelakaKedua-dua pihak berjanji untuk menghapuskan lanun

Belanda mengiktiraf pendudukan British di Singapura

Belanda memonopoli perdagangan di Kepulauan Melayu

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

16Mengapakah Pulau Pinang dianggap gagal mencapai kemajuan seperti yang diharapkan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris ?

AMenghadapi ancaman daripada Siam

BGagal menarik pedagang-pedagang luar

CPenduduk Pulau Pinang tidak mengalami pertambahan

DPelabuhan Pulau Pinang gagal menyaingi pelabuhan Betawi

Tahun

Peristiwa

1819

Pendudukan Inggeris di Singapura

17Jadual di atas menunjukkan peristiwa pendudukan Inggeris di Singapura.

Apakah keistimewaan Singapura sehingga menarik minat Raffles untuk menduduki pulau tersebut ?

I

II

III

IVSesuai dijadikan pangkalan tentera

Mudah mengawal ancaman lanun

Kedudukannya yang strategik Mampu menyaingi perdagangan Belanda

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

18Perjanjian Inggeris Belanda 1824 telah menamatkan persaingan antara British dengan Belanda untuk menguasai Kepulauan Melayu.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat terhadap perjanjian tersebut ?

ABelanda tidak berupaya mengatasi kekuatan tentera British

BKuasa-kuasa barat hanya mementingkan diri mereka sendiri

CPerebutan takhta di negeri-negeri Melayu dapat diselesaikan

Derkongsian kuasa British dan Belanda di Kepulauan Melayu

19Perjanjian Inggeris Belanda 1824 telah menamatkan persaingan antara British dengan Belanda untuk menguasai Singapura.

Apakah faedah yang diperoleh oleh British melalui perjanjian tersebut ?

ABritish memonopoli perdagangan rempah

BBritish menguasai perdagangan bijih timah

CBritish berjaya menguasai perdagangan Siam

DBritish berjaya meluaskan pengaruh ke Tanah Melayu

Perancis menakluki Belanda

Raja Belanda menandatangani Surat-surat Kew

20Senarai di atas menunjukkan beberapa peristiwa yang berlaku semasa Perang Napolean di Eropah pada tahun 1773 1814.

Apakah kesan daripada peristiwa di atas ?

ABetawi dan Melaka ditabir oleh British secara sementara

BBritish membantu Perancis menyerang tanah jajahan Belanda

CBelanda menyerahkan semua tanah jajahannya kepada Perancis

DBelanda meminta bantuan ketenteraan daripada kerajaan British

JAWAPAN BAB 1

TINGKATAN 2

BILJAWAPANMUKA SURATBILJAWAPANMUKA SURAT

1D411A5

2A412A21

3C613B5

4B814C4

5A1015B17

6B1316D13

7D1617C15

8A2118B17

9D2119D20

10C2020C13

4