garis panduan penggunaan imej korporat ump panduan penggunaan imej... · pdf file01 garis...

Click here to load reader

Post on 03-May-2019

290 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Edisi Pertama @ 2018

GARIS PANDUANIMEJ KORPORAT

UMP ADVANCED

Untuk Percetakan, Penerbitan, Video Korporat dan Cenderamata

01

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

Untuk mempertingkatkan dan menyeragamkan imej UMP Advanced, semua warga UMP Advanced termasuklah staf dan pelajar, Rakan Kerjasama dan Ejen yang dilantik perlu mengetahui dan mengikuti garis panduan ini. Selain itu, garis panduan ini juga turut menjadi panduan utama bagi semua agensi-agensi luar yang terlibat dengan kerja-kerja pembekalan atau mereka bentuk bahan-bahan penerbitan, percetakan, promosi, publisiti, multimedia, produk cenderamata dan videografi perlu mengetahui dan memahami tentang garis panduan ini.

Sebarang pertanyaan atau khidmat nasihat mengenai garis panduan ini, sila hubungi:

Jabatan Pembangunan Perniagaan & PemasaranUMP AdvancedKompleks Pentadbiran Utama, Universiti Malaysia Pahang,Lebuhraya Tun Razak,26300 Kuantan, Pahang Darul Makmur

Tel. : 09-549 3172 / 3177 / 3165WhatsApp : 012 -670 3001Faks : 09-549 3166e-Mel : [email protected]

Setiap individu, bangsa, agama, masyarakat dan organisasi mempunyai identiti atau imej korporat yang tersendiri. UMP Advanced merupakan entiti yang berada dibawah Universiti Malaysia Pahang (UMP) maka tatacara penggunaan imej korporat adalah penting bagi menjamin kualiti dan perkhidmatan sejajar dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh UMP.

Memandangkan UMP Advanced merupakan sebuah entiti yang masih baharu di Malaysia, satu imej korporat yang jelas dan positif perlu wujud dan diutamakan. Adalah penting bagi UMP Advanced mewujudkan tatacara penggunaan imej korporat ini bagi tujuan untuk selaraskan penggunaan imej korporat untuk digunakan oleh Rakan Kerjasama, Ejen yang dilantik dan mana-mana yang terlibat bagi menjaga kualiti, perkhidmatan dan penjenamaan.

Justeru, diharap penerbitan risalah garis panduan ini mampu membina identiti, pejenamaan yang terbaik dan citra korporat UMP Advanced yang lebih jelas, mantap, kuat, positif serta terkemuka kepada semua. Garis panduan ini amat perlu kepada organisasi seperti UMP Advanced dalam mempromosikan dan menyebarluas-kan mengenai kewujudannya di Pantai Timur Malaysia.

Semua warga UMP Advanced, Rakan Kerjasa-ma, Ejen yang dilantik dan sesiapapun yang menggunakan imej korporat UMP Advanced perlu mengikuti prosedur dan spesifikasi korporat UMP Advanced yang diterbitkan di dalam risalah ini seperti warna korporat, logo, cenderahati dan sebagainya bagi memastikan penampilan penerbitan dan percetakan yang seragam. Manakala reka bentuk visual grafik dan fotografi yang dihasilkan di dalam buku panduan ini adalah merupakan panduan semata-mata.

Warga UMP Advanced boleh menggunakan dan memilih reka bentuk visual grafik yang difikirkan bersesuaian selagi tidak melanggari spesifikasi yang telah ditetapkan. Walau-bagaimanapun, sesiapa yang menggunakan imej korporat UMP Advanced ini perlu disah-kan oleh pihak UMP Advanced sebelum dicetak, dipamer atau digunakan untuk seba-rang majlis.

Diharapkan penggunaan garis panduan ini dapat digunakan sepenuhnya serta dapat membawa imej yang berkualiti bagi menjamin kualiti memberi satu impak yang besar keatas masyarat umum.

Kenapa Garis Panduan ini PENTING ?

Siapakah yang memerlukanGaris Panduan ini?

Kenapa Garis Panduan ini penting?Logo UMP Advanced dan UMPLogo (warna rasmi dan mukataip)Penggunaan logo rasmi dalampelbagai cetakanSkala LogoVariasi warna logoZon PengecualianLogo yang dilarangPenggunaan logo bagi penerbitandan percetakan (Rakan Kerjasama)Susunan logo yang dibenarkanContoh penggunaan logo bagipercetakanBannerBuntingBuku nota / catatanT-shirtBrosurBegCawanPenRantai KunciKad Bisnes / Kad NamaPapan Tanda

010304

0506070809

1011

121314151617181920212223

02

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

Kandungan

Kandungan Halaman

03

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

Logo UMP Advanced dan UMP

Bentuk berlian melambangkan kemantapan tadbir urus baik berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

Bentuk keseluruhan perisan bersegi lima melambangkan institusi pendidikan yang mempunyai falsafah, visi dan misi tersendiri bertunjangkan kepada lima nilai teras.

Nama ringkas perkataan UMP

yang menggambarkan ilmu pengetahuan yang digarap dan dikeluarkan di UMP.

Bentuk gading yang merupakan simbol negeri Pahang digarap secara dinamik bermaksud kekuatan ilmu dan kemahiran teknikal yang menyumbang ke arah kemakmuran sejagat.

Bentuk pena mencerminkan ilmu yang dijana oleh warga Universiti dengan penuh hikmah.

Bentuk orbit yang berputar mengelilingi berlian melambangkan ilmu yang progresif dan gabungan kedua-duanya mewakili graduan yang berwawasan global.

-Garisan berbentuk L membawa maksud Lifelong Learning-Bentuk seakan huruf V juga membawa maksud Vokasional-Bentuk Buku yang terbuka membawa maksud ilmu yang luas-Relevan dengan program yang ditawarkan oleh UMP Advanced berbentuk TVET melalui PSH.

UMP Advanced Sebagai penjenamaanbaharu menggantikan UAE

Tagline UMP Advanced

04

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

LOGO (WARNA RASMI DAN MUKA TAIP)

TOURCH RED

#FF0032

: 0: 99: 81: 0

CMYK

: 255: 0: 50

RGB

COBALT

#005BAB

: 95: 69: 0: 0

CMYK

: 0: 91: 171

RGB

PERSIAN GREEN

#00ADA5

: 77: 7: 42: 0

CMYK

: 0: 173: 165

RGB

Melambangkan simbol energi, kekuatan, hasrat, keberanian mencapai tujuan.Warna ini menyampaikan kecenderunganuntuk mencapai visi dan misi UMP Advanced

Mencerminkan pendidikan bersepadu sebagai wadah perpaduan dan tamadun bangsa

Font : Bangla MN BoldWarna : #005BAB (Cobalt)

PENERAJU PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

CETAKAN CMYKBewarna AsalLogo utama yang digunakandalam bahan percetakan rasmi

05

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

PENGGUNAAN LOGO RASMI DALAM PELBAGAI CETAKAN

CETAKAN GRAYSCLALE

CETAKAN OUTLINE (1 WARNA)

CETAKAN HITAM PUTIH

CETAKAN SATU WARNA BAGILATARBELAKANG BUKAN PUTIH

CETAKAN SATU WARNA (OUTLINE)BAGI LATARBELAKANG BUKAN PUTIH

K

K

85%

K 100%

K 100%

*Latarbelakang Cerah *Latarbelakang Gelap

30%

SAIZ MINIMUMTidak terlalu kecil hinggasukar dibaca.Saiz : 25mm Lebar

SAIZ A5Saiz yang dicadangkan35mm Lebar

SAIZ A4Saiz yang dicadangkan45mm Lebar

**Saiz yang dinyatakan adalah cadangan sahaja. Segala bentuk perubahan saiz bergantung kepada anda. Anda tidak digalakkan melanggar saiz minimum yang ditetapkan.

SAIZ A3Saiz yang dicadangkan60mm Lebar

SAIZ A2Saiz yang dicadangkan80mm Lebar

06

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

SKALA LOGO

Terdapat garisan putih mengelilingi logoUMP Advanced bagi menampakkan imejlogo lebih jelas pada latar belakang yanggelap

LATAR BELAKANG GELAP LATAR BELAKANG CERAH

Perkataan UMP Advanced dan PENERAJUPEMBELAJARAN SEPANJANG HAYATbewarna putih bagi latar belakang gelapdan hitam serta bewarna asal (biru) bagilatar belakang cerah.

07

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

VARIASI WARNA LOGO

Bagi mengekalkan imej korporat UMP Advanced, dilarang meletakkan tulisan atau apapun imej didalamzon pengecualian. Jarak zon pengecualian adalah bersamaan satu per lima (1/5) dari saiz asal logo.

08

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

ZON PENGECUALIAN

1/5

09

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

LOGO YANG DILARANG

Dilarang mengubahsuai skala asal Logo UMP Advanced dengan cara apa sekalipun

Dilarang mengubahsuai kedudukan logo

Dilarang meletakkan sebarang tulisanatau imej dibelakang logo

Dilarang mengubahsuai warna logo Dilarang meletakkan kesang bayang

Dilarang meletakkan outline pada logo Dilarang mengubahsuai logo / identiti asal

Dilarang mengubahsuai rekabentuk logo Dilarang mengubahsuai tulisan pada logo

10

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

PENGGUNAAN LOGO BAGI PENERBITAN DAN PERCETAKAN(RAKAN KERJASAMA)

LOGORAKAN KERJASAMA

Bagi Rakan Kerjasama UMP Advanced yang ingin mencetak sebarang iklan untuk hebahan dan promosiharus meletakkan logo seperti kedudukan yang dinyatakan dibawah

LOGORAKAN KERJASAMA

Susunan bagi penggunaan dua (2) logo

Susunan bagi penggunaan tiga (3) logo

Logo UMP dan UMP Advanced

Logo UMP, UMP Advanced dan logo anda

Kedudukan logo UMP berada dibahagian kiri

11

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

SUSUNAN LOGO YANG DIBENARKAN

Kedudukan logo UMP Advanced berada dibahagian kiri, logo UMP di tengah dan logo anda di bahagian kanan

PERINGATAN- Dilarang mengubahsuai kedudukan logo selain dari yang dinyatakan diatas- Saiz dan ketinggian logo harus sama- Jarak diantara logo mesti rapat dan tidak terlalu jauh

LETAKKANLOGO ANDA

CONTOH PENGGUNAAN LOGOBAGI PERCETAKAN

- Saiz yang dinyatakan adalah cadangan saiz yang sering digunakan. Anda berhak untuk menetapkan saiz banner sendiri mengikut keperluan anda.- Kedudukan logo hanya dibenarkan dikawasan A, B atau C- Kedudukan logo adalah kedudukan tetap. Segala perubahan perlu dirujuk kepada pihak UMP Advanced sebelum dicetak.

18 X 4

18 X 4

Spesifikasi :

Kedudukan Logo

Saiz

Metarial

13

GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT

BANNER

17 X 4

17 X 4

16 X 416 X 4

15 X 4

15 X 4

12 X 4

12 X 4

10 X 4

10 X 4

10 X 3

10 X 3

Tarpauline

A B C

- Saiz yang dinya