frog vle training teachers presentation slides

of 34/34
Transforming Education Through the Internet KURSUS LATIHAN FROG VLE (GURU)

Post on 24-May-2015

2.057 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Transforming Education Through the InternetKURSUS LATIHAN FROG VLE (GURU)

2. Transforming Education Through the InternetAktifkan YES ID Anda!!! Pastikan anda telah mendapat YES ID anda daripada Admin Frog VLE Sekolah 3. Transforming Education Through the Internet 3Aktifkan YES ID1. Taip URL www.yes.my2. Klik Activate Now!3. Klik Activate My Yes ID4. Masukkan 1BestariNet Yes IDdan Password; klik Verify5. Yes ID anda telah diaktifkan!Nikmati akses ke Frog VLEsecara percuma di mana juapada bila-bila masa. 4. Transforming Education Through the Internet1. Pastikan laptop/komputer tuan/puandisambungkan kepada talian internet!2. Pastikan laptop/komputer tuan/puanmenggunakan browser Google Chrome versiterkini.3. Menaip School Instance/URL pada address bar:Contoh: https://kodsekolah.1bestarinet.net4. Login Frog menggunakan pengguna Yes IDdan password yang telah diberikan Admin.Persediaan Frog VLE 5. Transforming Education Through the InternetPengenalanFrog VLE 6. Transforming Education Through the InternetFrog VLEKolaborasi dankomunikasi yangberkesan antarapengguna bandar danluar bandarPlatform Cloud based yangdiselenggarakan oleh YTLKemudahan untukPengajaran &PembelajaranMenyimpan semuamaklumat di satu tempatMembenarkan pelajaruntuk menggunakanteknologi di persekitaranyang selamat 7. Transforming Education Through the InternetPengurusan Sumber(Resource Manager) 8. Transforming Education Through the InternetObjektif: Menggunakan Resource Manager untuk pengurusan sumber,dokumen sekolah dan bahan-bahan P&PAktiviti:Memuat naik fail dan menambah folder ke dalam: My Documents (Simpanan Peribadi) Lesson Resources (Simpanan dan perkongsian bahan-bahan P&Psesama pengguna guru) School Documents (Simpanan dokumen umum Sekolah)Topik: Pengurusan Sumber 9. Transforming Education Through the InternetTopik: Pengurusan Sumber (Cadangan Struktur Pengurusan)(SimpananPeribadi)(Simpanan untukpara guru)(Simpanan untukwarga sekolah)Peribadi Kelas Laporan MinitMesyuaratPanitia BMBahasaMelayuBahasaInggerisMatematik SainsSuratKepadaIbu bapaHEM Akademik Ko-kurikulum PekelilingSejarah 10. Transforming Education Through the InternetPeribadiSuratJemputanSenaraiNamaPelajarMaklumatIbu bapaAJK KelasContohFOLDERPeribadi 11. Transforming Education Through the InternetBahasa MalaysiaTingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 5Tingkatan 4Tingkatan 3Nota RangkaianMatapelajaranLembaranKerjaSkemaPermarkahanSlaidContohFOLDERSUBJEK 12. Transforming Education Through the InternetHEMTahun 1 Tahun 2 Tahun 5Tahun 4Tahun 3SuratkepadaIbu bapaRangkaianMatapelajaranTatacaraSekolahCartaOrganisasiContohFOLDERHEM 13. Transforming Education Through the InternetDashboardPeribadi 14. Transforming Education Through the InternetObjektif: Menggunakan Dashboard Peribadi sebagai ruang profail danorganiser harian penggunaAktiviti:Mengedit Dashboard Peribadi: Nama Pengguna Tema Latar Belakang Susunan kotak WidgetsTopik: Dashboard Peribadi 15. Transforming Education Through the InternetLaman (Site) 16. Transforming Education Through the InternetObjektif: Menghasilkan laman sebagai sumber P&P dan berkongsi lamanyang dihasilkanAktiviti: Menghasilkan laman baru Memasukkan tag yang berkenaan untuk kategori laman Mengedit laman yang dihasilkan sebagai sumber P&P Membuat perkongsian laman dengan guru lainTopik: Menghasilkan Laman P&P 17. Transforming Education Through the InternetObjektif: Memuat turun laman dari FrogStoreAktiviti: Memuat turun laman (Site) dari FrogStore Mengedit laman yang dimuat turun dari FrogStoreTopik: Memuat turun laman dari FrogStore 18. Transforming Education Through the InternetLamanJabatan/Bidang 19. Transforming Education Through the InternetObjektif: Mengedit dan mengurus Laman Bidang sebagai KetuaBidang/Panitia dan menjadikannya sebagai ruang komunikasi utamaBidang/Subjek tersebutAktiviti:Ketua Bidang/Panitia akan mengedit laman yang dikongsi : Mengubah suai template yang sedia ada Menambah carta organisasi (contoh) Menambah halamanTopik: Laman Bidang 20. Transforming Education Through the InternetKalendar 21. Transforming Education Through the InternetObjektif: Menggunakan Kalendar untuk paparan aktiviti/acara yang terkinidan untuk menghantar jemputan ke acara/aktiviti tersebutAktiviti: Menghasilkan kalendar Menambah aktiviti/acara ke dalam kalendar Menghantar jemputan ke aktiviti/acara yang dihasilkan Menambah widget Kalendar ke dalam Dashboard Peribadi/SiteTopik: Kalendar 22. Transforming Education Through the InternetKalendarTempahan 23. Transforming Education Through the InternetObjektif: Menempah sumber-sumber yang berada di sekolah sebagaiguruAktiviti:Menempah sumber-sumber sekolah: Peralatan BilikTopik: Kalendar Tempahan 24. Transforming Education Through the InternetSaluran Bantuan 25. Transforming Education Through the InternetPeringkat Bantuan1 2 3Frog Admin Teknikal dan Frog VLE Saluran BantuanCommunity SiteMaklumat terkini danbahan-bahan rujukanFrog VLERelationshipManager/ImplementationConsultantPerhubungan Awamdan maklum balasSekolah 26. Transforming Education Through the InternetKomunikasi &Komuniti Pendidik 27. Transforming Education Through the InternetLaman untuk guru-guru seluruh Malaysiaberinteraksi, berkomunikasi dan berkongsi idea. 28. Transforming Education Through the InternetLaman untuk pelajar-pelajar seluruh Malaysiaberinteraksi dan menyuarakan pendapat. 29. Transforming Education Through the InternetLaman untuk seluruh warga sekolahberkomunikasi dan berkongsi pendapat. 30. Transforming Education Through the InternetE-mel Akses e-mel peribadi melalui Frog VLE Gunakan e-mel Yes sebagai medium komunikasi rasmi anda Akses terus kepada Google Drive untuk berkolaborasi denganwarga sekolah 31. Transforming Education Through the Internet 32. Transforming Education Through the Internet 33. Transforming Education Through the Internet 34. Transforming Education Through the Internet