frog vle training teachers presentation slides

of 34 /34
Transforming Education Through the Internet KURSUS LATIHAN FROG VLE (GURU)

Upload: ahmadsmkbbs

Post on 24-May-2015

2.074 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

KURSUS LATIHAN FROG VLE (GURU)

Page 2: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Aktifkan YES ID Anda

!!! Pastikan anda telah mendapat YES ID anda daripada Admin Frog VLE Sekolah

Page 3: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet 3

Aktifkan YES ID

1. Taip URL www.yes.my

2. Klik Activate Now!

3. Klik Activate My Yes ID

4. Masukkan 1BestariNet Yes ID

dan Password; klik Verify

5. Yes ID anda telah diaktifkan!

Nikmati akses ke Frog VLE

secara percuma di mana jua

pada bila-bila masa.

Page 4: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

1. Pastikan laptop/komputer tuan/puan

disambungkan kepada talian internet!

2. Pastikan laptop/komputer tuan/puan

menggunakan browser Google Chrome versi

terkini.

3. Menaip School Instance/URL pada address bar:

Contoh: https://kodsekolah.1bestarinet.net

4. Login Frog menggunakan pengguna Yes ID

dan password yang telah diberikan Admin.

Persediaan Frog VLE

Page 5: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Pengenalan Frog VLE

Page 6: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Frog VLE

Kolaborasi dan

komunikasi yang

berkesan antara

pengguna bandar dan

luar bandar

Platform “Cloud based” yang

diselenggarakan oleh YTL

Kemudahan untuk

Pengajaran &

Pembelajaran

Menyimpan semua

maklumat di satu tempat

Membenarkan pelajar

untuk menggunakan

teknologi di persekitaran

yang selamat

Page 7: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Pengurusan Sumber (Resource Manager)

Page 8: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Objektif: Menggunakan “Resource Manager” untuk pengurusan sumber,

dokumen sekolah dan bahan-bahan P&P

Aktiviti:

Memuat naik fail dan menambah folder ke dalam:

• My Documents (Simpanan Peribadi)

• Lesson Resources (Simpanan dan perkongsian bahan-bahan P&P

sesama pengguna guru)

• School Documents (Simpanan dokumen umum Sekolah)

Topik: Pengurusan Sumber

Page 9: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Topik: Pengurusan Sumber (Cadangan Struktur Pengurusan)

(Simpanan

Peribadi)

(Simpanan untuk

para guru)

(Simpanan untuk

warga sekolah)

Peribadi Kelas Laporan Minit

Mesyuarat

Panitia BM

Bahasa

Melayu

Bahasa

Inggeris

Matematik Sains

Surat

Kepada

Ibu bapa

HEM Akademik Ko-kurikulum Pekeliling

Sejarah

Page 10: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Peribadi

Surat

Jemputan

Senarai

Nama

Pelajar

Maklumat

Ibu bapa

AJK Kelas

Contoh FOLDER Peribadi

Page 11: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Bahasa Malaysia

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 3

Nota Rangkaian

Matapelajaran

Lembaran

Kerja

Skema

Permarkahan

Slaid

Contoh FOLDER SUBJEK

Page 12: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

HEM

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 4 Tahun 3

Surat

kepada

Ibu bapa

Rangkaian

Matapelajaran

Tatacara

Sekolah

Carta

Organisasi

Contoh FOLDER HEM

Page 13: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Dashboard Peribadi

Page 14: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Objektif: Menggunakan Dashboard Peribadi sebagai ruang profail dan

‘organiser’ harian pengguna

Aktiviti:

Mengedit Dashboard Peribadi:

• Nama Pengguna

• Tema Latar Belakang

• Susunan kotak

• Widgets

Topik: Dashboard Peribadi

Page 15: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Laman (Site)

Page 16: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Objektif: Menghasilkan laman sebagai sumber P&P dan berkongsi laman

yang dihasilkan

Aktiviti:

• Menghasilkan laman baru

• Memasukkan ‘tag’ yang berkenaan untuk kategori laman

• Mengedit laman yang dihasilkan sebagai sumber P&P

• Membuat perkongsian laman dengan guru lain

Topik: Menghasilkan Laman P&P

Page 17: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Objektif: Memuat turun laman dari FrogStore

Aktiviti:

• Memuat turun laman (Site) dari FrogStore

• Mengedit laman yang dimuat turun dari FrogStore

Topik: Memuat turun laman dari FrogStore

Page 18: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Laman Jabatan/Bidang

Page 19: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Objektif: Mengedit dan mengurus Laman Bidang sebagai Ketua

Bidang/Panitia dan menjadikannya sebagai ruang komunikasi utama

Bidang/Subjek tersebut

Aktiviti:

Ketua Bidang/Panitia akan mengedit laman yang dikongsi :

• Mengubah suai template yang sedia ada

• Menambah carta organisasi (contoh)

• Menambah halaman

Topik: Laman Bidang

Page 20: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Kalendar

Page 21: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Objektif: Menggunakan Kalendar untuk paparan aktiviti/acara yang terkini

dan untuk menghantar jemputan ke acara/aktiviti tersebut

Aktiviti:

Menghasilkan kalendar

Menambah aktiviti/acara ke dalam kalendar

Menghantar jemputan ke aktiviti/acara yang dihasilkan

Menambah widget Kalendar ke dalam Dashboard Peribadi/Site

Topik: Kalendar

Page 22: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Kalendar Tempahan

Page 23: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Objektif: Menempah sumber-sumber yang berada di sekolah sebagai

guru

Aktiviti:

Menempah sumber-sumber sekolah:

• Peralatan

• Bilik

Topik: Kalendar Tempahan

Page 24: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Saluran Bantuan

Page 25: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Peringkat Bantuan

1 2 3

Frog Admin

• Teknikal dan Frog VLE

• Saluran Bantuan

Community Site

Maklumat terkini dan

bahan-bahan rujukan

Frog VLE

Relationship Manager/

Implementation Consultant

Perhubungan Awam

dan maklum balas

Sekolah

Page 26: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Komunikasi & Komuniti Pendidik

Page 27: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Laman untuk guru-guru seluruh Malaysia berinteraksi, berkomunikasi dan berkongsi idea.

Page 28: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Laman untuk pelajar-pelajar seluruh Malaysia berinteraksi dan menyuarakan pendapat.

Page 29: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Laman untuk seluruh warga sekolah berkomunikasi dan berkongsi pendapat.

Page 30: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

E-mel

Akses e-mel peribadi melalui Frog VLE Gunakan e-mel Yes sebagai medium komunikasi rasmi anda Akses terus kepada Google Drive untuk berkolaborasi dengan

warga sekolah

Page 31: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Page 32: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Page 33: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet

Page 34: Frog vle training teachers presentation slides

Transforming Education Through the Internet