formula tatabahasa 2005

Click here to load reader

Download Formula tatabahasa 2005

Post on 21-May-2015

1.285 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KATA SENDI NAMA1. di tidak boleh digunakan untuk waktu,masa atau zaman. Jadi elakkan kesilapan berikut: x di masa itu x di hari Isnin (Penggunaan kata sendi yang betul ialah pada.Pada digunakan untuk merujuk waktu,tempat bagi perbuatan sesuatu kerja.Untuk merujuk kepada manusia dan haiwan apabila didahului perkataan ada)

2. KATA SENDI NAMAContoh ayat:1.Kapal terbang itu berlepas pada pukul tigapetang.2.Buku itu ada pada Ramli.3.Naluri mengawan ada pada semua binatang.4.Gantungkan gambar itu pada tempatnya. 3. KATA SENDI NAMA2. ke tidak tidak boleh digunakan untuk merujukkepada manusia, binatang atau binatang.X dihantar ke Ali.X diberikan ke kucing.(Kata sendi nama yang betul ialah kepada) Kepada merujuk kepada manusia,haiwan benda abstrak,menyatakan pecahan,dan menyatakan perubahan keadaan. 4. KATA SENDI NAMAContoh ayat:1.Susu itu diberikan kepada kucingnya.2.Paras air meningkat daripada 20cmkepada 30cm.3.Jangan dedahkan anak-anak kita kepadabahaya dadah.4.Harga saham syarikat itu menurun kepadaparas yang amat rendah. 5. PENGIMBUHANAwalan teR-1. Apabila teR- diimbuhankan pada kata dasar yang suku kata pertamanya berakhir dengan er, huruf r dalam awalan ter tidak digugurkan. Contoh: tersergam,terserlah,terpercik, terperdaya 6. BENTUKAWALAN meN- Awalan meN- ialah awalan yangmembentuk kata kerja aktif, sama adatransitif atau tak transitif. Mempunyai enam bentuk varian, bergantungpada huruf pertama kata dasar yangbercantum dengannya. Contoh : me-, mem-, men-, meng-, meny-,dan menge-. 7. ENAM BENTUK VARIAN meN-PERUBAHANKATA DASAR YANGMeN- menjadi BERMULA DENGAN HURUFMe-m, n, ny, ng, r, l, w, dan yMem- b, f, p, dan vMen- c, d, j, sy, t, dan zMeng-a, e, i, o, u, g, gh, kh, h, k, q, xMeny-sMenge- Kata ekasuku 8. PENGIMBUHANHuruf beberapa kata dasar akan berubah apabila digabungkandengan imbuhan meN- dan peN-. K(kalau) menjadi ngkemas mengemaskumpulpengumpul S(sakit) menjadi nysebut menyebut sapupenyapu P(pergi) menjadi mpukul memukulpandu pemandu T(tidur) menjadi n tunggumenunggutakutpenakut 9. PENGECUALIAN1. Terdapat perkataan yang bermula denganhuruf [ p ] yang menerima awalan mem-tanpa berlaku pengguguran. Contoh : mempelopori, mempelawa,mempercayai, mempunyai, memproses,mempedulikan, mempraktikkan,mempopularkan, memplagiat, memplaster,mempamerkan. 10. PENGECUALIAN2. Terdapat perkataan yang bermula denganhuruf [ t ] yang menerima awalan mem-tanpa berlaku pengguguran. Contoh : menternak, mentertawakan,mentablighkan, mentadbir, mentafsir,mentakrifkan, mentauliahkan,menterjemahkan, mentranskripsi,mentransformasi 11. PENGECUALIAN3.Terdapat perkataan yang bermula dengan huruf [k ] yang menerima awalan mem- tanpa berlakupengguguran. Contoh : mengkhususkan, mengkhayalkan,mengkabulkan, mengkanunkan,mengkatalogkan, mengkategorikan,mengklasifikasikan, mengkritik. Terdapat perbezaan makna antara mengajidan mengkaji 12. PENGIMBUHAN Imbuhan mer - bukan imbuhan Contoh: Merbahaya berbahaya merasa - berasa Pengecualian1. Terdapat beberapa perkataan yang bermula dengan huruf p yang menerima awalan meN- tanpa pengguguran huruf p. Contoh : mempelopori, mempunyai, mempercayai,mempeduli2. Kedua-dua perkataan yang bermula dengan huruf t menerima awalan meN- tanpa perguguran huruf t. Contoh : menternak,mentertawakan 13. Imbuhan Pe atau PerContoh :a. Perlantikanber + lantik= pelantikan b. Perlaksanaan ber + laksana = pelaksanaan c. Perlumbaan ber + lumba perlumbaan 14. 2. Penggunaan kan dan i a. Ayah mengeposkan abang sepucuk surat Ayah mengeposkan sepucuk surat kepadaabang b. Sembahyanglah kamu sebelum kamudisembahyangiMayat itu sedang disembahyangkan di masjid. Imbuhan kan digunakan pada benda mati. Imbuhan i digunakan pada benda bernyawa / manusia 15. PENGIMBUHAN di sebagai kata kerja/perbuatan - rapat Contoh: dicuci, dilarikan, disebut, dibuat. di- sebagai menunjukkan tempat - jarak Contoh: di sana di atas di Melaka di sini di bawahdi sekolah 16. 6. sempang ( - ) untuk kata ganda sengkang ( : - ) Contoh:Antara barang-barang berikut ialah : -7. pro kerajaan *anti -kerajaan insya-Allah pro-Malaysia anti-Israel rahmat-Nyaketuhananhamba-Mu *selepas pro atau anti kata nama khasmaka hendaklah letakkan sempang pro-Islam 17. 8. Penggunaan kata pinjaman (B. Inggeris) Tidak boleh dibuang semua. Contoh:pasporttelefon ambulanskapten definisi stesen9. Kata nama singkatan engkau - kau Contoh : kauambil - dirapatkan kamu - mu : surat darimu aku- ku : bondaku yang disayangi / dikasihi 18. 10. di antara dengan antaradi antara mestilah ada konsep ruang dan masaContoh: Di antara rumah saya dengan rumah Ali terdapat sebuah masjid. Antara saya dan Liza tidak ada hubungan lagi. Banyak persamaan antara Siti dan Idah.11. Penggunaan dari dan daripadadari untuk tempat , masa , Contoh: - mulai dari sekarang arah - bermula dari sekarang Daripada manusia, asal - Mulai sekarang kejadian dan perbandingan 19. PENGGANDAAN1. Apabila kata nama majmuk digandakan,hanya kata nama pertama digandakan. Contoh: jam tangan (jam-jam tangan) guru besar (guru-guru besar)