formula merawat hati

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2015

197 views

Category:

Spiritual

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Al- Hassan al-Basri mengungkapkan : “sesungguhnya seorang hamba itu akan sentiasa berada dlm kebaikan selama mana ada sesuatu yang mengingatkan dirinya , dan adalah muhasabah ( menghitung menginsafi) diri merupakan kesungguhannya.”

TRANSCRIPT

  • 1. FORMULAMERAWATHATIRingkasan buku..AHMAD ADNAN FADZILAMLY ASENAR

2. KANDUNGAN 1. CATATAN HATI 2. KENAPA HATI ? 3. JENIS PENYAKIT HATI 4. DOSA PEROSAK HATI 5.IMAN MENGHIDUPKAN HATI 6.TAUBAT DAN ISTIGHFAR MEMBERSIHKAN HATI 7.BAGAIMANAKAH MENJAGA HATI ? 8. MENJAUHKAN SEMUA PERKARA YG MENDATANGKANKEMURKAAN ALLAH SWT. 3. siapa yang kecintaan kepada Allah telahmenempati hatinya,maka kecintaan itu akanmenyibukkan dirinya hingga ia tidak tahu lagipanas dan sejuk, manis dan masam , hangat dandingin. Utbah al-Ghulam 4. BAB 1CATATAN HATI 5. 1 . BAIKI DIRIMU , DAN SERULAHORANG SELAIN DIRIMU Kebaikan dan kejahatan tidak dapat dipisahkan drpd kehidupan manusia. Maka, manusia sering dianjurkan untuk berdoa agar pagi da hari kita dimulakan dengankebaikan. Dunia seorang MUSLIM adalah BERPAKSIKAN kepada KEBAIKAN. KEBAIKAN pula bermula dpr DIRI SENDIRI dan kemudian MENGAJAK mereka ygberada di sekililingnya. ~ DAKWAH! Pentingnya HATI seorang DAI. Setiap muslin perlu tahu cara menjaga dan menjana hati untuk tujuan kebaikan. Kealpaan menyebabkan mesej Islam tidak dpat diterjemakan dengan baik. Bermula dengan hati yg suci yg sentiasa mengalunkan zikir2 mengingati Allah. 6. 2 . S E L A M A N YA D A L A M K E B A I K A N Al- Hassan al-Basri mengungkapkan :sesungguhnya seorang hamba itu akan sentiasa berada dlm kebaikanselama mana ada sesuatu yang mengingatkan dirinya , danadalah muhasabah ( menghitung menginsafi) dirimerupakan kesungguhannya. 7. 3 . S I A PA TUAN , DAN S IAPA HAMBA? Tuan = manusia (akal) Hamba = nafsu Hati yg dipengaruhi nafsu boleh menjadi buta , hati yg dilembutkan denganalunan zikir akan menajamkan mata hati. adapun orang yg melampaui batas . Dan lebih mengutamakan kehidupandunia. Maka sesungguhnya nerajalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang ygtakut kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri daripada keinginan hawanafsunya. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. surah An-Naziat :ayt 37-41. 8. 4 . A PA K A T A MEREKA , DAN APA KATAKITA? Fudhail bin Iyadh RHM berbicara: janganlah kamu lalai dan alpaterhadap diri kamu krn sesiapa yg lalai menjaga dirinya, maka dia telahmembunuhya. As-Sirri berbicara : diantara tanda-tanda istidraj (pemberian nikmatAllah kpd manusia , di mana pemberian itu tiak diredhai-Nya) ialah butatentang keaiban dalam diri. 9. 5 . B E R L A R I L A H KEPADA TUHANMU! Kemenangan bg seorang muslim adalah apabila bertemu dengan Allahdi akhirat kelak. Hapuskan segala syirik dan gantikn dengan cahaya keimanan melaluipanduan Al-Quran dan hadis. Hapuskan segala bentuk ketaatan kpd syaitan dan sekutunya denganpanduan hidup beribadat dan bersyariat. Menjauhi perlindungan manusia kepda meminta perlindungan kpdAllah. 10. 6 . M E M A H A M I DENGAN HATI Beruntunglah bagi umat Islam kerana telah dikurniakan panduan untukmenguruskan luaran dan dalaman. Anugerah terbesar dari Allah adalah hati yg mempunyai fungsi untukmemahami. dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanamkebanyakan drpd jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidakdipergunakannya untuk memahami (ayt2 Allah)- surah Al-Araf : ayt 79. 11. 7 . Q A L B U N SAL IM Qalbun salim = hati yg bersih! Dengarlah doa Nabi Ibrahim a.sdan janganlah Engkau hinakan aku pd hari mereka dibangkitkan.Iaitu pd hari harta dan anak2 tidak berguna. Kecuali org2 gmenghadap Allah dengan hati yg bersih. surah Asy-Syuara : ayt87-89. 12. 8 . M A S U K L A H DENGN AMAN Hakikat menjdi hamba Allah , dunia ini ibarat penjara bg merekayg mahu menjaga kebersihan hati. masuklah dengan aman, itulah ungkapan bg menyambut paratetamu Allah yg bersih hatiya. Kesan dari taubat dan istighfar yg sering dilakukan untkmembersihkan kekotoran dan karat dosa dlm hatinya. 13. 9 . B E R I S T I Q A M A H L A H Kedudkan yg sngt tinggi darjatnya! Menifestasinya akan membawa diri kita ke lapangan dakwah ygsebenar. Hati yg bersih tidak hanya memasakkan punggung di lantai masjid ,tetapi turut berperanan memijak bumi Allah yg luas ini. Kefahaman hati yg bersih ialah utk mempersiapkam diri mnjdpembantu kpd agama Allah. 14. BAB 2KENAPA HATI?? 15. Al-qalbu , tmpt lahirnya perasaan batin (iman,kufur, ikhlas dan riyak.Pusat bagi JIWAdan ROHHati (qalbu) ibaratraja atau peguasadalam diri, penentuarah tujuan hidup.Qalbu berpust dijantung.Perlu dirawatterlbih dahulusebelummerawat tubuh,Memandu perjalanan diri manusia, perilaku dantindakan . 16. ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusiaterdapat segumpal daging ! Jika baik segumpal dagingitu, maka akan baiklah tubuh keseluruhannya, dan jikarosak segumpal daging itu , maka rosaklah tubuhkeseluruhannya. Ketahuilah , segumpal daging yang akumaksudkan itu adalah hati riwayat al-Bukhari no.52. 17. 3 JENIS HATI MANUSIAQalbun salimHati sakit Hati mati 18. BAB 3JENIS PENYAKIT HATI 19. 1.PENYAKIT SYAK Menimbulkan keraguan Merasa tidak yakin kepada Allah , syariat-Nya dan rasul-Nya Lebih suka memilih kekufuran drpd keimanan, kesesatan dprhidayah , yg batil drpd yg hak. Pada mulanya ada sedikit keraguan, namun apabila tidak berusahamemadamkan keraguan itu , maka Allah membiarkan mereka terusberada dlm keraguan. 20. Punca keraguan adalah kejahilan. Maka hanya dapat dirawat dengan ilmu dan makrifat Allah menyuruh manusia mempelajari al-quran dan merenung danberfikir tntg ciptaan-Nya. Ubat penyakit kejahilan adlahilmu dan hidayah. 21. 2.PENYAKIT SYAHWAT Penyakit yg lahir dalam hatikerana kecintaan dan keinginankepada diri sendiri , dunia , hartadan wanita . Penyakit ini mendorongmanusia melakukan maksiat danperkara mungkar. 22. Puncanya ialah kelalaian. Manakala ubatnya adalah denganmengingati Allah seperti berzikir termasuklah melakukan semuaamalan yg boleh mengingatkan kita terhadap Allah. Hendaklah berusaha bersungguh-sungguh menjauhi maksiatkerana seseorang yg berada dlm maksiat bermakna dia lupa kepadaAllah. Ubat bagi penyakit keseatan adalah petunjuk ilahi. 23. TANDA- TANDA HAT I SAKITMengutamakansyahwatTidak mahumerawat hatiLupa kepada akhiratTidak peduli dengankejahilan diriTidak peduli dengandosa dan maksiat 24. TANDA TANDA HATI SIHAT Cintakan Allah Terdetik utk kembali kpd Allah Menjaga kualiti amal Menjaga amalan Berasa gembira mendengar ayat Allah Mengutamakan akhirat Mengutamakan ketaatan kepada Allah Berasa rugi jika tidak melakukan amalan baik Tubuhnya mahu beramal 25. BAB 4DOSA PEROSAK HATI 26. jika seseorang hamba melakukan suatu dosa, maka aanmuncul satu titik hitam di dalam hatinya. Jika diamenghilangkan dosa itu, kemudian beristighfar danmemohon ampun (darpd Allah), maka akan digilap kembalihatinya. Namun , jika dia kembali melakukan dosa lagi,maka akan bertambahlah titik hitam di dalam hatinyasehingga akhirnya meliputi keseluruhan hatinya. Inilah yangdiksudkan dengan ar-Ran yg disebut Allah dalam firman-nya(Surah al-Mutaffifin ,ayat 14 )yg bermasud :sebenarnya! (ayat2 Kami itu tiada cacatnya), bahkanmata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa) sebab(perbuatan kufur dan maksiat) yg mereka kerjakan.[riwayat Ahmad no. 7952] 27. 4 PUNCA DOSATERLEBIHBERCAKAP..TEREBIH MELIHATTERLEBIHMAKANTERLEBIH BERKAWAN 28. BAB 5IMAN MENGHIDUPKANHATI 29. Iman bermaksud meyakini sepenuhnya dalam hati aan segala yg dsampaikanoleh Nabi Muhammad s.a.w ialah wahyu Allah s.w.t yg terkandung dlm al-Qurandan sunnah. wahai orang-orang yg beriman! Sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruanRasul-Nya apabila Dia menyeru kamu kpd perkara2 yg menghidupkan kamu.Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat diantara seseorang itu dengan hatinya, dan sesungguhnya kepada Nyalah kamudihimpunkan. surah al-Anfal, ayat 24. 30. Imam as Suddiy ketka mentafisrkan maksud ayat berkata, .Perkara-erkara yg menghidupkan kamu : di dalam Islam ini terdapatsesuatu yg dapat menghidupkan hati manusia setelah ia mati keranakekufuran mereka. Menurut Imam Qatadah RHM sesuatu yg dapat menghidupkanitu ialah al-Quran, di mana padanya terdapat keselamata, kebaikan dankehidupan. 31. ZIKIR-ZIKIR TAHLIL hendaklah kamu sekalian memperbaharu iman-imankamu , mereka bertanya kepada baginda,wahai Rasulullah! Bagaimanakah caranya kamihendak memperbaharui iman kami? bagndamenjawab, banyakkanlah menyebut La ilahaillallah. riawayat Ahmad no.8710. zikir yg terbaik ialah La ilaha illallah, dan doaterbaik ialah al Hamdulllah. riwayat at-tirmizino 3383. 32. BAB 6TAUBAT DAN ISTIGFARMEMBERSIHKAN HATI 33. Faktor hati kita menjadi kotor dan sakit adalah kerana dosa danmaksiat yg kita lakukan kpd Allah swt. wahai org2 yg beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah dengantaubat nasuha.mudah-udahan , Tuhan kamu akan menghapukankesalahan-kesalahan kamu ke dalam syurga yg mengalir di bawahnyasungai2. surah at-Tahrim ayt 8. 34. Taubat = kembali kepangkuan Allah denganmenyesali semuaketelanjurannya, dan memohonAllah mengampunkan dosa-dosanya,serta menerima diasemula sebgai hamba-Nya. 35. Syarat2 taubat:1. Meninggalkan maksiat dan dosa yg dilakukan2. Menyesali ketelanjuran melakukan dosa dan maksiattersebut3. Berazam dengan sepenuh hati tidak kembali semulakepada maksiat dan dosa itu.4. Jika dosa dan maksiat tersebut ada hubungan denganmanusia, hendaklah disusuli dengan memohon maaf danmemulangkan barang yg diambil, atau minta halal darituannya. 36. Memperbanyakkan beristighfar mencontohi Nabi Muhammad s.a.w demi Allah! Sesungguhya aku beristghfa kpd Allah dan bertaubatkepada-Nya pada setiap hari lebih daripada 70 kali. riwayat al-Bukharino.6307 wahai sekalian manusia ! Bertaubatlah kepada Allah , sesungguhnyaaku bertaubat kepada Allah pada setiap hari sebanyak 100 kali. riwayatmuslim no.2074 37. BAB 7BAGAIMANAKAHMENJAGA HATI?? 38. ZIKRULLAH 39. ZIKRULLAH adalah satu ungkapan umum yg terangkum di dalamnyasemua prbuatn yg kita aukan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Antaranya : Menuntut ilmu mendalami Al quran dan sunnah Solat , puasa, zakat, haji Bersedekah dan infaq di jalan Allah Berdakwah, menyeru kpd amal makruf dannahi mungkar Berjihad, berdoa, berzikir, selawat. Wuduk, ma