format rancangan perniagaan

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

2.077 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

P 3117 / Unit 7 / 1

UNIT 7 :RANCANGAN PERNIAGAAN : FORMAT

OBJEKTIF

OBJEKTIF AM

:

Membolehkan pelajar mengetahui kepentingan penyataan misi dan penyediaan Rancangan Perniagaan.

OBJEKTIF KHUSUS :

Di akhir unit ini, pelajar akan dapat :

Menerangkan kepentingan penyataan misi dan membinanya dalam Rancangan Perniagaan. Menerangkan format dan kandungan Rancangan Perniagaan.

Keusahawanan 1 /21

P 3117 / Unit 7 / 2

INPUT

7.1

Pengenalan

Sebelum orang-orang bijak memulakan satu perjalanan yang jauh, mereka membuat perancangan. Pada amnya, lebih jauh suatu perjalanan, lebih terperinci perancangan dibuat. Setiap perniagaan dianggap akan memulakan satu perjalanan yang jauh dan dengan itu memerlukan penyataan misi. Penyataan misi memberi fokus kepada matlamat jangka panjang yang diinginkan. Perniagaan yang tidak mempunyai penyataan misi akan terdedah kepada pembaziran sumber dan masa kerana cuba menjalankan operasi perniagaan tanpa arah. Penyataan misi dibangunkan untuk membuat penentuan kedudukan perniagaan dalam pasaran dan ke arah manakah yang ingin dituju.

Keusahawanan 2 /21

P 3117 / Unit 7 / 3

Penyataan Misi Pada amnya, maklumat di dalam penyataan misi adalah seperti berikut : Alasan perniagaan diwujudkan Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan Klien atau pelanggan perniagaan Kawasan geografi pemasaran Kelebihan kompetitif produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Contoh penyataan misi adalah seperti berikut :Syarikat Waja Sdn.Bhd. mendapat keuntungan dengan mengeluar dan memasarkan sistem penghawa dingin yang unik untuk bangunan-bangunan kediaman dan komersial. Ia menggunakan teknologi angkasa lepas yang dapat menjimatkan sehingga 50% kos tenaga elektrik. Sasaran pelanggan syarikat adalah arkitek, jurutera bangunan, pemaju perumahan dan bangunan komersial dan lain-lain pengguna di Malaysia dan rantau Asia.

Keusahawanan 3 /21

P 3117 / Unit 7 / 4

Aktiviti 7a

Uji Kefahaman Anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila Semak Jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya. 7a. 1 i. Nyatakan samada kenyataan berikut Betul (B) atau Salah (S). .. Penyataan misi diperlukan oleh perniagaan yang baru sahaja. ii. .. Penyataan misi membantu operasi fokus kepada matlamat perniagaan. iii. .. Penyataan misi dapat mengurangkan pembaziran sumber perniagaan. iv. .. Penyataan misi membuat penentuan kedudukan perniagaan dalam pasaran dan ke arah mana ingin dituju. 7a. 2 Tuliskan satu penyataan misi untuk sebuah butik pakaian wanita bagi

pelanggan yang berpendapatan sederhana dan tinggi.

Keusahawanan 4 /21

P 3117 / Unit 7 / 5

MAKLUM BALAS 7a 7a - 1 i. S.. Penyataan misi diperlukan oleh perniagaan yang baru sahaja. ii. B.. Penyataan misi membantu operasi memberi fokus kepada matlamat perniagaan. iii. B.. Penyataan misi dapat mengurangkan pembaziran sumber perniagaan. iv. B.. Penyataan misi membuat penentuan kedudukan perniagaan dalam pasaran dan ke arah mana ingin dituju.

7a - 2 Contoh: Butik Shan mendapat keuntungan dengan memberi perkhidmatan menjahit dan menghias pakaian eksklusif wanita, mengikut corak fesyen terkini untuk pakaian ke pejabat dan ke majlis formal. Sasaran pelanggan butik ini adalah wanita yang berpendapatan sederhana dan tinggi dan isteriisteri orang-orang kenamaan dan lain-lain di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Petaling Jaya.

Keusahawanan 5 /21

P 3117 / Unit 7 / 6

INPUT

7.2

Format Rancangan Perniagaan Suatu Rancangan Perniagaan ditulis untuk sesuatu tujuan seperti yang diterangkan dalam Unit 6. Perbezaan tujuan menulis Rancangan Perniagaan mengakibatkan kepada kelainan dalam format satu Rancangan Perniagaan daripada yang lain. Di antaranya, institusi kewangan mempunyai format rancangan perniagaan mereka tersendiri. Namun demikian, isi kandungannya tetap sama, cuma bezanya mungkin dari segi persembahannya. Rancangan Perniagaan yang formal mengandungi perkara-perkara berikut:i. Isi kandungan ii. Ringkasan Eksekutif atau Abstrak iii. Pengenalan iv. Tujuan v. Latar belakang perniagaan vi. Latar belakang pemilik vii. Latar belakang projek viii. Rancangan Organisasi ix. Rancangan Pemasaran x. Rancangan Pengeluaran atau Operasi xi. Rancangan Kewangan xii. Jadual Perlaksanaan Projek xiii. xiv. Rumusan Lampiran / Dokumen Sokongan

Keusahawanan 6 /21

P 3117 / Unit 7 / 7

7.2.1 Penerangan Kandungan Rancangan Perniagaan i. Isi Kandungan menyenaraikan isi kandungan tajuk-tajuk utama muka surat.

ii. Ringkasan Eksekutif/ Abstrak menonjolkan perkara-perkara penting dalam rancangan perniagaan. ianya hendaklah dapat menimbulkan minat pembaca untuk meneliti kandungan rancangan perniagaan yang telah disediakan. iii. Pengenalan menyatakan jenis perniagaan. lokasi perniagaan tarikh perniagaan dijalankan latarbelakang dan corak industri perniagaan yang diceburi. (maklumat perlu disokong dengan fakta-fakta yang sebenar dan realistik) iv. Tujuan Nyatakan dengan jelas tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Contohnya untuk memohon sejumlah pembiayaan modal atau tapak perniagaan dari Bank Pembangunan Malaysia Bhd. dan sebagainya. v. Latar Belakang Perniagaan Memberikan maklumat-maklumat berikut: nama perniagaan alamat perniagaan alamat surat menyurat (jika berlainan) nombor telefon bentuk perniagaan kegiatan utama

Keusahawanan 7 /21

P 3117 / Unit 7 / 8

tarikh mula atau hendak memulakan perniagaan nombor pendaftaran perniagaan modal permulaan nama bank nombor akaun bank vi. Latar Belakang Pemilik Maklumat-maklumat pemilik atau setiap pekongsi berikut hendaklah dinyatakan: Nama penuh Nombor kad pengenalan Umur Jantina Alamat tetap Nombor telefon Taraf perkahwinan Kursus yang pernah dihadiri Kemahiran Pengalaman Pekerjaan sekarang Perniagaan lain yang pernah diceburi (jika ada)

vii. Latar Belakang Projek Nyatakan maklumat lanjut mengenai lokasi perniagaan seperti: Kedudukan fizikal projek Bangunan (jenis struktur, keadaan, bentuk, saiz dan nilai bangunan)

Keusahawanan 8 /21

P 3117 / Unit 7 / 9

viii.

Rancangan Organisasi/ Pentadbiran Menyatakan misi dan objektif organisasi Persembahkan struktur organisasi dalam bentuk carta organisasi. Jadual Jawatan dan bilangan tenaga pekerja. Contoh: Bil. 1. 2. 3 Jawatan Pengurus Besar Kerani Jurujual Bil.Pekerja 1 3 10

Jadual Huraian Tugas. Contoh: Jawatan Pengurus Kewangan Tanggungjawab utama 1. Menyediakan Belanjawan Tahunan perniagaan. 2. 3. mengurus perniagaan. 4. Menyelaras lejar personal di bahagian kewangan. Menyediakan Mengawal penggunaan dan sumber Laporan Kewangan perniagaan

Keusahawanan 9 /21

P 3117 / Unit 7 / 10

Jadual Imbuhan Balas Jasa pekerja. Contoh: Jawatan Pengurus Besar Pengurus Kewangan Jumlah Bil 1 1 Gaji bulanan RM5000 RM2500 KWSP RM650 RM325 PERKESO RM100 RM50 Jumlah RM5750 RM2875 RM8625

Senarai Perabot dan Keperluan Pejabat Contoh: Jenis Komputer Pencetak Mesin fotostat Jumlah Bil. 2 2 1 Harga (RM) 8000 1000 5000 14000

Senarai Perbelanjaan Pentadbiran Contoh: Perkara Gaji dan Imbuhan RM14000 RM2000 Perbelanjaan Perbelanjaan Lain-lain Harta Balas Jasa Perabot dan Keperluan Pejabat Sewa Bulanan RM8625 perbelanjaan

ix.

Rancangan Pemasaran

Keusahawanan 10 /21

P 3117 / Unit 7 / 11

Penerangan produk /perkhidmatan yang ditawarkan dengan mengaitkannya dengan kehendak dan keperluan pengguna. Profil pelanggan iaitu kumpulan sasaran pelanggan. Saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau Ringgit Malaysia atau kedua-duanya sekali. Pesaing-pesaing utama di kawasan pasaran. Senaraikan status kekuatan serta kelemahan mereka dan nyatakan bahagian syer pasaran yang dicadangkan dan pesaing-pesaing utama. Ramalan jualan bulanan untuk tahun pertama perniagaan dan ramalan jualan tahunan untuk tahun ke 2 dan ke 3. Nyatakan bentuk jualan samada secara tunai, kredit atau kedua-duanya sekali. Strategi pemasaran yang akan digunakan bagi mencapai jualan yang diramalkan. Contoh strategi barangan, strategi harga, strategi promosi dan stratgei edaran. Butiran perbelanjaan pemasaran. Contoh:

Perkara Kenderaan Promosi Insurans

Perbelanjaan Harta (RM) RMxxxx

Perbelanjaan Bulanan (RM) RM xxxx

Lain-lain Belanja (RM) RM xxx

x.

Rancangan Pengeluaran/Operasi

Keusahawanan 11 /21

P 3117 / Unit 7 / 12

Bahagian ini hanya perlu disediakan bagi perniagaan berbentuk pemprosesan atau pengeluaran. Proses pengeluaran dalam bentuk carta aliran proses Unit pengeluaran atau jam operasi perniagaan dengan berpandukan ramalan jualan dalam Rancangan Pemasaran. Keperluan bahan bulanan dalam satu jadual. Contoh : Jenis Bahan Pasir Kuantiti digunakan 10000 tan Stok simpanan 500 tan Harga seunit Jumlah belian (RM) RM xxx (RM) RM xxxx

Nyatakan anggaran belian bulanan bahan untuk tahun pertama dan anggaran belian tahunan bahan untuk tahun ke 2 dan ke 3. Senarai jawatan dan jumlah tenaga pekerja operasi serta imbuhan mereka. Contoh:Jawatan Operator pengeluaran Senarai mesin dan peralatan dalam jadual seperti berikut: Jenis Mesin jahit Pembekal Kedai Heong Harga seunit RM xx Bil. 3 Jumlah harga RM xxx Bil 20 Gaji bulanan KWSP RM xxx RM xx PERKESO RM xx Jumlah RM xx

Lakaran susun atur ruang operasi dan nyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur tersebut.

Pelan lokasi tempat aktiviti pengeluaran atau operasi. Overhed operasi yang merangkumi kemudahan bekalan air, elektrik, telefon dan lain-lain yang menjadi penggerak operasi.Keusahawanan 12 /21

P 3117 / Unit 7 / 13

Senarai semua butir perbelanjaan operasi dalam satu jadual. Contoh: Perkara Mesin Gaji Perbelanjaan Harta RM xxx Perbelanjaan Bulanan RM xxx Perbelanjaan lain

xi.