folio kerjaya pensyarah sains

Download Folio Kerjaya Pensyarah Sains

Post on 16-Jun-2015

7.641 views

Category:

Documents

24 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Untuk Maklumat Lanjut Sila Tadah Tangan Dan Minta Yang Berada Di Atas Langit Itu..... Maklumat Lanjut Email Kepada NHK / HaZMi15294 (hazmi15294@yahoo.com.my) ( Yahoo Mesengger, Myspace, Facebook, Friendster ).....

TRANSCRIPT

NAMA : NOR HAZMI BIN KAMARUZAMAN KELAS : 1A SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN (STAR)

Ribuan Terima kasih saya ucapan kepada seluruh ahli keluarga saya yang telah banyak membantu terutamanya ayah saya Kamaruzaman bin Abdul Rasid yang banyak membantu saya menyiapkan Folio Eksplorasi Alam Kerjaya. Sesungguhnya jasamu tidak dapatku balas. Terima kasih juga saya ucapan kepada rakan saya yang banyak menolong mencari maklumat tentang kerjaya yang saya minati iaitu pensyarah sains. Tanpa bantuan mereka saya mungkin tidak dapat menyiapkan Folio Eksplorasi Alam Kerjaya ini.

Eksplorasi Alam Kerjaya bertujuan untuk : Membolehkan pelajar mengetahui bidang apa yang akan mereka ceburi apabila sudah dewasa. Membolehkan pelajar mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Membolehkan pelajar mengetahui pekerjaan yang mereka minati. Membolehkan pelajar bersiap sedia lebih awal untuk menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan.

Di peringkat sekolah rendah dan menengah, guru berperanan sebagai pendidik yang membimbing pelajar sehingga membawa kejayaan kepada anak muridnya melanjutkan pengajian ke peringkat universiti atau institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Di universiti/IPT kesinambungan mendidik diteruskan oleh tenaga akademik. Penambahan bilangan universiti/IPT kerajan dan swasta dari semasa ke semasa sudah pasti memerlukan lebih ramai tenaga akademik untuk mengajar di institusi tersebut. Tenaga akademik universiti/IPT sebernanya memepunyai beberapa tahap mengikut kelayakan dan kecemerlangan akademiknya. Bermula sebagai tutor, diikuti sebagai pensyarah, pensyarah kanan, profesor madya, profesor.Tenaga akademik yang baru dilantik dipanggil tutor atau penolong pensyarah atau pensyarah pelatih. Banyak kerjaya di bidang ini kerana pelbagai bidang pengajian ditawarkan di universiti/IPT. Apatah lagi jumlah universiti/IPT tempatan bertambah dan berkembang dari tahun ke tahun. Pelajar boleh menjadi pensyarah dalam bidang perubatan, kejuruteraan, perakaunan, undang-undang, sains, teknologi maklumat, seni bina, sains sosial, pengajian Islam, syariah, usuludin, pendidikan, pertanian, pengurusan, perniagaan dan banyak lagi Tugas seorang pensyarah tidak sahaja mengajar di bilik-bilik kuliah atau menunjuk ajar di makmal, tetapi perlu banyak membaca, melakukan penyelidikan, menulis buku dan makalah dalam jurnal, membentangkan kertas kerja dalam persidangan serta lain-lain tugas yang berkaitan dengan bidang akedemik seperti rundingan dan kembangan. Walaupun kerjaya ini nampaknya mencabar tetapi memberi kepuasan kepada yang meminatinya Sekiranya kursus yang diajar itu memerlukan kerja lapangan, maka pensyarah itu akan membawa pelajar ke tempat yang ditetapkan. Bidang geologi misalnya, pensyarah akan membawa pelajarnya ke tempat tertentu untuk membuat kajian terhadap batu-batan yang dikaji. Begitu juga bidang botani, zoologi, pertanian. Di bidang perubatan misalnya, pensyarah akan membimbing pelajar-pelajar dengan menunjuk ajar cara-cara merawat dan membedah pesakit di hospital. Dalam latihan industri, pensyarah membimbing pelajar menjalani latihan tersebut di syarikat-syarikat swasta serta agensi kerajaan.

Health Physics Instrumentation Physics Organic Chemistry Inorganic Chemistry Physical Chemistry Plant Tissue Culture / Animal Cell Culture Fermentation and Enzyme Technology Bioprocess Protein Engineering Chemical Spectroscopy Computational and Theoretical Chemistry Macromolecular Chemistry Surface and Colloid Chemistry Reaction Dynamics Chemistry Synthetic Organic Chemistry Apptied Analysis and Mathematical Physics Computational Fluid Dynamics and Non-linear Waves Statistics Modelling and Operation Pure Mathematics / Numerical Analysis Computational Mathematics Theory and Modelling in Physics Astrophysics Advanced Materials - Nanotubes, Amorphous, Crystal Laser Optics Photonics Nanotechnology Nanoelectronics Semiconductor Quantum Devices

1)Lulus Dengan Baik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Pelajar harus mendapat lulus dengan baik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk memasuki program asasi/ matrikulas/ universitidalam dan luar negara.

2)Ijazah Sarjana Muda Sains (Bachelor of Science)

Memeliki ijazah sarjana muda atau diploma lanjutan daripada universiti/IPT tempatan atau luar Negara dalam bidang berkaitan. FIZIK/PHYSICS

Contoh : TAHUN 1/Year 1 SEMESTER 1/Semester 1 Kod Code SSP 1103 SSP 1133 SSP 1811 SSH 1013 SSH 1113 ULT 1022 Mata Pelajaran Subject Fizik I Physics I Fizik II Physics II Amali Fizik I Physics Practical I Matematik Perantaraan Intermediate Mathematics Statistik I Statistics I Tamadun Islam dan Tamadun Asia Islamic and Asian Civilisations Jumlah Total Kredit Credit 3 3 1 3 3 2 15 Pra-Syarat Pre-requisite

TAHUN 1/Year 1 SEMESTER 2/Semester 2 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

Termodinamik Thermodynamics SSP 1223 Fizik Moden Modem Physics SSP 1323 Elektronik Asas Basic Electronics SSP 1513 Fizik Optik Optical Physics SSP 1821 Amali Fizik I Physics Practical I UHB 1412 English for Academic UHS 1152 Communication Hubungan Etnik Ethnic Relations Jumlah Total

SSP 1123

3 3 3 3 1 2 2 17

TAHUN 2/Year 2 SEMESTER 1/Semester 1 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

SSP 2122 SSP 2213 SSP 2323 SSP 2613 SSP 2811 SSU 2602 UQ- 2--1

ULT 2122 ULT 2132

Fizik Berkomputer Computational Physics Fizik Nukleus Nuclear Physics Elektronik Lanjutan Advanced Electronics Fizik Matematik Mathematical Physics Amali Fizik III Physics Practical III Sejarah Pemenang Nobel Laureate History of Nobel Laureate Ko-Kurikulum I Co-Curriculum I Elektif (Pilih 2 kredit) Elective (Choose 2 credits) Institusi-Institusi Islam Islamic Institutions Islam dan Isu-Isu Semasa Islam and Current Issues Jumlah Total

2 3 3 SSP 1323 3 SSH 1013 1 2 1 2

17

TAHUN 2/Year 2 SEMESTER 2/Semester 2 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

Fizik Keadaan Pepejal Solid State Physics SSP 2623 Keelektromagnetan Electromagnetism SSP 2633 Mekanik Klasik Classical Mechanics SSP 2821 Amali Fizik IV Physics Practical IV SSU 2603 Metodologi Penyelidikan dan Pemerolehan Maklumat Research Methodology and lnformation Retrieval UHB 2422 Advanced English For Academic Communication UHS 2122 PemikiranKritis dan Kreatif Critical and Creative Thinking Jumlah Total

SSP 2413

3 3 3 1 3

SSP 1103, SSP 1133 SSP 1133, SSH 1013 SSP 1103, SSH 1013

2 2 17

TAHUN 3/Year 3 SEMESTER 1/Semester 1 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

SSP 3413 SSP 3612 SSP 3613 SSU 3922 UHB 3--2 UQ- 3--1

SSP 3332 SSP 3422 SSP 3532

Fizik Semikonduktor Semiconductor Physics KerelatifanAm General Relativity Mekanik Kuantum Quantum Mechanics Projek Sarjana Muda I Undergraduate Project I English for Technical Writing Ko-Kurikulum II Co-Curriculum II Elektif (Pilih 2 kredit) Elective (Choose 2 credits) Pemprosesan lsyarat Signal Processing Kemagnetan Magnetism Fotoniks Photonics Jumlah Total

3 2 3 2 2 1 2

SSP 2413 SSH 1013, SSP 1223 SSH 1013, SSP 1223

15

TAHUN 3/Year 3 SEMESTER 2/Semester 2 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

SSP 3622 SSP 3623 SSP 3633 SSU 3924

SSP 3472 SSP 3482 SSP 3552 SSP 3562 SSP 3632 SSP 3642

Zarah Keunsuran Elementary Particles Fizik Terma dan Statistik Thermal and Statistical Physics Astrofizik Astrophysics Projek Sarjana Muda II Undergraduate Project II Elektif (Pilih 4 kredit) Elective (Choose 4 credits) Superkonduktiviti Superconductivity Teknik Mikroskopik Microscopic Techniques Optoelektronik Optoelectronics Optik Gunaan Applied Optics Mekanik Kuantum Lanjutan Advanced Quantum Mechanics Fizik Jirim Terkondensasi Condensed Matter Physics Jumlah Total

2 3 3 4 4

SSP 2213 SSP 1123 SSP 1223 SSU 3922

SSP 1513 SSP 3613

16

Jumlah Kredit Keseluruhan / Overall Total Credits: Kredit Kira / Credits Count: 97

3)Ijazah Doktor Falsafah (Ph.d)

Perlu memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan.

1) IPTA Dan IPTS Tempatan.

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Malaya (UM) Universiti Utara Malaysia (UUM) Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Malaysia Pahang (UMP) Universiti Teknikal Malaysia (UteM) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Universiti Teknologi Petronas (UTP)

2) IPTA Dan IPTS Luar Negara.

Semua Universiti Luar Negara.

1)Pensyarah Lulus dengan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia. Ijazah Sarjana Muda. Ijazah Doktor Falsafah.

Kepujian Bahasa Malaysia. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya. Mempunyai pengalaman yang luas berkaitan bidang berkenaan. 2)Profesor Madya Lulus dengan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia. Ijazah Sarjana Muda. Ijazah Doktor Falsafah. Kepujian Bahasa Malaysia. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya. Mempunyai pengalaman yang luas berkaitan bidang berkenaan. 3)Profesor Lulus dengan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia. Ijazah Sarjana Muda. Ijazah Doktor Falsafah. Kepujian Bahasa Malaysia. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya. Mempunyai pengalaman yang luas berkaitan bidang berkenaan.

Pengajaran Memberi kuliah Mengendalikan latihan makmal dan kerja lapangan

Membuat penilaian pelajar melalui ujian, kuiz, tugasan dan perperiksaan akhir Penyeliaan projek-projek pelajar.

Penyelidikan Penyelidikan jangka panjang yang dibiayai oleh kementerian sains dan t