flowchart fix

of 29 /29
Surat penolakan 3 penerbitan SPM Surat penolakan 1 penerbitan SPM Surat penolakan 2 penerbitan SPM Arsip Bendahara SPP-UP dan dokumen lain 3 2 Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM SPP-UP dan dokumen lain 3 2 Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM SPP-UP dan 2 dokumen lain Diserahkan kepada Bendahara Pembantu Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran SPD SPD DPA SPP-UP dan dokumen lain Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu SPP-UP dan 1 dokumen lain Penelitian SPP-UP Tidak lengk ap Lengka p Rancangan SPM 2 hari kerja sejak SPP diterima 1 hari kerja sejak SPP diterima SPP-UP dan 2 dokumen lain SPM UP Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Author: andrew-julian

Post on 24-Oct-2015

198 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Flowchart Fix

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-UP dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-UP dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

SPP-UP dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD

SPD DPA

SPP-UP dan dokumen lain

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-UP dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-UP

Tidak lengkap Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-UP dan 2 dokumen lain

SPM UP

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Flowchart Pengajuan SPP UP

Page 2: Flowchart Fix

Keterangan :

SPD = Surat Penyedia Dana

SPP UP = Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat

Page 3: Flowchart Fix

SPP-GU dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-GU

Tidak lengkap

Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-GU dan 2 dokumen lain

SPM GU

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD

SPJ Pengeluaran

Surat Pengajuan SPJ

SPJ Pengeluaran

SPP-GU dan dokumen lain

SPD

Surat Pengeluaran SPJDPA

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-GU dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-GU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-GU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPP GU

Page 4: Flowchart Fix

Keterangan :

SPD = Surat Penyedia Dana

SPJ = Surat Pertanggungjawaban

SPP GU = Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat Pem

Page 5: Flowchart Fix

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-TU dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-TU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-TU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Penelitian SPP-TU

Tidak lengkap Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-TU dan 2 dokumen lain

SPM TU

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan 1 dokumen lain

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD DPA

SPDSPJ

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan dokumen lain

Flowchart Pengajuan SPP TU

Page 6: Flowchart Fix

Keterangan:

SPD = Surat Penyedia Dana

SPJ = Surat Pertanggungjawaban

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPP TU = Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat Pem

Page 7: Flowchart Fix

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-LS dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-LS dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-LS dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD DPA

Kontrak Pelaksanaan PekerjaanBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan

SPD

SPP-LS dan dokumen lain

SPP-LS dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-LS

Tidak lengkap Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-LS dan 2 dokumen lain

SPM

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Flowchart Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Page 8: Flowchart Fix

Keterangan:

SPD = Surat Penyedia Dana

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPP LS = Surat Permintaan Pembayaran Langsung

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat Pem

Page 9: Flowchart Fix

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-UP dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-UP dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

SPP-UP dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD

SPD DPA

SPP-UP dan dokumen lain

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-UP dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-UP

Tidak lengkap Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-UP dan 2 dokumen lain

SPM UP

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Flowchart Pengajuan SPM UP

Page 10: Flowchart Fix

Keterangan :

SPD = Surat Penyedia Dana

SPP UP = Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat

Page 11: Flowchart Fix

SPP-GU dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-GU

Tidak lengkap

Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-GU dan 2 dokumen lain

SPM GU

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD

SPJ Pengeluaran

Surat Pengajuan SPJ

SPJ Pengeluaran

SPP-GU dan dokumen lain

SPD

Surat Pengeluaran SPJ DPA

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-GU dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-GU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-GU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPM GU

Page 12: Flowchart Fix

Keterangan :

SPD = Surat Penyedia Dana

SPJ = Surat Pertanggungjawaban

SPP GU = Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat Pem

Page 13: Flowchart Fix

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-TU dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-TU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-TU dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Penelitian SPP-TU

Tidak lengkap Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-TU dan 2 dokumen lain

SPM TU

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan 1 dokumen lain

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD DPA

SPDSPJ

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan dokumen lain

Flowchart Pengajuan SPM TU

Page 14: Flowchart Fix

Keterangan:

SPD = Surat Penyedia Dana

SPJ = Surat Pertanggungjawaban

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPP TU = Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat Pem

Page 15: Flowchart Fix

Surat penolakan 3 penerbitan SPMSurat penolakan 1 penerbitan SPM

Surat penolakan 2 penerbitan SPM

Arsip Bendahara

SPP-LS dan 2 dokumen lain

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-LS dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPMSPP-LS dan dokumen lain

32

Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Bendahara Pengeluaran PPK-DINKES Pengguna Anggaran

SPD DPA

Kontrak Pelaksanaan PekerjaanBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan

SPD

SPP-LS dan dokumen lain

SPP-LS dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-LS

Tidak lengkap Lengkap

Rancangan SPM

2 hari kerja sejak SPP diterima

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPP-LS dan 2 dokumen lain

SPM

Lembar 1 untuk BUDLembar 2 untuk PPKLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Flowchart Pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa

Lembar 1 untuk PPKLembar 2 untuk BUDLembar 3 untuk BendaharaLembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Page 16: Flowchart Fix

Keterangan:

SPD = Surat Penyedia Dana

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPP LS = Surat Permintaan Pembayaran Langsung

SPM = Surat Perintah Membayar

BUD = Bendahara Umum Daerah

PPK = Pejabat Pem

Page 17: Flowchart Fix

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran Kuasa BUD Bank

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

SP2D

1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Flowchart Penerbitan SP2D dan SP2D GU

Surat penolakan penerbitan SP2D

Nota Debet

Tidak lengkap

Dokumen Penatausahaan

SP2D Dokumen Penatausahaan

SPM SPM

Penelitian Kelengkapan

Lengkap

SP2D SP2D

Surat penolakan penerbitan SP2D

Page 18: Flowchart Fix

Keterangan :

SPM = Surat Perintah Membayar

SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

Dokumen Penatausahaan =

Buku Pengeluaran

Buku Pembantu Simpanan Bank

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

Page 19: Flowchart Fix

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran Kuasa BUD Bank

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

SP2D

1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Flowchart Penerbitan SP2D TU

Nota Debet

Tidak lengkap

SPP UP dan dokumen lain

Surat penolakan penerbitan SP2DSPP UP dan

dokumen lain

Surat penolakan penerbitan SP2D

Dokumen Penatausahaan

SP2DDokumen

Penatausahaan

SPM SPM

Penelitian Kelengkapan

Lengkap

SP2D SP2D

Page 20: Flowchart Fix

Keterangan :

SPM = Surat Perintah Membayar

SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

Dokumen Penatausahaan =

Buku Pengeluaran

Buku Pembantu Simpanan Bank

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

Page 21: Flowchart Fix

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

SP2D

1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Flowchart Penerbitan SP2D LS Gaji dan Tunjangan & Barang dan Jasa

(non pihak ketiga)

Bendahara Pengeluaran DINKES

Pengguna Anggaran Kuasa BUD

SPM SPM

Penelitian kelengkapan

Lengkap

SP2D

SP2D

Nota Debet

Dokumen penatausahaan

Surat penolakan penerbitan SP2D

Surat penolakan penerbitan SP2D

Tidak lengkapDokumen

penatausahaan

Page 22: Flowchart Fix

Keterangan :

SPM = Surat Perintah Membayar

SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

Dokumen Penatausahaan =

Buku Pengeluaran

Buku Pembantu Simpanan Bank

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

Page 23: Flowchart Fix

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

SP2D

1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Flowchart Penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa

Surat penolakan penerbitan SP2D

Surat penolakan penerbitan SP2D

Nota Debet

Tidak lengkapDokumen

Penatausahaan

SP2DDokumen

Penatausahaan

Bendahara Pengeluaran DINKES

Pengguna Anggaran Kuasa BUD

Bank/Pihak ketiga

SPM SPM

Penelitian Kelengkapan

Lengkap

SP2D SP2D

Page 24: Flowchart Fix

Keterangan :

SPM = Surat Perintah Membayar

SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

Dokumen Penatausahaan =

Buku Pengeluaran

Buku Pembantu Simpanan Bank

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

Page 25: Flowchart Fix

Flowchart Pelaksanaan Belanja

PPTK PA/KUASA PABendahara

Pengeluaran

Nota Permintaan Dana (NPD)

Nota Permintaan Dana (NPD)

Verifikasi

Memo Persetujuan

Buku Pembantu Panjar

Memo Persetujuan

UangUang