final exam khb ert form 1

Click here to load reader

Post on 07-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mengandungi soalan2 dari tingkatan 1 berbentuk peperiksaan pt3... sekiranya skema tidak menepati kehendak soalan... sila dapatkan jawapan sewajarnya sendiri... tq

TRANSCRIPT

ARAHAN :

1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.2. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.4. Kertas soalan dan kertas jawapan hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA

NAMA PEMERIKSA :

Bahagian SoalanMarkah DiperolehSoalanMarkah DiperolehBahagaianSoalanMarkah Diperoleh

A111B21. (a)

21221. (b)

31322. (a)

41422. (b)

51523. (a)

61623. (b)

71723.(c)

81824. (a)

91924. (b)

102024. (c)

JUMLAHJUMLAHJUMLAH

JUMLAH BAHAGIAN AJUMLAH BAHAGIAN B

BAHAGIAN A (60 markah)Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang yang disediakan1. Tandakan (() pada etika dan budaya kerja yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

(a) Murid-murid hendaklah patuh kepada arahan yang diberikan oleh guru sahaja(b) Bahan yang berlebihan boleh dibawa pulang untukmengelakkan pembaziran(c) Murid-murid hendaklah menghadiri kelas bengkel pada waktu yang telah ditetapkan(3 markah)

2. Berikut adalah langkah merawat luka ringan. Susun langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis I, II dan III pada petak yang disediakan

Sapukan iodin pada luka

Balut luka dengan kain kasa

Bersihkan luka dengan antiseptik

(3 markah)3. Rajah 1 berikut adalah tentang jenis pengikat.

Namakan jenis pengikat di A, B dan C

A:_________________________________________________________________________

B:_________________________________________________________________________C:_________________________________________________________________________

(3 markah)

4. Rajah 2 dibawah menunjukkan sejenis tanggam

(a) Namakan tanggam tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)(b) Berikan dua lagi jenis tanggam selain yang disebut di (a)

(i) _______________________________________________________________

(ii) _______________________________________________________________(2 markah)

5. Rajah 3 dibawah menunjukkan sebuah dynamo basikal.

Padankan bahagian-bahagian berlabel berikut dengan menulis W, X, Y atau Z dipetak yang disediakan

(a) Teras Besi

(b) Magnet Kekal(c) Gelung(3 markah)6. Nyatakan sebab lampu pendaflour digunakan secara meluas di rumah kediaman dan bangunan. Satu jawapan diberi.(i) Hanya sedikit bayang terhasil

(ii) _____________________________________________________________________

(iii) _____________________________________________________________________

(iv) _____________________________________________________________________

(3 markah)7. Namakan jenis-jenis perangkap berikut berdasarkan rajah yang diberi

(a) __________________________________________________________________

(b) __________________________________________________________________

(c) __________________________________________________________________

(3 markah)8. Nyatakan tiga jenis kesilapan yang sering berlaku semasa proses menjahit. Satu jawapan diberi

(i) Jarum mesin patah

(ii) _____________________________________________________________________

(iii) _____________________________________________________________________

(iv) _____________________________________________________________________

(3 markah)9. Maklumat berikut berkaitan fungsi bahagian-bahagian mesin jahit. Nyatakan nama bahagian tersebut dengan menulis pada runag yang disediakan.FungsiBahagian Mesin

Mengawal pergerakan mesin serta memulakan atau menghentikan mesin

Menaikkan dan menurunkan penekan jahitan

Memegang fabric di tempatnya apabila sedang menjahit

(3 markah)10. Tandakan (() pada penyataan yang betul mengenai penggunaan pasir sungaisebagai medium semaian dan (X) pada yang salah

Pasir sungai tidak menghalang perkembangan akar

Pasir sungai mengandungi nutrien yang banyak

Pasir sungai mempunyai saliran dan pengudaraan yang baik

(3 markah)11. Tandakan (() bagi pernyataan yang benar tentang jenis keratan yang betul dan (X) bagi yang salah di petak yang disediakan.

(a) Keratan kayu lembut dikenali juga sebagai keratan hijau

(b) Keratan kayu sederhana keras dikenali sebagai keratan hijau-perang

(c) Keratan kayu keras merupakan bahagian yang berpucuk

(3 markah)12. Rajah 4 dibawah merupakan sebuah piramid makanan yang mengandungi nutrient-nutrien penting mengikut arasnya.

Nyatakan jenis-jenis nutrien tersebut. Satu jawapan diberi.

(a) __________________________________________________________________

(b) __________________________________________________________________

(c) __________________________________________________________________

(3 markah)13. Rajah 5 berikut merupakan prinsip memasak dengan haba lembab. Tuliskan kaedah memasak bagi rajah tersebut pada kotak yang disediakan.

(3 markah)14. Nyatakan tiga jenis cecair yang boleh digunakan untuk membuat bateri. _____________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________

iii. _____________________________________________________________________

(3 markah)15. Rajah 6 berikut menunjukkan makanan yang dihasilkan daripada bater

(a) Namakan kuih tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)(b) Nyatakan jenis bater yang digunakan untuk menghasilkan kuih tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)(c) Tuliskan kaedah yang digunakan untuk memeasak kuih tersebut

__________________________________________________________________

(1 markah)

16. Maklumat berikut menunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat kuih tempatan

Berdasarkan maklumat diatas, lengkapkan jadual berikut dengan menulis nama bahan pada ruang yang disediakan

PeneranganBahan

Bahan utama untu membuat ondeh-ondeh dan cucur badak

Dihasilkan daripada nira kelapa

Digunakan untuk menyadur kuih kosui

(3 markah)

17. Tandakan (() bagi fabric buatan yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakanPoliester

Linen

Nilon

(3 markah)18. Tandakan (() bagi ciri kelim betawi yan betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Basi kelim tidak kelihatan di sebelah luar

Lebar di kedua-dua basi kelim sama lebar

Terdiri daripada dua baris mata jahitan

(3 markah)

19. Rajah 7 berikut menunjukkan tanda pola.

Padankan tanda pola itu dengan menulis A, B dan C berdasarkan maksudnya yang betul pada petak yang disediakan.Maksud tanda pola

Letak pada tanda lipatan fabrik

Letak pada ira lurus fabrik

Lisu pemadan

(3 markah)20. Berdasarkan carta berikut, nyatakan alat pembayaran masa kini pada ruang yang disediakan.

(3 markah)BAHAGIAN B (40 Markah)Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang yang disediakan21. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan prinsip kendalian sesebuah dinamo basikal.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4 markah)(b) Huraikan kegunaan elektrik berikut berserta contoh alat elektrik yang sesuai:i. Elektrik untuk menghasilkan tenaga kinetik

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2 markah)ii. Elektrik untuk menghasilkan tenaga bunyi

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2markah)iii. Elektrik untuk menghasilkan tenaga cahaya

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________

(2 markah)22. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, namakan bahagian yang biasa digunakan dalam pembiakan keratan batang

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3 markah)(b) Rajah berikut menunjukkan aktiviti mengubah anak pokok ke bag politena

Huraikan langkah-langkah mengubah anak pokok yang betul

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________