fasa fasa bulan-upload-done

Download Fasa fasa bulan-upload-done

If you can't read please download the document

Post on 20-Jun-2015

540 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MENU UTAMA MENU UTAMAHASIL PEMBELAJARAN SET INDUKSIPENGENALAN AKTIVITI PEMBELAJARANSOALAN LATIHAN

2. SAINS SAINS TAHUN 5FASA-FASA BULANHOME 3. Di akhir pembelajaran murid dapat: Menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenisfenomena fasa bulan. Menyusun atur setiap peringkat-peringkatfasa bulan. Menamakan gambarajah yang diberidengan maklumat yang betul. HOME 4. HOMEDiperoleh dan diubah suai dari http://www.teachertube.com 5. PENGENALANTahukah anda? setelit semula jadi Bulan ialah bumi. Bulan tidak mengeluarkan cahaya. Bulan menerima cahaya matahari dan memantulkannya ke bumi. Ini menyebabkan bulan kelihatan terang pada waktu malam.Fenomena ini boleh ditunjukkan oleh rajah berikut. Pada waktu siang bulan tidak kelihatan keranaHOME Cahaya matahari adalah sangat terang. 6. CAHAYA DARI MATAHARIBULANCAHAYADARI BULAN MATAHARI MALAMSIANG BUMI 7. AKTIVITI AKTIVITIPEMBELAJARANBulan PEMBELAJARANdan Bulan berputar padapaksinya dari barat ke timur.paksinyaPada masa yang sama bulanjuga mengelilingi bumi.Bulan mengambil masa 271/3 hari untuk beredarmengelillingi bumi padapaksinya.Bentuk bulan yangdipandang pada waktumalam sentiasa berubah.Hanya bahagian bulan yangdisinari matahari dapatdilihat.Perubahan bentuk bulan inidipanggil fasa-fasa bulan. 8. FASA-FASA BULANFASA-FASA BULANCAHAYA DARI MATAHARI KLIK PADA SETIAP GAMBAR BULAN DI BAWAH UNTUK PENERANGAN LANJUTHOME 9. Anak bulan berlaku apabila bahagian permukaan bulan yang disinaricahaya matahari tidak menghadap ke bumi. Jadi bulan tidak kelihatan ketika fasa anak bulan.ANAK BULAN 10. Peredaranbulan seterusnyamenyebabkan sebahagian kecilpermukaanbulan yang disinaricahaya matahari mengahadapke bumi. Ini menyebabkan fasabulan sabit baru dapat dilihat.BULAN SABIT BARU 11. Peredaran bulanyangseterusnya menyebabkanbahagian permukaan bulandisinari cahaya matahari yangmenghadap ke bumi semakinbertambah.BULAN SEPARAIni menyebabkan fasa bulanberansur-ansur berubah daribulan sabit baru ke bulansepara. 12. Fasabulan purnamabaru terjadiapabilabahagian permukaan bulanyang menghadap bumisemakin bertambah.PURNAMA BARU Ini menyebabkanfasa bulan separa beransur- ansur berubah menjadi fasa bulan purnama baru. 13. Bulan purnama berlaku samaseperti bulan bulan purnamabaru.Permukaanbulan yangmenghadap ke bumi disinarimatahari menyebabkan fasabulan beransur-ansur berubahmenjadi bulan purnama.BULAN PURNAMA 14. Selepas bulan purnama, seluruh bahagian bulan yang disinari matahari yang dapat dilihat dari bumi semakin kecil. Ini menyebabkan bulan berubah kepada fasa bulan purnama lama.PURNAMA LAMA 15. Kejadian yangsamajuga berlaku kepada fasa bulan separa. BULAN SEPARABahagian bulan yang bolehdilihatdari bumi semakinkelihatan mengecil. Ini keranabumi menghalang cahayamatahari untuk sampai kebulan. 16. Fasa bulan yang terakhir adalah bulan sabit lama. Cahaya matahari yang memancar ke bulan semakin berkurangan. Ini menyebabkan terjadinya fasa bulan sabit lama.BULAN SABIT LAMA 17. SEKIANTERIMA KASIH