fasa fasa bulan (4)

Download Fasa fasa bulan (4)

Post on 12-Nov-2014

2.212 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. MU NT A M AMEN EU U U TA M AHASIL PEMBELAJARAN SET INDUKSI PENGENALAN AKTIVITI PEMBELAJARANSOALAN LATIHAN

2. SAINSSAINSTAHUN 5HOME 3. Di akhir pembelajaran murid dapat: Menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenisfenomena fasa bulan. Menyusun atur setiap peringkat-peringkatfasa bulan. Menamakan gambarajah yang diberidengan maklumat yang betul. HOME 4. HOMEDiperoleh dan diubah suai dari http://www.teachertube.com 5. PENGENALT ahu k ah an da? setelit semula jadiA N Bulan ialahbumi. Bulan tidak mengeluarkan cahaya. Bulan menerima cahaya matahari dan memantulkannya ke bumi. Ini menyebabkan bulan kelihatan terang pada waktu malam.Fenomena ini boleh ditunjukkan oleh rajah berikut. Pada waktu siang bulan tidak kelihatan keranaHOME Cahaya matahari adalah sangat terang. 6. CAHAYA DARI MATAHARIBULANCAHAYADARI BULAN MATAHARI MALAMSIANG BUMI 7. AAK T I V II T IKTIV TI P El M M B E LA J A R AA NP E B Ed a nA RBu a nL AJ Bulan berputar pada paksinya dari barat ke timur. N Pada masa yang sama bulanp a k s i n ya juga mengelilingi bumi. Bulan mengambil masa 27 1/3 hari untuk beredar mengelillingi bumi pada paksinya. Bentuk bulan yang dipandang pada waktu malam sentiasa berubah. Hanya bahagian bulan yang disinari matahari dapat dilihat. Perubahan bentuk bulan ini dipanggil fasa-fasa bulan. 8. FASA-FASA BULAN F A S A -F A S AB U LANCAHAYA DARI MATAHARI KLIK PADA SETIAP GAMBAR BULAN DI BAWAH UNTUK PENERANGAN LANJUTHOME 9. Anak bulan berlaku apabila bahagian permukaan bulan yang disinaricahaya matahari tidak menghadap ke bumi. Jadi bulan tidak kelihatan ketika fasa anak bulan.ANAK BULAN 10. Peredaranbulan seterusnyamenyebabkan sebahagian kecilpermukaanbulan yang disinaricahaya matahari mengahadapke bumi. Ini menyebabkan fasabulan sabit baru dapat dilihat.BULAN SABIT BARU 11. Peredaran bulanyangseterusnya menyebabkanbahagian permukaan bulandisinari cahaya matahari yangmenghadap ke bumi semakinbertambah.BULAN SEPARAIni menyebabkan fasa bulanberansur-ansur berubah daribulan sabit baru ke bulansepara. 12. Fasabulan purnama baru terjadiapabilabahagian permukaan bulanyang menghadap bumisemakin bertambah.PURNAMA BARU Ini menyebabkanfasa bulan separa beransur- ansur berubah menjadi fasa bulan purnama baru. 13. Bulan purnama berlaku samaseperti bulan bulan purnamabaru.Permukaanbulan yangmenghadap ke bumi disinarimatahari menyebabkan fasabulan beransur-ansur berubahmenjadi bulan purnama.BULAN PURNAMA 14. Selepas bulan purnama, seluruh bahagian bulan yang disinari matahari yang dapat dilihat dari bumi semakin kecil. Ini menyebabkan bulan berubah kepada fasa bulan purnama lama.PURNAMA LAMA 15. Kejadian yangsamajuga berlaku kepada fasa bulan separa. BULAN SEPARABahagian bulan yang bolehdilihatdaribumisemakinkelihatan mengecil. Ini keranabumi menghalang cahayamatahari untuk sampai kebulan. 16. Fasa bulan yang terakhir adalah bulan sabit lama. Cahaya matahari yang memancar ke bulan semakin berkurangan. Ini menyebabkan terjadinya fasa bulan sabit lama.BULAN SABIT LAMA 17. PERMAINAN 1PERMAINAN 2PERMAINAN 3 18. 1050100 200Diperoleh dan diubah suai darihttp://sandfields.co.uk/games/ 19. SOALAN Bulan berputar pada paksinya dari :TIMUR KE BARAT UTARA KE SELATANBARAT KE TIMUR SELATAN KE UTARA 20. SOALANFasa bulan dalamgambarajah disebelah adalah fasabulan :BULAN SABIT BARU BULAN SEPARABULAN PURNAMA ANAK BULAN 21. SOALANPerubahan bentuk bulandipanggil :GERHANA BULAN BULAN MENGAMBANGBULAN PURNAMAFASA BULAN 22. SOALANBulan menerima cahaya__________ danmemantulkan ke bumi:BINTANG DARI MARIKH MATAHARILAMPU 23. Diperoleh dan diubah suai dari 24. SOALANFasa selepas fasabulan sabit baruadalah fasa: 25. SOALANSeluruh bahagianpermukaan bulandapat dilihat daribumi: 26. SOALANFasa bulan selepasfasa bulan separaadalah fasa: 27. SOALANFasa bulan sebelumfasa bulan purnamaadalah: PURNAMA LAMA BULAN SABIT LAMAPURNAMA BARUBULAN SEPARA 28. SOALANFasa bulan selepasfasa bulan purnamaadalah: PURNAMA LAMA BULAN SABIT LAMAPURNAMA BARUBULAN SEPARA 29. SOALANFasa bulan sebelumfasa bulan sabitbaru adalah: PURNAMA LAMA BULAN SABIT LAMAPURNAMA BARUANAK BULAN 30. SOALANFasa bulan selepasfasa bulan separasuku akhir adalah: PURNAMA LAMA BULAN SABIT LAMABULAN PURNAMA BULAN SEPARA 31. SOALANFasa bulan selepasfasa bulan sabitbaru adalah: PURNAMA LAMA BULAN SABIT LAMAPURNAMA BARUBULAN SEPARA 32. TAHNIAHJAWAPANANDABETUL SETERUSNYAKEMBALI 33. TAHNIAHJAWAPANANDABETUL SETERUSNYAKEMBALI 34. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 35. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 36. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 37. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 38. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 39. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 40. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 41. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 42. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 43. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 44. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 45. MAAF JAWAPANANDA SALAH CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 46. SELAMATDiperoleh dan diubah suai darihttp://sandfields.co.uk/games/DATANG KE Who Wants to be aMillionaire 47. ADAKAH ANDABERSEDIA YA TIDAK 48. Soalan 1Apakah setelitsemula jadi bumi?A BULANCMATAHARIB KOMETDBINTANG 49. Adakah anda bersediaYATIDAK 50. Soalan 2Rajah di bawahmenunjukkan salah satudaripada fasa bulan. Bentukbulan itu digelar sebagaiA ANAK BULANC BULAN PURNAMAB BULAN SABIT DBULAN SEPARA 51. SAYA RASA JAWAPAN UNTUKSOALAN TERSEBUT ADALAH: B 52. MAAFSAYA TAKTAHU 53. Audience AAB C D 54. Audience BAB C D 55. MAAF.. JAWAPAN ANDATIDAK TEPAT..CUBA LAGISOALAN SETERUSNYA 56. MAAF.. JAWAPAN ANDATIDAK TEPAT.. CUBA LAGISOALAN TAMAT 57. TAHNIAH..JAWAPAN ANDA BETUL..SOALAN SETERUSNYA 58. TAHNIAH..JAWAPAN ANDA BETUL..SOALAN TAMAT 59. SOALAN S O A L TAMATANT AM ATTERIMA KASIH KERANA MENCUBAHOME