falsafah umum

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2015

81 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN & FALSAFAH PENDIDIKAN GURUDisediakan oleh:

  Jabatan Ilmu Pendidikan

 • KandunganKonsep Asas Falsafah PendidikanFalsafah PendidikanFalsafah Pendidikan BaratTradisional (perennialisme, essensialisme)Moden (progresivisme, rekonstruksionisme)Falsafah Pendidikan Islam

 • Konsep Asas FalsafahBerasal dari perkataan greek Philos (cinta) dan sophia (bijaksana)Falsafah:- cintakan ilmu pengetahuan dan kebijksanaanKajian mengenai alam semulajadi dan maksud dunia sejagat serta kehidupan manuasiaSatu set kepercayaan atau sikap terhadap kehidupan yang membimbing tingkahlaku individu

 • Samb..Pendidikan:-Satu proses pengajaran, latihan dan pembelajaran untuk memperbaiki pengetahuan dan kemahiranPengajaran langsung secara formal (sekolah) atau didikan tak langsung melalui pengalaman sendiri

 • SambFalsafah Pendidikan:-Kajian mengenai makna, tujuan serta kaedah asas pendidikan atau pembelajaran.Kajian tentang semula jadi tentang individu manusia dan kaitan pendidikan dengan masyarakatBerhubungkait dengan teori perkembangan manusia

 • Falsafah Pendidikan BaratFalsafah TradisionalMatlamat adalah diluar kawalan individuManusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamatFalsafah ModenIndividu boleh menentukan matlamat Manusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamat

 • Falsafah Pendidikan Tradisional Barat: PerennalismeCiri manusia adalah rasionalitiRasionaliti dan intelek mesti disemai melalui pendidikanKepercayaan:- Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengajar nilai dan pengetahuan yang berbentuk universal dan tiada had masa

 • SambFokus pada perkembangan diri:-Ini adalah kerana orang adalah manusia. Oleh itu, orang perlu diajar mengenai kemanusiaan dahulu sebelum mesin atau teknikOrang adalah pertamanya oran dan keduanya pekerja, oleh itu topik liberal harus diajar dahulu sebelum topik vokasional

 • SambTopik penting adalah topik yang membincangakan perkembangan seseorangPrinsip perlu diajar, bukan fakta.Contoh: konsep sains

 • Falsafah Pendidikan Tradisional Barat: EssensialismePendidikan sebagai persediaan untuk pekerjaan dan kewarganegaraan.Menggalakan perkembangan intelek secara individu dan mendidik seseorang mencapai kecekapan.Melibatkan pengajaran matapelajaran asas tradisional yang berguna pada masa lampau dan akan datangKanak-kanak diajar secara ansur maju (mudah ke kompleks)

 • SambEssentialisme mengekalkan sekolah sebagai fungsi akademikGuru berkuasa dalam subjek, bilik darjah,pengajaran dan kurikulum.Kurikulum essentialisme adalah kurikulum umum, berpusatkan mata pelajaran yang menitikberatkan bahasa, sastera dan matematik, seni dan sains

 • Falsafah Pendidikan Barat Moden: ProgresivismePercaya bahawa kebenaran adalah relatif dan tentatifPengetahuan akan membawa kepada pertumbuhan dan perkembanganOleh kerana pengetahuan menerangkan reaiti masa kini, kanak-kanak perlu diajar bagaimana cara berfikir dan bukannya apa yang perlu difikirkanPendidikan haruslah menyediakan murid yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan situasi

 • SambMenganggap bahawa manusia secara semulajadinya adalah baik.Kanak-kanak akan memilih apa yang terbaik untuk mereka

 • SambRujuk modul untuk KurikulumPeranan guruPeranan sekolah

 • Falsafah Pendidikan Barat Moden: RekonstruksionismeHasil pertumbuhan dari progressivismeBerhasrat untuk memperbaiki dan membangunkan semula masyarakatTujuan utama pendidikan:-Menunjukkan pembentukan satu corak budaya baruPenghapusan penyakit masyarakatSekolah sebagai penggerak penting untuk memajukan kehidupan manusia melalui pendidkan dan reformasi sosial

 • SambFungsi utama sekolah:Mengenalpasti masalah masyarakat yang utama yang menyebabkan krisis budayaMemupuk sikap dan kemahiran yang boleh menyelesaikan masalah tersebutKurikulumMenekankan sains sosial dan kaedah kajian sosialFokus kepada trenda masa kini dan hadapan merangkumi pelbagai isu masyarakat kebangsaan/antarabangsaKemahiran dan subjek diajar boleh kenalpasti dan selesaikan masalah masyarakatGuru sebagai agen perubahan

 • Falsafah Pendidikan IslamApakah landasan?Konsep pertalian/perhubungan dalam Islam?Pandangan Ibn Rushd:Manusia tidak mempunyai kawalan terhadap suratan takdir dan tidak juga ditentukan sepenuh oleh manusia

 • SambPendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan amalan islam berdasarkan al-quran dan sunnah. Membekalkan manusia dengan pengalaman dan ilmu yang mencukupi supaya ia tahu siapa dirinya serta dua peranan dan tanggungjawab, sebagai suruhan tuhan dan sebagai khalifah

 • SambFalsafah Pendidikan IslamKata-kata Ibn Rushd:Sesiapa yang belajar tentang natomi akan meningkatkan lagi kesetiaannya kepada keagungan dan keunggulan Tuhan yang maha kuasaMinda adalah alat untuk mendapatkan ilmuKesempurnaan mental dan emosi akan hanya dicapai apabila manusia cinta dan patuh kepada Allah

 • Falsafah Pendidikan KebangsaanTeksAnalisisKesan:IndividuSosialEkonomiAgamaPolitik

 • SambFaktor individu

  FPN amat menekankan perkembangan potensi individu melalui pendidikan. Perkembangan yang diharapkan meliputi pelbagai aspek iaitu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara bersepadu. la akan melahirkan insan yang seimbang yang sentiasa dahagakan ilmu, progresif, bersyukur, menikmati ketenteraman jiwa dan bersedia menempuh pelbagai cabaran.

 • Faktor ekonomi

  Sifat atau ciri insan yang dilahirkan akan mampu untuk memberikan sumbangan dalam perkembangan ekonomi negara. Ini kerana ciri-ciri insan yang berilmu, mahir dan bertanggungjawab sudah pasti akan dapat meningkatkan daya pengeluaran negara selaras dengan keinginan untuk mencapai negara maju berteraskan industri pada tahun 2020.

 • Faktor sosialPerpaduan kaum merupakan asas kepada kestabilan dan krmakmuran negara.la sangat penting memandangkan masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang mempunyai budaya yang berbeza.Keharmonian dan kemakmuran negara bergantung kepada sikap toleransi, kerjasama dan rasa hormat antara satu sama lain.

 • Faktor politikFPN digubal berdasarkan ideologi negara. Malah pengaruh politik sangat penting dalam menentukan hala tuju pendidikan negara. Politik kerjasama pelbagai kaum, sikap toleransi dan demokrasi yang diamalkan di negara akan sentiasa diserapkan dalam pendidikan.

 • Faktor agamaAgama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia tetapi agama lain bebas dianuti sesiapa sahaja seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Negara. Kepercayaan kepada agama oleh setiap individu sangat penting kerana ia akan menjadi asas dalam memberi panduan kepada masyarakat untuk bertingkah laku baik.