falsafah ppim

Click here to load reader

Post on 25-Jun-2015

13.007 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BIODATA PELATIH

1. Nama 2. No. Kad Pengenalan 3. Tarikh Lahir 4. Tempat Lahir 5. Alamat Surat Menyurat

: SHARIFAH FASEHAH BINTI SYED AHMAD : 830703-03-5342 : 03 JULAI 1983 : KELANTAN : 4795 JALAN BAYAM,

15200 KOTA BHARU, KELANTAN. 6. Institut : IPGM KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU 7 Opsyen 8. Major 9. Minor 10. Kelulusan Akademik : KPLI-SR LPBS j-QAF ( JUN 2009 ) : PENGAJIAN AGAMA ISLAM : PENGAJIAN AL-QURAN : IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM & BAHASA ARAB ( AL AZHAR ) ( USULUDDIN TAFSIR ) 11.Tahun Yang Diajar Sekarang : TAHUN 1,2,3 12.Tutor PA (1) :

SENARAI KANDUNGAN Biodata pelajar.. Penghargaan Pendahuluan .. Pengakuan pelajar Jawatankuasa Kokurikulum SK Bachok .. Pengenalan kepada Persatuan Puteri Islamo o o o o

MUKA SURAT i ii iii

Falsafah Matlamat Objektif

.. .. ..

Visi dan Misi ... Lagu Puteri Islam..

o Logo Puteri Islam .... o Carta Organisasi PPIM SK Bachok . Perancangan aktivitio o

Jadual aktiviti PPIM SK Bachok 2009 .. Jadual latihan kawad kaki

Pengelolaan aktiviti... Laporan aktiviti...o o o

Kelebihan Kelemahan . cadangan penyelesaian ...

Lampiran Surat pekeliling ikhtisas dan peraturan-peraturan am .... Borang rekod kolaborasi

PENGHARGAANAlhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan Inayah dan Petunjuk daripada-Nya, dapat saya menyiapkan satu tugasan yang diamanahkan ini. Tugasan ini ialah FOLIO GERAK KERJA KO-KURIKULUM 2 ( PERSATUAN ). Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Setiausaha Gerko Institut Pendidikan Guru Kampus Dato razali Ismail iaitu En. Othman Bin Desa yang memberikan penerangan dan maklimat yang jelas dalam melaksanakan tugasan ini. Berkat usaha dan tunjuk ajar yang diberikan oleh beliau telah memberikan peningkatan pengetahuan yang tinggi kepada saya dalam menyiapkan tugasan kokurikulum ini. Tidak dilupakan, penghargaan ini juga ditujukan kepada semua pensyarah kokurikulum yang telah melatih saya dengan tekun dan sabar. Tugasan GERKO peringkat 2 ini ialah memerihalkan aktiviti persatuan yang dilaksanakan di sekolah tempat saya ditugaskan iaitu Sekolah Kebangsaan Bachok. Oleh itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Guru Besar SK Bachok, Tn Hj Muhamad Bin Awang , Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zakiah Bt Awabi, Penolong Kanan HEM, En.Abd Rahman Bin Sahon, Penolong Kanan Kokurikulum, Puan Hjh Hazizah Bt Mat dan semua guru-guru SK Bachok di atas segala kerjasama yang diberikan. Penghargaan ini juga ditujukan khas kepada Majlis Jawatankuasa Ko-Kurikulum SK Bachok yang diketuai oleh PK Ko, Puan Hjh Hazizah Bt Mat yang telah banyak memberi maklumat dan bahan-bahan yang diperlukan. Tanpa semua ini dan percambahan idea semua pihak, sudah pasti amat susah untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Akhir sekali, ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada rakan-rakan guru jQAF SK Bachok iaitu En. Zamri Bin Zakaria, Pn Azma Ismail, Pn. Rosmini Ibrahim , Cik Fairosnita , Pn Raziah Bt Nor dan Pn.Adawiah Abd Rahman di atas kerjasama, tunjuk ajar dan permaufakatan dalam membantu saya untuk melaksanakan serta menyiapkan tugasan GERKO ini.Semoga segala usaha yang dilaksanakan ini akan mendapat manfaat kepada semua pihak dan diredhai Allah S.W.T. sekian terima kasih. ( GERKO ) PERINGKAT

PENDAHULUAN

Pada masa ini, pelaksanaan aktiviti di sekolah rendah atau menengah bergantung pada minat, komitmen dan kesungguhan guru penasihat atau jurulatih serta pemantauan yang dilaksanakan oleh pentadbiran sesebuah sekolah. Aktiviti sesetengah persatuan tidak dijalankan langsung apabila mendapat guru penasihat atau jurulatih tidak berminat dan tidak komited. Sebaliknya, persatuan yang mendapat guru berinovatif, berminat dan komited pula melaksanakan banyak aktiviti persatuannya sepanjang tahun. Pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan di sekolah rendah atau menengah oleh persatuan. Aktiviti ini boleh dilakukan sama ada di dalam atau luar kawasan sekolah. Selain itu, aktiviti ini boleh di atur secara mingguan, bulanan, semester, penggal dan tahunan. Kebanyakkan sekolah rendah atau menengah dan institusi pengajian lain menetapkan suatu hari tertentu sama ada hari persekolahan atau hujung minggu, bagi melaksanakan aktiviti kokurikulum yang telah dirancang dan ditetapkan dalam kelendar aktiviti untuk tahun berkenaan. Terdapat pelbagai tujuan diadakan pertandingan dan aktiviti dalam persatuan kokurikulum. Antaranya ialah: I) II) III) IV) V) VI) Menentukan pencapaian seseorang pelajar dalam bidang yang diceburi Memantapkan pengurusan jurulatih dan penasihat Pelajar sentiasa berusaha membaiki diri untuk memenangi sesuatu pertandingan. Memberi peluang kepada pelajar memperagakan bakat dan kebolehan mereka Melatih pelajar membuat perancangan dan melaksanakan aktiviti dengan teratur dan sistematik Menanamkan semangat yang positif dalam diri pelajar seperti kekitaan, kerjasama, berani, disiplin diri, bertolak ansur dan tegas.

Perancangan dan pengendalian sesuatu program dan aktiviti sangat penting bagi mencapai matlamat sesuatu persatuan, pertubuhan dan pasukan. Kejayaan sesuatu program bergantung kepada perancangan dan pengendalian atau pelaksanaannya. Tanpa perancangan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan tidak menghasilkan kejayaan yang maksimum. Sebaliknya apabila perancangannya teratur dan kemas tetapi pengendaliannya atau pelaksanaanya kurang memuaskan, hasilnya juga tidak mencapai kejayaan yang diharapkan. Perancangan dan pengendalian sesuatu program atau aktiviti saling kait mengait dan sama pentingnya

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

:

Nama Penulis

: SHARIFAH FASEHAH BT SYED AHMAD

Tarikh

:

SEJARAH SEKOLAH KEBANGSAAN BACHOKSekolah Kebangsaan Bachok telah diasaskan oleh Allahyarham Tuan Haji Wan Abd.Samad bin Wan Salleh, seorang bekas pegawai kerajaan yang telah bersara dan bekerja sebagai Petition Writer. Sekolah ini telah dibuka pada tahun 1920. Lokasi pertama sekolah ini ialah disebelah balai polis lama iaitu berhampiran Pantai Irama, Bachok. Pada awal pembukaan, SekolahKebangsaan Bachok hanya mengandungi sebuah bangunan yang membentuk dua bilik darjah dan satu bilik lagi menempatkan guru-guru. Dalam setiap bilik darjah, ia hanya mampu menampung 25 orang murid dan kelas hanya dibuka untuk darjah satu hingga darjah empat sahaja. Manakala pada tahun 1941, setelah meletusnya Perang Dunia Kedua , sekolah ini terpaksa ditutup untuk sementara waktu dan dibuka semula pada tahun 1942. Menjelang tahun 1950, kelas telah ditambah hingga ke darjah enam dan sekolah telah dipindahkan ke tapak sekarang iaitu ditepi Padang Majlis Daerah Bachok yang dulunya menjadi milik Sekolah Kebangsaan Bachok. Dalam tahun 1960, Sekolah Kebangsaan Bachok telah dibahagikan kepada dua nama iaitu Sekolah Kebangsaan Bachok (Lelaki) dan Sekolah Kebangsaan Bachok (Perempuan). Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bachok (Lelaki) ialah En.Wan Ali Bin Wan Abdullah manakala Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bachok (Perempuan) ialah Pn wan Sepiah Bt Wan Isa. Pada tahun 1969, sekolah ini digabungkan semula dengan nama Sekolah Kebangsaan Bachok. Kemudian Sekolah Kebangsaan Bachok berkembang maju dengan keramaian murid melebi 500 orang dan guru seramai 20 orang. Menjelang tahun 1974, sekali lagi tapak bangunan sekolah berpindah ke bangunan sekarang iaitu Blok A ( 2 tingkat ) dan Blok B ( 1 tingkat ) dengan keramaian murid lebih 600 orang. Satu lagi blok Bangunan C telah dibangunkan pada tahun 1980 hasil kerjasama orang ramai melalui Persatuan IbuBapa dan Guru ( PIBG ) yang dapat menyediakan empat buah bilik darjah baru. Dalam tahun 1987, pihak Jabatan Pendidikan Negeri telah membaiki sekolah ini serta menyediakan kemudahan elektrik ke bangunan B dan C. Turut disediakan juga kemudahan kipas untuk setiap bilik darjah bagi membolehkan murid belajar dengan selesa. Satu tahun kemudian, Jabatan Pendidikan Negeri telah membina bangunan kilat dengan lima bilik darjah. Sekali lagi dalam tahun 1990, Jabatan Pendidikan Negeri telah membina satu lagi bangunan sumber untuk tiga buah bilik darjah dan dalam tahun yang sama juga terbinanya sebuah lagi bangunan hasil gotong-royong dengan empat buah bilik darjah.

Sehingga ke hari ini Sekolah Kebangsaan Bachok telah mempunyai enam blok bangunan bilik darjah dengan bilangan murid seramai 819 orang serta bilangan guru seramai 46 orang. Kelas Pra-sekolah mula dibuka di Sekolah Kebangsaan Bachok pada tahun 1992. Pada tahun ini Sekolah Kebangsaan Bachok berada di bawah pentadbiran Tn.Hj.Nik Mohamed Bin Awang selaku Guru Besar, En.Mohamad Nor Bin Ideris sebagai Penolong Kanan Pentadbiran, En.Mat Nawang bin Jaaih sebagai Penolong Kanan HEM, dan En.Wan Ahmad Bin Wan Abdullah sebagai Penolong Kanan Kokurikulum

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEK. KEB. BACHOK 2009

Pengerusi:

Tn. Hj.Nik Mohamed bin Awang (Guru Besar)

N.Pengerusi:

Pn. Hjh Hazizah Bt Mat (PK KO)

Setiausaha:

En. Zaidi Bin Mohd Zain

Ahli:

En. Abd Yusri bin Ibrahim (Penyelaras Pasukan Beruniform)

Pn. Noriah binti Mokhtar (Penyelaras Kelab & Persatuan Akademik )

En. Faizul bin Mat Nawi (Penyelaras Kelab Sukan & Permainan)

En. Zaidi bin Ismail (Penyelaras Rumah Sukan)

PENGENALAN PERSATUAN PUTERI ISLAM

FALSAFAH PPIMPergerakan Puteri Islam Malaysia adalah sebuah pergerakan berkaian seragam yang bergerak pada peringkat kebagsaan , negeri dan daerah di institud pengajian tinggi , maktab-maktab perguruan serta sekolah-sekolah menengah dan rendah. Aktiviti yang dijlankan sebagai ko-kurikulum secara formal dan tidak formal adalah bertujuan membimbing puteri-puteri kearah penyuburan dan pengembangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan b