falsafah pendidikan islam dan falsafah pendidikan timur

of 22/22
GENERIK PENGANTAR PENGAJIAN PROFESIONAL Tajuk:Falsafah Pendidikan Islam dan falsafah Pendidikan Timur (India dan China) Ahli Kumpulan: Syahirah BT Mansor Alya Ismahani BT Md Zin Nur Fitrahana BT Mohamad Fauzi NAMA PENSYARAH:Encik Kalaiselvan GENERIK PENGANTAR PENGAJIAN PROFESIONAL

Post on 18-Aug-2015

416 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. GENERIK PENGANTAR PENGAJIAN PROFESIONAL Tajuk:Falsafah Pendidikan Islam dan falsafah Pendidikan Timur (India dan China) Ahli Kumpulan: Syahirah BT Mansor Alya Ismahani BT Md Zin Nur Fitrahana BT Mohamad Fauzi NAMA PENSYARAH:Encik Kalaiselvan
 2. 2. PENGENALAN Falsafah berasal daripada bahasa Greek iaitu philosophia. Philo = mencintai atau cinta. Sophia = kebijaksanaan/pengetahuan atau kebenaran. Ilmu falsafah adalah ilmu yang menyelidik mengenai ketuhanan, manusia dan alam semesta. PENGENALAN
 3. 3. PERBEZAAN PANDANGAN UMUM Pandangan Islam: Mengenai hakikat sesuatu(Tuhan) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mendapatkannya. Pandangantimur: Seorang manusia yang memiliki satugaris panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak
 4. 4. Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam dua aliran fahaman yang utama, iaitu: China Konfusianisme India Buddisme Hindunisme
 5. 5. Menyatakan bahawa pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang individu baik di dunia mahupun akhirat.
 6. 6. Kehidupan akan berubah jika mereka sanggup berubah. Sikap seseorang penentu pencapaian kebahagian. Manusia belajar melalui pemerhatian alam semula jadi Refleksi kendiri atau muhasabah diri terhadap pemerhatian tersebut Menimbulkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan atau keinginan untuk bertaubat. Setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai nirvana. Apabila kita sudah menjadi bijak, secara automatik, kita akan berbuat baik dan mengelakkan dari melakukan kejahatan.
 7. 7. Falsafah pendidikan China Mazhab utama iaitu Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme dan Neo-Konfusionisme Buku teks utama kanak-kanak pada zaman dinasti Ming The Classic Of Three Characters 2500 tahun dahulu
 8. 8. Latar belakang Konfusianisme Bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia. Konsep 5 hubungan Pemerintah dan rakyat Bapa dan anak Suami dan isteri Abang dan adik Kawan dan kawan
 9. 9. Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran: Confucius (551-479 SM) Mengzi (372-289 SM) Xunzi (313-238 SM) Hanyu (768-824) Berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.
 10. 10. Falsafah pendidikan di India lebih 4000 tahun Penulisan tertua: Vedas Moksa (Buddha- nirvana) Hinduisme - Yoga untuk mencapai peringkat moksa Buddhisme - penghapusan nafsu Diikat dalam kehidupan melalui karma iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya
 11. 11. Falsafah Pendidikan Timur Di India Asasnya ditumpukan kepada ajaran agama - Hindunisme - Buddhisme
 12. 12. BUDDHISME Pengasasnya Siddharta Gautama (563-483 SM) iaitu Putera di Nepal HINDUNISME Mula berakar umbi lebih 4000 tahun yang lalu di India. Mempunyai 75% penganut Penganut Hinduisme percaya yoga sesuatu amalan untuk mendisplinkan mental dan fizikal
 13. 13. Falsafah di India -VEDAS- -Bermakna suci -Moksa(Nirvana) : Kelepasan daripada penderitaan -Penganut percaya mereka akan terlepas daripada nirvana jika dapat melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupan.
 14. 14. Ahli falsafah dan penyair dari India Pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai segala aspek kehidupan, seperti aspek fizikal, intelek, moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. Pendidikan harus menjadi suatu proses berhidup, dinamik serta realistik
 15. 15. * *Abd al-Ghani Ubud (1993:141) *Falsafah lahir daripada perbezaan faktor sejarah, budaya dan persekitaran *Falsafah pendidikan mestilah didasarkan kepada kepada asas yang kukuh, diyakini dan tidak mudah berubah. Kebenaran falsafah mestilah boleh dibuktikan dengan kajian atau ujikaji sehingga diyakini bahawa falsafah tersebut boleh dipercayai (al-Nahwi, 2000).
 16. 16. *FALSAFAH PENDIDIKAN DALAM ISLAM Khurshid Ahmad(1975) *Satu pelajaran atau pendidikan bagi kognitif,fizikal dan roh utk melahirkan insan yang berperikemanusiaan. Al-Qaradhawi(1980) *Pendidikan yang menumpukan segala aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan akal, hati, rohani, jasmani, akhlak, dan perilaku
 17. 17. *Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan sunah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab utk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. *Bahagian kurikulum JAPIM, 2002
 18. 18. *Perbezaan peranan guru Peranan Guru Guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. Pemberi ilmu,pembimbing, pendorong dan juga pembentuk akhlak murid- muridnya. Falsafah timur islam
 19. 19. *Perbezaan kurikulum Kurikulum - berteraskan pendidikan moral (tekun, bijak, hormat, berani,) Muzik , seni, drama, sejarah, sastera Berlandaskan sumber yang jelas dan kukuh iaitu Al-quran dan As-sunnah. Meliputi fardu ain seperti solat, puasa dan zakat dan fardu kifayah seperti ilmu sains,matematik dan vokasional Falsafah timur Islam
 20. 20. PERSAMAAN KAEDAH PENDIDIKAN Menggalakkan pemikiran kritis untuk mengelakkan kesalahan dari aspek berfalsafah Persamaan Falsafah Pndidikan Islam dan Timur
 21. 21. KESIMPULAN Secara keseluruhannya falsafah barat ,islam dan timur mempunyai perbezaan yang ketara dari segi konsep, prinsip , kurikulum, peranan guru serta mempunyai persamaan melalui kaedah pendidikan yang menggalakkan pemikiran kritis.
 22. 22. SEKIAN TERIMA KASIH