faktor-faktor perlaksanaan gerakan islah 1898

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2015

493 views

Category:

Education

32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GERAKAN ISLAH 1898

GERAKAN ISLAH 1898FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN GERAKAN ISLAHPENGENALANMaharaja Kuang-hsu telah mengeluarkan antara 40-50 dekri dalam tempoh 103 hari bagi melaksanakan pembaharuan-pembaharuan.21 September 1898,rancangan pembaharuan ini dimansuhkan kerana mendapat tentangan daripan golongan konservatid di bawah pimpinan Maharni Doweger.

Faktor-faktor..1.Kelemahan ChinaGerakan Memperkuatkan Diri telah dilaksanakan sejak 1861,namun kerajaan Manchu gagal mewujudkan pentadbiran yang berkesan. Hal ini berlaku akibat gerakan tidak mendapat sokongan yang menyeluruh.Majoriti orang Cina bersikap anti asing & menentang rancangan pembaharuan yang berasaskan idea Barat. Mereka menganggap idea Barat terlalu asing bagi mereka.Pegawai-pegawai Manchu masih lagi mengamalkan rasuah & penyelewengan sehingga menyebabkan wujudnya ketidakcekapan dalam pentadbiran.Dalam ketenteraan,kelemahan China ternyata apabila mereka dikalahkan dalam Perang Candu 1839-1842. China juga tidak dapat memadamkan pemberontakan Taiping kecuali selepas mendapat sokongan & bantuan Barat.Kekalahan dalam Perang China-Jepun 1894-1895.

2. Pencerobohan asingKelemahan China telah memperhebatkan imperialisme Barat di China. Kuasa-kuasa Barat telah menekan China untuk menuntut pelbagai keistimewaan sehingga ahli-ahli sejarah menganggap China sebagai tembikai masak yang dipotong & dibahagikan secara sesama kuasa Barat dan Jepun. Tindakan kuasa-kuasa asing yang terlibat dalam perebutan wilayah di China ialah : Kuasa-kuasa Barat juga telah menuntut keistimewaan lain selain dari wilayah. Contohnya : 3.Kemunculan Golongan ReformisPada akhir abad ke-19,muncul golongan Reformis yang menyedari betapa perlunya pembaharuan dilaksanakan di China.Kegagalan Gerkan Menguatkan Diri mendorong mereka untuk merangka satu lagi rancangan pembaharuan yang lebih berkesan dalam usaha memulihkan China.Mereka menegaskan Islah 1898 bertujuan untuk menyusun semula institusi politik & sosial China berdasarkan model Barat bagi memulihkan negera China.Kang Yu-wei menegaskan perubahan yang radikal perlu dijalankan bagi menguat & memodenkan China.Golongan reformis ini telah mengadakan cerama merata tempat dengan tujuan untuk menyedarkan orang cina betapa perlunya pembaharuan berdasarkan idea Barat.Mereka telah menubuhkan persatuan dalam usaha untuk menjayakan rancangan mereka. Contohnya Society for the Study of The Self StrengtheningPelbagai kegiatan telah diadakan seperti ceramah,menterjemah buku-buku Jepun & Barat,mendirikan perpustakaan & lain-lain.SEKIAN TERIMA KASIH.