fail meja guru besar 2008

Download Fail Meja Guru Besar 2008

Post on 10-Jul-2015

2.813 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NAMA SEKOLAH ALAMAT NO.TELEFON

: _____________________________________________ : _____________________________________________ : _____________________________________________

NO.FAKSE-MAIL LAMAN WEB

: _____________________________________________: _____________________________________________ : _____________________________________________

2.

OBJEKTIF PENTADBIRAN PENGURUSAN SEKOLAH

Untuk mempastikan Sistem Pentadbiran dan Kewangan sekolah diurus dengan cekap & berkesan.

3. OBJEKTIF UNIT

3.1 Untuk memastikan segala urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut aspek berikut: 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 Perlantikan / pendaftaran Pengesahan dalam jawatan Kenaikan pangkat/pemangkuan Pengisytiharan harta Pinjaman perumahan/kenderaan Pinjaman komputer Cuti Laoporan prestasi tahunan

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

Guru Besar GPK1KURIKULUM PENTADBIRAN

PK HEMKEWANGAN

PKKK

P.PETANG

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PENTADBIRAN

GURU BESARGPK 1PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR RENDAH PEMBANTU AM RENDAH

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada HubunganPengarah Pendidikan Meluluskan semua program dan aktiviti pendidikan. Ketua- Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti Kurikulum, Kokurikulum, Hal Ehwal Pelajar dan Pengurusan perkhidmatan pendidikan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti Kurikulum, Kokurikulum serta pengurusan perkhidmatan pendidikan Meluluskan cuti bagi Guru Besar

Tugas Dan TanggungjawabPERKHIDMATAN DAN KEWANGAN KEWANGAN Menerima peruntukan sekolah dalam cek/waran. Memasukkan cek ke dalam akaun sekolah. Merekodkan maklumat ke dalam Buku Tunai mengikut pecahan yang ditetapkan Mengadakan mesyuaarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah. Mengurus perbelanjaan sekolah. PERKHIDMATAN Mengurus perlantikan, pengesahan ke dlm jawatan berpencen, kenaikan pangkat / pemangkuan. Mengurus penyediaan laporan sulit tahunan, penyata perkhidmatan dll. Menyediakan penyata bulanan kedudukan perjawatan. Mengurus tindakan tatatertib Tugas-tugas lain yang diarahkan. Semua perkara mengenai perkhidmatan, perlantikan, pengesahan dlm jawatan, kemasukan ke dlm jawatan berpencen, pemangkuan jawatan, penanggungan kerja dll.

Kuasa Yang DiberiKuasa yang diturunkan olrh JPN Dan PPD serta Akta PendIdikan 1996

Tugas Agensi Lain Yang Ada HubunganPK Pentadbiran Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah PK KURIKULUM Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah PK KO-KURIKULUM Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah Ketua Panitia Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah Guru Kanan/ Guru-guru Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah Pembantu Tadbir Perkhidmatan. Urusan surat, fail,menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat mengikut keperluan & mengambil tindakan yang perlu

Rujuk Pekeliling Pderkhidmatan Awam yang berkaitan.

Pegawai-Pegawai JPNP Memantau dan membantu perlaksanaan program Pendidikan Jemaah Nazir Merancang dan memantau pelaksanaan dasar Pendidikan dan STKM

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Agensi Lain Yang Ada Hubungan

Meluluskan cuti kakitangan Sepanjang tahun. KURIKULUM 1. Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada Guru Penolong Kanan Kurikulum,Ketua Panitia dan Guru Media. 2. Melantik Jawatankkuasa Panitia matapelajaran 3. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kurikulum 4. Memastikan Jadual waktu kelas dan individu disiapkan sebelum sekolah dibuka. 5. Memastikan jawatankuasa induk kurikulum ditubuhkan 6. Memastikan Perkembangan Staf dijalankan seperti yang dirancangkan. 7. Menjalankan memantauan guru dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 8. Memastikan rancangan dan aktiviti Pusat Sumber dijalankan dengan berkesan. 9. Memastikan Ujian bulanan dan peperiksaan dijalankan seperti yang dijadualkan.

Kuasa yang diturunkan Oleh JPN/PPD

Merekodkan cuti./ Menyemak semua Baki cuti guru dan Kakitangan bukanGuru untuk difailkan. Bertanggungjawab merekod dan mengira baki cuti semua staf. Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Am Rendah Membuat salinan fotostat. Pembantu Tadbir Rendah Menaip surat berkaitan. Hubungan LKuar 1.PDRM 2.ADK 3.Bomba 4.Hospital /Klinik 5.Syk. Insuran 6.PIBG 7.Pembantu Tadbir Perkhidmatan di PPD/JPN Pekerja Pembersihan

Swasta, PIBG.

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Agensi Lain Yang Ada Hubungan

HAL EHWAL MURID 1. Memantau dan menyelia semua aspek perancangan Aktiviti HEM dan Pengurusan sekolah. 2.Merancang dan menyedia dan menguatkuasakan program pemantapan disiplin murid, pengawas dan peraturan sekolah. 3.Merancang , mengurus serta menyelia perlaksanaan perogram kebajikan murid yang meliputi (Tabung,Biasiswa, KWAMP, SPBT, SBT,RMT Kantin ,Insuran dll projek khas.) 4. Merancang dan memantau perjalanan program Bimbingan dan Kaunseling (Transisi ,Anti Dadah,Pendaftaran dan penempatan murid & Motivasi. 5. Merancang , mengawal dan mengurus pembayaran kewangan HEM

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Agensi Lain Yang Ada Hubungan

KOKURIKULUM Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada Guru Kokurikulum Meluluskan penubuhan unit uniform,kelab dan persatuan serta sukan dan permainan Membuat perancangan pembelian peralatan sukan dan permainan Memastikan ada stor peralatan sukan dan permainan yang sesuai Melantik guru-guru penasihat Menandatangani surat yang berkaitan dengan kokurikulum Meluluskan peruntukan kokurikulum berdasarkan surat pekeliling.

PEMBANGUNAN KEMUDAHAN FIZIKAL SEKOLAH: Merancang, menambahbaikkan & menyelenggara kemudahan fizikal sekolah

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI

6.1 PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN 6.1.1 MENGURUS DAN MENGAWAL KEWANGAN SEKOLAH 6.1.1.1 Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Peraturan-Peraturan Pentadbiran

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) .

PROSES KERJA GURU BESARAktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Lantikan Jawatankuasa Kewangan Sekolah -Guru Besar -Semua Penolong Kanan - Ketua Panitia -Pembantu Tadbir Menyedia anggaran pendapatan tahun berkenaan berasaskan bilangan murid seperti pada 1.1 tahun semasa termasuk baki tahun lepas.

Guru Besar

Rujuk Pekeliling Perbendaharaan/Kewangan

2.

Pembantu Tadbir

PROSES KERJA GURU BESARAktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

3.

Memaklumkan kepada Ketua Panitia. -Anggaran pendapatan tahun berkenaan. -Menyedia anggaran perbelanja an tahun berkenaan. Mengadakan mesyuaratdengan guru panitia dan jawatankuasa matapelajaran masing-masing bagi menyediakan anggaran perbelanjaan tahun semasa

Pembantu Tadbir

Rujuk Pekeliling Perbendaharaan/Kewangan yang dikeluarkan kementerian/JPN

Ketua Panitia

4.

PROSES KERJA GURU BESARAktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

5. Menerima ,menyemak dan meluluskan anggaran perbelanjaan.

Guru Besar dan Jawatankuasa Kewangan Sekolah Pembantu Tadbir Ketua Panitia

Minit mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah

6. Memaklumkan kepada Ketua Panitia peruntukan yang ada sebelum membuat pembelian. - failkan satu salinan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan.

Carta Aliran Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Lantikan Jawatankuasa Kewangan Sekolah Sediakan anggaran pendapatan bagi tahun semasa termasuk baki akhir tahun lepas Memaklumkan kepada Ketua Panitia bagi menyediakan anggaran perbelanjaran Ketua Panitia mengadakan mesyuarat dengan guru panitia mdndapatkan anggaran perbelan jaan Hantar anggaran perbelanjaan kepada Jawatankuasa Kewangan Sekolah Semak dan luluskan anggaran Sediakan semula anggaran

Tidak lulus

Lulus

Lulus anggaran anggaran perbelanjaan dan memaklumkan kepada Ketua Panitia/Guru Panitia

Senarai Semak Guru BesarAktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Bil.1.

AktivitiMengeluarkan surat panggilan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah

Tindakan

Catatan

2. 3. 4. 5. 6.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah Mengeluarkan surat panggilan mesyuarata panitia Menjalankan mesyuarat panitia Menyediakan minit mesyuarat panitia berserta anggaran perbelanjaan panitia

7.

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan sekolah

8.

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah untuk meluluskan anggaran yang dikemuka setiap panitia

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan BesarAktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Oleh

Guru

1. Arahan Perbendaharaan 2. Pekeliling Perbendaharaan 3