fail meja gpk

Click here to load reader

Post on 02-Dec-2015

307 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PEMULIHAN

TRANSCRIPT

F A I L M E J A

1.0PROFIL SEKOLAH

Sk. Kiandongo1.Nama Sekolah

: SK Kiandongo2.Alamat

: Peti Surat 08,

89300 TELUPID.

3.Kod

: XBA22384.Lokasi

: Luar Bandar.

5.Gred

: C6.Keluasan

: 7 Ekar.

7.Sesi Persekolahan : Pagi.

8.Bil.Kelas

: KELASBIL KELAS

Tahun 11

Tahun 21

Tahun 31

Tahun 41

Tahun 51

Tahun 61

Kelas Pemulihan Khas1

Jumlah Keseluruhan Kelas7

9.Jumlah Murid

: 107 Orang10.Jumlah Guru

: 11 orang

11.KTBM

: 1 orang.

12.Jumlah Keseluruhan : 12 orang

2.0V I S I, MISI & OBJEKTIF

Sk. KiandongoVISI PEMULIHAN KHASMengutamakan kecemerlangan murid secara menyeluruh dan berorientasikan falsafah pendidikan negara serta sebagai pendokog kepada wawasan negara.

VISI PEMULIHAN KHASSk. Kiandongo Telupid akan mewujudkan generasi berilmu melalui pendidikan berkualiti yang menyeluruh dan seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.OBJEKTIF SEKOLAH1. Memberi PeluangPeluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia.2. Melahirkan Insan Yang Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan dan Sejahtera.

3. Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar Dalam Semua Mata Pelajaran.

4. Menanamkan Kecintaan Kepada Ilmu Pengetahuan Dalam Kalangan Warga Pendidikan.

5. Mengembangkan Potensi Individu Pelajar Melalui Pembangunan Program Kokurikulum Dan Sukan.

6. Melahirkan Pemimpin Pendidikan Yang Berilmu Dan Berketerampilan Untuk Mengurus Sekolah Ke Arah Kecemerlangan.

7. Meningkatkan Kepakaran PegawaiPegawai Perkhidmatan Pendidikan Supaya Menjadi Pendidik Yang Lebih Berkesan.

8. Menyediakan Prasarana Yang Cukup Dan Kondusif Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran.

9. Menyediakan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Yang Moden, Cekap Dan Berkesan.

10. Membina Perhubungan Dan Permuafakatan Pendidikan Yang Kukuh Dan Berkekalan Dengan AgensiAgensi Luar Bagi Menjamin Pendidikan Dapat Diteruskan Sepanjang Hayat.

3..0OBJEKTIF UNIT

SK KiandongoMembantu, membimbing murid-murid yang lembam (lemah dari sudut kognitif) agar dapat menguasai kemahiran asas 3m (membaca, menulis, mengira).4.0Carta Organisasi SK Kiandongo 20115.0Carta Organisasi Pendidikan Pemulihan Khas

6.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

1.PPD

2.PENYELIA

3.Guru Besar

1.Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

2. Membantu Guru BM dan Matematik

3. Melaksanakan Penilaian Berterusan

4.Penyediaan Fail

5. Penyediaan Jadual Waktu1.Merancang

2.Melaksana

3.Menilai

4.Melapor

5.Kerja susulan

1.Mengenalpasti

2.Merancang

3.Penyediaan aktiviti

4.Penyediaan ABM

5.Penilaian

6.Melapor

1.Penyediaan Ujian

2.Melaksana

3.Merekos

4.Melapor

1.Merancang

2.Penyediaan kulit fail

3.Melabel fail

4.merekod Fail

5.Sedia daftar Fail

6.Menyimpan Fail

1.Merancang

2.Menyelaras

3.Mencatat

4.Mepamer

5.Mengedar6.Melaksana

2. PK

:Pemantauan

;Nasihat

:Sokongan

3.Ketua Panitia

;Laporan Prestasi Murid

4. Guru Kelas

;tingkah laku murid

5: Guru Matapelajaran

: mengealpasti daerah-daerah kelemahan Murid

6. Guru PSS

;Penggunaan PSS

7:Guru ICT

; ICT

8. Kerani

:Surat menyurat

:Pelaporan

:Alatulis & Peralatan9. Tukang Kebun; Membantu membuat bilik Pemulihan10. Sekuriti

; Membantu membuat bilik Pemulihan

7.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.1PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Pencalonan Murid &

pengumpulan maklumat.

2. Menjalankan Ujian Saringan

3. Memeriksa Ujian Saringan

a. Menguasai 3M dikembalikan

ke kelas Perdana.

b. Belum menguasai 3M akan

diberikan ujian diagnostik &

pengamatan.

4. Menjalankan ujian diagnostik &

Pengamatan.

5. Menganalisa ujian diagnostik &

Pengamatan.

6. Penyediaan Rancangan

mengajar.

7. Menjalankan pengajaran &

Pembelajaran.

8. Menjalankan penilaian

a. Menguasai 3m ke kelas

perdana b. Belum Menguasai 3M

- Teruskan P&P9. Membuat Laporan ke JPN/PPD1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.2MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK

Muka surat ini1 / 1

Pegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

Membantu Guru BM Dan M3 untuk:-

1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M.

2. Merancang Kaedah Pengajaran.

3. Menyediakan aktiviti.

4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar.

6. Membuat penilaian.

7. Membuat laporan kepada Guru Besar dan Guru Kelas.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menyediakan soalan-soalan ujian untuk membuat penilaian.

2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan.

3. Merekod keputusan setiap ujian.

4. Membuat laporan ujian kepada Guru Besar,P,Kanan,Guru Mata Pelajaran dan Guru Kelas1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.4PENYEDIAAN FAIL

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menentukan Jenis-jenis fail

2. Menyediakan Kulit fail

3. Melabelkan/Menamakan jenis-jenis fail

4. Merekod Jenis-jenis fail.

5. Menyediakan Buku Daftar fail.

6.Mendoket surat-surat ke dalam fail

7. Menyediakan tempat penyimpanan fail.

8. Menyimpan fail/Keselamatan fail

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0Proses Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti6.5PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Merancang dan menentukan masa diperlukan mengikut keperluan kelas

2. Menyesuaikan Jadual waktu dengan jadual waktu induk sekolah.

3. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas.

4. Mencatat waktu panduan dan persediaan dalam jadual waktu.

5. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas yang terlibat.

6. Mengedarkan jadual waktu kepada Pentadbir sekolah dan Guru Kelas yang terlibat.

7. Melaksanakan jadual waktu untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.1PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.2MEMBANTU GURU BM & M3

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.4PENYEDIAAN FAIL

Muka surat ini1/1

9.0Carta Aliran Kerja Guru Pendidikan Pemulihan KhasAktiviti7.5PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

Muka surat ini1/1

10.0Senarai Semak Guru Pendidikan Pemulihan Khas Aktiviti8.1

SubaktivitiMuka surat ini1/1

BilAktivitiTindakanCatatan

1Mengenalpasti program pemulihan khas ini dilaksanakan.

2Merancang strategi untuk membantu guru BM & M3

3Membina Jadual Kerja dan Pembahagian Tugas pemantauan penyeliaan dan penilaian berterusan .

4Menyediakan Fail untuk simpanan

5Menyediakan Jadual Waktu

11.0Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Pekeliling Perbendahaaraan Bil 3 Tahun 2003

2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992

3. Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa.

4.