fail meja gpk hem sk shah alam

Click here to load reader

Post on 05-Aug-2015

184 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2,SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM.

FAIL MEJAGPK HAL EHWALMURIDAB RASHID BIN MD IHSAN 660916-10-5325 74449

NAMA AGENSI: SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM ALAMAT : JALAN DAWAI 16/2, SEKSYEN 16, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR. NO. TELEFON: 03 55191161 N0. FAKS : 03 551824681

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

KANDUNGAN_______________________________________________________________________ _ HALAMANKata Alu-aluan Maklumat Diri BAHAGIAN 1 PENDAHULUAN

BAHAGIAN 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Falsafah Sekolah Misi Sekolah Matlamat Sekolah

OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN

Nilai-nilai Murni Sekolah CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN 3 3.1 3.2

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi HEM SENARAI TUGAS

BAHAGIAN 4

BAHAGIAN 5

SENARAI TUGAS,KUASA DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PEGAWAI LAIN PROSES KERJA,CARTA ALIRAN & SENARAI SEMAK

BAHAGIAN 6 6.1 Akademik

6.2

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar Pengurusan Disiplin 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Menyebarkan Maklumat Peraturan Sekolah Merancang Dan Menyelia Program Pemantapan Disiplin Murid Menguatkuasakan Peraturan Sekolah

2

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10

Menyemak Dan Memantau Rekod Disiplin Menguruskan Pemilihan Pengawas Menguruskan Majlis Pelantikan Pengawas Memantau Aktiviti Badan Pengawas Sekolah Mengurus Program Rimup Sistem Seliaan Disiplin Murid Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (Kpj)

i

ISI KANDUNGAN_______________________________________________________________________ _ HALAMAN6.3 Keselamatan 6.3.1 6.4 Memantau dan Menyelia Pelaksanaan Keselamatan

6.3.2 Memantau dan Menyelia Program Sekolah Selamat Kebajikan Murid 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9 6.4.10 6.4.11 6.4.12 6.4.13 6.4.14 6.4.15 Mengurus Permohonan Biasiswa / Bantuan Mengawal Selia Tuntutan Bayaran Dan Akaun Simpanan Murid Memproses Tuntutan Insuran Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Mengurus Rekod Sistem Maklumat Murid (SSM) Mengurus Retan Mengurus Bantuan Lain Mengurus Tabung Kebajikan Menyelia pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Menyelia Pengurusan Kesihatan Murid Memantau Perkhidmatan Kantin Sekolah Menguruskan tuntutan / pampasan insurans takaful Mengurus Pengeluaran Testimonial Dan Sijil Berhenti Sekolah Menguruskan Pendaftaran Murid Menguruskan Pertukaran Murid

6.4.16 Menyelia Jadual Kedatangan Murid 6.5 Bimbingan dan Kaunseling 3

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8

Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan KaunselingMerancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid Baru

Memantau Program Pembangunan Sahsiah MuridMenyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Skim Lencana Anti-Dadah (SLAD)

Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Memantau pelaksanaan Program Jati Diri Murid TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM

BAHAGIAN 7

BAHAGIAN 8

PENUTUP

ii

MAKLUMAT GURU

1. 2. 3. 4. 5. 6.4

Nama No. Kad Pengenalan No. JPS No. Gaji Tarikh Mula Berkhidmat Tarikh Disahkan Jawatan

: AB RASHID BIN MD IHSAN : 660916-10-5325 : 74449 : 05428032 : 01 Januari 1989 : 01 Januari 1990

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

7. 8. 9. . 10. 11. 12.

Tarikh Lantikan Jawatan Sekarang

: 01 Ogos 2009 : GPK Hal Ehwal Murid : DGA32 Hakiki

Sekolah Terdahulu dan Tahun: SK Sungai Binjai Meru Januari 1989 hingga Julai 2009 Sekolah Sekarang Jabatan/Kementerian Status Jawatan : SK Shah Alam, Seksyen 16 Ogos 2009 hingga sekarang : Jabatan Pelajaran Selangor : Tetap dan berpencen

PENDAHULUAN Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka.Atas dasar inilah , matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa,agama dan negara. Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai.Kerjasama yang erat antara semua guru dan pelajar mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID5

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan.

OBJEKTIF

Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid. Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah. Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

BAHAGIAN 2

6

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN

2.1 FALSAFAH SEKOLAH_______________________________________________________________________ _

Sekolah Kebangsaan Shah Alam berazam Untuk Melahirkan murid yang berkembang secara harmonis Serta seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan Jasmani untuk memenuhi keperluan dan cabaran Masa hadapan Negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2.2 MISI_______________________________________________________________________ _7

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

Untuk merealisasikan Visi, kami warga Sekolah Kebangsaan Shah Alam akan memastikan Misi berikut dilaksanakan dengan jayanya * Berusaha meningkatkan kecemerlangan akademik melalui aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan * Berusaha meningkatkan kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan yang inovatif * Berusaha meningkatkan kecemerlangan sahsiah murid melalui program bina insan yang efisyen dan efektif

2.3 MATLAMAT_______________________________________________________________________ _

Murid boleh menguasai 3M Murid Islam boleh menguasai PAFA Murid boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris Murid mempunyai kesedaran dan mengamalkan kebersihan, Kesihatan dan kecerdasan diri Membina daya kepimpinan, daya keyakinan dan semangat patriotism

8

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

2.4 NILAI NILAI MURNI_______________________________________________________________________ _

* Berbaik hati * Berdikari * Hemah tinggi * Kasih sayang * Keadilan * Kebebasan * Keberanian

* Kebersihan fizikal dan mental * Kejujuran * Kerajinan * Kesyukuran * Kesederhanaan * Rasional * Semangat bermasyarakat

* Hormat menghormati * Kerjasama

BAHAGIAN 39

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM, SEKSYEN 16 GURU BESAR PN. MAAH BT HJ. ROSDIN

GPK KURIKULUM

Bimbingan & Kaunseling GPK HEM GPK KOKU

DISPLIN

PANATIA

SUKAN

10

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

PENGAWAS SPBT RMT & PSS KANTIN KESELAMATAN PENC.GANGSTR K.JALAN RAYA KEBAJIKAN INVENTORI KWAPM TRANSISI

INTERVENSI PKBS UPSR J. WAKTU PSS PROG. KHAS P. STAFF PPSMI ICTL KIA2M PRASEKOLAH DATA CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID GURU BESAR PN. MAAH BT HJ. ROSDIN

PERSATUAN U.UNIFORM ROADRUN PERKHEMAHAN PERMAINAN G. ROYONG PROG.KHAS

GPK HAL EHWAL MURID EN. AB RASHID B. MD IHSAN SETIAUSAHA PN. SANIAH BT. ISMAIL

PENOLONG SETIAUSAHA PN. MASRAH BT. YAHYA

11

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

KEBAJIKAN PN. NORULHUZAILY DISPLIN PN. MAJNUN PENGAWAS PN. RAJASPARE SPBT PN. JAMILAH SPBT Emateks PN SYUHAIDA SPBT Emateks CIK RADHIAH RMT PN. ANIZA INVENTORI PN. SALMAH SKIM BAUCER TUISYEN CIK ROSHIDA JADUAL KEDATANG PN HJH MAHANI KWAPM PN. MASRAH CEGAH JENAYAH EN. SHAZRUL DATA/SMM PN. MASRAH

KECERIAAN PN. SUNIWATIE KESIHATAN & AEDES PN. SAMIHAH KESELAMATAN FAIZATUL HASNI LAWATAN EN. MOHD REZMI SEKOLAH SELAMAT EN.MOHD SYAZRUL ANTI DADAH & PINTAR CIK RADHIAH B & KAUNSELING PN.RAUDHATUN KANTIN PN. FAIZAH RIMUP

12

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

BAHAGIAN 4 SENARAI TUGAS

4 Senarai Tugas Guru Pen.Kanan Hal Ehwal Murid_______________________________________________________________________ _ A. Bidang Tugas BIL TUGAS 1 Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran. 2 Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, ko13

FAIL MEJAGPK HAL EHWAL MURID

4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

kurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan. Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. B. Senarai Tugas: Pentadbiran Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan. Me