fail meja gpk hem sk shah alam

of 199 /199
SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2,SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM. FAIL MEJA GPK HAL EHWALMURID AB RASHID BIN MD IHSAN 660916-10-5325 74449 1 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Author: amelia-ay

Post on 05-Aug-2015

206 views

Category:

Documents


19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAMJALAN DAWAI 16/2,SEKSYEN 16

40200 SHAH ALAM.

FAIL MEJAGPK HAL EHWALMURID

AB RASHID BIN MD IHSAN660916-10-5325

74449

NAMA AGENSI: SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM ALAMAT : JALAN DAWAI 16/2, SEKSYEN 16, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR.

NO. TELEFON: 03 – 55191161N0. FAKS : 03 – 55182468

1 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 2: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

KANDUNGAN________________________________________________________________________

HALAMAN

Kata Alu-aluanMaklumat Diri

BAHAGIAN 1 PENDAHULUAN

BAHAGIAN 2 OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN

2.1 Falsafah Sekolah2.2 Misi Sekolah2.3 Matlamat Sekolah2.4 Nilai-nilai Murni Sekolah

BAHAGIAN 3 CARTA ORGANISASI

3.1 Carta Organisasi Sekolah3.2 Carta Organisasi HEM

BAHAGIAN 4 SENARAI TUGAS

BAHAGIAN 5 SENARAI TUGAS,KUASA DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PEGAWAI LAIN

BAHAGIAN 6 PROSES KERJA,CARTA ALIRAN & SENARAI SEMAK

6.1 Akademik

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar6.2 Pengurusan Disiplin

6.2.1 Menyebarkan Maklumat Peraturan Sekolah 6.2.2 Merancang Dan Menyelia Program Pemantapan Disiplin Murid 6.2.3 Menguatkuasakan Peraturan Sekolah 6.2.4 Menyemak Dan Memantau Rekod Disiplin 6.2.5 Menguruskan Pemilihan Pengawas 6.2.6 Menguruskan Majlis Pelantikan Pengawas 6.2.7 Memantau Aktiviti Badan Pengawas Sekolah 6.2.8 Mengurus Program Rimup 6.2.9 Sistem Seliaan Disiplin Murid 6.2.10 Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (Kpj)

2 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 3: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

i

ISI KANDUNGAN________________________________________________________________________

HALAMAN

6.3 Keselamatan

6.3.1 Memantau dan Menyelia Pelaksanaan Keselamatan 6.3.2 Memantau dan Menyelia Program Sekolah Selamat

6.4 Kebajikan Murid

6.4.1 Mengurus Permohonan Biasiswa / Bantuan 6.4.2 Mengawal Selia Tuntutan Bayaran Dan Akaun Simpanan Murid 6.4.3 Memproses Tuntutan Insuran 6.4.4 Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 6.4.5 Mengurus Rekod Sistem Maklumat Murid (SSM) 6.4.6 Mengurus Retan 6.4.7 Mengurus Bantuan Lain 6.4.8 Mengurus Tabung Kebajikan 6.4.9 Menyelia pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 6.4.10 Menyelia Pengurusan Kesihatan Murid 6.4.11 Memantau Perkhidmatan Kantin Sekolah 6.4.12 Menguruskan tuntutan / pampasan insurans takaful 6.4.13 Mengurus Pengeluaran Testimonial Dan Sijil Berhenti Sekolah 6.4.14 Menguruskan Pendaftaran Murid 6.4.15 Menguruskan Pertukaran Murid 6.4.16 Menyelia Jadual Kedatangan Murid

6.5 Bimbingan dan Kaunseling

6.5.1 Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling 6.5.2 Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan Kaunseling 6.5.3 Merancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid Baru

6.5.4 Memantau Program Pembangunan Sahsiah Murid 6.5.5 Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah

6.5.6 Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Skim Lencana Anti-Dadah (SLAD)

6.5.7 Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee 6.5.8 Memantau pelaksanaan Program Jati Diri Murid

BAHAGIAN 7 TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM

BAHAGIAN 8 PENUTUP

3 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 4: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

ii

MAKLUMAT GURU

1. Nama : AB RASHID BIN MD IHSAN

2. No. Kad Pengenalan : 660916-10-5325

3. No. JPS : 74449

4. No. Gaji : 05428032

5. Tarikh Mula Berkhidmat : 01 Januari 1989

6. Tarikh Disahkan Jawatan : 01 Januari 1990

7. Tarikh Lantikan : 01 Ogos 2009

8. Jawatan Sekarang : GPK Hal Ehwal Murid: DGA32 Hakiki

9. Sekolah Terdahulu dan Tahun: SK Sungai Binjai Meru . Januari 1989 hingga Julai 2009

10. Sekolah Sekarang : SK Shah Alam, Seksyen 16 Ogos 2009 hingga sekarang

11. Jabatan/Kementerian : Jabatan Pelajaran Selangor

12. Status Jawatan : Tetap dan berpencen

4 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 5: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

PENDAHULUAN

Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap

prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan

mereka.Atas dasar inilah , matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang

kepada kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada

tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada

bangsa,agama dan negara.

Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan

pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan

matlamat sekolah tercapai.Kerjasama yang erat antara semua guru dan pelajar

mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid

berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan

dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan

kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan.

 

OBJEKTIF

Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal

Murid.

Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu

kecemerlangan di peringkat sekolah.

Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

5 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 6: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

BAHAGIAN 2

OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN

6 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 7: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

2.1 FALSAFAH SEKOLAH________________________________________________________________________

Sekolah Kebangsaan Shah Alam berazam Untuk Melahirkan murid yang berkembang secara harmonis

Serta seimbang dari segi intelek, rohani, emosi danJasmani untuk memenuhi keperluan dan cabaran

Masa hadapan Negara selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan

2.2 MISI________________________________________________________________________

Untuk merealisasikan Visi,kami warga Sekolah Kebangsaan Shah Alam

akan memastikan Misi berikut dilaksanakan dengan jayanya

*

Berusaha meningkatkan kecemerlangan akademikmelalui aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan

*

Berusaha meningkatkan kecemerlangan kokurikulummelalui pendekatan yang inovatif

*Berusaha meningkatkan kecemerlangan sahsiah murid

melalui program bina insan yang efisyen dan efektif

7

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 8: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

2.3 MATLAMAT________________________________________________________________________

Murid boleh menguasai 3MMurid Islam boleh menguasai PAFA

Murid boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa InggerisMurid mempunyai kesedaran dan mengamalkan kebersihan,

Kesihatan dan kecerdasan diriMembina daya kepimpinan, daya keyakinan dan semangat patriotism

2.4 NILAI – NILAI MURNI________________________________________________________________________

* Berbaik hati * Kebersihan fizikal dan mental

* Berdikari * Kejujuran

* Hemah tinggi * Kerajinan

* Hormat menghormati * Kerjasama

* Kasih sayang * Kesyukuran

* Keadilan * Kesederhanaan

* Kebebasan * Rasional

* Keberanian * Semangat bermasyarakat

8 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 9: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

BAHAGIAN 3

CARTA ORGANISASI

9 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 10: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM, SEKSYEN 16

GURU BESARPN. MAAH BT HJ. ROSDIN

GPK KURIKULUM

Bimbingan & Kaunseling

GPK HEM GPK KOKU

DISPLIN PANATIA SUKAN

PENGAWAS INTERVENSI PERSATUAN

SPBT PKBS U.UNIFORM

RMT & PSS UPSR ROADRUN

KANTIN J. WAKTU PERKHEMAHAN

KESELAMATAN PSS PERMAINAN

PENC.GANGSTR PROG. KHAS G. ROYONG

K.JALAN RAYA P. STAFF PROG.KHAS

KEBAJIKAN PPSMI

INVENTORI ICTL

KWAPM KIA2M

10 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 11: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

TRANSISI PRASEKOLAH

DATA

CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID

GURU BESARPN. MAAH BT HJ. ROSDIN

GPK HAL EHWAL MURID EN. AB RASHID B. MD IHSAN

SETIAUSAHA

PN. SANIAH BT. ISMAIL

PENOLONG SETIAUSAHAPN. MASRAH BT. YAHYA

KEBAJIKAN KECERIAAN PN. NORULHUZAILY PN. SUNIWATIE

DISPLIN KESIHATAN & AEDES PN. MAJNUN PN. SAMIHAH

PENGAWAS KESELAMATANPN. RAJASPARE FAIZATUL HASNI

SPBT DATA/SMM LAWATAN PN. JAMILAH PN. MASRAH EN. MOHD REZMI

SPBT Emateks SEKOLAH SELAMAT PN SYUHAIDA EN.MOHD SYAZRUL

SPBT Emateks ANTI DADAH & PINTAR CIK RADHIAH CIK RADHIAH

RMT JADUAL KEDATANG B & KAUNSELING PN. ANIZA PN HJH MAHANI PN.RAUDHATUN

INVENTORI KWAPM KANTIN PN. SALMAH PN. MASRAH PN. FAIZAH

11 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 12: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

SKIM BAUCER TUISYEN CEGAH JENAYAH RIMUP CIK ROSHIDA EN. SHAZRUL

BAHAGIAN 4

SENARAI TUGAS

12 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 13: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4 Senarai Tugas Guru Pen.Kanan Hal Ehwal Murid________________________________________________________________________

A. Bidang Tugas

BIL TUGAS1 Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika

ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran.2 Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang

pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, ko-

kurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling.4 Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan

diatur mengikut prosedur dan peraturan.5 Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan

bantuan kewangan berjalan dengan lancar.6 Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah,

perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik.7 Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru

dan kakitangan bukan guru.8 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan

sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan.B. Senarai Tugas: Pentadbiran

1 Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya.

2 Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini.

3 Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan.

4 Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu.

5 Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini.

13 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 14: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6 Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.

7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah.

8 Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun.

C. Disiplin

1 Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna.

2 Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru, kakitangan dan para pelajar.

3 Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas.

4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku.

5 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat.

D. Bimbingan dan Disiplin

1 Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling.

2 Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

3 Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan sebagainya.

4 Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.

5 Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru.

E. Program Perlindungan

1 Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik.

2 Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002.

3 Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat.

4 Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar.

14 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 15: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

F. Skim Pinjaman Buku Teks

1 Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks.

2 Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya

3 Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks.4 Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya.

G. Biasiswa Dan Bantuan

1 Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada.

2 Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah.

3 Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya.

H. Ko-kurikulum

1 Sukan Dan Permainan: - Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.

2 Persatuan Dan Kelab:1. Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

3 Pasukan Pakaian Seragam: - Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan pasukan pakaian seragam.2. Menyelaras pelaksanaan, program kegiatan pasukan pakaian seragam yang disediakan di sekolahnya.

4 Koperasi Dan Simpanan Pelajar:1. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program koperasi di peringkat sekolah.2. Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan menggalakkan penabungan di kalangan pelajar.

5 Tugas Dan Tanggungjawab Lain:1. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan ko-kurikulum.2. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpotensi dalam bidang itu.3. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-kurikulum untuk para pelajar.Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru Besar.

15 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 16: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD)

BIL TUGASDISIPLIN

1 Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.2 Menyelia rekod dan laporan disiplin.3 Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.

BIMBINGAN DAN KAUNSELING1 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas.2 Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah.3 Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah

dilaksanakan.KESIHATAN

1 Menguruskan kemudahan rawatan murid.2 Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan kad tenaga

asas.SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1 Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok.2 Mengawal pengagihan dan hapus kira.

BIASISWA DAN BANTUAN1 Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan.2 Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan.

PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN1 Projek Susu Sekolah.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

PENTADBIRAN.

BIL TUGAS1 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid2 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.3 Menyemak buku jadual kedatangan murid.4 Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain-lain.5 Menyemak buku laporan / rekod prestasi.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.7 Membantu merancang takwim sekolah.

KURIKULUM1 Pengajaran dan pembelajaran.2 Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar.

KO-KURIKULUM1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan

/ kelab serta pasukan unit beruniform.2 Membantu merancang takwim ko-kurikulum.3 Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll.4 Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan.

16 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 17: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY) 1 Menghadiri kursus.2 Mengadakan kursus dalaman (HEM)3 Memperkayakan pengetahuan ikhtisas.4 Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, masyarakat dan agensi luar.5 Penglibatan dalam PIBG.

BAHAGIAN 5

SENARAI TUGAS

Kuasa dan Hubungan Kerja dengan Pegawai lain

17 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 18: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

5 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain________________________________________________________________________

Sekolah : Sekolah Kebangsaan Shah Alam, Seksyen 16Jawatan : Penolong Kanan Hal – Ehwal murid

Tugas PegawaiAtasan Yang Ada

Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiLain yang Ada

Hubungan

PengetuaSemua perkaraberkaitanPengurusanAkademik

1. AkademikMengajar sebilanganwaktu mengikut arahanPengetua

Mengajar (Pengajarandan Pemelajaran)

Penolong KananGKMPKetua Panitia

Guru Besar

Semua perkaraberkaitan tugasuntuksemakan,pandangandan kelulusan

2. Pengurusan Disiplin

2.1 Menyebar maklumat peraturan sekolah

2.2 Merancang dan menyelia program pemantapandisiplin murid

2.3 Menguatkuasakanperaturan sekolah

2.4 Menyemak danmemantau rekod disiplin

2.5 Menguruskan pemilihan pengawas

Menyediakan drafperaturan sekolahuntuk kelulusan

Menyediakan drafprogram

Memberi taklimatMemantauPerlaksaanMerujuk BukuPanduan Tatacaradisiplin sekolah untukGuru besar dan GuruMenyediakan criteriapemilihan

Membentuk JK

Pegawai bahagiansekolah /JPN / PPD/ PPG / PTR / PAR

Setiausaha DisiplinGuru KaunselingPengawas

Ahli LembagaDisiplinSemua GuruPengawasSetiausaha Disiplin

Guru Pengawas

18 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 19: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

2.6 Menguruskan majlis perlantikan pengawas

2.7 Memantau aktiviti Badan Pengawas Sekolah

Menyediakaninstrumentpemantauanmemantau tugasMembentuk JKMemberi taklimatMengagihkan tugasMenyeliaPengumpulan DataMemaparkan Data

Guru PengawasGuru KaunselingJK Pengawas

Guru Pengawas

Tugas PegawaiAtasan Yang Ada

Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiLain yang Ada

Hubungan

2.8 Merancang Program Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

2.9 Memantau dan menyelia Sistem Seliaan DisiplinMurid (SSDM)

2.10 Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ)

Membentuk JKMemberi taklimatMengagihkan tugasMenyelia

Guru RIMUPGuru Disiplin

Guru DisiplinGuru PengawasGuru KaunselingJK SSDM

Guru DisiplinGuru PengawasGuru KaunselingGuru KPJ

KS KemanusiaanJPNGuru BesarSemua perkaraberkaitan tugasuntuk semakan,pandangan danulasan

3. Keselamatan

3.1 Memantau dan menyelia perlaksaan Keselamatan

3.2 Mengurus dan menyelia Sekolah Selamat

Memberi taklimatMengagihkan tugasMenyelia Pengumpulan DataMemaparkan markahMembentuk JKMembuat penilaian

Penolong KananPK KokurikulumPenyelaras sistemrumah JK sistem rumahPenolong KananPK KokurikulumPenyelaras

JPNGuru BesarSemua perkaraberkaitan tugasuntuk semakan,pandangan dankeputusan

4. Kebajikan Murid

4.1 Mengurus permohonanbiasiswa/ bantuan murid

4.2 Mengawal selia tuntutan bayaran dan buku simpanan murid

4.3 Memproses

Mendapatkanmaklumat dan data

Memantaupengeluaran wangbiasiswa

Mendapatkan

Guru biasiswaGuru TingkatanPembantu Tadbir,PAR

Guru BiasiswaGuru TingkatanPTR

Guru Insuran/

19 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 20: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Tuntutan Insuran

4.4 Mengurus KWAPM

maklumat dan data

Mendapatkanmaklumat dan data

Takaful

Guru TingkatanPembantu Tadbir,Guru KWAPMGuru TingkatanPembantu Tadbir,

Tugas PegawaiAtasan Yang Ada

Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiLain yang Ada

Hubungan

4.5 Mengurus Merekod Sistem Maklumat Murid(SSM)

4.6 Mengurus Retan

4.7 Mengurus Bantuan Lain

4.8 Mengurus TabungKebajikan

4.9 Skim pinjaman Buku Teks Menyelia pengurusan SPBT

4.10 Kesihatan

4.11 Kantin Memantau perkhidmatankantin sekolah

4.12 Insuran

Memberi taklimatMengagihkan tugasMenyeliaPengumpulan DataMemaparkan Data

Memberi taklimatMengagihkan tugasMenyeliaPengumpulan DataMemaparkan Data

Mendapatkanmaklumat dan data

Mendapatkanmaklumat dan data

Mendapatkanmaklumat dan data

Menyelia pengurusanBuku Rekod

Kesihatan MuridMemastikan KontrakPerjanjian dipatuhi, Memberi Bimbingan /teguran

Menguruskan tuntutan murid

Guru DisiplinGuru PengawasGuru KaunselingJK SSM

Guru RetanGuru TingkatanGuru SSMPTR

Guru BantuanGuru TingkatanGuru SSMPTR

Guru KebajikanGuru Tingkatan

Penyelaras SPBTGuru TingkatanGuru-Guru Kelab BOSS Pembantu TadbirPAR

Peg. Jab.KesihatanGuru BertugasGuru Kesihatan

Peg.Jab.KesihatanPengusaha KantinJawatankuasaKantinGuru Bertugas PIBG

Sykt. TakafulKPT

20 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 21: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4.13 Mengurus PengeluranTestimonial dan SijilBerhenti

Menyediakan drafMenyemak dokumen

Penolong KananPK KokurikulumPeny. TingkatanGuru tingkatanPenyelarasPTR,PAR

Tugas PegawaiAtasan Yang Ada

Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiLain yang Ada

Hubungan

4.14 Mengurus PendaftaranMurid

4.15 Mengurus Pertukaran Murid

4.16 Menyelia Buku Jadual Kedatangan Murid

Menempatkan dikelas

Menyemak borangpermohonan

Menyemak bukuJadual KedatanganMurid

JK PendaftaranGuru kaunselingPeny. SisitemRumahGuru tingkatanKPT,PTR,PAR

Guru KaunselingPeny. SistemRumahGuru TingkatanWardenGuru SPBTGuru BiasiswaSu PeperiksaanBendahari PIBGBendahari KoperasiKPT,PTR,PAR

Peny. KelasGuru KelasPAR

Pegawai bahagiansekolah/JPN/PPD/PPGGuru Besar

Semua perkaraberkaitan tugasuntuk semakan, pandangan dan keputusan

Guru BesarSemua perkara

5. Bimbingan dan Kaunseling

5.1 menyelia perlaksaanProgram Bimbingan dan Kaunseling

5.2 Menyemak danmemantau rekod/ laporan Bimbingan dan Kaunseling

5.3 Merancang danmelaksanakan Program

Merujuk BukuPengurusanBimbingan danKaunseling

MenggunakanInstrumenpemantauan

Menyediakan drafmemantauperlaksanaan

Guru KaunselingGuru TingkatanMentor

Guru Kaunseling

JK PendaftaranGuru KelasGuru Kaunseling

21 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 22: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

berkaitan tugasuntuk semakan, pandangan dan keputusan

Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru

5.4 Memantau programpembangunan sahsiahmurid

Merujuk ModulPembangunansahsiah Murid KPM2005

PIBGGuru DataPT,PTR

Guru KaunselingWardenJK Program

Tugas PegawaiAtasan Yang Ada

Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiLain yang Ada

Hubungan

PDRM,Pegawai BombaPPD/PPGPengetua

5.5 Menyelia dan MemantauProgram dan AktivitiPendidikan PencegahanAntiDadah

5.5 Menyelia dan MemantauProgram dan Aktiviti SkimLencana AntiDadah(SLAD)

5.6 Memantau PelaksanaanProgram Mentor-Mentee

5.7 Memantau Program JatiDiri Murid

Merujuk Modul PPDA

Merujuk Modul SLAD

Mengagihkan murid /guru

Merujuk BukuPanduan PembinaanJati diri Murid SBPKPM 2005

PK KokurikulumGuru SLADGuru Kaunseling

PK KokurikulumGuru SLADGuru Kaunseling

Guru KaunselingMentor

Penolong KananPK KokurikulumGuru KaunselingJk Program

22 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 23: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

BAHAGIAN 6

PROSES KERJA,CARTA ALIRAN

DANSENARAI SEMAK

23 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 24: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.1 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK

Subaktiviti 6.1.1MENGAJAR SEBILANGAN

WAKTUMENGIKUT ARAHAN GURU

BESAR

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

Menulis rancangan pengajaran harian

Masuk kelas mengikut jadual

Mengucapkan selamat dan doa

Memastikan kebersihan kelas

Menyemak kehadiran pelajar

Melaksanakan pengajaran danpemelajaran

Guru memberi soalan lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pemelajaran sama ada berkesan atau tidak (Penilaian)

Gurur Besar

Pekeliling IktisasBil.3/1999

Pekeliling IktisasBil.2/1981

Pekeliling IktisasBil.1/1999

Pekeliling IktisasBil.12/2004

24 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 25: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

8

9

10

11

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikutseterusnya dengan memberi latihantambahan / kerja rumah

Mengucapkan terima kasih kepada guru

Mengambil tindak ikut selanjutnya

Carta Aliran

Aktiviti 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK

Subaktiviti 6.1.1MENGAJAR SEBILANGAN

WAKTUMENGIKUT ARAHAN GURU

BESAR

Mukasurat

ini

2 / 3

Menulis rancangan pengajaran

Masuk kelas mengikut jadual

Mengucapkan selamat dan doa

Memastikan kebersihan kelas

Menyemak kehadiran pelajar

Melaksanakan P & P beserta penerapan nilai murni

Membuat penilaian

Objektif tercapai ?Bimbingan individu Tidak 25

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 26: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

atau Yakumpulan

Latihan dan pengukuhan Membuat rumusan P & P Mengucapkan terima kasih kepada

Membuat tindak ikut selanjutnya

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK

Subaktiviti 6.1.1MENGAJAR SEBILANGAN

WAKTUMENGIKUT ARAHAN GURU

BESAR

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menulis rancangan pengajaran n harian 2 Masuk kelas mengikut jadual

3 Mengucapkan selamat dan doa

4 Memastikan kebersihan kelas

5 Menyemak kehadiran pelajar

6 Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran

7 Membuat penilaian sama ada pengajaran dan pemelajaran berkesan atau tidak.

26 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 27: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

8 Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep

9 Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah

10 Mengucapkan terima kasih kepada guru

11 Mengambil tindak ikut selanjutnya

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.1MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

Mengumpul bahan-bahan rujukan

Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin SekolahMembentangkan draf peraturan sekolah kepada Pengetua dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnyaMenyediakan buku peraturan sekolah

Menghantar untuk cetakan

Menghebahkan maklumat melalui :(a) Agihan buku peraturan kepadasemua murid dan guru

Gurur Besar

Panduan tatacaradisiplin sekolahuntuk guru BesarDan Guru

Surat PekelilingKem. Pelajaran

27 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 28: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7

8

9

(b) Taklimat kepada :- ibu bapa / penjaga (ketikapendaftaran)- pengawal keselamatan- guru/ kakitangan sekolah(c) Papan notis, papan kenyataanMenyampaikan maklumat peraturandari semasa ke semasa ketika :- Perhimpunan- ‘Inspection’- Pulang dari cuti penggalpersekolahan- Mengikut keperluan Menerima salinan aku janji muridbersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolahMemfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.1 MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH

Mukasurat

ini

2 / 3

Mengumpul bahan rujukan

Menyediakan draf peraturansekolah dengan kerjasama Lembaga Displin Sekolah

Membentang draf peraturan sekolah kepada Guru Besar dalam mesyuarat Lembaga Displin Sekolah untuk kelulusan

Lulus ?Membuat pindaan/ penambah- Yabaikan

28 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 29: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menyediakan buku peraturan Tidak sekolah Menghantar untuk cetakan

Menghebohkan maklumat melalui agihan buku peraturan, taklimat dan iklan di papan notis

Menyampaikan maklumat peraturanDari masa ke semasa

Menerima salinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah

Memfailkan slinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.1 MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Mengumpul bahan-bahan rujukan

2 Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin Sekolah

3 Membentangkan draf peraturan sekolah kepadaa Guru Besar dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnya

4 Menyediakan buku peraturan sekolah

5 Menghantar untuk cetakan

Menghebahkan maklumat melalui :

29 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 30: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

(a) Agihan buku peraturan kepada semua murid dan guru (b) Taklimat kepada :- ibu bapa / penjaga (ketika pendaftaran)- pengawal keselamatan- guru/ kakitangan sekolah (c) Papan notis, papan kenyataan 6 Menyampaikan maklumat peraturan dari semasa ke semasa ketika :- Perhimpunan- ‘Inspection’- Pulang dari cuti penggal persekolahan- Mengikut keperluan 7 Menerima salinan aku janji murid bersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolah 8 Memfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.2MERANCANG DAN MENYELIA

PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

Menyediakan draf cadanganprogram,JK serta anggaran perbelanjaanMembentang kepada Pengetua untukkelulusan

Mengadakan mesyuarat LembagaDisiplin tentang :- pelan tindakan program- agihan tugasMemberi taklimat kepada semua murid /guruMemantau persiapan aktiviti /perlaksanaan pelan tindakan program

Menyediakan borang soal selidik

Gurur Besar

Panduan tatacaradisiplin sekolahuntuk guru BesarDan Guru

30 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 31: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7

8

9

10

11

12

selepas selesai setiap program

Menerima laporan pelaksanaan sertadapatan soal selidik daripada guru yangterlibatMenyediakan laporan berdasarkan :- Pemantauan- Laporan perlaksanaan dan soalselidik

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’untuk mempastikan programselanjutnya lebih berjaya/berkesan

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Memasukkan markah ke dalam SistemRumah/ISIS bagi murid yangmenjayakan sesuatu aktiviti/program

Memfailkan laporan

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.2MERANCANG DAN MENYELIA

PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID

Mukasurat

ini

2 / 3

Menyediakan draf cadanganprogram, JK serta anggaran perbelanjaan

Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan

Lulus ?Membuat pindaan

Ya

Mengadakan mesyuarat Lembaga Tidak Displin / pengawas Memberikan taklimat kepada semua

murid / guru

31 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 32: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Memantau persiapan aktiviti/ perlaksanaan pelan tindakan rogram

Menyediakan boring soal selidikselepas selesai setiap program

Menerima laporan berdasarkan pemantauan, laporan perlaksanaan dan soal selidik

Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan, laporan perlaksanaan dan soal selidikMengadakan mesyuarat ‘post mortem’Memasukkan markah ke dalam S.Rumah bagi murid jayakan progra

Menfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.2MERANCANG DAN MENYELIA

PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menyediakan draf cadangan program,JK serta anggaran perbelanjaan

2 Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan

3 Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin /pengawas tentang :- pelan tindakan program- agihan tugas

4 Memberi taklimat kepada semua murid / guru 5 Memantau persiapan aktiviti / perlaksanaan pelan tindakan program

6 Menyediakan borang soal selidik selepas selesai setiap program

32 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 33: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7 Menerima laporan pelaksanaan serta dapatan soal selidik daripada guru yang terlibat 8 Menyediakan laporan berdasarkan :- Pemantauan- Laporan perlaksanaan dan soal selidik

9 Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ untuk mempastikan program selanjutnya lebih berjaya/berkesan

10 Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar

11 Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ISIS bagi murid yang menjayakan sesuatu aktiviti/program

12 Memfailkan laporan

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.3PENGUATKUASAAN

PERATURAN SEKOLAHMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

Mengenal pasti aspek yang hendakdikuatkuasakan dan kumpulan sasaranmurid

Mengadakan mesyuarat JK Disiplin /pengawas untuk merancang pelantindakan,langkah-langkah menanganimasalah disiplin dan agihan tugasMenghebahkan maklumatpenguatkuasaan peraturan :- Murid- Guru dan kakitangan- Pengawal Keselamatan

Melaksanakan pelan tindakan dan

Gurur Besar

Panduan tatacaradisiplin sekolahuntuk guru BesarDan Guru

33 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 34: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

9

langkah-langkah yang telah diputuskandalam mesyuarat

Mengambil tindakan terhadap muridyang melanggar peraturan

Menyediakan laporan hasil dapatan

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Memasukkan data ke dalam SistemRumah (Sahsiah)/ISIS bagi murid yangmelanggar peraturan

Memfailkan laporan

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.3PENGUATKUASAAN

PERATURAN SEKOLAHMukasurat

ini

2 / 3

Mngenal pasti yang hendak dikuatkuasakan dan berkumpul sasaran murid

Mengadakan mesyuarat JK Displin / pengawas

Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan

Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat

Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan

34 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 35: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menyediakan laporan hasil dapatan

Mengadakan mesyuarat ‘post mortem’

Mengadakan mesyuarat ‘post mortem’ kepada Guru Besar

Mengadakan mesyuarat ‘post mortem’

Memasukkan markah ke dalam S.Rumah bagi murid yang melanggar peraturan

Menfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.3PENGUATKUASAAN

PERATURAN SEKOLAHMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Mengenal pasti aspek yang hendak dikuatkuasakan dan kumpulan sasaran murid

2 Mengadakan mesyuarat JK Disiplin / pengawas untuk merancang pelan tindakan,langkah-langkah menangani masalah disiplin dan agihan tugas

3 Menghebahkan maklumat penguatkuasaanperaturan :- Murid- Guru dan kakitangan- Pengawal Keselamatan

35 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 36: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4 Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat

5 Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan

6 Menyediakan laporan hasil dapatan

7 Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

8 Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru besar

9 Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah (Sahsiah)/ISIS bagi murid yang melanggar peraturan

10 Memfailkan laporan

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.4MENYEMAK DAN MEMANTAU

REKOD DISIPLINMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

Menyediakan jadual penyemakan rekoddisiplin

Menyerahkan jadual penyemakan rekoddisiplin kepada s/u disiplin

Menyerahkan rekod disiplin untukdisemak :(i) Fail :- Pekeliling- Pemberitahuan salah laku- Laporan disiplin

Panduan tatacaradisiplin sekolah

36 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 37: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

9

- Tatacara menangani masalahdisiplin murid- Hukuman / tindakan- Minit mesyuarat disiplin- Pelbagai(ii) Buku rekod salah laku murid(iii) Sistem salah laku disiplin murid(SSDM)(iv) Data disiplin sistem murid

Menyemak / memberi komen / ulasan

Mengembalikan rekod berkenaankepada s/u disiplin

Menyediakan laporan penyemakan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Membuat tindak susul agar penyemakanseterusnya lebih lengkap / terkini

Memfailkan laporan

untuk guru BesarDan Guru

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.4MENYEMAK DAN MEMANTAU

REKOD DISIPLINMukasurat

ini

2 / 3

Menyediakan jadual penyemakan rekod displin

Menyerahkan jadual penyemakan rekod displin kepada s/u displin

Menyerahkan rekod diplin untuk disemak

Menyemak rekod displin

Memuaskan ?Membuat pindaan 37

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 38: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Ya

Mengembalikan rekod berkenaan Tidak kepada s/u displin

Menyediakan laporan penyemakan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Membuat tinda susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Menfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.4MENYEMAK DAN MEMANTAU

REKOD DISIPLINMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

Menyediakan jadual penyemakan rekod disiplin

Menyerahkan jadual penyemakan rekod disiplin kepada s/u disiplin

Menyerahkan rekod disiplin untuk disemak :(i) Fail :- Pekeliling- Pemberitahuan salah laku- Laporan disiplin- Tatacara menangani masalah disiplin murid- Hukuman / tindakan- Minit mesyuarat disiplin- Pelbagai

38 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 39: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

9

(ii) Buku rekod salah laku murid(iii) Sistem salah laku disiplin murid (SSDM)(iv) Data disiplin sistem murid

Menyemak / memberi komen / ulasan

Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin

Menyediakan laporan penyemakan

Menyerahkan laporan kepada Pengetua Membuat tindak susul agar penyemakanseterusnya lebih lengkap / terkini

Memfailkan laporan

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.5MENGURUSKAN PEMILIHAN

PENGAWASMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

Menerima pencalonan

Menerima senarai pendek pelajar yanglayak untuk ditemuduga berdasarkankriteria :- Pencapaian Akademik- Kepimpinan

Guru Besar

39 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 40: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

3

4

5

6

7

8

Melaksanakan sesi temuduga calon-calon pengawas

Menerima senarai nama calonpengawas yang berjaya

Mengadakan mesyuarat mengesahkancalon yang berjaya dan mencadangkancalon AJK Tertinggi pengawas

Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi

Menyerahkan senarai lengkap AJKBadan Pengawas kepada Pengetuauntuk pengesahan

Memfailkan satu salinan

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.5MENGURUSKAN PEMILIHAN

PENGAWASMukasurat

ini

2 / 3

Menerima pencalonan

Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria

Melaksanakan sesi temuduga calon-calon pengawas

40 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 41: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya

Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dn mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas

Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas

Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Guru Besar untuk pengesahan

Menfailkan satu salinan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.5MENGURUSKAN PEMILIHAN

PENGAWASMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

Menerima pencalonan

Menerima senarai pendek pelajar yang layakuntuk ditemuduga berdasarkan kriteria :- Pencapaian Akademik- Kepimpinan

Melaksanakan sesi temuduga calon-calon pengawas

Menerima senarai nama calon

41 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 42: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

5

6

7

8

pengawas yang berjaya

Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dan mencadangkan calon AJKTertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Pengetua untuk pengesahan

Memfailkan satu salinan

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.6MENGURUSKAN MAJLIS

PERLANTIKAN PENGAWASMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

Menyediakan kertas cadanganmembentuk JK dan anggaranperbelanjaan Guru Besar

Membentang kepada pengetua untukKelulusan Guru Besar

Guru Besar

42 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 43: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

3

4

5

6

7

8

Mengadakan mesyuarat JK Majlismembincangkan :- Atur cara majlis- Tetamu kehormat / jemputan lain- Perbelanjaan- Agihan tugas

Memantau persiapan majlis mengikutbidang tugas masing-masing :- Jemputan/Sambutan/Protokol- Persiapan tempat- Jamuan- Hadiah/cenderamata- Pengacara majlis/Doa- kebersihan- tugas-tugas khas

Mengurus perlaksanaan majlis

Menghantar surat penghargaan danterima kasih kepada Tetamu Kehormatserta jemputan lain yang hadirmenyerikan majlisMengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitanMajlis Pelantikan Pengawas

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.6MENGURUSKAN MAJLIS

PERLANTIKAN PENGAWASMukasurat

ini

2 / 3

Menyediakan kertas cadanganmembentuk JK dan anggaran perbelanjaan

Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan

Lulus ?Membuat pindaan

Ya

43 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 44: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Mengadakan mesyuarat untuk Tidak pelaksanaan tugas

Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing

Mengurus perlaksanaan majlis

Menghantar surat penghargaandan terima kasih kepada TetamuKehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis

Mengadakan Mesyuarat ‘post mortem’

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.6MENGURUSKAN MAJLIS

PERLANTIKAN PENGAWASMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan

Membentang kepada pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat JK Majlismembincangkan :- Atur cara majlis- Tetamu kehormat / jemputan lain- Perbelanjaan

44 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 45: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

- Agihan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidangtugas masing-masing :- Jemputan/Sambutan/Protokol- Persiapan tempat- Jamuan- Hadiah/cenderamata- Pengacara majlis/Doa- kebersihan- tugas-tugas khas

Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan dan terima kasihkepada Tetamu Kehormat serta jemputan lainyang hadir menyerikan majlis

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar

Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.7MEMANTAU AKTIVITI BADAN

PENGAWAS SEKOLAHMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

Membantu Guru Pengawasmenyediakan senarai tugas pengawas Menyempaikan taklimat terperinci tugas

Guru Besar

45 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 46: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

3

4

5

6

7

Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawasberdasarkan :- Laporan pengawas bertugas- Laporan Biro- Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan,menyiasat danmengambil tindakan Menyediakan laporan hasil pemantauandan siasatan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Memfailkan laporan

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.7MEMANTAU AKTIVITI BADAN

PENGAWAS SEKOLAHMukasurat

ini

2 / 3

Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas

Menyampaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro

Memantau tugas/aktiviti pengawas

46 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 47: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Memuaskan ?Membuat pindaan Tidak bimbingan / Yateguran

Menyemak laporan,menyiasat dan mengamil tindakan

Menyediakan laporan hasil

pemantauan dan siasatan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.7MEMANTAU AKTIVITI BADAN

PENGAWAS SEKOLAHMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyempaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas berdasarkan :- Laporan pengawas bertugas- Laporan Biro

47 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 48: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

- Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan,menyiasat dan mengambil tindakan Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Memfailkan laporan

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.8MERANCANG

PROGRAM RIMUPMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

Menyediakan kertas cadanganuntuk modul aktiviti RIMUP

Mengadakan mesyuarat J/K IdukRIMUP

PK HEM

Guru Besar

5 modul RIMUP

Memilih modulRIMUP

48 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 49: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

3

4

5

6

7

8

9

10

Mengadakan taklimat J/K pelaksana

Menghebahkan maklumat programkepada pelajar

Menghebahkan maklumat RIMUPkepada ibu bapa, masyarakatsetempat, NGO,badan-badankerajaan dan swasta

Menyediakan Laporan RIMUP

Menghantar laporan kepada JPN[unit HEM]

Menilai danmelaporkan kepadapengetua

Mengadakan mesyuarat postmortem

Menfailkan laporan [fail RIMUP]

PK HEM

Guru PenyelarasRIMUP

Guru PenyelarasRIMUP

S/U RIMUP

S/U RIMUP

PK HEM

PK HEM

S/U

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.8MERANCANG

PROGRAM RIMUPMukasurat

ini

2 / 3

Menyediakan kertas cadanganModul RIMUP

Kemas kini Mengadakan mesyuaratJawatankuasa Induk

Diluluskan Tidak

49 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 50: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Mengadakan mesyuarat

Taklimat kepada JK pelaksana

Menghebahkan maklumat kepada pelajar, ibu bapa, masyarakat setempat, NGO, badan kerajaan dan swasta

Menyediakan laporan RIMUP

Menghantar laporan kepada JPN [Unit HEM]

Menilai dan melaporkan kepada Guru Besar

Mengadakan mesyuarat post-mortem

Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.8MERANCANG

PROGRAM RIMUPMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

Menyediakan kertas cadangan modul RIMUP

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Induk

Taklimat J/K pelaksana

50 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 51: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

9

10

Menghebahkan maklumat program kepada pelajar

Menghebahkan maklumat program kepada ibu bapa,masyarakat setempat,NGO,badan kerajaan dan swasta

Menyediakan laporan RIMUP

Menghantar laporan kepada JPN [ unit HEM]

Menilai dan melaporkan kepada pengetua

Mengadakan mesyuarat post-mortem

Menfailkan laporan [fail RIMUP]

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.9 SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Undang-undang /Peraturan

51 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 52: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Dirujuk

1

2

3

4

5

6

7

8

Mengambil rekod salah laku muriddaripada Ketua Guru Disiplin

Menyerahkan rekod salah lakumurid kepada s/u disiplin

Memasukkan maklumat salah lakumurid ke dalam SSDM Memasukkan maklumat yangdikemaskini ke dalam disket Menghantar disket SSDM ke JPN Mengembalikan rekod salah lakumurid kepada Ketua Guru Disiplin

Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama muridyang terlibat dengan salah lakukepada kaunselor untuk tindakankaunselor

PK HEM

PK HEM

S/U Disiplin

S/U Disiplin

S/U Disiplin

PK HEM

S/U Disiplin

PK HEM

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.9 SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID

Mukasurat

ini

2 / 3

Mengambil rekod salah laku murid daripada ketua guru displin

Kemas kini Menyerahkan rekod salah

52 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 53: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

laku murid kepada setiausaha displin

Diluluskan Tidak

Memasukkan maklumat/data salah laku murid ke dalam sistem

Memasukkan maklumat yang

dikemaskini ke dalam disket

Menghantar disket ke JPN [unit HEM]

Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin

Membuat analisis tentang salah laku murid

Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.9 SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

53 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 54: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

1

2

3

4

5

6

7

8

Mengambil rekod salah laku muris daripada Ketua Guru Disiplin Menyerahkan rekod salah laku murid kepada s/u Disiplin Memasukkan maklumat/ data salah laku murid ke dalam sistem Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket

Menghantar disket ke JPN [unit HEM] Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin

Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan

6.2 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.2

54 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 55: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.10MENYELIA PENUBUHAN

PASUKAN KPJMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

Menyediakan kertas cadanganpenubuhan KPJ dan menubuhkanjawatankuasa pasukan KPJ

Mengadakan mesyuaratjawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonanpenubuhan pasukan KPJ kepadaGuru Besar Melantik AJK KPJ Mengadakan mesyuarat agungpenubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agungPenubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftarkokurikulum diJPN Failkan/Dokumentasi

Guru Penasihat

PKHEM

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Setjausaha KPJ

PKHEM

Guru Penasihat &PKHEM

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.10MENYELIA PENUBUHAN

PASUKAN KPJMukasurat

ini

2 / 3

55 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 56: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ

Kemas kini Mengemukakan permohonan

penubuhan KPJ kepada Pengetua

Diluluskan Tidak

Melantik guru penasihat

Mengadakan mesyuarat agung

penubuhan KPJ

Menyediakan minit mesyuarat /laporan mesyuarat agung penubuhan pasukan KPJ

Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN

Failkan/Dokumentasi

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN

Subaktiviti 6.2.10MENYELIA PENUBUHAN

PASUKAN KPJMukasurat

ini

3 / 3

56 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 57: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonan penubuhan pasukan KPJ kepada Guru Besar

Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agung Penubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN

Failkan/Dokumentasi

6.3 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.3 KESELAMATAN

57 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 58: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Subaktiviti 6.3.1MEMANTAU DAN MENYELIA

PELAKSANAAN KESELAMATANMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mencadangkan pembentukanJawatankuasa Keselamatan

Membentangkan kepada pengetuauntuk kelulusan Guru Besar

Mengadakan taklimat garis panduanperlaksanaan Keselamtan kepadaJawatankuasa

Menghebahkan maklumat Keselamatankepada semua warga sekolah berkaitanpenilaian yang diukur melalui :- Akademik- Kokurikulum- Sahsiah (disiplin,kepimpinan dankhidmat masyarakat)- 3K (kebersihan,keselamatan dankeceriaan)Memastikan semua pelajar didaftarkandalam buku rekod pendaftaran sekolah

Semua pelajar didaftarkan dalam bukujadual ketdaangan mengikut tingkatan

Menerima laporan guru penyelarastingkatan

Memasukkan maklumat pelajar dalamBMM/SMMMenyediakan laporan ststuspelaksanaanMenyerahkan laporan kepada

Memaparkan kedudukan pelajarmengikut tingktan / kelasMenghantar laporan retan pelajar kepada Guru Besar

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.3 KESELAMATAN

Subaktiviti 6.3.1MEMANTAU DAN MENYELIA

PELAKSANAAN KESELAMATANMukasurat

2 / 3

58 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 59: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

ini

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Keselamatan

Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya

Memastikan semua pelajar didaftarkan dalam buku rekod pendaftaran

Semua pelajar didaftarkan dalam buku kedatangan mengikut kelas

Menerima laporan guru penyelaras kelas

Memasukkan maklumat pelajar dalam BBM/SSM

Menerima laporan dan markah dimasukkan ke dalam ISIS

Menyediakan laporan ststus pelaksanaan

Menyerahkan laporan kepada Guru besar

Memaparkan kedudukan pelajar mengikut tingktan tingkatan / kelas

Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.3 KESELAMATAN

Subaktiviti 6.3.1MEMANTAU DAN MENYELIA Muka

surat 3 / 3

59 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 60: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

PELAKSANAAN KESELAMATAN ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Sistem Rumah dan menyediakan anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada pengetua untukkelulusanMengadakan taklimat garis panduanperlaksanaan Sistem Rumah kepadaJawatankuasaMenghebahkan maklumat Sistem rumah kepada semua warga sekolah berkaitan penilaian yang diukur melalui :- Akademik- Kokurikulum- Sahsiah (disiplin,kepimpinan dan khidmat masyarakat)- 3K (kebersihan,keselamatan dankeceriaan)Memastikan agihan murid di asrama mengikut Sistem Rumah (sama rata)

Mendapat laporan daripada Ketua Guru Rumah:- Status penubuhan JK(organisasi)- Penglibatan ahli dalam aktiviti

Menerima laporan penglibatan ahli dalam semua program dan aktiviti

Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ ISIS

Menyediakan laporan ststus pelaksanaan

Menyerahkan laporan kepada Pengetua

Memaparkan kedudukan markah rumah di papan Pemarkahan Sistem Rumah

Menghantar laporan kedudukan markah rumah secara ‘on-line’ kepada Sektor SBP(bulanan)

6.3 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.3 KESELAMATAN 60

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 61: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Subaktiviti 6.3.2MEMPASTIKAN KESELAMATAN

MURID DAN SEKOLAHMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mencadangkan pembentukan JKSekolah Selamat

Membentang kepada pengetua untuk kelulusan guru besar

Mengadakan mesyuarat untukagihan tugas kepada AJK

Memberi taklimat cirri-ciri SekolahSelamat kepada semua pelajar danguru

JK menyediakan polisi, manual dantatacara tindakan keselamatan disekolah

JK menyediakan borang penilaian ,pemantauan dan pemeriksaankeselamatan murid dan sekolah

JK melaksanakan pemantauan,penilaian dan pemeriksaankeselamatan murid dan sekolah

Melaporkan kepada pengetuadapatan pemantauan, penilaian danpemeriksaan

Menfailkan semua dokumen sertamaklumat pemantauan, penilaiandan pemeriksaan.

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.3 KESELAMATAN

Subaktiviti 6.3.2MEMPASTIKAN KESELAMATAN

MURID DAN SEKOLAHMukasurat

ini

2 / 3

61 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 62: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Mencadangkan pembentukan JK Sekolah Selamat

Membentangkan kepada Guru Besar

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya

Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas

Memberi taklimat cirri-ciri Sekolah Selamat kepada semua pelajar dan guru

JK menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan keselamatan di sekolah

JK menyediakan borang penilaian , Pemantauan dan pemeriksaan

JK melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah

Menyediakan laporan ststus pelaksanaan

Melaporkan kepada pengetua Dapatan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan

Menfailkan semua dokumen serta maklumat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan.

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.3 KESELAMATAN

MEMPASTIKAN KESELAMATAN Muka 3 / 3

62 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 63: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Subaktiviti 6.3.2 MURID DAN SEKOLAH surat ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

Cadangan pembentukan JK Sekolah Selamat

Bentang cadangan kepada pengetuaMesyuarat agihan tugas

Taklimat keselamatan murid dan sekolah

Penyediaan polisi, manual dan tatacara tindakan keselamatan sekolah

Penyediaan borang pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah

Membuat pemantauan, penilaian danpemeriksaan keselamatan murid dan sekolah

Melaporkan dapatan kepada Guru Besar

Menfailkan semua dokumen dan maklumat pemantauan, penilaian dan pemeriksaan

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

63 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 64: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MURID

Subaktiviti 6.4.1MENGURUSKAN PERMOHONAN

BIASISWA / BANTUAN

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mencadangkan pembentukanJawatankuasa

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Menghebahkan maklumat kepada gurutingkatan dan murid untuk permohonanbiasiswa

Mengedarkan borang permohonankepada murid

Menerima borang permohonan

Mengadakan mesyuarat untukmenyenarai pendekkan pelajar yangmemenuhi kriteria pemilihan

Menghantar borang permohonankepada agensi yang berkaitan

Menyemak / meneliti borang

Menerima senarai calon yang berjaya

Menyerahkan senarai nama yangberjaya kepada guru biasiswa untuktindakan selanjutnya

Melaporkan kepada Guru Besar statusterkini bilangan penerima biasiswa

Memfailkan senarai murid yang layak

JPN

JPN

Guru Besar

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 64

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 65: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

KEBAJIKAN MURID

Subaktiviti 6.4.1MENGURUSKAN PERMOHONAN

BIASISWA / BANTUAN

Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besar

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

YaMenghebahkan maklumat kepada Guru kelas dan murid untuk permohonan biasiswa

Menerima permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi kriteria pemilihan

Memaklumkan Menghantar borang permohonan kegagalan kepada agensi yang berkaitanpermohonan danmencuba Menyemak / meneliti boranguntuk memohon semula

Layak ? Tidak Ya

Menerima senarai calon yang berjaya

Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada kepada Guru Biasiswa untuk tindakan selanjutnya

Melaporkan kepada pengetua ststus terkini penerima biasiswa / bantuan

Memfailkan maklumat murid yang layak

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

65 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 66: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MURID

Subaktiviti 6.4.1MENGURUSKAN PERMOHONAN

BIASISWA / BANTUAN

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa

Membentangkan kepada Pengetua untukkelulusan

Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid untuk permohonan biasiswa

Mengedarkan borang permohonan kepada murid

Menerima borang permohonan

Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi criteria pemilihan

Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan

Menyemak / meneliti borang

Menerima senarai calon yang berjaya

Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada guru biasiswa untuk tindakan selanjutnya

Melaporkan kepada pengetua status terkini bilangan penerima biasiswa

Memfailkan senarai murid yang layak

66 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 67: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MURID

Subaktiviti 6.4.2MENGAWAL SELIA TUNTUTAN

BAYARAN DAN AKAUNSIMPANAN MURID

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Menyerahkan senarai nama murid yanglayak menerima biasiswa / bantuankepada penyelaras Mendapatkan khidmat Bank SimpananNasional untuk membuka akaunsimpanan muridMenghantar senarai nama muridbeserta no. akaun ke sector SBP untuktindakanMenerima kelulusan kemasukan wangbiasiswa ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepadapemegang biasiswaMenyediakan borang permohonan untuk pengeluaran wang biasiswa Menerima borang daripada murid(lengkap dan munasabah) Menyemak dan menandatangani boring (sekiranya diluluskan) Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wangMengesahkan jumlah pengeluaran

Mengambil tindakan jika jumlah yangdikeluarkan melebihi dari jumlah yangdiluluskanMenerima BUku akaun murid danmenyerahkan kepada penyelaras untukdisimpanMemfailkan permohonan pengeluaranwang biasiswa

Guru Besar

JPN

Guru Besar

Surat siaran sectorSBP

67 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 68: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MURID

Subaktiviti 6.4.2MENGAWAL SELIA TUNTUTAN

BAYARAN DAN AKAUNSIMPANAN MURID

Mukasurat

ini

2 / 3

Menyerahkan kepada penyelaras senarai namamurid yang layak

Membuka akaun BSN Menghantar no. akaun murid ke JPN

Menerima maklumat kemasukan wang ke akaun murid

Menghebahkan maklumat kepada penerima biasiswa

Menyediakan borang permohonan pengeluaran wang biasiswa

Menerima borang permohonan yang telah dilengkap isi oleh murid

Mengisi semula borang Memaskan ?

TidakYa

Menandatangani borang

Menyerahkan buku akaun kepada murid tujuan pengeluaran wang

Tindakan diambil Mengesahkan jumlah pengeluaranjika jumlah yangdikeluarkanmelebihi dari jumlah yang Menerima buku akaun murid dan diluluskan menyerahkannya kepada penyelaras

Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa

Proses kerja PK HEM

68 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 69: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MURID

Subaktiviti 6.4.2MENGAWAL SELIA TUNTUTAN

BAYARAN DAN AKAUNSIMPANAN MURID

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Menyerahkan senarai nama murid yang layak menerima biasiswa / bantuan kepada penyelaras

Mendapatkan khidmat Bank Simpanan Nasional untuk membuka akaun simpanan murid

Menghantar senarai nama murid beserta no. akaun ke JPN untuk tindakan

Menerima kelulusan kemasukan wang biasiswa ke akaun murid

Menghebahkan maklumat kepada pemegang biasiswa

Menyediakan borang permohonan untukpengeluaran wang biasiswa

Menerima borang daripada murid (lengkap dan munasabah)

Menyemak dan menandatangani borang(sekiranya diluluskan)

Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wang

Mengesahkan jumlah pengeluaran

Mengambil tindakan jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan

Menerima BUku akaun murid dan menyerahkan kepada penyelaras untuk disimpan

Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa

69 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 70: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.4 INSURAN

Subaktiviti 6.4.3MEMPROSES TUNTUTAN

INSURAN Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mencadangkan pembentukanjawatankuasa.Membentangkan kepada pengetuauntuk kelulusan Guru Bsar

Menghebahkan maklumat kepadaguru tingkatan dan murid mengenaipolisi perlindungan. Rundingcara mengenai prosedurtuntutan sekiranya berlaku kes.

Menerima borang tuntutan yangtelah diisi oleh pelanggan ( salinanreport polis / surat discaj hospital).

Memproses dan mengesahkantuntutan berkenaan.

Mengembalikan borang yangdiproses dan disahkan kepadapelanggan. Pelanggan menyerahkan borangberkenaan kepada syarikat insuran.

Menerima cek tuntutan daripadasyarikat insuran..Memaklumkan kepada pelangganuntuk menuntut cek daripada pihaksekolah.Merekodkan butiran penerimaandan menyerahkan cek kepada

PK HEM

Guru Besar

PK HEM

Guru PenyelarasInsuran

Guru PenyelarasInsuran

PK HEM

PK HEM

Pelanggan

PK HEM

PK HEM

PK HEM

PolisiPerlindungan

PolisiPerlindungan

70 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 71: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

pelanggan.

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 INSURAN

Subaktiviti 6.4.3MEMPROSES TUNTUTAN

INSURAN Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan jawatankuasa.

Kemas kini Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan.

Diluluskan Tidak

Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid mengenai polisi perlindungan.

Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan.

Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan.

Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan.

Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran.

Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran.

Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah. Tuntutan direkodkan.

71 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 72: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Penolong Kanan HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 INSURAN

Subaktiviti 6.4.3MEMPROSES TUNTUTAN

INSURAN Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mencadangkan pembentukan jawatankuasa.

Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan.

Menghebahkan maklumat kepada guru kelas dan murid mengenai polisiperlindungan.

Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes.

Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan ( salinan report polis / surat discaj hospital).

Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan.

Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan.

Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran.

Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran.

Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah.

Merekodkan butiran penerimaan danmenyerahkan cek kepada pelanggan.

72 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 73: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.4 MENGURUS KWAMPMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mencadangkan pembentukanJawatankuasa

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Menghebahkan maklumat kepadasemua guru tingkatan dan muridtingkatan 1 tahun berkenaan

Mengedarkan borang permohonankepada murid tingkatan 1

Menerima borang pemohonan

Mengadakan mesyuarat untukmenyenaraipendekkan pelajar yangmemenuhi kreteria kelayakan

Mengadakan mesyuarat pemilihandengan AJK PIBG untuk memilihcalon yang layak

Mengeluarkan senarai murid yangberjaya

Menghantar borang permohonanmurid yang berjaya kepada JPN untuk kelulusan.

Menerima senarai calon yang berjaya dari JPN

Memaklumkan kepada murid yangberjaya untuk majlis penyerahan wang

73 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 74: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

KWAMP/buka akaun bank/TabungHaji

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.4 MENGURUS KWAMPMukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa

Membentangkan kepada Guru Besar Menghebahkan kepada guru dan murid

Mengedarkan borang permohonan KWAMP

Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan awal

Mengadakan mesyuarat pemilihan terakhir dengan AJK PIBG

Semak semula Objektif tercapai?Boring KIV Tidak

Ya

Mengeluarkan senarai pelajar terpilih

Menghantar senarai murid berjaya kepada JPN Menerima senarai murid yang berjaya menerima KWAMP

Mengadakan upacara penyerahan wangKWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji

Penolong Kanan HEM

74 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 75: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.4 MENGURUS KWAMPMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Membentuk Jawatankuasa

Kelulusan senarai JK oleh Pengetua

Mengedarkan borang permohonan

Menerima borang permohonan

Senarai pendek borang yang berjaya

Pemilihan murid JK dengan AJK PIBG

Senarai murid yang berjaya dikeluarkan

Senarai murid yang berjaya dihantar ke JPN

Terima senarai murid yang berjaya

Adakan majlis penyerahan KWAMP

75 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 76: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.5MENGURUSKAN REKOD

SISTEM MAKLUMAT MURIDMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besaruntuk kelulusan

Memberikan taklimat pengisian borangserta menyerahkan borang SMMkepada JK

JK mengarahkan murid melengkapkanborang SMM

JK mengumpulkan borang SMM yangtelah dilengkapkan oleh murid

JK menyemak borang SMM yang telahdi lengkapkan oleh murid

JK menyerahkan borang yang telah disemak oleh JK kepada guru data SMM

Guru data SMM memasukkan dataSMM setiap murid ke dalam SMM

Guru data SMM mencetak data setiapmurid dan menyerahkan kepada JKuntuk semakan

Guru data SMM mengedit data yangada pembetulan

Guru data SMM mencetak data danmenyimpan ke dalam fail

Guru data SMM menyalin fail yang di

76 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 77: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.5MENGURUSKAN REKOD

SISTEM MAKLUMAT MURIDMukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK

JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM

JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid

JK menyemak borang SMM

JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM

Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM

Guru Data Guru data SMM mencetak data setiap SMM murid dan menyerahkan kepada JK mengedit data untuk semakan

Memuaskan ? Tidak

Ya

Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail

Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan

77 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 78: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Penolong Kanan HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.5MENGURUSKAN REKOD

SISTEM MAKLUMAT MURIDMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Pengetua untukkelulusan

Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK

JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM

JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid

JK menyemak borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid

JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM

Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM

Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan

Guru data SMM mengedit data yang adapembetulan

Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail

Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan

78 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 79: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.6 RETANMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menyediakan draf cadanganpembentukan Jawatankuasa

Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas

Memantau perlaksanaan kerjaJawatankuasa yang dilantik sertamemberi bimbingan

Menerima laporan daripada penyelaras kelas dan mengambil tindakan (jika perlu)

Menyemak laporan dan mengambiltindakan (jika berkaitan)

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar setiap hujung bulan Menghantar laporan kepada JPNsebelum 5 haribulan setiap bulan Memfailkan laporan

Guru Besar

Guru Besar

Unit HEM JPN

79 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 80: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.6 RETANMukasurat

ini

2 / 3

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Lulus ? Tidak

Ya Mesyuarat JK untuk agihan tugas

Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu

Menerima Laporan daripada Penyelaras kelas

Menyemak laporan kedatangan bulanan dan mengambil tindakan jika berkaitan

Menyerahkan laporan Retan bulanan kepada Guru Besar

Menghantar laporan kepada JPN pada sebelum 5 haribulan setiap bulan

Menfailkan laporan

Penolong Kanan HEM

80 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 81: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.6 RETANMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mencadangkan JK RETAN Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar

Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu

Menerima laporan daripada Jawatankuasa

Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan

Menyerahkan laporan kepada Pengetua setiap hujung bulan

Mennghantar laporan kepada JPN sebelum 5 haribulan setiap bulan

Memfailkan laporan

81 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 82: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.7 BANTUAN-BANTUAN LAINMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mencadangkan pembentukanJawatankuasa

Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan

Menghebahkan maklumat sesuatubantuan kepada semua guru tingkatan dan semua murid

Mengedarkan borang permohonankepada murid yang terpilih

Menerima borang pemohonan

Mengadakan mesyuarat untukmenyenaraipendekkan pelajar yangmemenuhi kreteria kelayakan

Mengeluarkan senarai murid yangberjaya

Menghantar borang permohonanmurid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan.

Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan

Memaklumkan kepada murid yangberjaya untuk majlis penyerahan

82 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 83: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

bantuan berkenaan

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.7 BANTUAN-BANTUAN LAINMukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa

Membentangkan kepada Guru Besar

Menghebahkan kepada guru dan murid

Mengedarkan borang permohonan bantuan

Menerima borang permohonan bantuan

Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan peringkat sekolah

Borang dihantar kepada pihak yang berkenaan

Buat rayuan Dapat kelulusan pihak Tidak berkenaan

Ya

Mengeluarkan senarai pelajar terpilih

Menghantar senarai murid berjaya kepada pihak berkenaan

Menerima senarai murid yang berjaya

Mengadakan upacara penyerahan bantuan

Proses kerja PK HEM

83 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 84: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.7 BANTUAN-BANTUAN LAINMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mencadangkan pembentukanJawatankuasa

Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan

Menghebahkan maklumat sesuatubantuan kepada semua guru tingkatan dan semua murid

Mengedarkan borang permohonankepada murid yang terpilih

Menerima borang pemohonan

Mengadakan mesyuarat untukmenyenaraipendekkan pelajar yangmemenuhi kreteria kelayakan

Mengeluarkan senarai murid yangberjaya

Menghantar borang permohonanmurid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan.

Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan

Memaklumkan kepada murid yangberjaya untuk majlis penyerahanbantuan berkenaan

84 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 85: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.8MENGURUSKAN TABUNG

KEBAJIKAN MURIDMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mencadangkan pelantikan JK kebajikanmurid

Membentang kepada Guru Besar untukkelulusan

Memberi taklimat untuk :a) Agihan tugasb) Cadangan aktivitic) Laporan kewangan terkini

Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan

Menerima maklumat/aduan/laporantentang murid yang memerlukanbantuan

Mengadakan mesyuarat JK untukmendapatkan :- Kelulusan bantuan- Melakukuan derma kilat

Menyampaikan bantuan serta kutipankepada murid atau waris Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetuaa) Status terkini kewangan Tabungkebajikanb) Senarai nama penerima

Guru Besar

Guru Besar

85 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 86: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

10bantuan

Memfailkan dokumen yang berkaitan

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.8MENGURUSKAN TABUNG

KEBAJIKAN MURIDMukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas

Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan

Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan

Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan kelulusan bantuan

Menyampaikan bantuan serta kutipan derma kilat kepada murid atau waris Mengemas kini urusan kewangan tabung kebajikan

Melaporkan kepada Pengetua status terkini kewangan Tabung Kebajikan dan senarai nama penerima bantuan

Memfailkan dokumen yang berkaitan

86 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 87: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.8MENGURUSKAN TABUNG

KEBAJIKAN MURIDMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mencadangkan pelantikan JK kebajikan murid

Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan

Memberi taklimat untuk :a) Agihan tugasb) Cadangan aktivitic) Laporan kewangan terkini

Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan

Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan

Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan :- Kelulusan bantuan- Melakukuan derma kilat

Menyampaikan bantuan serta kutipan kepada murid atau waris

Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan

Melaporkan kepada Pengetuaa) Status terkini kewangan Tabungkebajikanb) Senarai nama penerima bantuan

87 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 88: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

10 Memfailkan dokumen yang berkaitan

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.9MENYELIA DAN MEMANTAU

PENGURUSAN SPBTMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

Menyediakan draf cadanganpembentukan Jawatankuasa

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas

Memantau perlaksanaan kerjaJawatankuasa yang dilantik sertamemberi bimbingan

Menerima laporan daripada penyelaras SPBT dan mengambil tindakan (jika perlu)

Menyemak laporan dan mengambiltindakan (jika berkaitan)

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan

Guru Besar

Guru Besar

88 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 89: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.9MENYELIA DAN MEMANTAU

PENGURUSAN SPBTMukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Lulus ? Tidak

Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas

Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu

Menerima Laporan daripada Penyelaras SPBT

Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala

Memfailkan laporan

Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT

89 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 90: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.9MENYELIA DAN MEMANTAU

PENGURUSAN SPBTMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

Mencadangkan JK SPBT Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar

Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas

Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu

Menerima laporan daripada penyelaras SPBT

Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala

Memfailkan laporan

90 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 91: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.10MEMANTAU PENGURUSAN

KESIHATAN MURIDMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

Menyediakan draf senarai semakpemantauan pengurusan rawatankesihatan muridMembentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusanMemberikan taklimat pemantauanberdasarkan senarai semak kepadaPenyelia Asrama (kesihatan),Wardendan guru bertugas berkenaan :a) Data / maklumat murid (rekod)b) Tindakan-tindakan susulanc) Penggunaan borang-borangberkaitand) Pengurusan rawatan kesihatan- Pergigian- Rubella- titinusMenerima laporan kesihatan daripada- Penyelia Asrama (kesihatan)- Warden bertugas- Guru bertugas harian- Murid- Buku daftar bilik kesihatanMembuat pemantauan / tindak susulberdasarkan laporan :a) Sakit ringan-ditempatkan di biliksakitb) Sakit berat-dimaklumkankepada penjaga untuk dibawapulang / ditahan wad

Guru Besar

Guru Besar

91 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 92: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6

7

8

c) Rawatan susulan (jika perlu)Menyediakan laporan pemantauanberdasarkan laporan yang diperolehi

Menyerahkan laporan pemantauan danstatus terkini pelajar yang menerimarawatan/sakit

Merekod data / maklumat kesihatanmurid

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.10MEMANTAU PENGURUSAN

KESIHATAN MURIDMukasurat

ini

2 / 3

Menyediakan draf / senarai semak

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah pindaan Tidak

Lulus ?

Ya Memberikan taklimat pemantauan kepada Penyelia Asrama, Warden,guru bertugas dan engawas

Memberi teguran / Menerima laporan kesihatanBimbingan untukpenambahbaik Membuat pemantauan / tindak susul

berdasarkan laporan yang diperolehi

Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan dan laporan yang diperolehi

Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan / sakit

92 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 93: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Merekod data / maklumat kesihatan murid

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.10MEMANTAU PENGURUSAN

KESIHATAN MURIDMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

Menyediakan draf senarai semakpemantauan pengurusan rawatankesihatan muridMembentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusanMemberikan taklimat pemantauanberdasarkan senarai semak kepadaPenyelia Asrama (kesihatan),Wardendan guru bertugas berkenaan :a) Data / maklumat murid (rekod)b) Tindakan-tindakan susulanc) Penggunaan borang-borangberkaitand) Pengurusan rawatan kesihatan- Pergigian- Rubella- titinusMenerima laporan kesihatan daripada- Penyelia Asrama (kesihatan)- Warden bertugas- Guru bertugas harian- Murid- Buku daftar bilik kesihatanMembuat pemantauan / tindak susulberdasarkan laporan :a) Sakit ringan-ditempatkan di biliksakitb) Sakit berat-dimaklumkankepada penjaga untuk dibawapulang / ditahan wadc) Rawatan susulan (jika perlu)Menyediakan laporan pemantauanberdasarkan laporan yang diperolehi

93 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 94: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7

8

Menyerahkan laporan pemantauan danstatus terkini pelajar yang menerimarawatan/sakit

Merekod data / maklumat kesihatanmurid

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.11MEMANTAU PENGURUSAN

KANTIN SEKOLAHMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

Menyediakan draf senarai semakpemantauan kantin berdasarkan kontrak

Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan

Memberikan taklimat pemantauankepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan

Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin,guru dan murid

Membuat pemantauan / tindak susulberdasarkan laporan

Menyediakan laporan pemantauan

Guru Besar

Guru Besar

Surat pekelilingSektor SBP

94 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 95: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7

8

9

Menyerahkan laporan pemantauankepada Guru Besar

Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara barkala)

Memfailkan satu salinan laporan

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.11MEMANTAU PENGURUSAN

KANTIN SEKOLAHMukasurat

ini

2 / 3

Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan kantin

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya Memberi taklimat pemantauan kepada JK Kantin,Guru,Pengawas serta Pengusaha Kantin berdasarkan senarai semak

Menerima laporan daripada JK kantin,guru dan murid

Membuat pemantauan / tindak susul

Membei teguran / bimbingan

Memuaskan ? Tidak

Ya

95 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 96: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menyediakan laporan pemantauan status pengurusan kantin

Menyerahkan laporan pemantauan

Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara berkala)

Memfailkan satu salinan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.11MEMANTAU PENGURUSAN

KANTIN SEKOLAHMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

Menyediakan draf senarai semakpemantauan kantin berdasarkan kontrak

Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan

Memberikan taklimat pemantauankepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan

Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin,guru dan murid

Membuat pemantauan / tindak susulberdasarkan laporan

Menyediakan laporan pemantauan

Menyerahkan laporan pemantauankepada Guru Besar

96 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 97: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

8

9

Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara barkala)

Memfailkan satu salinan laporan

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.12MENGURUSKAN TUNTUTAN /

PAMPASAN INSURAN TAKAFUL

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

Memastikan semua murid membuatbayaran RM 1.50 untuk perlindungantakaful melalui Yuran SUWA danmenghantar kutipan tersebut ke JPN

Menerima laporan murid mengalamikecederaan / dimasukkan ke wad

Meneliti tahap kecederaan

Menerima salinan laporan doktor /laporan polis

Mengisi borang tuntutan / pampasantakaful

Mendapatkan pengesahan masuk wad

Guru Besar

Surat pekelilingKementerian

97 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 98: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6

7

8

9

10

11

12

laporan polis

Mendapatkan pengesahan pengetua

Menghantar borang tuntutan dandokumen berkaitan ke Syarikat Takaful

Menghantar sesalinan dokumentuntutan JPN

Menerima laporan tuntutan / pampasanditerima oleh murid daripada SyarikatInsuran

Menghantar salinan laporan penerimaantuntutan ke Sektor SBP

Memfailkan salinan akuan penerimaanbayaran oleh murid

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.12MENGURUSKAN TUNTUTAN /

PAMPASAN INSURAN TAKAFUL

Mukasurat

ini

2 / 3

Memastikan murid menjelaskan bayaran insuran Takafuldan kutipan dihantar ke JPN

Menerima laporan kecederaan/masuk wad

Meneliti tahap kecederaan

Tiada tuntutan Memenuhi syarat mendapat pampasan? Tidak

Ya

Mengisi borang tuntutan

Menerima laporan doktor/polis

Mendapatkan pengesahan Guru Besar

98 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 99: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menghantar salinan penerimaan tuntutan

Menghantar salinan dokumen tuntutan ke JPN

Menerima bayaran / pampasan? Tidak

Ya

Menghantar salinan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP

Memfailkan salinan akaun penerimaan bayaran oleh murid

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.12MENGURUSKAN TUNTUTAN /

PAMPASAN INSURAN TAKAFUL

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

Mendapatkan pengesahan Guru Besar

Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful

Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN

Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran

Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP

Memfailkan salinan akuan penerimaan bayaran oleh murid

99 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 100: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7

8

9

10

11

Mendapatkan pengesahan Guru Besar

Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful

Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN

Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran

Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.13MENGURUSKAN

PENGELUARAN TESTIMONIALDAN SIJIL BERHENTI

SEKOLAH

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besaruntuk kelulusan

Memberikan taklimat pengisiandokumen serta menyerahkan salinantestimonial dan sijil berhenti kepada JK

Mengarahkan murid melengkapkansalinan testimonial dan sijil berhentiberdasarkan maklumat / data SistemRumah

Guru Besar

100 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 101: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

5

6

7

8

9

10

11

12

Mengumpulkan salinan testimonial dansijil berhenti yang telah dilengkapkanoleh murid

Menyemak salinan testimonial dan sijilberhenti

Melengkapkan pengisian data bahagianpersonalia pelajar (tingkah laku/adab)

Menaip dokumen berkenaan

Menyemak dokumen

Mendapatkan ulasan dan tandatanganGuru Besar

Mengedarkan testimonial dan sijilberhenti kepada murid

Memfailkan satu salinan dokumen

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.13MENGURUSKAN

PENGELUARAN TESTIMONIALDAN SIJIL BERHENTI

SEKOLAH

Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid

101 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 102: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti

Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab)

Menaip dokumen berkenaan

Menyemak dokumenMembaiki / menambahbaik

Memuaskan ? Tidak

YaMendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar

Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid

Memfailkan satu salinan dokumen

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.13MENGURUSKAN

PENGELUARAN TESTIMONIALDAN SIJIL BERHENTI

SEKOLAH

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besaruntuk kelulusan

Memberikan taklimat pengisiandokumen serta menyerahkan salinantestimonial dan sijil berhenti kepada JK

Mengarahkan murid melengkapkansalinan testimonial dan sijil berhentiberdasarkan maklumat / data SistemRumah

Mengumpulkan salinan testimonial dan

102 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 103: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6

7

8

9

10

11

12

sijil berhenti yang telah dilengkapkanoleh murid

Menyemak salinan testimonial dan sijilberhenti

Melengkapkan pengisian data bahagianpersonalia pelajar (tingkah laku/adab)

Menaip dokumen berkenaan

Menyemak dokumen

Mendapatkan ulasan dan tandatanganGuru Besar

Mengedarkan testimonial dan sijilberhenti kepada murid

Memfailkan satu salinan dokumen

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.14MENGURUSKAN

PENDAFTARAN MURIDMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

Mencadangkan pembentukan JKPendaftaran Murid

Membentangkan kepada Guru Besaruntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat untuk :- Agihan tugas- Atur cara pendaftaran- Mengedarkan senarai nama yang

Guru Besar

Guru Besar

103 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 104: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

9

10

diterima melalui Sistem S3P SBP

Menganalisis senarai murid baru :a) Jantinab) Statusc) Lokasi kediaman

Membuat persiapan majlis mengikutbidang tugas masing-masing

Memantau persiapan majlis

Melaksanakan majlis pendaftarana) Penempatan asramab) Penempatan kelasc) Kutipan yurand) Penyerahan dokumene) Taklimat oleh Guru Besar kepadaibubapa dan pelajar

Melengkapkan Laporan Pendaftaran

Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah

Memfailkan laporan

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.14MENGURUSKAN

PENDAFTARAN MURIDMukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan pembentukan JK

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya Mengadakan mesyuarat

Menganalisis senarai nama murid baru

104 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 105: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Membuat persiapan majlis mengikut tugas masingmasing

Memantau pesiapan

Memberi Bimbingan /penambahbaikan Memuaskan ? Tidak

Ya Melaksanakan Majlis Pendaftaran

Melengkapkan Laporan Pendaftaran

Mendaftar murid baru dalam buku Rekod Pendaftaran Sekolah

Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.14MENGURUSKAN

PENDAFTARAN MURIDMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

Mencadangkan pembentukan JKPendaftaran Murid

Membentangkan kepada Guru Besaruntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat untuk :- Agihan tugas- Atur cara pendaftaran- Mengedarkan senarai nama yangditerima melalui Sistem S3P SBP

105 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 106: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

9

10

Menganalisis senarai murid baru :a) Jantinab) Statusc) Lokasi kediaman

Membuat persiapan majlis mengikutbidang tugas masing-masing

Memantau persiapan majlis

Melaksanakan majlis pendaftarana) Penempatan asramab) Penempatan kelasc) Kutipan yurand) Penyerahan dokumene) Taklimat oleh Guru Besar kepadaibubapa dan pelajar

Melengkapkan Laporan Pendaftaran

Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah

Memfailkan laporan

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.15MENGURUSKAN PERTUKARAN

MURID

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

Menerima surat permohonanperpindahan daripada ibu bapa / penjaga

Mengkaji permohonan

Guru Besar

106 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 107: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan

Membincangkan permohonan dengan Guru Besar

Mengisi draf borang pindah

Menyiapkan borang (5 salinan)

Menghantar surat,borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Menerima kelulusan daripada JPN Menguruskan pemulangan buku teksdan penyelesaian yuran

Menyerahkan dokumen :a) Biasiswab) Penyata kemajuanc) Kad 001d) Borang SPBTe) Laporan kerja kursus

Mengeluarkan nama murid daripadadaftar sekolah

Guru Besar

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.15MENGURUSKAN PERTUKARAN

MURID

Mukasurat

ini

2 / 3

Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa/penjaga

Mengkaji permohonan

Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar

107 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 108: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

Ya Mengisi draf borang pindah

Menyiapkan borang (5 salinan)

Menghantar surat,borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Memberi Bimbingan /penambahbaikan Memuaskan ? Tidak

Ya Menerima surat kelulusan daripada JPN

Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran

Menyerahkan dokumen yang berkaitan

Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.15MENGURUSKAN PERTUKARAN

MURID

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

Menerima surat permohonanperpindahan daripada ibu bapa / penjaga

Mengkaji permohonan

Merujuk kepada Guru Bimbingan dan

108 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 109: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

4

5

6

7

8

9

10

11

Kaunseling untuk laporan

Membincangkan permohonan dengan Guru Besar

Mengisi draf borang pindah

Menyiapkan borang (5 salinan)

Menghantar surat,borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Menerima kelulusan daripada JPN Menguruskan pemulangan buku teksdan penyelesaian yuran

Menyerahkan dokumen :a) Biasiswab) Penyata kemajuanc) Kad 001d) Borang SPBTe) Laporan kerja kursus

Mengeluarkan nama murid daripadadaftar sekolah

6.4 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.16MENYELIA BUKU JADUAL

KEDATANGAN MURIDMukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

109 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 110: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mengagih buku jadual kedatanganmurid kepada guru kelas

Memberi taklimat kepada guru-gurutingkatan dan penyelaras tingkatan

Mengemaskinikan maklumat dalambuku jadual kedatangan murid

Merekod kehadiran pelajar setiap hari

Memastikan buku jadual kedatanganmurid dilengkap isi dan dihantar kepejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula

Menyemak buku jadual kedatanganmurid

Menandatangani buku jadualkedatangan murid

Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala)

Memfailkan laporan

Guru BesarPK

Guru Besar

Guru Besar

Harian

Bulanan

Carta Aliran

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.16MENYELIA BUKU JADUAL

KEDATANGAN MURIDMukasurat

ini

2 / 3

Mengagih buku jadual kedatangan murid

110 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 111: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Memberikan taklimat

Mengemas kini maklumat

Merekod kehadiran pelajar setiap hari

Menghantar ke pejabat

Menyemak buku jadual kedatangan murid

Memberi Bimbingan /penambahbaikan Memuaskan ? Tidak

YaMenandatangani buku jadual kedatangan murid

Menyediakan laporan penyeliaan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar(secara berkala)

Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN

Subaktiviti 6.4.16MENYELIA BUKU JADUAL

KEDATANGAN MURIDMukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Mengagih buku jadual kedatanganmurid kepada guru kelas

111 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 112: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Memberi taklimat kepada guru-gurutingkatan dan penyelaras tingkatan

Mengemaskinikan maklumat dalambuku jadual kedatangan murid

Merekod kehadiran pelajar setiap hari

Memastikan buku jadual kedatanganmurid dilengkap isi dan dihantar kepejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula

Menyemak buku jadual kedatanganmurid

Menandatangani buku jadualkedatangan murid

Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala)

Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.1MENYELIA PELAKSANAAN

PROGRAM BIMBINGAN DANKAUNSELING

Mukasurat

ini

1 / 3

112 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 113: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Menyediakan kertas cadangan ProgramBimbingan dan Kaunseling,pelantikanJawatankuasa serta anggaranperbelanjaan

Membentangkan kepada Guru Besaruntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat JawatankuasaPelaksanaan Program untuk :- Agihan tugas- Merancang pelan tindakan program

Memaklumkan kepada semua guru danmurid berkaitan Program Bimbingan danKaunseling

Menyelia persiapan program /pelaksanaan program / pertandinganmengikut jadual yang telah ditetapkan

Menerima laporan pelaksanaan programdaripada Guru Bimbingan danKaunseling

Menyediakan laporan berdasarkan :-- penyeliaan / pemantauan- laporan pelaksanaan

Mengadakan mesyuarat post-mortempelaksanaan program BK

Menyerahkan laporan post-mortemkepada Guru BesarMemasukkan data murid yangmenjayakan aktiviti ke dalam SistemRumah / ISISMemfailkan laporan

Guru Besar

Guru Besar

Guru Besar

Surat PekelilingKem. Pelajaran

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.1MENYELIA PELAKSANAAN

PROGRAM BIMBINGAN DANKAUNSELING

Mukasurat

ini

2 / 3

113 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 114: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menyediakan kertas cadangan Program,Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

YaMengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program

Memaklumkan kepada semua guru / murid

Menyelia pelaksanaan program / persiapan program /pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan

Menerima laporan pelaksanaan program

Menyediakan laporan berdasarkan penyeliaan / laporan / perlaksanaan

Mengadakan mesyuarat post-mortem

Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar

Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.Rumah/ISIS

Memfailkan satu salinan laporan post-mortem

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.1MENYELIA PELAKSANAAN

PROGRAM BIMBINGAN DANKAUNSELING

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

114 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 115: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Menyediakan kertas cadangan ProgramBimbingan dan Kaunseling,pelantikanJawatankuasa serta anggaranperbelanjaan

Membentangkan kepada Guru Besaruntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat JawatankuasaPelaksanaan Program untuk :- Agihan tugas- Merancang pelan tindakan program

Memaklumkan kepada semua guru danmurid berkaitan Program Bimbingan danKaunseling

Menyelia persiapan program /pelaksanaan program / pertandinganmengikut jadual yang telah ditetapkan

Menerima laporan pelaksanaan programdaripada Guru Bimbingan danKaunseling

Menyediakan laporan berdasarkan :-- penyeliaan / pemantauan- laporan pelaksanaan

Mengadakan mesyuarat post-mortempelaksanaan program BK

Menyerahkan laporan post-mortemkepada Guru BesarMemasukkan data murid yangmenjayakan aktiviti ke dalam SistemRumah / ISIS

Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.2MENYEMAK DAN MEMANTAU

REKOD BIMBINGAN DANMukasurat

ini

1 / 3

115 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 116: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

KAUNSELINGProses Kerja Pegawai yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling

Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling

Menyerahkan rekod Bimbingan danKaunseling untuk disemak :(i) Fail-fail yang berkaitan(ii) Program- Kerjaya- Akademik (kemahiran belajar)(iii) PRS(iv) Kaunseling kelompok / individu(v) Mentor-mentee

Menyemak / memberi komen / ulasan

Mengembalikan rekod berkenaankepada guru Bimbingan dan Kaunseling

Menyediakan laporan penyemakan /pemantauan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini

Memfailkan laporan

Guru Besar

Surat PekelilingKem. Pelajaran

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.2MENYEMAK DAN MEMANTAU

REKOD BIMBINGAN DANKAUNSELING

Mukasurat

ini

2 / 3

116 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 117: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling

Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada Guru bimbingan dan Kaunseling

Menyerahkan rekod BK untuk disemak

Menyemak rekod

Memberi Bimbingan/teguran Memuaskan ?untuk Tidakpenambahbaikan Ya

Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin

Menyediakan laporan penyemakan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Membuat tindak susul agar penyemakkan seterusnya lebih lengkap / terkini

Memfailkan laporan

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MENYEMAK DAN MEMANTAU Muka 3 / 3

117 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 118: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Subaktiviti 6.5.2 REKOD BIMBINGAN DANKAUNSELING

surat ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling

Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling

Menyerahkan rekod Bimbingan danKaunseling untuk disemak :(i) Fail-fail yang berkaitan(ii) Program- Kerjaya- Akademik (kemahiran belajar)(iii) PRS(iv) Kaunseling kelompok / individu(v) Mentor-mentee

Menyemak / memberi komen / ulasan

Mengembalikan rekod berkenaankepada guru Bimbingan dan Kaunseling

Menyediakan laporan penyemakan /pemantauan

Menyerahkan laporan kepada Guru Besar

Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini

Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

118 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 119: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Subaktiviti 6.5.3MERANCANG DAN MELAKSANAKAN

PROGRAM PENDAFTARAN DANORIENTASI MURID BARU

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat JawatankuasaProgram Pendaftaran dan OrientasiMurid baru untuk :- Agihan tugas- Aturcara program- Pelan tindakan program

Memberi taklimat kepada guru,muriddan semua warga sekolah

Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing

Melaksanakan program

Menerima laporan daripadaJawatankuasa Program Pendaftarandan Orientasi Murid baru

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru BesarMenghantar laporan lepada ke JPNMemfailkan laporan

KPP SBP

Guru Besar

Surat PekelilingKem. Pelajaran

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

119 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 120: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Subaktiviti 6.5.3MERANCANG DAN MELAKSANAKAN

PROGRAM PENDAFTARAN DANORIENTASI MURID BARU

Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

YaMengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program

Memberi taklimat kepada semua guru / murid

Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing

Melaksanakan program

Menerima laporan daripada Jawatankuasa

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar

Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.Rumah/ISIS

Memfailkan satu salinan laporan ‘post-mortem’

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 120

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 121: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Subaktiviti 6.5.3MERANCANG DAN MELAKSANAKAN

PROGRAM PENDAFTARAN DANORIENTASI MURID BARU

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat JawatankuasaProgram Pendaftaran dan OrientasiMurid baru untuk :- Agihan tugas- Aturcara program- Pelan tindakan program

Memberi taklimat kepada guru,muriddan semua warga sekolah

Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing

Melaksanakan program

Menerima laporan daripadaJawatankuasa Program Pendaftarandan Orientasi Murid baru

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Menghantar laporan lepada ke JPN

Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

121 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 122: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.4MEMANTAU PROGRAM

PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

Menyediakan kertas cadangan Program, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk :a) Merangka pelan tindakanprogram- Mengikut kumpulan sasaran- Dijalankan secara berperingkatmengikut tingkatanb) Agihan tugas

Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran

Melaksanakan pelan tindakan program

Menyeli a pelaksanaan program

Menerima laporan daripadajawatankuasa ProgramMengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru BesarMemasukkan data ke dalam sistemRumah bagi yang menjayakan programMemfailkan laporan

Guru Besar

Guru Besar

Surat PekelilingKem. Pelajaran

Surat SiaranSektor SBP

Carta Aliran 122

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 123: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.4MEMANTAU PROGRAM

PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan

Mengubah suai

Lulus ? Tidak

YaMengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program

Memberi taklimat kepada semua guru / murid

Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing

Melaksanakan program

Menerima laporan daripada Jawatankuasa

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar

Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.Rumah/ISIS

Memfailkan satu salinan laporan ‘post-mortem’

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist 123

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 124: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.4MEMANTAU PROGRAM

PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Menyediakan kertas cadangan Program, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk :a) Merangka pelan tindakanprogram- Mengikut kumpulan sasaran- Dijalankan secara berperingkatmengikut tingkatanb) Agihan tugas

Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran

Melaksanakan pelan tindakan program

Menyeli a pelaksanaan program

Menerima laporan daripadajawatankuasa ProgramMengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Memasukkan data ke dalam sistem

Rumah bagi yang menjayakan program

Memfailkan laporan

124 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 125: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.5MENYELIA DAN MEMANTAU

PROGRAMDAN AKTIVITI PENDIDIKANPENCEGAHAN ANTI DADAH

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Anti Dadah

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PPAD

Memaklumkan kepada semua guru /murid tentang Program PPAD

Memantau Pelaksanaan Program

Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan elaksanaan Program PPAD

Menerima laporan PelaksanaanProgram dan Aktiviti PPAD

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Menghantar laporan kepada JPN

Memfailkan laporan

Guru Besar

Guru Besar

Surat PekelilingKem. Pelajaran

125 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 126: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.5MENYELIA DAN MEMANTAU

PROGRAMDAN AKTIVITI PENDIDIKANPENCEGAHAN ANTI DADAH

Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan AJK dan Aktiviti PPAD

Membentang kepada Guru Besar

Lulus ? Tidak

YaMengadakan mesyuarat Jawatankuasa

Menghebahkan maklumat

Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan

Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ perlaksanaan Program

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar

Menghantar laporan kepada JPN

Memfailkan laporan

126 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 127: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.5MENYELIA DAN MEMANTAU

PROGRAMDAN AKTIVITI PENDIDIKANPENCEGAHAN ANTI DADAH

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menyediakan kertas cadangan Program, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan

Membentangkan kepada Pengetuauntuk kelulusan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk :a) Merangka pelan tindakanprogram- Mengikut kumpulan sasaran- Dijalankan secara berperingkatmengikut tingkatanb) Agihan tugas

Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran

Melaksanakan pelan tindakan program

Menyeli a pelaksanaan program

Menerima laporan daripadajawatankuasa ProgramMengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Memasukkan data ke dalam sistem

Rumah bagi yang menjayakan

127 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 128: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

10

11

program

Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.6MENYELIA DAN MEMANTAU

PROGRAMDAN AKTIVITI SKIM LENCANA

ANTIDADAH (SLAD)

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mencadangkan senarai JawatankuasaPerlaksanaan Program dan Aktiviti SkimLencana Antidadah (SLAD)

Membentangkan kepada Pengetua

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa

Memaklumkan kepada semua guru /murid tentang Program dan Aktiviti SkimLencana Antidadah (SLAD)

Memantau Pelaksanaan Program

Memberi bimbingan dan teguran untukpenambahbaikan Pelaksanaan Programdan Aktiviti Skim Lencana Antidadah(SLAD)

Menerima laporan PelaksanaanProgram dan Aktiviti Skim LencanaAntidadah (SLAD)

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Menghantar laporan kepada JPN

Guru Besar

Guru Besar

Surat PekelilingKem. Pelajaran

128 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 129: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

11

12

Memasukkan data ke dalam Sistemrumah bagi murid yang menjayakanprogram

Memfailkan laporan

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.6MENYELIA DAN MEMANTAU

PROGRAMDAN AKTIVITI SKIM LENCANA

ANTIDADAH (SLAD)

Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan AJK dan Aktiviti SLAD

Membentang kepada Guru Besar

Lulus ? Tidak

YaMengadakan mesyuarat Jawatankuasa

Menghebahkan maklumat

Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan

Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ perlaksanaan Program

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar

Menghantar laporan kepada JPN

Memfailkan laporan

129 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 130: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.6MENYELIA DAN MEMANTAU

PROGRAMDAN AKTIVITI SKIM LENCANA

ANTIDADAH (SLAD)

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mencadangkan senarai JawatankuasaPerlaksanaan Program dan Aktiviti SkimLencana Antidadah (SLAD)

Membentangkan kepada Pengetua

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa

Memaklumkan kepada semua guru /murid tentang Program dan Aktiviti SkimLencana Antidadah (SLAD)

Memantau Pelaksanaan Program

Memberi bimbingan dan teguran untukpenambahbaikan Pelaksanaan Programdan Aktiviti Skim Lencana Antidadah(SLAD)

Menerima laporan PelaksanaanProgram dan Aktiviti Skim LencanaAntidadah (SLAD)

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Menghantar laporan kepada JPN

Memasukkan data ke dalam Sistemrumah bagi murid yang menjayakan

130 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 131: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

12

program

Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.7MEMANTAU PELAKSANAANPROGRAM MENTOR-MENTEE

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

6

7

Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee

Membentangkan kepada guru besaruntuk kelulusan

Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan Program Mentor- Mentee

Memantau pelaksanaan ProgramMentor-Mentee

Menerima laporan pelaksanaanProgram Mentor-Mentee (untuktindakan selanjutnya)

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’Pelaksanaan Program Mentor-Mentee

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’Pelaksanaan Progran Mentor-Mentee kepada Guru Besar

Guru Besar

Guru Besar

Surat PekelilingKem. Pelajaran

131 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 132: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

8 Memfailkan laporan

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.7MEMANTAU PELAKSANAANPROGRAM MENTOR-MENTEE

Mukasurat

ini

2 / 3

Mencadangkan senarai aktiviti program mentor-mentee

Membentang kepada Guru Besar

Lulus ? Tidak

YaMemaklumkan kepada Pengetua

Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan

Memantau pelaksanaan program

Menerima laporan

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ perlaksanaan Program

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ pelaksanaan program kepada Guru Besar

Memfailkan laporan 132

FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID

Page 133: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Proses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.7MEMANTAU PELAKSANAANPROGRAM MENTOR-MENTEE

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

2

3

4

5

6

7

Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee

Membentangkan kepada guru besaruntuk kelulusan

Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan Program Mentor- Mentee

Memantau pelaksanaan ProgramMentor-Mentee

Menerima laporan pelaksanaanProgram Mentor-Mentee (untuktindakan selanjutnya)

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’Pelaksanaan Program Mentor-Mentee

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’Pelaksanaan Progran Mentor-Mentee kepada Guru Besar

133 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 134: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

8 Memfailkan laporan

6.5 Proses Kerja________________________________________________________________________

Aktiviti

6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.8 MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI

MURID

Mukasurat

ini

1 / 3

Proses Kerja Pegawai yangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-undang /Peraturan

1

2

3

4

5

Menyediakan kertas cadangan ProgramJati diri Murid,pelantikan Jawatankuasaserta anggaran perbelanjaan

Membentang kepada Guru Besar untukkelulusan

Mengadakan mesyuarat JawatankuasaProgram Jati Diri Murid untuk :a) Merangka pelan tindakanprogram- mengikut kumpulan sasaran- dijalankan secara berperingkatmengikut tingkatanb) Agihan tugas

Menghebahkan program kepada semuawarga sekolah dan taklimat diberikankepada kumpulan sasaran

Melaksanakan pelan tindakan program

Menyelia pelaksanaan program

Guru Besar Surat PekelilingKem. Pelajaran

134 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 135: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

6

7

8

9

10

11

Menerima laporan daripadaJawatankuasa Program

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’pelaksanaan Program Jati Diri Murid

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Memasukkan data ke dalam Sistemrumah bagi murid yang menjayakanprogram

Memfailkan laporan

Guru Besar

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.8 MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI

MURID

Mukasurat

ini

2 / 3

Menyediakan kertas cadangan Program Jati Diri Murid, pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan

Membentang kepada Pengetua untuk kelulusan

Lulus ? Tidak

YaMengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas dan tindakan program

Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran

Melaksanakan pelan tindakan program

Menyelia pelaksanaan program

135 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 136: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Jati Diri Murid

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah bagi murid yang menjayakan

Memfailkan laporanProses kerja PK HEM

Senarai Semak/Cheklist

Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti 6.5.8 MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI

MURID

Mukasurat

ini

3 / 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan1

2

3

4

5

6

Menyediakan kertas cadangan ProgramJati diri Murid,pelantikan Jawatankuasaserta anggaran perbelanjaan

Membentang kepada Guru Besar untukkelulusan

Mengadakan mesyuarat JawatankuasaProgram Jati Diri Murid untuk :a) Merangka pelan tindakanprogram- mengikut kumpulan sasaran- dijalankan secara berperingkatmengikut tingkatanb) Agihan tugas

Menghebahkan program kepada semuawarga sekolah dan taklimat diberikankepada kumpulan sasaran

Melaksanakan pelan tindakan program

Menyelia pelaksanaan program

136 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 137: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7

8

9

10

11

Menerima laporan daripadaJawatankuasa Program

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’pelaksanaan Program Jati Diri Murid

Menyerahkan laporan ‘post-mortem’kepada Guru Besar

Memasukkan data ke dalam Sistemrumah bagi murid yang menjayakanprogram

Memfailkan laporan

BAHAGIAN 7

TAKWIMTAHUNANUNIT HEM

137 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 138: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

7. Takwim Tahunan Unit HEM________________________________________________________________________

BULAN AKTIVITI-AKTIVITI TINDAKAN SASARAN

Dis Minggu

persediaan

Mesyuarat Pengurusan 2010Mesyuarat HEM kali ke 1Mengemaskini bilik darjah/bilik khas

Semua guru

Jan Taklimat transisi, JQaf & pendaftaran Tahun 1

Sesi persekolahan 2010 bermula

Semua guru

Semua guru

Ibubapa muridthn 1

Semua murid

Pengagihan & pengumpulan borang BMMPengurusan & pelaksanaan RMT

Guru KelasPn.MasrahPn. Aniza

Semua murid Murid RMT

Mesyuarat perancangan Program Tahunan J/K HEM

Pengagihan SPBT kepada murid Thn 1

Semua Ketua Unit

Permohonan pelupusan SPBTPengurusan & takilimat skim simpanan muridMengemaskini bilik khas & perlantikan murid bertugasPemprosesan borang BMM bagi mengenal pasti pelajar miskin

Pn.Jamilah

Pn.NorulHuzaily

Semua muridMurid miskin

Anak yatim

Murid miskin

138 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 139: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Mengenal pasti anak yatim & mengujudkan tabung pelajar miskinAgihan KWAPMMesyuarat JK kantin bersama pengusaha/Laporan harianPeringatan peraturan sekolah berpandukan buku peraturanPerlantikan ketua & penolong pengawasMensyuarat Lembaga Pengawas sekolahPenyemakan buku daftar & no pendaftaran muridKemaskini SMM

Pn.Masrah

Pn. Faizah

Pn. Majnun

Pn. Rajaspare

Pn.Hjh MahaniPn. Masrah

Semua pengawas

Cuti Tahun Baru Cina

FebKemaskini data BMMPermohonan SPBT 2010Pemprosesan borang G

Guru kelasPn. Jamilah

Murid tahap 2

Merekod maklumat RMTPengurusan simpanan akaun muridCeramah awal remajaPenceriaan kantin & laporan harian

Pn. AnizaPn. Faizah

Hari Undang-undang & Lalu lintasMinggu suai kenal & berbudi bahasaLatihan praktikal pengawas baruUjian kecekapan pengawas

Pn.Rajaspare Murid tahap 2Semua murid

Pengawas baru

Program pembangunan insanPertandingan keceriaan kelas bermulaKemaskini & menghantar data SMM ke PPD

Pn.SuniwatiePn. Masrah

Mac Pendaftaran thn 1 2010/2011 (Sepanjang bulan)Kem motivasi 1/Kemahiran belajar & teknik pengurusan masaMengemaskini buku stok/Projek keceriaan bilik BOSSBulan bijak menabung

Pn.Raudhatun

Pn.Norulhuzaily

Murid tahun 6Semua murid

Pemeriksaan & rawatan gigiPemeriksaan & suntikan imunisasiCeramah kesihatanLatihan kebakaran

Pn. SamihahPn.Intan

Semua muridMurid thn 1 & 6Semua muridSemua murid

Kempen bersopan santunWatikah perlantikan pengawas

Pn. MajnunPn. Rajaspare

Semua muridSemua Pengawas

Cuti Maulidul RasulCuti pertengahan penggal 1

Apr Klinik baik pulih buku teksTaklimat skim takaful murid

Pn.JamilahPn.Norulhuzaily

Ibu bapa

Pemeriksaan kebersihan diri muridCeramah pemakanan sihat

Pn. Samihah Semua muridSemua murid

Perjumpaan & taklimat pengawas Semua PengawasKemaskini SMM Guru KelasPemantauan bilik bilik khas & buku stok GPKMengukur berat & tinggi murid RMT Pn. Aniza Murid RMT

139 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 140: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Mei Pengurusan simpanan akaun muridPengurusan peti ubat

Pn.NorulhuzailyPn.Samihah

Latihan kebakaran bersama anggota bombaLaporan kerosakan perabotAnugerah 5 murid terbaik dalam tingkahlaku & disiplinBengkel & ceramah untuk pengawas

Pn. HasniPn. SalmahPn. Majnun

Pn. Rajaspare

Murid tahap 2Semua Pengawas

Sambutan Hari GuruRefleksi program pembangunan insan Pn.Raudhatun

Murid tahun 6

Perjumpaan dengan murid Thn 4 GPK HEM Murid tahun 4

Cuti Hari PekerjaCuti Hari WesakCuti pertengahan tahun

Jun

Taklimat rakan sebaya/Kempen anti dadah/Kempen nilai- nilai murni

Pn.RaudhatunCik Radhiah

Murid tahap 2

Kemaskini SMM & penghantaran data ke PPDMesyuarat JK HEM kali ke 2

Pn. MasrahJK HEM

Jul Pemeriksaan buku teks murid

Pn.Jamilah Semua murid

Ceramah anti dadah & rokokPermohonan KWAPM 2010

Cik RadhiahGPK HEM

Murid tahap 2

Hari keselamatan bersama pihak polisKempen kebersihanPerjumpaan pelajar kurang minat belajar/ Ceramah peningkatan sahsiah diri

Guru Tahun 6Pn. Samihah

Pn. Hasni

Murid tahap 2Semua muridMurid Tahun 6

Program kesedaran konferens ibubapaPengurusan program lawatan

GPK HEMEn. Rezmi

Ibu bapa murid thn 6

Perjumpaan dengan murid Tahun 5 GPK HEM Murid Tahun 6

Aug Lawatan tahun 4 & 5 En. Rezmi Murid Tahun 4 & 5

Pengesahan pendaftaran thn 1 (2009) sepanjang bulanSesi Muhasabah diri/Psikodrama/Motivasi sentuhanterakhir UPSR/Ceramah kemahiran sosial

Pn. Hjh MahaniPn.RaudhatunGuru tahun 6

Murid Tahun 6

Perjumpaan dengan murid Tahun 6 GPK HEM Murid Tahun 6

Pelancaran Gema Merdeka

Cuti pertengahan penggal 2hingga

140 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 141: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Cuti Hari Kebangsaan

Sep Kempen dan bulan anti dadah Cik Radhiah Murid tahap 2

Kem PRS/Bengkel/Cabaran menghadapi alam remaja/psikososial/pengurusan tekanan

Pn.Raudhatun

Murid Tahun 6

Pendaftaran on line(asrama penuh) PenyelarasTahun 6

Ibu Bapa& Murid Tahun 6

Kemaskini SMM/SSDM/Laporan denggi Pn. Masah

Cuti Hari Raya AidilfitriCuti peristiwa

Okt

Pemulangan & peminjaman buku teksKemaskini bilik khas/buku stokPenutupan kewangan & lebihan RMTSumbangan kepada penyimpan skim simpanan yang terbanyak

Pn.JamilahPn. Syuhada

Pn.Norulhuzaily

Semua murid

Permohonan SPBT Proses pencalonan pengawas baruPenyemakan buku daftar

Pn. JamilahPn. RajasparePn.Hjh Mahani

Semua muridMurid berpotensi

Pendaftaran SMKAPendaftaran SMKKemaskini SMM & dihantar ke PPD

Penyelaras Tahun 6

Pn. MasrahPengurusan akhir kemaskini kelasLaporan SSDMLaporan denggiPengurusan sijil berhenti & fail personaliaLaporan prestasi murid RMT

Guru KelasPn. Majnun

Guru Tahun 6Pn. Aniza

Cuti Deepavali

Nov Lawatan Tahun 6Senarai nama murid naik 2011 dan naik kelas.Kemaskini fai personalia & edaran keperluan 2011

En. RezmiGuru kelasGuru kelas

Sambutan Hari Kanak-kanak

Penyerahan laporan Tahunan Unit HEM 2010Mesyuarat penutup Unit HEM kali ke 3

Ketua UnitSemua ketua unit

CUTI AKHIR TAHUN

* Pengemaskinian SMM/SSDM/Laporan Denggi, Laporan Harian Kantin dan laporan RMT dibuat dari masa ke semasa

Segala butiran dan aktiviti di atas adalah tertakluk kepada pindaan.

141 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 142: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

BAHAGIAN 8

PENUTUP

Penutup

142 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID

Page 143: Fail Meja Gpk Hem Sk Shah Alam

Begitu besar dan beratnya amanah dan tanggungjawab yang kita pikul

selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid  di sekolah hendaklah benar-benar

diinsafi. Saiz sekolah bukan jadi ukuran; tidak juga dijadikan alasan untuk tidak

menyempurnakan amanah, tanggungjawab atau pun tugasan. Betapa kecil

sekolah yang kita tadbirkan atau betapa sekali pun keadaan rupa fizikal sekolah

kita, tidak patut sama sekali kita meremehkan bidang tugas dan tanggungjawab

hakiki kita. Apa yang perlu kini ialah kita mengubah paradigma dan pemikiran,

menambah ilmu pengetahuan dan paling penting mengamalkan apa yang kita

sudah pelajari dan buktikannya melalui kerja-buat kita setiap waktu dan ketika.

Tak tahu dan tak pandai hendak melakukan sesuatu boleh dipelajari,

tetapi jika sudah tahu dan sudah pandai tapi tak mahu buat kerja amatlah

malang sekali. Ringkasnya sekadar tahun dan 'mengaku pandai' tidak ada

gunanya; yang penting apa yang dibuat dan apa yang diurus, dan apa yang telah

kita buktikan melalui kerja-kerja kita selama ini. Bruce Lee seorang aktor kung fu

terkenal pernah disebut sebagai berkata: "Knowing is not enough, you must

apply. Willing is not enough, you must do".

Buatlah refleksi diri masing-masing agar segala kelemahan dan

ketidakketrampilan kita sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dapat diatasi

dan perbaiki ke tahap yang paling tinggi. Sepatutnya tidak wujud lagi ulasan dan

teguran daripada 'stakeholders' kita berhubung dengan pengurusan hal ehwal

murid yang sering dilaporkan tidak cekap, tidak berkesan, lewat malah terus

tidak diambil tindakan sewajarnya walaupun perkara-perkara tersebut berulang

kali diutarakan di dalam setiap taklimat, bengkel atau mesyuarat yang

dikelolakan sama ada oleh Jabatan Pendidikan Pahang atau pun Pejabat

Pendidikan Daerah sendiri.

Disediakan oleh :Ab Rashid Bin Md Ihsan GPK Hal Ehwal MuridSK Shah Alam, Seksyen 16Selangor12. 9. 2009

143 FAIL MEJA

GPK HAL EHWAL MURID