fail meja dga29

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2015

692 views

Category:

Career

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

F A I L M E J A

Pusat Kegiatan Guru BangsarBahagian Teknologi Pendidikan

F A I L M E J A

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA29PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR

NAMA AGENSI:PUSAT KEGIATAN GURU BANGSARALAMAT:D/A SK BANGSAR,JLN PANTAI BARU,KLNO. TELEFON:0322828545N0. FAKS:0322833250E-MAIL:[email protected]

KANDUNGAN FAIL MEJA

Bil.ButiranMukasurat

1. Maklumat Pegawai ---------------------------------------------------------- 32. Senarai Tugas Pegawai ---------------------------------------------------- 43. Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan -------------------------------- 74. Objektif Pusat Kegiatan Guru -------------------------------------------- 85. Carta Organisasi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor ----- 96. Carta Organisasi Pusat Kegiatan Guru ---------------------------------- 107. Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain ------- 118. Peraturan-Peraturan Pentadbiran --------------------------------------- 149. Proses Kerja ---------------------------------------------------------------- 1510. Carta Aliran Kerja ---------------------------------------------------------- 1611. Senarai Semak ------------------------------------------------------------- 1712. Senarai Undang-Undang / Pekeliling ----------------------------------- 6613. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai ------------------------------ 6814. Senarai Borang-Borang Yang digunakan ------------------------------ 6915. Norma Kerja --------------------------------------------------------------- 7216. Senarai Tugas Harian ---------------------------------------------------- 74

1.0Maklumat Pegawai PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA29

Nama: ENCIK SALEH B OSMAN

Jawatan Hakiki: PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Gred Jawatan: DGA29

Bahagian / Unit: PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR

Tarikh Memegang Jawatan: 01/03/2013

Tarikh Penempatan: 01/04/2013

2.0Senarai Tugas PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA29

Bertanggungjawab Kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala Lumpur (BTPNKL) bagi menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.

2.1Memantau Dan Menilai Keperluan Dasar Teknologi Pendidikan

2.1.1Pengurusan Data Asas Teknologi Pendidikan:2.1.1.1ICT2.1.2.2PSS2.1.2Pengurusan SKT PKG:2.1.2.1 Perancangan SKT PKG2.1.2.2 Laporan bulanan pencapaian SKT PKG2.1.2.3Laporan tahunan pencapaian SKT PKG2.1.2.4 Perancangan SKT Individu Staf PKG2.1.2.5 Laporan Pencapaian SKT Individu Staf PKG

2.2 Memberi Khidmat Sokongan ICT Untuk Pembelajaran Dan Pengajaran

2.2.1Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah (Meja bantuan Aras 1):2.2.1.11BestariNet2.2.1.2Perkakasan2.2.1.3Perisian2.2.1.4Aplikasi2.2.1.5Selenggara ICT2.2.1.6Makmal Komputer2.2.1.7Pusat Akses2.2.1.8Konfigurasi Rangkaian2.2.1.9Makmal Bahasa MBMMBI2.2.1.10Pelupusan dan penggantian2.2.2Mesyuarat Penyelarasan JK GPB / JTK

2.3 Memantau Dan Memberi Khidmat Sokongan Pelaksanaan Pembestarian Sekolah Mengikut Kelompok

2.3.1Memantau aktiviti dan khidmat nasihat / susulan / pembestarian sekolah dalam domain / bidang:2.3.1.1Infrastruktur ICT2.3.1.2Penggunaan Aplikasi2.3.1.3Pembangunan Sumber Manusia2.3.1.4Penggunaan ICT2.3.2Bengkel ICT

2.4 Membantu Penyediaan, Penerbitan Dan Menilai Keberkesanan Bahan Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Pelbagai Media

2.4.1Membantu menyediakan resos pengajaran dan pembelajaran

2.5 Memantau Dan Memberi Khidmat Sokongan Program Literasi Maklumat Dan Teknologi Pendidikan Serta Pembangunan Pusat Sumber Sekolah

2.5.1Memantau dan member khidmat nasihat:2.5.1.1Pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber Sekolah2.5.1.2Pengurusan program galakan membaca2.5.1.3Pengurusan program literasi maklumat dlm P&P2.5.1.4Penggunaan Pusat Akses Sekolah2.5.2Khidmat Bantu PSS2.5.3Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah / Literasi Maklumat 2.5.4Mesyuarat Penyelarasan JK GPM

2.6 Menyebar Dan Membudaya Peggunaan Bahan Sokongan Pengurusan Pendidikan Serta Pembelakajaran Dan Pengajaran Yang Diterbitkan Melalui Pelbagai Media

2.6.1Membantu duplikasi bahan-bahan daripada BTP / BTPN / PKG2.6.1.1DVD / VCD / CD2.6.2Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP / BTPN / PKG2.6.2.1Bahan cetak2.6.2.2Bukan cetak2.6.2.3Bahan digital2.6.3Menyebarkan bahan bahan promosi BTP / BTPN dalam pelbagai bentuk2.6.3.1Poster2.6.3.2Brosur2.6.3.3Kalendar2.6.3.4Buletin2.6.3.5Lain-lain2.6.4Mesyuarat penyelarasan JK Pemuafakatan Aktiviti PKG

2.7 Memantau Dan Menilai Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran

2.7.1Memantau dan memberi khidmat nasihat:2.7.1.1Penggunaan teknologi pendidikan dalam P&P2.7.1.2 Pengurusan Latihan Dalaman (ICT & PSS)2.7.1.3Penerbitan dan Pengurusan koleksi bahan

2.8Membantu Khidmat Kepakaran Dan Nasihat Bagi Mempertingkatkan Inovasi Dan Kreativiti Teknologi Pendidikan Di Sekolah

2.8.1Khidmat bantu kepakaran teknologi pendidikan2.8.1.1Instructional Design2.8.1.2Best Teaching Practice2.8.1.3Projek/bahan inovasi2.8.1.4Penggunaan peralatan2.8.1.5Penggunaan bahan cetak / bukan cetak /digital2.8.1.6EduwebTV2.8.1.7Kampus ASTRO2.8.1.8Penerbitan bahan P&P2.8.1.9E-Learning2.8.1.10Portal2.8.2Bengkel Teknologi Pendidikan

3.0Objektif BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KUALA LUMPUR

1. Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolahserta kompetensi guru secara berterusan;

2. Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan;

3. Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru.

4. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses ilmu kepada murid dan guru;

5. Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan Pusat Sumber Sekolah (PSS) terkini bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran; dan

6. Memberi khidmat konsultansi teknologi peralatan dan inovasi berkaitan peralatan ICT oleh guru dan murid.

4.0Objektif PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR

1. Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolahserta kompetensi guru secara berterusan;

2. Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan;

3. Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru.

4. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses ilmu kepada murid dan guru;

5. Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan Pusat Sumber Sekolah (PSS) terkini bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran; dan

6. Memberi khidmat konsultansi teknologi peralatan dan inovasi berkaitan peralatan ICT oleh guru dan murid.

5.0Carta Organisasi BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KUALA LUMPUR

KUALA LUMPUR

6.0Carta Organisasi PUSAT KEGIATAN GURU BANGSAR

PENGARAHBahagian Teknologi Pendidikan

PENGARAHJabatan Pelajaran Negeri

Ketua Penolong PengarahBahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala LumpurNegeri Johor

Pegawai Pelajaran Daerah

Ketua Unit Hal Ehwal PKGBahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala Lumpur

Pegawai Teknologi PendidikanDGA32

Pegawai Teknologi Pendidikan DGA29

Pembantu Tadbir

Juruteknik Komputer

7.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

Unit/Subunit : PUSAT KEGIATAN GURUJawatan : Pegawai Teknologi Pendidikan DGA29

Tugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas DanTanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Ketua Penolong Pengarah BTPN Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan serta tindakan susulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.

Penolong Pengarah Unit Pengurusan PKGMemantau pelaksanaan program dan akiviti pengurusan serta tindakan susulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.

PTP DGA 34(UPPKG ) PerkhidmatanMerancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti pengurusan serta tindakan susulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.

Tanggungjawab dan Akauntibiliti.Bertanggungjawab kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) dan Ketua PKG bagi melaksana dan mengambil tindakan susulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.

Pengurusan dan Pentadbiran.Bertanggungjawab membantu, mengurus dan mentadbir PKG.

Mengurus Perpustakaan PKG.

Mempromosi dan menyebar pelbagai sumber pendidikan dan perkhidmatan.

Melaksanakan program dan aktiviti berkaitan.PT N17

Urusan surat, fail, menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat.

Memperbanyakkan dan mengedar bahan kursus/ bengkel/sumber pendidikan.

Membantu mengurus PKG agar sentiasa bersih, kemas dan kondusif.

Membantu mengurus perpustakaan PKG.

Membantu promosi Program NILAM.

Tugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas DanTanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Ketua PKG DGA32Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti pengurusan serta tindakan susulan untuk program-program Teknologi Pendidikan.

Program Galakan Membaca.Menjadi penggerak Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) sekolah setempat.

Mengoptimakan keberkesanan pelaksanaan Progam NILAM

Pembangunan Pusat Sumber SekolahMembimbing dan memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan dan penggunaan PSS, sekolah setempat.

Memberi khidmat nasihat mengenai penga