fail meja 3k

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

557 views

Category:

Documents

130 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HEM

TRANSCRIPT

6

6.0 PENGURUSAN 3K

A. TAKRIFAN

a.KEBERSIHAN - Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.

b.KESIHATAN - Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri.

c.KESELAMATAN - Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di

luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.B. OBJEKTIF

a. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan

pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kebersihan,

kesihatan dan keselamatan.b. Membina dan memelihara diri, persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan

selamat.c. Meningkatkan jalinan permuafakatan strategik antara Kementerian Pelajaran

Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi membentuk

jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan Pelaksanaan Program 3K.

C. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K

(KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERINGKAT SEKOLAH)

D. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM 3K PERINGKAT SEKOLAH

a. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah tiga kali setahun (Januari, Jun dan September)b. Merancang dan mengemas kini Program 3K Peringkat Sekolahc. Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K.d. Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan Program 3Ke. Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K Peringkat Sekolah.f. LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut 1 : 3 : 7 kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan (1 hari laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes dianggap selesai)

g. Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K.

i. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah ii. Senarai Semak Keselamatan Sekolah

iii. Gotong-Royong Perdana KPM

iv. Penyelenggaraan Tandas Sekolah

6.1PENGURUSAN KEBERSIHAN

6.1.1 Objektif

1. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih, indah dan ceria

2. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan bagi mencapai kebersihan maksimum

3. Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan, keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang disediakan

4. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian

5. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah

6. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah

6.1.2 Carta Organisasi

6.1.3 Senarai Tugas

1.Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan. 2.Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di

sekolah.

3. Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan

agensi-agensi yang berkaitan

4.Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid- murid di sekolah.

5.Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan

Kebersihan.

6.Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah.

7.Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah.

8.Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan

pengurusan kebersihan murid.

9.Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah.

10.Mewujudkan serta melaksanakan manual penjagaan kebersihan murid

dan program kebersihan sekolah.11.Mengkaji dan menilai kebersihan program secara berterusan.

12.Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu, keracunan makanan dan lain-lain.

13.Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.

14.Menyedia dan membuat laporan berkala.6.1.4 Proses KerjaJAWATANPROSES KERJA

Pengetua/PK(HEM)

1.Melantik Jawatankuasa

1.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan

1.2 Kebersihan dan Keceriaan Bilik Darjah

2.Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerja-kerja mengutip sampah pada awal pagi.

JK Kebersihan dan Keceriaan3.Menyediakan penyepit dan plastik sampah dan menentukan kawasan yang ditugaskan.

4.Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas.

JK 3K5.Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan.

Guru Tingkatan6.Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih.

PK(HEM)JK 3K7.Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan

Pengetua8.Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.

JK 3K9.Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir.

Pengetua10Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K.

6.1.5 Carta Aliran

Melantik Jawatankuasa Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K)

Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan

Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih

Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan

Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.

Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir

Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K

Tamat

6.1.6 Senarai Semak Pengurusan KebersihanBIL ASPEK ITEMCATATAN

1.Pengurusan1.1 Pengurusan

1.1.1 Kebersihan persekitaran luaran sekolah

1.1.2 Kebersihan persekitaran dalaman sekolah

1.1.3 Kebersihan warga sekolah

1.2 Pentadbiran dan Pengurusan

1.2.1 Jawatankuasa Induk 3K sekolah

1.2.2 Pelan Tindakan Jangka Pendek

1.2.3 Pelan Tindakan Jangka Panjang

1.2.4 Fail dan dokumen sokongan

1.2.5 Penglibatan (Agensi Kerajaan, PBT, Swasta, NGO & Individu)

2.

Kantin

2.1 Kebersihan Fizikal

2.1.1 Lantai dan dinding

2.1.2 Longkang

2.1.3 Tandas

2.1.4 Tempat memasak

2.1.5 Tempat mencuci peralatan memasak

2.1.6 Tempat mencuci tangan

2.1.7 Stor

2.1.8 Pencegahan LILATI (lipas, lalat, tikus)

2.2 Peralatan dan Perabot

2.2.1 Kerusi dan meja

2.2.2 Peti sejuk

2.2.3 Pinggan mangkuk

2.2.4 Tong sampah

2.3 Pekerja

2.3.1 Kebersihan diri

2.3.2 Pakaian (penutup kepala, apron dan kasut)

2.4 Makanan dan minuman

2.4.1 Bertutup

3.Tandas3.1 Pengurusan Kebersihan Tandas

3.1.1 Berfungsi

3.1.2 Jadual Pembersihan

3.1.3 Tatacara penggunaan

3.1.4 Tong sampah

3.1.5 Sanitari

3.1.6 Utiliti

4.Bilik Darjah dan Bilik Khas4.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas

4.1.1 Jadual tugas berkala

4.1.2 Pencahayaan dan pengudaraan

4.1.3 Lantai

4.1.4 Tingkap

4.1.5 Perabot

4.1.6 Utiliti

5.Sistem Saliran dan Sistem Perparitan5.1 Pengurusan Kebersihan

5.1.1 Kesempurnaan longkang

5.1.2 Pengaliran air

6.Sistem Pelupusan Sisa Pepejal6.1 Proses Pelupusan

6.1.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah

6.1.2 Pengurusan karung plastik

6.1.3 Jadual kutipan

6.1.4 Tempat pelupusan yang sempurna

6.1.5 Kaedah pelupusan sampah kering, sampah basah dan sisa makanan

6.1.6 Kitar semula

7.Stor bahan dan alat pembersihan (kontraktor pembersihan)

7.1 Pengurusan Stor

7.1.1 Senarai bahan dan alatan

7.1.2 Susun atur bahan dan alatan

6.1.7 Norma Kerja Pengurusan KebersihanBil. Tugas Kerja Masa DiambilJumlah Unit Boleh Dijalankan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.Menubuhkan Jawatankuasa Kebersihan Sekolah

Mengadakan mesyuarat

Menyediakan senarai aktiviti dan projek

Menyediakan senarai kelengkapan

Menyediakan senarai tugas pekerja

Menyediakan buku rekod bertugas

Menyediakan jadual gotong-royong

Menyediakan jadual tugas kelab atau persatuan

Menyediakan jadual penyeliaan

Memberi penerangan kepada warga sekolah

Membuat laporan penyeliaan tugas dan projek

Membuat penilaian

Memberi penghargaan

1 jam

2 jam

1 jam

1 jam

1 jam

1 jam

30 minit

1 jam

30 minit

1 jam

2 jam

1 jam

1 jam

6.1.8 Peraturan dan pekeliling yang berkaitanSurat Pekeliling Ikhtisas