fail meja 2012

Click here to load reader

Post on 02-Oct-2015

248 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fail meja bg guru

TRANSCRIPT

FAIL MEJA

MAZILA BT AB RAHIMJP ( SB ) / 04022

NAMA AGENSI: SEKOLAH KEBANGSAAN KEM TENTERA SANDAKANALAMAT : W.D.T 12, WISMA PERSEKUTUAN, 90500 SANDAKAN SABAHNO. TELEFON: 089-675066N0. FAKS: 089-674837E-MAIL:LAMAN WEB: httP :

Isi Kandungan

01 Objektif Jabatan 02 Objektif Sekolah / Visi / Misi / Falsafah / Cogan kata / Lagu Sekolah

03 Carta Organisasi Sekolah, Berdasarkan tanggungjawab guru

04 Senarai Tugas dan hubungan

05 Peraturan/ Proses Kerja / Carta Aliran / Senarai Semak

06 Senarai Undang-Undang/ Peraturan

07 Senarai Jawatan Kuasa Berkaitan

08 Senarai Borang Yang Digunakan

09 Norma Kerja

010 Senarai Tugas Harian

MAKLUMAT GURU J-QAFNamaMAZILA BINTI AB RAHIMJawatan HakikiGred JawatanDC 41Bahagian / UnitSEKOLAH RENDAHTarikh Memegang Jawatan12.07.2007Tarikh Penempatan12.07.2008Senarai Tugas GuruBertanggungjawab Kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran , Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:PENGURUSAN SEKOLAHPengurusan KokurikulumPengurusan MuridPengurusan PrasaranaPengurusan kurikulum j-Qaf.BIDANG UMUMMelaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah.

OBJEKTIF JABATAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga Negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia ( World Class ). Bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia

OBJEKTIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan Negara

Memberikan peluang-peluang Pendidikan kepada semua warga negara Malaysia

PIAGAM PELANGGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KAMI WARGAKEMENTERIAN PENDIDIKANDENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAMBERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI

1. Menyediakan sistem Pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara

2. Menentukan pengeluaran sistem Pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara

3. Memberi peluang yang sama kepada kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat Pendidikan yang sebaik-baiknya

4. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan Pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.

5. Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana

6. Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif.

7. Menyediakan kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan standard tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang

8. Memastikan Kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan, murid, guru, masyarakat dan negara / kerajaan

9. Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu-individu yang terbaik menyertai perkhidmatan Pendidikan

KAMI WARGA KEMENTERIAN BERSEDIA DAN AKAN MENIMBANGKAN APA JUA YANG DIKEMUKAKAN KEPADA KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN PERLAKSANAAN PIAGAM PELANGGAN INI

OBJEKTIF SEKOLAH

OBJEKTIF AM

i. Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaranii. Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

OBJEKTIF KHUSUS

i. Guru Mata Pelajaran mendapat paduan tentang tugas masing-masingii. Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi yang tinggi

OBJEKTIF SEKOLAH

i. Pelajar dapat memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan awam

ii. Menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik

iii. Menjadi pelajar yang berakhlak mulia, berterima kasih, penyayang, berdaya saing dan hormat menghormati

iv. Bergiat secara aktif dalam bidang sukan, pakaian seragam, persatuan di dalam dan di luar sekolah

v. Menyumbang fikiran dan tenaga untuk pembangunan dan kemajuan sekolah

vi. Mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai budaya kita

vii. Memenuhi keperluan dan peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta

viii. Berfikiran terbuka dan positif serta mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat majmuk

ix. Peka dengan keadaan masyarakat dan masalah sejagat serta memberi sumbangan aktif dan berkesan

x. Menjadi pemimpin yang diteladani

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan pegawai dengan pegawai lain

Unit : SEKOLAH RENDAH Jawatan : GURU AKADEMIK Guru Pemulihan j-QAF

Tugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru BesarMemantau pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Guru Penolong KananMemantau pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Guru Kelas yang diajar

JP(SB)04/022

FAIL [email protected]

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan pegawai dengan pegawai lainTugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas & TanggungjawabTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru Besar Kes luar biasa

Guru Penolong KananHEM dan guru disiplinKanan

Rawatan ke hospital Masalah disiplin pelajar1. Bertanggungjawab menguruskan mingguan seluruhnya supaya berjalan teratur

2. Mengawas pelajr-pelajar pada masa rehat supaya keadaan di kantin terkawal

3. Menemui pelajar-pelajar yang sakit dan menguruskan pemergian mereka ke hospital untuk mendapatkan rawatan, pengangkutan dan sebagainya

4. Mermastikan kenyataan-kenyataan dan pengumumnan ditulis dengan sempurna oleh guru dan pengawas di papan notis yang dikhaskan untuk kenyataan /pengumuman harian. Pastikan catatan berada dalam keadaan kemaskini

5. Memeriksa kebersihan sekolah dan melaporkan keadaan sekolah kepada Guru Penolong Kanan atau Guru Penyelaras sekiranya memerlukan tindakan.

6. Dengan bantuan pengawas-pengawas disiplin pelajar sepanjang waktu bertugas khususnya pada pada waktu pagi, rehat dan pulang.

7. Membuat laporan yang lengkap mengenai kejadian, kegiatan dan pemerhatian bagi tempoh menjalankan tugas mengikut panduan yang diberi

8. Menyerahkan buku kedatangan ko kurikulum dan buku laporan Guru Bertugas pada keesokkan harinya kepada Guru Besar untuk disemak.

9. Melaporkan sebarang kejadian luar biasa dengan segera kepada Guru Besar

10. Membuat pengumuman / laporan semasa perhimpuanan rasmi. Masa laporan tidak melebihi 5 minit.

Pemandu

-Menghantar pelajar ke hospital / rumah

Guru Pengawas-Perhimpunan mingguan disiplin pada waktu pagi dan rehat

Guru penyelaras & guru kelas

-Kebersihan dan keceriaan kelas

Unit : SEKOLAH RENDAH Jawatan : GURU BERTUGAS HARIAN

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan pegawai dengan pegawai lain

Unit : SEKOLAH RENDAH Jawatan : AJK RUMAH SUKAN

Tugas Pegawai AtasanYang Ada HubunganTugas & TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru BesarMemantau pelaksanaan aktiviti sukan

Guru Penolong Kanan Ko-kurikulumMemantau pelaksanaan aktiviti sukan

1. Terima arahan daripada GB/GPK Kokurikulum

2. Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan, jadual latihan rumah sukan di peringkat sekolah

3. Buat perlantikan jawatankuasa pelaksana

4. Membuat pemilihan dan menyediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan

5. Laksanakan aktiviti yang dirancang

Guru-guru Rumah Hijau / AJK Rumah Hijau

PERATURAN-PERATURANSENARAI TUGAS DAN FUNGSI

Guru Mata Pelajaran

1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran berkaitan.2. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi setiap kelas3. Mempunyai sebuah fail rekod mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun / sepenggal / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan5. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar, mencatat laporan pemeriksaan buku pelajar