exam tahun 1 2015.docx

Download exam tahun 1 2015.docx

Post on 14-Feb-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  1/10

  1. Kelaskan benda-benda berikut dengan betul. Tulis perkataan di dalam jadual

  yang diberi.

  ( /6 markah )

  2. Bulatkannama bahagian-bahagian

  tubuh manusia berdasarkan gambar

  yang diberikan.

  Hidung Mulut

  KomputerManusia

  BENDA BUKAN HIDUP

  1.

  2.

  3.

  BENDA HIDUP

  1.

  2.

  3.

  Telinga Gigi

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  2/10

  3. Isikan tempat kosong dengan ungsi tubuh yang betul.

  a. !aya menggunakan untuk """""""""""""""""""""

  b. !aya menggunakan untuk """""""""""""""""""""""

  c. !aya menggunakan untuk """"""""""""""""""""""

  d. !aya menggunakan untuk """"""""""""""""""""""

  # $% markah &

  %. Bulatkanja'apan yang betul mengenai (ara hai'an bergerak.

  # $ % markah&

  )eher )idah

  Mulut Mata

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  3/10

  # $ 3 markah &

  *. Warnakan hai'an yang bahagian tubuhnya berbe+a dengan hai'an lain.

  b

  a

  (

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  4/10

  # $ % markah &

  ,. Namakan bahagian haiwandengan mengisi tempat kosong dengan betul

  # $ 2 markah &

  . Namakantumbuhan di ba'ah.

  okok paku

  pakis

  okok pisang okok kelapa okok nanas

  d

  # $ %

  a b

  K /! I

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  5/10

  0. amakanbahagian-bahagian tumbuhan di ba'ah.

  unga u(uk atang kar aun uah

  d(

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  6/10

  # $ , markah &

  4. Suai paankanbahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat objek

  berikut

  # $ 3 markah &

  15.!uli"kannama b#ntukbagi setiap objek berikut.

  aun kelapa

  aun mengkuang

  unga

  !egi empat tepat

  # $ %

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  7/10

  11. Warnakanobjek berikut dan kemudian i"i t#mpat k$"$ngdengan ja'apan yang

  betul.

  !egi tiga!egi empat sama ulatan

  !egi empat sama !egi tiga!egi empat tepat ulatan

  uah anggur be'arna """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  8/10

  # $ % markah &

  12.Kira bilanganbentuk-bentuk di ba'ah dan tulis ja'apan pada tempat kosong.

  uah anggur ranum be'arna """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

  ilangan bentuk segi tiga 6 """""""""""

  ilangan bentuk bulatan 6 """""""""""

  ilangan bentuk segi empat tepat 6 """""""""""

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  9/10

  # $ 3 markah &

  13. !usun objek mengikut sai+ daripada urutan paling ke(il kepada paling besar.

 • 7/23/2019 exam tahun 1 2015.docx

  10/10

  # $ 3 markah &