evidens pbs matematik tahun 1 band 1

Upload: syazalina83

Post on 06-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  1/20

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  MATEMATIK TAHUN 1

  Nama : __________________________________________ Kelas : ______________

  A. Warnakan kumpulan yang banyak.

  1. 2.

  B. Tandakan ( ) bagi kuantiti yang lebih dan ( X ) bagi kuantitiyang kurang.

  1. 2.

  B1D1E1(a)

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  2/20

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  MATEMATIK TAHUN 1

  Nama : ________________________________ Kelas : _______________

  Gariskan jawapan yang betul.

  1. 2.

  Sama banyak / tidak sama banyak Sama banyak / tidak sama banyak

  3. 4.

  Sama banyak / tidak sama banyak Sama banyak / tidak sama banyak

  5. 6.

  Sama banyak / tidak sama banyak Sama banyak / tidak sama banyak

  B1D1E1(d)

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  3/20

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  MATEMATIK TAHUN 1

  Nama : Kelas:____________

  A.Tandakan ( ) bagi objek yang

  tinggidan tanda (X) bagi

  objekrendah

  1.

  2.

  B. Warnakan bagi objek yang panjang

  1. 2.

  C. Perbandingan situasi.

  - Guru mencipta 1 situasi yang dapat membandingkan objek jauh

  dan dekat

  Jarak Betul ( ) Salah (x)1. Jauh

  2. Dekat

  B1D1E1(b)

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  4/20

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  MATEMATIK TAHUN 1

  Nama : Kelas:____________

  Tandakan ( ) bagi objek yang

  berat

  1. 2.

  Warnakan objek yang ringan

  1. 2.

  3. 4.

  B1D1E1(c)

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  5/20

  Instrumen Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  Nama : _________________________ Kelas : ___________

  B1D2E1( a )

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  6/20

  Instrumen Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  Nama : _________________________ Kelas : ___________

  Tuliskan nama hari.

  Rabu Sabtu Isnin Jumaat

  Ahad

  Selasa

  Khamis

  1

  7

  6

  2

  3

  4

  5

  B1D2E1( b )

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  7/20

  Instrumen Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  Nama : _________________________ Kelas : ___________

  Nyatakan bulan dalam setahun.

  Jun

  April

  FebruariDisember

  Ogos

  September

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  12

  11

  10

  9

  8

  B1D2E1( c )

  November

  Januari Mac

  OktoberJulaiMei

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  8/20

  Instrumen Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  Nama : _________________________ Kelas : ___________

  Suaikan .

  7.00

  9.30

  2.00

  10.15

  B1D2E1( d )

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  9/20

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  MATEMATIK TAHUN 1

  Warnakan jawapan yang betul.

  1. Teliti 2 gambar di bawah

  Apa berlaku kepada bilangan rama-rama?

  2. Teliti 2 gambar di bawah

  Apa berlaku kepada bilangan bunga ros?

  Nama :..... Tahun 1:

  B1D2E2

  sebelum selepas

  bertambah berkurang

  sebelum selepas

  bertambah berkurang

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  10/20

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

  MATEMATIK TAHUN 1

  1. Gunakan tangan kamu dan tunjukkan ukuran berikut:

  a)

  b)

  c)

  2. Tandakan ( / ) bagi kumpulan yang banyak dan ( X ) bagi kumpulan yang

  sedikit.

  3. Warnakan gambar haiwan yang berat.

  Nama :..... Tahun 1:

  B1D2E3

  jengkal

  hasta

  depa

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  11/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  1

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Padankan

  B1D3E1

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  12/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  2

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Padankan perkataan dengan angka.

  Lapan puluh enam

  Dua puluh tiga

  Empat puluh tiga

  Lapan belas

  Sembilan puluh

  90

  23

  86

  43

  18

  Tujuh51

  Lima puluh satu 7

  B1D3E1

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  13/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  1

  Nama : . Tahun 1 :..ARAHAN

  Isi tempat kosong mengikut nama bentuk

  B1D3E2

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  14/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  2

  k b

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Tuliskan nama bentuk-bentuk yang berikut.

  1. 2.

  3 4

  5 6.

  B1D3E2

  k ds n

  o

  p m

  s e

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  15/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  3

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Tulis nama- bentuk-bentuk berikut.

  Contoh

  . 1.. 2

  Segi empat sama _______________ _________________

  3. 4.

  __________________________ _______________________

  B1D3E2

  Segi empat sama

  BulatanSegi tiga

  Segi empat tepat

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  16/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  4

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Padankan

  BID3E2

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  17/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  1

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Lengkapkan ayat matematik menggunakan simbol + , - , dan =

  B1D4E1

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  18/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  1

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Warnakan pasangan nombor yang memberikan jumlah yang sama.

  1

  2.

  3.

  4.

  5.

  7

  5

  10

  6

  9

  B1D5E1

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  19/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  2

  .

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Padankan

  B1D5E1

 • 8/3/2019 Evidens PBS Matematik Tahun 1 Band 1

  20/20

  Instrument Standard Prestasi

  Matematik Tahun 1

  1

  Nama : . Tahun 1 :..

  ARAHAN

  Soalan lisan. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah sesuai

  1. Nyatakan 3 ciri-ciri wang syiling Malaysia

  1 Bentuk

  2 Warna

  3

  2. Nyatakan 2 ciri-ciri wang kertas Malaysia

  1 Bentuk

  2 Warna

  3

  B1D6E1