eviden tingkatan 3 2014

56
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014 Sekolah Menengah: Tarikh: Nama : Tingkatan: BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN TOPIK MEMOHON KEAMPUNAN DAN RAHMAT ALLAH (AYAT 23 SURAH AL-A’RAF) B2D3E1 1- Nyatakan maksud zalim terhadap diri sendiri? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________ 2- Nyatakan maksud keampunan Allah s.w.t? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________ Cadangan aktiviti : (Bertulis/lisan) B3D3E1 1- Jelaskan langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah. 2- Jelaskan cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Cadangan aktiviti:a ) Perbincangan dalam kumpulan b ) Pembentangan dalam kumpulan 1

Upload: hanimhafizah-abd-razak

Post on 25-Dec-2015

76 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

pendidikan Islam

TRANSCRIPT

Page 1: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN AYAT KEFAHAMANTOPIK MEMOHON KEAMPUNAN DAN RAHMAT ALLAH

(AYAT 23 SURAH AL-A’RAF)

B2D3E1

1- Nyatakan maksud zalim terhadap diri sendiri? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2- Nyatakan maksud keampunan Allah s.w.t?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Cadangan aktiviti : (Bertulis/lisan)

B3D3E1

1- Jelaskan langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah.2- Jelaskan cara untuk mendapatkan rahmat Allah.

Cadangan aktiviti:a ) Perbincangan dalam kumpulan b ) Pembentangan dalam kumpulan

3.Senaraikan kesalahan yang pernah anda lakukan terhadap orang:

1-________________________________________________________________________________

2-________________________________________________________________________________

3-________________________________________________________________________________

4-________________________________________________________________________________

1

Page 2: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

5-________________________________________________________________________________

4-Senaraikan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri anda.

1-__________________________________________________________________________________

2-__________________________________________________________________________________

3-__________________________________________________________________________________

4-__________________________________________________________________________________

5-__________________________________________________________________________________

5- Nyatakan tindakan yang perlu anda lakukan terhadap situasi di atas.1-__________________________________________________________________________2-__________________________________________________________________________3-__________________________________________________________________________4-__________________________________________________________________________5-__________________________________________________________________________

B4D3E1

6.Tandakan ( / ) pernyataan dibawah :

Bil Perkara Ya Tidak

a. Mengaku kesalahan yang telah dilakukan.

b. Menyesal atas kesalahan yang dilakukan.

c. Menempelak atau menyalahkan diri atas kesalahan yang telah dilakukan.

d. Tidak berputus asa untuk terus memohon keampunan kepada Allah.

e. Bertaubat dengan seikhlas hati.

f. Berlaku adil terhadap orang lain

g. Berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan .

h. Melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan sempurna.

i. Membelanjakan harta di jalan Allah ketika senang atau susah.

2

Page 3: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

j. Berkasih sayang bersama anggota keluarga dan masyarakat.

B5D3E1

SKALA :

1- Tidak Pernah2- Pernah3- Sentiasa

Lorekkan skala dibawah :

1. Bermain tikam nombor.

2. Mengejek kawan

3. Menconteng meja dan kerusi di kelas.

4. Membuang sampah merata-rata

5. Membantu guru

6. Meminta maaf setiap kali melakukan kesalahan

7. Membantu rakan dalam pembelajaran

8. Membaca al-Quran setiap hari

9. Mengamalkan nilai baik sesama warga sekolah

10. Ponteng kelas

3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Page 4: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

4

Page 5: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BORANG SOAL SELIDIK GURU

B6D3E1

Aspek Skor Catatan

Menghormati dan membantu guru

dalam aktiviti sekolah

Cemerlang

Sederhana

Menjaga harta dan kebersihan sekolah Cemerlang

Sederhana

Membantu rakan sebaya dalam masalah

akademik

Cemerlang

Sederhana

Menjadi rujukan di kalangan rakan

sebaya

Cemerlang

Sederhana

Sentiasa mengakui kesalahan dan

meminta maaf

Cemerlang

Sederhana

Dinilai oleh

___________________________

( )

Tarikh: _____________________

5

Page 6: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN HADISTOPIK AMALAN KEBAJIKAN MUKMIN

B1D3E1

6

Page 7: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B2D4E1

Menjelaskan amalan kebajikan mukmin cemerlang.

Bil Amalan Kelebihan

a. Wuduk a)

b)

c)

b. Tahmid a)

b)

c)

c. Tasbih a)

b)

c)

d. Solat a)

b)

c)

e. Sedekah a)

b)

c)

f. Sabar a)

b)

c)

g. Al-Quran a)

b)

c)

7

Page 8: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B3D4E1

BORANG PEMERHATIAN GURU

Tandakan ( / ) pernyataan dibawah :

Bil Perkara Ya Tidak

a. Berwuduk

b. Bertahmid

c. Bertasbih.

d. Solat

e. Sedekah

f. Sabar

g. Membaca al-quran

Dinilai oleh

___________________________

8

Page 9: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

( )

Tarikh: _____________________

B4D4E1

SKALA :

1- Lemah2- Sederhana3- Cemerlang

Lorekkan skala dibawah :

Bil Amalan Keterangan 1 2 3

a. Wuduk Rukun

Sunat

Doa

b. Solat Syarat Wajib

Syarat Sah

Rukun

Perkara Sunat

c. Al-Quran Beradab dengan al-Quran

Boleh membaca

Dinilai oleh

9

Page 10: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

___________________________

( )

Tarikh: ____________________

B5D4E1

BORANG SOAL SELIDIKBORANG PENILAIAN GURU

Bil Amalan Keterangan Skor Catatana. Wuduk

RukunQauli Sederhana

CemerlangFe’li Sederhana

CemerlangSunat Sederhana

Cemerlang

Doa lengkap SederhanaCemerlang

b. Solat Syarat Wajib SederhanaCemerlang

Syarat Sah SederhanaCemerlang

RukunQauli Sederhana

CemerlangFe’li Sederhana

CemerlangPerkara Sunat

Ab’ad SederhanaCemerlang

Haiat SederhanaCemerlang

c. Al-Quran Beradab dengan al-Quran

Sederhana

Cemerlang

Boleh membaca dengan betul dan bertajwid

SederhanaCemerlang

Dinilai oleh

10

Page 11: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

__________________________

( )

Tarikh: ____________________

B6D4E1

BORANG SOAL SELIDIKBORANG PENILAIAN GURU

Bil Amalan Keterangan Skor Catatana. Wuduk

RukunQauli dengan sempurna

SederhanaCemerlang

Fe’li dengan sempurna

SederhanaCemerlang

Sunat dengan sempurna SederhanaCemerlang

Doa lengkap pada setiap rukun

SederhanaCemerlang

b. Solat Syarat Wajib SederhanaCemerlang

Syarat Sah SederhanaCemerlang

RukunQauli Sederhana

CemerlangFe’li Sederhana

CemerlangPerkara Sunat

Ab’ad SederhanaCemerlang

Haiat SederhanaCemerlang

Wirid dan doa

Sederhana

Cemerlangc. Al-Quran Beradab dengan al-

QuranSederhana

Cemerlang

Boleh membaca dengan betul,bertajwid, lancar dan fasih

sederhana

Cemerlang

11

Page 12: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

Dinilai oleh

__________________________

( )

Tarikh: ____________________

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA RASUL

B1D4E1

1. Nyatakan bilangan rasul yang wajib diketahui.

2. Sebutkan lima nama rasul yang wajib diketahui.

1.

2.

3.

4.

5.

12

Page 13: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA RASUL

B2D5E1

1. Nyatakan pengertian nabi dan rasul dari segi istilah.

Nabi Rasul

.................................................................

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………...

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Nyatakan tiga tugas rasul.

1.

2.

13

Page 14: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

3.

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA RASUL

B2D5E2

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Ulul Azmi?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………

2. Senaraikan rasul-rasul yang bergelar Ulul Azmi.

1.

2.

3.

4.

5.

14

Page 15: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA RASUL

B2D5E3

1. Nyatakan empat sifat wajib bagi para rasul.

1.

2.

3.

4.

2. Sebutkan sifat-sifat mustahil bagi para rasul.

1.

2.

3.

4.

3. Apakah yang dimaksudkan sifat basyariyyah/harus yang ada pada para rasul.

15

Page 16: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA RASUL

B3D5E1

Bagaimanakah anda dapat mencontohi sifat wajib rasul dalam kehidupan seharian ?

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

16

Page 17: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

B1D5E1 : MENGETAHUI BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

Apakah yang dimaksudkan dengan alam barzah

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B1D5E2 : MENGETAHUI BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

Senaraikan lima nama lain hari kiamat

17

Page 18: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B1D5E3 :

1. Nyatakan pengertian pahala

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

2. Nyatakan pengertian dosa menurut syarak

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

18

Page 19: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B2D6E1

Nyatakan pengertian alam barzakh: (soalan secara lisan)

Bagaimana gambaran tentang hari kiamat?

Ulasan:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

B2D6E2

Menyatakan pengertian hari kiamat:

Hari kiamat ialah __________ berlakunya ____________ seluruh __________ dan diikuti dengan

_____________ dibangkitkan semula

kemusnahan hari kehancuran manusia alam makhluk

Padankan jawapan yang sesuai bagi maksud lain Hari Kiamat:

B2D6E3

Nyatakan maksud pahala dan dosa:

Pahala: ialah ________ baik yang disediakan Allah ____________ hamba-hamba yang

_____________ perintahNya.

kepada ganjaran mematuhi

Dosa: ialah _________ buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada hambaNya yang ______________

mematuhi __________ atau melanggar _____________

19

balasan perintah tidak

Hari Pembalasan

Hari keputusan

Hari Perhitungan

يومالحساب

الفصل يوم

الجزاء يوم

Page 20: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

Tandakan ( / ) bagi perbuatan yang mendapat pahala dan ( x ) bagi perbuatan yang mendapat dosa bagi

pernyataan berikut:

No Pernyataan Pahala( / ) Dosa ( / )

1 Melakukan amalan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah

2 Memberi atau menerima rasuah

3 Berdamping dengan rakan-rakan yang suka melakukan kebaikan

4 Menghadiri majlis-majlis ilmu

5 Mencaci dan menghina orang lain

6 Menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh

7 Tidak menghormati guru

8 Derhaka kepada ibu bapa

9 Mendirikan solat 5 waktu

10 Memperbanyak amalan sunat

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

B3D6E1

Senarai semak penilaian amalan pelajar (dinilai oleh guru /rakan sebaya)

Bil Perkara Ya Tidak

1 Bertaubat dan beristighfar kepada Allah

20

Page 21: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

2 Melaksanakan segala perintah Allah dan

menjauhi laranganNya

3 Berbuat baik dan berkasih sayang sesama

manusia

4 Melaksanakan amar makruf dan nahi

mungkar dalam masyarakat

5 Memberi sumbangan kearah kemajuan

negara

6 Rajin membuat latihan

7 Melawan guru

B3D6E2 :

1. Jelaskan lima nikmat syurga

21

Page 22: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

2. Azab neraka amat dahsyat dan mengerunkan. Jelaskan Tiga azab yang dihadapi oleh ahli

neraka.

BAHAGIAN AQIDAH

TOPIK BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR

22

Page 23: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B1D6EI : MENGETAHUI BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR

Nyatakan pengertian beriman kepada qada’ dan qadar

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

B2D7E1 :

Nyatakan pengertian ikhtiar dan tawakal

B3D7E1 : MEMAHAMI BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR

Sesetengah orang berpendapat kemunduran umat Islam berpunca daripada kepercayaan kepada qada’

dan qadar. Berikan hujah anda untuk menolak penyataan di atas.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

23

Page 24: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN IBADAT TOPIK SOLAT KETIKA SAKIT

B1D7E1

24

Maksud solat ketika sakit

KEADAAN MELAKUKAN SOLAT KETIKA SAKIT

1.

2.

3.

4.

5.

Page 25: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B2D8E1

25

Cara atau kaifiat pelaksanaan solat ketika sakit

Bil Keadaan Solat

Cara Pelaksanaan

1. Secara duduk Duduk : Dalam keadaan_____________________ Rukuk : Hendaklah ______________ kepala iaitu dahi berada setentang dengan ____________________ Sujud : Dilakukan seperti biasa.

2. Secara mengiring

Berbaring sambil mengiring : di atas____________________ Muka & dada : Hendaklah ______________________ Rukuk & sujud : Hanya dilakukan dengan _________________

3. Secara menelentang

Berbaring sambil menelentang ___________ : Menghala ke kiblat Kepala : Ditinggikan sedikit agar muka

________________________ __________________ : Hanya dilakukan dgn isyarat kepala

4.Secara isyarat kelopak mata

o Berbaring secara ______________________________o Kaki : Menghala ___________________o Rukuk : Dilakukan dgn menggunakan isyarat

______________________o Sujud : Dilakukan dgn _______________ ( memejamkan mata )

5. Secara ingat di dalam hati

- solat dengan membayangkan ________________________- pergerakan mengikut _______________________

Page 26: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B3D8E1AMALI SOLAT KETIKA SAKIT.

SKOR 1- CEMERLANG2- BAIK3- MEMUASKAN

BIL CARA PELAKSANAAN

SKOR

1 2 3

1. SECARA DUDUK (SUJUD / RUKUK)

2. SECARA MENGIRING (SUJUD / RUKUK)

3. SECARA MENELENTANG (SUJUD / RUKUK)

4. SECARA ISYARAT KELOPAK MATA (SUJUD / RUKUK)

5. SECARA INGAT DI DALAM HATI

26

Page 27: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN IBADAT TOPIK SOLAT HAJAT

B1D8E1

HUKUM MELAKUKANNYA : ______________________________________

27

Tujuan Solat Sunat Hajat

Mendekatkan diri kepada_______________

Melatih diri sentiasa mengharapkan ______________ sama ada ketika _________________

Mendidik ________sentiasa ____________dengan ketentuan Allah

Maksud Solat Sunat Hajat

Memohon hajat untuk______________& ____________________

Page 28: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B2D9E1

*Cadangan aktiviti : 1- pelajar menghafaz bacaan sujud terakhir dalam solat hajat

28

Kaifiat Solat Sunat Hajat

Lafaz Niat Solat Hajat : "________________ Hajat Rok'ataini Lillahi Ta'ala "

Maksudnya : Sahaja aku menunaikan ____________________ kerana Allah Ta'ala

Rakaat pertama

Membaca surah __________________Membaca surah Al-kafirun sebanyak (1/__/10 kali)Rukuk ,I’tidal dan ________seperti biasa.

Berdoa memohon apa yang dihajati

Rakaat kedua :Membaca Al-FatihahMembaca surah Al-Ikhlas sebanyak (1/3/___)____________,I’tidal dan sujud seperti ______________*Bacaan dalam sujud (jika perlu)Membaca tahiyat _________________ dan memberi _____________________

ال اله إال انت سبحانك اني كنت من الظلمين

Page 29: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

2- guru meminta pelajar membaca secara langsung lafaz niat serta bacaan-bacaan yang terdapat dalam melaksanakan solat hajat sebelum melakukan amali solat sunat hajat.

B3D9E1

AMALI SOLAT SUNAT HAJAT.

SKOR 1- CEMERLANG2- BAIK3- MEMUASKAN

BIL CARA PELAKSANAAN

SKOR

1 2 3

1. LAFAZ NIAT

2. BACAAN PADA RAKAAT PERTAMA

3. BACAAN PADA RAKAAT KEDUA

4. BACAAN SUJUD TERAKHIR

5. DOA SELEPAS SOLAT

29

Page 30: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

BAHAGIAN IBADAT TOPIK PENGURUSAN JENAZAH

B1D9E1

2. HUKUM MELAKSANAKAN PENGURUSAN JENAZAH :__________________________

3. SEBUTKAN TINDAKAN AWAL YANG SUNAT DILAKUKAN KEPADA SI MATI

Menutup mata mayat

Tutup tubuh badan mayat agar aurat tidak terdedah

30

KEWAJIPAN TERHADAP JENAZAH

Memandikan jenazah

Page 31: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

kedua-dua tangannya di atas dada seperti qiam dlm solat

B2D10E1

LENGKAPKAN RUANGAN KOSONG BERIKUTPerkara Maksud Tujuan Hikmah

MemandikanJenazah

Perbuatan meratakan air keseluruh anggota tubuh jenazah untuk menghilangkan najis serta mengangkat hadas.

***

MengkafanJenazah

Menjaga Maruah & kehormatan jenazah

***

MenyembahyangJenazah

Memberi penghormatan & kasih sayang kpd si mati

Menimbulkan keinsafan

Memohon rahmat Allah utk si mati

KebumiJenazah

-***

31

Page 32: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B3D10E1

1. AMALI SOLAT JENAZAH.

SKOR 1- CEMERLANG2- BAIK3- MEMUASKAN

BIL CARA PELAKSANAANSKOR

1 2 3

1. LAFAZ NIAT

2. TAKBIR PERTAMA DAN BACAAN SELEPASNYA

3. TAKBIR KEDUA DAN BACAAN SELEPASNYA

4. TAKBIR KETIGA DAN BACAAN SELEPASNYA

5. TAKBIR KEEMPAT

6 BACAAN SELEPASNYA

7. MEMBERI SALAM

2. AMALI KEDUDUKAN IMAM DAN JENAZAH DALAM SOLAT JENAZAH

32

Page 33: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

Jantina Kedudukan Imam

Kedudukan Jenazah

SKOR1 2 3

Lelaki

Perempuan

Ramai

BAHAGIAN SIRAHTOPIK SAIDATINA FATIMAH AZ ZAHRAH

B1 D10 E 1

Lengkapkan Gambar Rajah Di Bawah :

B2 D11 E 1

Senaraikan keistimewaan yang terdapat pada Saidatina Fatimah Az Zahrah.

1..............................................................................................

2 ……………………………………………………………..

3..............................................................................................

33

RIWAYAT HIDUPSAIDATINA FATIMAH

AZ-ZAHRAH

NAMA

GELARAN

TARIKH/TEMPAT LAHIR

TARIKH WAFAT

Page 34: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B3 D11 E1

Nyatakan 3 iktibar/pengajaran dari sifat Saidatina Fatimah Az zahrah yang boleh dicontohi oleh

pelajar

34

b)

c)

Page 35: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

Dinilai oleh: ________________________ ( )

Tarikh:

BAHAGIAN SIRAHTOPIK PIAGAM MADINAH

B1 D11 E1

Nyatakan maksud Piagam Madinah

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B1 D11 E2

Lengkapkan gambar rajah di bawah

35

PERISTIWA YANG MEMBAWA TERBENTUKNYA PIAGAM

MADINAH

PERJANJIAN AQABAH PERTAMA

Page 36: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B2 D12 E1

Pilih isi kandungan Piagam Madinah. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah.

1. Gencatan senjata selama 10 tahun, kedua-dua pihak tidak boleh mencuri,

menceroboh, mengkhianati dan memungkiri janji

2. Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu umat yang bertanggungjawab

terhadap Allah, rasul dan umat Islam

3. Berusaha mengelak peperangan dengan memilih penyelesaian secara

diplomasi

4. Kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan pihak lain yang

disukai

5. Setiap kaum mempunyai kebebasan beragama dan mengamalkan cara hidup

masing-masing dalam suasana hidup bersama

B3 D12 E1

Nyatakan dua kesan Piagam Madinah

1. ___________________________________________________________________________

36

Page 37: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

2. ___________________________________________________________________________

Dinilai oleh: ________________________ ( )

Tarikh:

BAHAGIAN SIRAHTOPIK PEMBUKAAN KOTA MEKAH

B1 D12 E1

Isi tempat kosong dengan pernyataan yang sesuai mengenai sejarah latar belakang sebelum Pembukaan Kota Mekah

Rasulullah SAW Bani Bakar Tiga puluh orang Dua puluh orang Musyrikin Mekah

Pencabulan Kafir Quraish Khuza’ah Bani Khainuqa’ Strategi

Pada suatu malam _______________ dengan dibantu oleh musyrikin Quraish menyerang

perkampungan ___________________ dan membunuh ___________________ penduduk. Apabila

berita peristiwa berdarah itu diketahui oleh _________________ amat marah atas pembunuhan dan

______________ perjanjian yang dilakukan oleh ___________________ tersebut. Rasulullah SAW

telah mengambil keputusan untuk menyusun ________________ bagi menghadapi serangan

______________.

37

Page 38: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B2 D13 E1

Pilih jawapan yang tepat berkenaan strategi Rasulullah SAW semasa Pembukaan Kota Mekah. Tandakan (/ )

bagi jawapan yang betul dan (x) bagi jawapan yang salah

1. Rasulullah SAW berangkat ke Kota Mekah bersama para sahabat seramai seribu empat ratus orang.

2. Rasulullah mengutuskan Saidina Uthman bin Affan berunding dengan pihak

Quraish

3. Mengemukan tiga tuntutan terhadap musyrikin Mekah

4. Mendirikan khemah di Marru Az Zahran

5. Rasulullah SAW dan para sahabat membuat bai’ah Ar Ridwan bagi menuntut bela atas kematian Sayidina Uthman bin Affan

6. Perjanjian damai dimeterai antara Rasulullah dengan Musyrikin Quraish

7. Menyalakan unggun api di khemah pada waktu malam

B3 D13 E1

Senaraikan 3 iktibar/pengajaran daripada kejayaan Pembukaan Kota Mekah oleh Rasulullah SAW

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

38

Page 39: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

3. _____________________________________________________________________________

Dinilai oleh: ________________________ ( )Tarikh:

BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIYAHTOPIK ADAB TERHADAP IBU BAPA

B2D14E1 ( Tahu dan faham )Senaraikan adab terhadap ibubapa melalui :

Percakapan Pergaulan

i)__________________________________ i)______________________________ii)__________________________________ ii)______________________________iii)____________________________________ iii) _____________________________

B3D14E1 ( Tahu, faham dan boleh buat )

Jelaskan cara anda

1) Bersalaman dengan ibu bapa ketika pergi ke sekolah.

2) Duduk dihadapan ibu bapa.

3) Reaksi muka anda bila berhadapan dengan ibu bapa.

4) Ketika ibu bapa anda bercakap dengan anda.

39

Page 40: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

5) lalu dihadapan kedua ibu bapa.

B4D5E1 ( Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab)

Melakukan dengan betul adab terhadap ibu bapa dan keluarga.

Lakonkan situasi berikut:

Suasana anda bersama keluarga ketika:

(i) Makan

( ii) menonton tv

(iii) Gotong- royong

BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIYAHTOPIK ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS

B2D14E1Menyatakan adab bercakap dalam majlis

40

Mengucapkan percakapan yang ___________

Memohon maaf jika ________

Memberi peluang orang lain untuk ________ dan

menghormati __________ mereka.

Merendahkan ________ dan bersikap rendah diri

Bercakap ________ dengan memandang

_________ pendengar.

ADAB BERCAKAP

Page 41: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B3D14E1(Menjelaskan adab bercakap dalam majlis)Jelaskan cara anda bercakap dalam situasi berikut :1. Meminta kebenaran guru untuk pergi ke tandas ketika guru sedang mengajar.2. Meminta laluan ketika pekerja sekolah sedang mengelap lantai.3. Memohon pertolongan rakan untuk menerangkan tajuk yang tidak difahami.4. Menegur rakan yang bercakap-cakap dalam perhimpunan.5.Penjual di kantin sekolah terlebih memulangkan duit baki.

B4 D5 E1Melakukan dengan betul adab berc akap dalam majlis.Anda sebagai wakil pelajar yang memberi ucapan dalam majlis perpisahan guru yang anda sayangi.

41

Page 42: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B5 D5 E1Melakukan dengan betul dan istiqamah adab bercakap dalam majlis.Anda akan dinilai oleh guru berdasarkan instrument berikut :Skala :

1. Lemah2. Sederhana3. Baik

Bil Perkara 1 2 3

1 Bercakap benar dalam semua keadaan2 Mengucapkan percakapan yang baik dan berfaedah3 Memohon maaf jika terkasar bahasa. 4 Bercakap lemah lembut dengan memandang muka pendengar.5 Menuturkan percakapan yang dapat mengingati Allah.6 Memberi peluang orang lain bercakap dan menghormati pandangan

mereka. Skor =

42

Page 43: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

B6 D5 E1 ( Melakukan dengan betul istiqamah dan boleh di contohi )Pemerhatian guru :Guru membuat pemerhatian terhadap pelajar berdasarkan kriteria yang berikut :

Bil Kriteria Penilaian Ya Tidak

1 Pelajar sentiasa dilihat member perhatian terhadap penerangan guru di dalam kelas.

2 Pelajar bercakap sesama rakan dengan bahasa yang sopan.

3 Pelajar tidak menganggu rakan-rakan yang sedang menjawab soalan guru atau membuat pembentangan

4 Pelajar tidak meninggikan suara dengan guruatau rakan-rakan

5 Pelajar tidak merendah-rendahkan rakan yang salah menjawab soalan.

6 Pelajar bercakap dengan sopan ketika berkomunikasi dengan guru

43

Page 44: Eviden Tingkatan 3 2014

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TING 3 2014

Sekolah Menengah: Tarikh:

Nama : Tingkatan:

Skor /60

44