eviden matematik thn 2 sjkt

Download Eviden Matematik Thn 2 Sjkt

Post on 28-Oct-2014

138 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EVIDEN STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATEMATIK KSSR TAHUN 2 DAERAH RAUB 1. Modul ini adalah sebahagian daripada komponen reka bentuk standard prestasi. 2. Modul ini perlu digunapakai bersama-sama dengan dokumen standard prestasi (SP)dan dokumen kurikulum standard sekolah rendah(KSSR). 3. Contoh-contoh item disusun berdasarkan urutan band, diskriptor dan evidens di dalam dokumen standard prestasi. 4. Contoh-contoh item dalam modul ini adalah sebagai panduan item untuk digunapakai dalam menilai penguasaan murid mengikut pernyataan diskriptor. 5. Guru digalakkan membina item sendiri mengikut kesesuaian persekitaran murid. 6. Pengujian menggunakan item contoh dan setara ini sebagai evidens memerlukan kejelasan tujuan dan matlamat. 7. Pengujian untuk memperbaiki prestasi perlu melibatkan maklum balas dan refleksi pengajaran kepada guru dan refleksi pembelajaran kepada murid.8. Item contoh ini boleh diubahsuai untuk kegunaan pengujian secara lisan atau pemerhatian.

9. Rekod penilaian yang dibuat oleh guru menggunakan item mengikut band adalah maklumat yang berguna sebagai eviden pelaporan tentang pencapaian murid kepada ibubapa dan pihak berkepentingan. 10. Aktiviti penilaian ini boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran atau mengikut kesesuaian dan dilakukan secara berterusan. 11. Penilaian dibuat berdasarkan kepada tahap penguasaan murid. 12. Guru perlu membuat tindakan susulan terhadap murid yang tidak menguasai sesuatu evidens dengan membuat aktiviti pemulihan dan menilai semula evidens tersebut. 13. Evidens hendaklah direkod didalam dokumen pelaporan dan sentiasa

dikemaskini. 1

14. Item contoh yang diberi dalam modul ini hanya mengukur tahap pencapaian minima murid.

15. Guru perlu mempelbagaikan bentuk pentaksiran (bertulis, lisan, pemerhatian atau projek) bagi memastikan prestasi murid dapat diukur secara holistik, seimbang dan adil. 16. Penguasaan semua evidens dalam diskriptor melayakkan murid melepasi diskriptor tersebut. 17. Murid mesti melepasi semua diskriptor dalam suatu band bagi melayakkannya berada di band itu. 18. Penskoran evidens Band 6 hendaklah dibuat dengan teliti dengan menitik beratkan kejituan reka cipta, nilai-nilai estetika serta kepentingannya. Pastikan nilai- nilai murni diterapkan oleh murid dalam hasil reka ciptanya. 19. Tiada tugasan atau arahan perlu diberi oleh guru kepada murid untuk melakukan evidens di Band 6. Tugasan bagi evidens Band 6 perlu dilakukan atas usaha dan kehendak murid dengan bimbingan guru. 20. Guru hendaklah memaklumkan dan menggalakkan murid melakukan evidens 6 setelah murid tersebut melepasi Band 5.

2

MATEMATIK TAHUN 2

2NAMA :. B1D1E1 : , , . KELAS :..

(: . . ) 1. .

620

630

640

650

2. .

100

200

300

400

3. 50 60 . 4. 50 100 . .

5. 300 1000 .

.

3

B1D2E1

1. . kg cm ml

2. .

kg

cm

ml

3. . kg cm ml

4

4. ? () .

cm

ml

kg

5.

?

cm

ml

kg

B1D3E1

5

(), () (=) ( : .)

1. .

2. .

3.

.

=

B1D4E1

RM50 RM100 6

1.

RM50- () .

2. .

10

50

100

3. .

10

50

100

4. () . 5. RM50 () .

B1D5E1 3D, 2D- .7

:3D

8

B1D5E1

2D - .

:

2D

MATEMATIK TAHUN 2

29

NAMA :

.

KELAS :

KOD :

B2D2E1

1000 : 1. .a) 215 b) 638

2. .a) 187 b) 592

3. .a)375 3 7 5

b)491 4 9 10

1

4. .a) 253 2 5 3 b) 704 7 0 4

5. ..a)

........................................... b)

............................................ MATEMATIK TAHUN 2 2 NAMA :. KELAS :..

11

B2D2E2 : , , .

: 1. .a) 408 => b) 940 => + + + +

2. . a) 345 => _______ + ______ + _______ b) 606 = >_______ + _______ + ______

3. .a) 2 , 5 , 7 = b) 8 , 0 , 9 =

4) . 300 + 40 + 3 600 + 0 + 5 12

52 200 + 50 + 8 900 + 30 + 3 0 + 50 + 2 933 343 258 343

5) . 5 + 0 + 3 151

9 + 8 + 0

980

0 + 7 + 9

709

1 + 5 + 1 7 + 0 + 9

79

503

MATEMATIK TAHUN 2

213

NAMA :. B3D2E1 : , :

KELAS :..

853- ._________________ 1. . a. 264 _________ b. 266 ________

2. ( / ) . 637 . :630 640 647 3.

.

725720 730

4. 423 .14

415

420

425

MATEMATIK TAHUN 2

215

NAMA :. B3D1E1 : 1000- . 1. 113 + 251 + 34 = +

KELAS :..

2.

436 + 41 + 112 = +

3.

142 + 200 + 150 = +

4.

231 + 124 + 232=

16

+

5.

215 + 352 + 121 = +

6.

21 + 206 + 331 = +

7.

25 + 462 + 10 = +

8.

113 + 25 + 137 =

17

+

9.

239 + 42 + 181 = +

10. 65 + 177 + 398 = +

MATEMATIK TAHUN 2 18

2NAMA :. B3D1E2 : 1000- . KELAS :..

: .1. 305 15 ______ ______ 2. 551 40 _____ ______

3.

-

782 146 ______ ______

4.

931 - 151 ______ ______

5.

86 - 34 ______ ______

MATEMATIK TAHUN 2 19

2NAMA :. B4D1E3: . KELAS :..

: . 1. 104 . 70 . , ?

2. 248 . 123 . ?

3. 196 . 24 . ?

4. A 615 . B 329 . ?

20

5. 743 . 69 . ?

MATEMATIK TAHUN 2

2NAMA :. B4D1E1 1000- . 21 KELAS :..

: . 1 212 126 . , ?

2 A 275 .. B 523 . ?

3 . 132 146 . ?

4 . 236 . 41 . ?

22

5 365 . 45 . ?

MATEMATIK TAHUN 2

2NAMA : KELAS : KOD B4D1E5 : . 1.

RM7.80 70 . ? _______________ .

2.

23

80 . 50 . ? _________ .3.

RM15 . RM3.50 . , RM4.75 . ? __________ . RM3 . RM6 . RM4 . RM2.50- . ? ________ .

4.

5.

RM22.85. RM8.90 , ?. __________ .

24

MATEMATIK TAHUN 2 2 NAMA : KELAS :

B3D1E3:

, . : . 1. 6 . 5 . 30. : __________________________________ 2. 2 . 4 8 .25

: __________________________________3. 24 4 . 6

. : __________________________________4. 30 5 . 6 .

: __________________________________ 5. 20 . 2 . 10 . : __________________________________

26