eviden band 4

of 18 /18
Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajara n Deskript or Evidens Sain s Haya t 4 Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan 1.1.3 1 1 Makanan dan fungsinya Padankan jawapan yang betul Fungsi makanan Jenis makanan 1. Memberi tenaga 2. Membantu tumbesaran 3. Membantu menjaga kesihatan 4. Membantu proses penyembuhan 1

Upload: jefferyunin

Post on 10-Feb-2016

273 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eviden Band 4

TRANSCRIPT

Page 1: Eviden Band 4

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Haya

t4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

1.1.3 1 1

Makanan dan fungsinya

Padankan jawapan yang betul

Fungsi makanan Jenis makanan

1. Memberi tenaga

2. Membantu tumbesaran

3. Membantu menjaga kesihatan

4. Membantu proses penyembuhan

1

Page 2: Eviden Band 4

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Haya

t4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

1.1.3 1 1

Makanan dan fungsinya

Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan

Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan

Fungsi makanan Jenis makanan

Memberi tenaga1.

2.

Membantu tumbesaran1.

2

Membantu menjaga kesihatan

1.

2.

Membantu proses penyembuhan

1.

2

Page 3: Eviden Band 4

2

Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran

Deskriptor Evidens

Sains Hayat 4 Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi

menjalankan tugasan

2.1.6 2 1

Kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

Tuliskan kepentingan haiwan yang diberi mengikut kepentingannya kepada manusia, haiwan dan tumbuhan.

BENDA HIDUP KEPENTINGAN HAIWAN

3

Makanan Kenderaan

Baja Pakaian

Page 4: Eviden Band 4

PENGAYAAN

Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikutnya.

1) Apakah haiwan ini?

___________________________________________________________________________

2) Apakah yang kita boleh buat dengan haiwan ini?

___________________________________________________________________________

3) Adakah haiwan ini penting kepada kita?

___________________________________________________________________________

4

Page 5: Eviden Band 4

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Hayat 4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

2.1.4 3 1

Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

Rajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan

Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

5

Haiwan

Makan tumbuhan sahaja

Makan haiwan dan tumbuhan

Makan haiwan sahaja

Page 6: Eviden Band 4

Tema Band Standard Prestasi

Standard Pembelajara

nDeskriptor Evidens

Sains Haya

t4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

2.1.4 3 1

Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan haiwan dalam suatu habitat

Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

6

Haiwan

Makan tumbuhan sahaja

Makan haiwan dan tumbuhan

Makan haiwan sahaja

Page 7: Eviden Band 4

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidence

Sains Fizikal

4 Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

2.4.2 4 1

Memahami Pergerakan Haiwan

Membuat pergerakkan haiwan yang diperolehi daripada kad kecil dan meletakkan pada jadual yang ditunjukkan.(lampiran II)

IKAN LEMBU KURA- KURA

SIPUT ULAR KATAK

KUDA SOTONG SEMUT BURUNG

BUAYA HARIMAU LIPAN

KANGGARU

7

Page 8: Eviden Band 4

Lampiran II

Cara Pergerakan Haiwan

8

Page 9: Eviden Band 4

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

Sains Fizikal

4 Menggunakan pengetahuan asas

sains dan teknologi bagi menjalankan

tugasan

4.1.3 5 1

Penghasilan bayang-bayang

ARAHAN :

1. Gantungkan bentuk bintang pada kotak yang disediakan.2. Perhatikan jika terdapat bayang-bayang yang terbentuk pada kotak

tersebut apabila lampu suluh dipasangkan.3. Lakar / lukiskan bayang-bayang yang terbentuk pada kotak dalam

kertas yang disediakan.

9

Page 10: Eviden Band 4

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

Sains Fizikal

4 Menggunakan pengetahuan asas

sains dan teknologi bagi menjalankan

tugasan

4.1.3 5 1

Aktiviti 1: Murid-murid diminta membentuk bayang-bayang dengan menggunakan jari untuk menghasilkan pelbagai jenis haiwan dan manusia.

10

Page 11: Eviden Band 4

Aktiviti 2: Murid-murid dibekalkan dengan lampu suluh. Murid-murid diminta menjalankan kajian lapangan untuk mengenal pasti objek-objek yang membentuk bayang-bayang.

Arahan:

1. Tandakan ( √ ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang apabila disuluh dengan lampu suluh.

2. Lukiskan bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

Nama objek Tandakan ( √ ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang.

Lukis bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

11

Page 12: Eviden Band 4

12

Page 13: Eviden Band 4

Tema Band Standard PrestasiStandard

Pembelajaran

Deskriptor Evidens

Teknologi dan

Kehidupan Lestari

4

Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

5.1.4 6 1

Pasangkan komponen set binaan berikut mengikut urutan.

13

Page 14: Eviden Band 4

Senarai Semak

Tandakan ( / ) di ruang yang berkenaan

Bil. Nama Murid Mengikut Urutan Tidak Mengikut Urutan

1

2

3

14

Page 15: Eviden Band 4

No. Evidence

Standard

Prestasi

Instrumen Tanda(√) Arahan

1 B4D6E2

Melakarkan hasil

binaan

menggunakan

bentuk asas

Melakar sebuah bangunan dengan

menggunakan bentuk asas berdasarkan

kepada komponen set binaan.

Contoh:

Nota:

i. Guru hendaklah

menyediakan

beberapa blok set binaan untuk

dirujuk oleh murid

ii. Eviden HANYA dipegang

oleh

guru dan jika murid dapat

melakarkan bangunan dengan

berpandukan bentuk yang

Cuba lukiskan

sebuah bangunan

berdasarkan

bentuk set binaan

yang ada di depan

kamu

15

Page 16: Eviden Band 4

disediakan oleh guru

16