eviden band 1

8
Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajara n Deskrip tor Eviden s Sains Hayat 1 Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi 1.1.1 1 1 Keperluan Asas manusia Warnakan keperluan asas manusia. 1 buah nasi buku beg air rumah kereta baju bola udara

Upload: jefferyunin

Post on 08-Dec-2015

252 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Eviden Band 1

TRANSCRIPT

Tema Band Standard PrestasiStandard

Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

1Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

1.1.1 1 1

Keperluan Asas manusia

Warnakan keperluan asas manusia.

1

buah

nasi

buku

beg air

rumah kereta

baju

bola

udara

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskript

orEviden

s

Sains Hayat

1Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

2.1.1 2 1

Keperluan Asas Haiwan

Tuliskan keperluan asas haiwan berdasarkan jawapan yang diberi.

v

Tema Band Standard Prestasi Standard Deskript Eviden

2

Tempat perlindungan

3.

1.

2.

4.

Udara Air Makanan

Pembelajaran

or s

Sains Hayat

1Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

2.3.1 3 1

Cara Haiwan Membiak

Gunting dan lekatkan gambar mengikut cara haiwan membiak.

3

Haiwan yang melahirkan anak Haiwan yang bertelur

4

Haiwan yang bertelurHaiwan yang melahirkan anak

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

Sains hayat

1 Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains

dan teknologi

3.1.1 4 1

Keperluan Asas Tumbuhan

Arahan:

Isikan tempat kosong berdasarkan gambar diberi.

Tumbuhan memerlukan _______________ , _______________________ dan

______________________________untuk hidup

5

Tema Band

Standard Prestasi Standard pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

1 Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

4.1.1 BID5 B1D5E1

Sumber Cahaya

Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis benda dan objek. Yang manakah merupakan sumber cahaya.

Tuliskan jawapan dalam ruang yang disediakan.

Sumber Cahaya

1.

2.

3.

4.

6

5.

7