ert-soalan k2-tengah 2008.doc

Download ERT-Soalan K2-Tengah 2008.doc

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2016

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bahagian C

SULIT 3758/2

SULIT 3758/2

3758/2

NO.KAD PENGENALAN

Ekonomi--

Rumah

ANGKA GILIRAN

Tangga

Kertas 2Sept LOGO SEKOLAH

2008

2 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2008

TINGKATAN LIMA

===============================================================EKONOMI RUMAH TANGGA

Kertas 2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, satu soalan daripada Bahagian B dan satu soalan daripada

Bahagian C.

2. Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

3. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan pada kertas soalan.

4. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda

mungkin kehilangan markah jika langkah-langkah

penting tidak ditunjukkan dengan teratur. Penggunaan

kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.Kod Pemeriksa

BahagianSoalanMarkah PenuhMarkah Diperolehi

A115

215

B315

415

C515

615

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetakBahagian A.

[ 30 markah ]

Jawab semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan Salmah sebagai Pengerusi Kelab Ekonomi Rumah Tangga sedang menyampaikan taklimat kepada ahli-ahlinya. Beberapa orang pelajar di barisan belakang didapati tidak memberi tumpuan dengan membuat bising, berbual sesama sendiri dan mengganggu pelajar lain.

RAJAH 1a . Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan situasi itu berlaku..

[13 markah]b. Nyatakan dua jenis komunikasi selain daripada komunikasi di atas. i. .................................................................

ii. ................................................................. ( 2 markah )2. Sarina ialah seorang remaja yang mempunyai bentuk badan yang rendah

dan gempal. Beliau telah dijemput untuk menghadiri majlis hari jadi kawannya. a Lakar dan labelkan pakaian yang sesuai untuk Sarina menghadiri majlis tersebut.

[7 Markah]b. Cadangkan aksesori yang sesuai dipakai oleh Sarina.

[ 4 markah }

c. A , B , C dan D ialah corak fabrik manakala i , ii , iii , dan iv ialah penyataan

bentuk badan. Tuliskan huruf A , B , C dan D dalam kotak yang di sediakan

bersebelahan untuk memadankanya dengan penyataan bentuk badan.

A B

C D

i) Badan Gempal dan Tinggi

ii) Badan Kurus dan Langsing

iii) Badan Kurus dan Rendah

iv) Badan Gempal dan Rendah

[4 Markah]Bahagian B.

[ 15 markah ]

Jawab satu soalan sahaja

3.

Soto Ayam (97 % E.P.)

Porsi 395 gram

Karbohidrat 11.9 gram

Protein 1.5 gram

Lemak 5.9 gram

Air Oren ( 100% E.P.)

Porsi 130 gram

Karbohidrat 8.1 gram

Protein 0.5 gram

Lemak 0.4 gram

RAJAH 3

a. Rajah 3 menunjukkan makanan yang dihidangkan untuk makan tengahari . Hitungkan jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan itu. Bundarkan jawapan anda pada dua tempat perpuluhan .

[11 markah]

b. Nyatakan empat aspek yang membezakan keperluan tenaga antara individu .i. ...................................................................ii . ...................................................................

iii ...................................................................

iv. ................................................................... [ 4 markah ]4. Anda dan tiga orang rakan ahli kelab ERT telah bersetuju untuk menjahit 20 helai alas dulang berkuilting untuk dijual pada Karnival Teknik dan Vokasional Peringkat Daerah. Jadual di bawah menunjukkan kos pembelian bahan-bahan berkaitan.BilBahanKuantitiKos seunit

1Fabrik kapas campuran10 meterRM 2.50/meter

2Renda20 meterRM 1.00/meter

3Span5 meterRM 1.00/meter

4Benang2 bukuRM 0.70/buku

5Benang sulam10 untingRM 1.20/unting

Kos sampinganRM5.00

Kos UpahRM80.00

Hitungkan :

a.Kos bagi setiap bahan untuk menjahit 20 helai alas dulang berkuilting. (Tunjukkan jalan kerja)

(10 markah)

b.Kos pengeluaran untuk 20 helai alas dulang berkuilting.

( 2 markah)

c.Harga jualan sehelai alas dulang berkuilting sekiranya anda ingin mendapat untung 30% daripada kos pengeluaran.

(3 markah)

a )b )

c )

Bahagian C.

[ 15 markah ]

Jawab satu soalan sahaja

5. Rajah 4 menunjukkan organ pencernaan .

RAJAH 4 (a) Namakan organ pencernaan tersebut: .

P:.............................................

Q:.............................................

R:.............................................

S:.............................................

[ 4 markah ](b) Huraikan proses pencernaan yang berlaku ke atas nutrien karbohidrat dan lemak [ 11 markah ]

RAJAH 56. Rajah 5 menunjukkan sehelai blaus. Dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan langkah-langkah menyedia, menjahit dan menetapkan lapik berbentuk di garis leher blaus itu.

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5 Terbalikkan lapik ke sebelah atas

Tekan lapik dengan jahit tindih

Terbalikkan lapik ke sebelah dalam pakaian dan tekan

Jelujur lapik ke pakaian

Tetapkan lapik dengan jahitan sembat susup atau jahit silang pangkah

[ Lihat sebelah

3758/2 SULIT

PAGE 14 [ Lihat sebelah

3758/2 SULIT