enumx business preview - bahasa malaysia

Click here to load reader

Download enumX Business Preview - Bahasa Malaysia

Post on 01-Nov-2014

3.102 views

Category:

Career

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ketahui dan kenali industri yang utama di dunia masa kini. Telekomunikasi dan internet adalah di tangga nombor 1 dan 2 dalam senarai orang paling kaya di dunia.

TRANSCRIPT

 • 1. TM
  e-numX:
  PerantaraTelefoniDunia
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 2. TM
  e-numX :Latarbelakang Syarikat
  Esky Multimedia Sdn. Bhd. (sebelumini PCS Multimedia Sdn. Bhd.) telahmenjalankanperniagaan telekomunikasi sejak 10 tahun yang laludi Malaysia. Produkkamiialahperkhidmatan IT, sistemalatpenjimatbil, perkhidmatannombor DID, web hosting, bulk SMS dll . Kamitelahmenerimabeberapaanugerahkomunikasisejak 10 tahun yang lalu. Kinitibamasanyakamimemperkenalkansatuprodukbaru yang bakalmeletupdi PASARAN ANTARABANGSA
  Bersamadengansyarikatkami yang Esky Inc. di San Jose, California, USA, kitatelahmendapatpengiktirafan global danlesenuntukberoperasisecara global. Syarikat kamitelahdianugerahkanMSC Status Company, lesenASPiaitu USA FCC 214 license yang menawarkanperkhidmatan telekomunikasi keseluruhdunia.
  TM
 • 3. TM
  e-numX :Sijildananugerah
  Sijil MSC
  Lesen FCC 214
  Lesen ASP
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 4. TM
  e-numX :Tulangbelakangsyarikat
  Diasaskanoleh Mr. Jonathan Leong dan Mr. Dinas Suhadi, besertapengalamanmerekadalamindustri telekomunikasi, merekamembangunsatudimensibarudipanggil ENUM dandijenamakansebagaiproduk e-numX.
  Dengankolaborasidenganuniversitiseperti Malaysia Multimedia University, Cyberjaya (MMU), UniversitiTeknologi Malaysia, Skudai (UTM) and Vietnam National University, HCMC (VNU) and gerankerajaandari Malaysian Trade & Development Corporation (MTDC), merekaberjayamenciptadanmembangun e-numXsegaiproduk yang fantastik.
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 5. TM
  e-numX :Anugerah yang takdapatdilupakan
  Malaysia e-Entrepreneur Excellence Award 2002
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 6. TM
  e-numX :Peristiwapenting
  Our CEO Mr. Jonathan together with former PM
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 7. TM
  e-numX : TERAJU UTAMA
  Mr. Jonathan Leong
  Pengasas Syarikat
  Chief Executive Officer (CEO)
  Mr. Dinas Suhadi Putra
  Pengasasbersama
  Chief Technical Officer (CTO)
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 8. TM
  e-numX :Team yang hebat
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 9. TM
  e-numX :Kamimenyediakan medium telefonbertaraf global.
  e-numX : E-NUMBER sebagaisatunomboruntuksemuataliantetap, fax ataunombor hand phone,VoIP, SMS and IMs (Skype , MSN , GoogleTalk, iChat, Yahoo Messenger danbanyaklagi).
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 10. TM
  e-numX :Masalah yang dihadapidalambisnesseharian
  KOS TELEFON YG TINGGI
  Biltelefon business dan personal mahal.
  Kadar caj IDD mahal.
  Kadar caj Roaming mahal.
  Sesetengahmencarialternatif lain seperti VOIP tapi problem lain timbul
  PRACTIKALNYA
  Terlalubanyaksimkaduntukdisimpan.
  Haruspdatepartners & rakanuntuknomborbaru
  Manusiamahumudahtapibermasaalahmembuatpanggilandari PC
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 11. TM
  e-numX :Penyelesaian yang mudah
  Penyelesaian: e-numX.
  Menghubungkanandadimanasahajaandaberada, online atauoffline, denganatautanpa phone denganharga yang sangatmenarik.
  Bermuladari1 seminit, andabolehmenerimadanmembuatpanggilantanpaberfikirpanjanglagi.
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 12. TM
  e-numX :Berapabesarpasaran TELCO ?
  Tahun 2009:
  Pasarantelekomunikasi Malaysia ialahRM21 billion
  • Digi :hasiljualan RM5 billion, profit = RM1.3 billion
  • 13. CelcomhasiljualanRM7 billion, profit RM1.3 billion
  • 14. Maxishasil jualanRM9 billion, profit = RM2.5 billion
  • 15. Pasaran global bernilai Trillion dollar.Enum sedang menuju pasaran global menggunakan platform internet. Jika kita mensasarkan jualan 1% sahaja, ia bernilai US$10 billion!
  Mahukah anda menyertai kami?
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 16. TM
  e-numX : Model business
  Model kitasenangsahaja. Jadilah Top Up Center hariinidannikmatlahfaedahnya.
  Pelan Top Up Center bermuladariUS$1000US$200 (untuk 100 Top Up Center yang pertama)
  3% keuntunganbagisetiappendaftaran yang andabuat
  3. Bonus harianmencecah US$1000 sehari
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 17. TM
  e-numX :Bagaimanauntukbermula
  Pack Permulaan
  US$20Bonus harian max: US$50
  US$50Bonus harian max: US$100
  US$100Bonus harian max: USD1000
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 18. TM
  e-numX :Apa yang andadapat?
  Sponsor Bonus 20%
  Pairing Bonus 10%
  Matching Bonus (100%)
  Level 1 50 %
  Level 2 20 %
  Level 3 10 %
  Level 4 10 %
  Level 5 10 %
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 19. TM
  e-numX :Jadilahpeminpin HEBAT!
  KriteriaKelayakanInsentifKepimpinan
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 20. 100
  TM
  e-numX :Minggupertama
  50
  50
  100
  100
  50
  50
  50
  50
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  pendapatanpasanganminggu 1: US$20 (RM76)
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 21. 100
  TM
  e-numX :
  50
  50
  100
  100
  50
  50
  50
  50
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  pendapatanminggu 2: US$100 (RM380)
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 22. TM
  e-numX :Ganjaranandasebagai leader hebat!
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved
 • 23. TM
  e-numX :Thank you
  Thank you for your interest in e-numX
  One world. One number. For life.
  http://www.e-numx.com
  TM
  eSky Multimedia Sdn Bhd Confidential and Proprietary. All Rights Reserved