elmk3033 nilai-nilai murni daripada perspektif pelbagai agama dan masyarakat - pengenalan dan konsep...

Download ELMK3033 Nilai-nilai Murni Daripada Perspektif Pelbagai Agama dan Masyarakat - Pengenalan dan konsep agama

If you can't read please download the document

Post on 21-Jan-2018

83 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. AGAMA Definisi, Ciri-ciri dan Contoh TEO WOON CHUN 2 PISMP TESL/PM (SJKC) ELMK3033 NILAI-NILAI MURNI DARIPADA PELBAGAI PERSPEKTIF AGAMA DAN MASYARAKAT
 2. 2. DEFINISI DAN KONSEP AGAMA Satu kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintah-Nya (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005). Agama mengandung erti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia (Nasutian, 1986). Michel Meyer (dalam Rousydiy, 1986) berpendapat bahawa agama adalah sekumpulan kepercayaan dan pengajaran- pengajaran yang mengarahkan kita dalam tingkah laku kita terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia dan terhadap diri kita sendiri.
 3. 3. Religion is belief in a god and activities that are connected with the belief. - Merujuk kepada kepercayaan kepada SATU tuhan - Aktiviti keagamaan mempunyai kaitan dengan kepercayaan agama tersebut.
 4. 4. SEBAB-SEBAB MANUSIA BERAGAMA Warisan kebudayaan kumpulan, suku kaum atau keluarga Faktor keselamatan Kesejahteraan di akhirat Garis panduan bagi persoalan kehidupan yang sukar dijawab Elemen pengukuhan ikatan persaudaraan Sifat semula jadi (Seseorang menganut agama sebab orang lain pun menganut agama.)
 5. 5. CIRI-CIRI AGAMA 1. Mempercayai ketuhanan (Belief in Duty) 2. Doktrin Kesejahteraan (Doctrine of Salvation) 3. Kod tingkah laku (Code of Conduct) 4. Penggunaan cerita-cerita suci (The use of sacred stories) 5. Upacara bercorak keagamaan (Religious Rituals)
 6. 6. FUNGSI AGAMA DALAM PEMBENTUKAN MASYARAKAT DI MALAYSIA 1. Mengawal nilai moral masyarakat 2. Mencetus semangat dan motivasi hidup serta kerjaya 3. Membentuk Stratifikasi (lapisan) Sosial Masyarakat 4. Mengawal berlaku perubahan sosial negatif yang tidak terkawal 5. Membentuk pendidikan yang sempurna 6. Membangunkan aspek kesenian, kebudayaan dan kesusasteraan
 7. 7. PEMBAHAGIAN AGAMA
 8. 8. AGAMA WAHYU Iaitu agama ciptaan Tuhan- Bersumberkan wahyu Tuhan. Diturunkan oleh Allah SWT untuk memenuhi keinginan dan kecintaan jiwa manusia yang semulajadi kepada Tuhan. Diturunkan menerusi tokoh manusia pilihan Tuhan yang berjiwa suci dan luhur yang digelar rasul-rasul Allah. Agama berbentuk pengajaran bersifat ketuhanan daripada Allah dalam bentuk perintah dan larangan yang dibawa rasul-rasul Allah dalam bentuk wahyu. Bukan agama hasil pemikiran dan pengalaman manusia. Terdiri daripada Islam, Kristian, dan Yahudi-agama ini diturunkan dari langit.
 9. 9. AGAMA BUDAYA Dikenali sebagai agama duniawi yang datang daripada diri manusia. -Dikenali sebagai agama alam atau budaya -Dibentuk oleh falsafah masyarakat dan dirumus oleh ahli fikir masyarakat. Terdapat juga penyembahan cakerawala seperti matahari dan bulan. Kitab sucinya berdasarkan ilham pengasasnya. -Agama ini tidak bersandarkan wahyu dan ajaran-ajaran rasul . -Tetapi berbentuk pengajaran dan kaedah-kaedah umum.
 10. 10. LATIHAN: Isi tempat kosong. AGAMA WAHYU AGAMA BUDAYA ISLAM KRISTIAN HINDU BUDDHA SIKHISME TAOISME ANIMISME CONFUCIANISME
 11. 11. Nilai-nilai Murni Daripada Perspektif Pelbagai Agama Dan Kepercayaan
 12. 12. AGAMA ISLAM Nilai murni agam Islam santapan rohaniah dalam proses untuk melahirkan individu muslim yang muttaqin Al-Asr(menepati masa) yang menekankan kepentingan menghargai masa dan kerugian melalaikan masa.
 13. 13. Rukun islam: lima tindakan dasar dalam islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim Rukun imam: menurut al-quran adalah membenarkan dengan penuh keyakinan bahawa allah SWT mempunyaii kitab-kitab yang diturunkan kepada hambanya dengan kebenaran yang sangat nyata serta petunjuk yang jelas.
 14. 14. Rukun Islam Rukun Imam 1.Mengucap dua kalimah syahadah 2. Sembahyang lima waktu 3. Puasa di bulan Ramadhan 4. Membayar zakat 5. Menunaikan haji bagi yang mampu 1.Beriman kepada Allah s.w.t 2.Beriman kepada Malaikat 3.Beriman kepada Kitab 4.Beriman kepada Rasul 5.Beriman kepada Hari Kiamat 6.Beriman kepada Qada dan Qadar
 15. 15. AGAMA KRISTIAN menitikberatkan unsur kasih sayang dan belas kasihan antara sesama manusia Ajaran asasnya ialah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri jangan berzina menghormati kedua ibu bapa, jangan membunuh, mencuri Keadilan kejujuran berbuat baik
 16. 16. NILAI MURNI DALAM NEW TESTEMENT budi pekerti dan sopan santun tidak membezakan taraf di kalangan penganutnya mengajar sikap hormat-menghormati tidak menghina orang lain menyuruh untuk berkata benar dan menyayangi manusia merendah diri berkasih sayang terutama kepada saudara-mara dan rakan-rakan.
 17. 17. AGAMA HINDU Upanishad- berkaitan dengan ajaran falsafah kemoralan Aranyaka-berkaitan dengan penyembahan, ritual dan meditasi Brahmana- huraian tentang mantera suci sebagai panduan kepada sami Samhita- mantera suci untuk memuji Tuhan
 18. 18. UPANISHAD . Sentiasa mengawal diri berderma dan kasih saying hormat kepada ibu bapa, guru dan tetamu tidak mementingkan diri sahaja dan fikiran kebajikan orang lain Jangan sombong dan angkuh Jangan anggap diri sangat baik dan pandai, Hindari perasaan benci dan Jangan inginkan benda yang dimiliki oleh orang lain.
 19. 19. Prinsip moral yang diamalkan oleh penganut Hindu Niyamas Akhlak yang lebih umum merujuk kepada sifat yang harus dimiliki dan konteks bermasyarakat dan bernegara moral untuk kepentingan masyarakat umum Yamas Moral diri sendiri
 20. 20. PRINSIPBRAHMA keadilan, kebaikan, kesucian, benar, sederhana dan suci. dilarang membunuh termasuk binatang dilarang minum arak dan bahan yang memabukkan dilarang merogol atau mencabuli kehormatan wanita, dilarang mencuri atau merompak dilarang membuat sesuatu perkara yang boleh merosakkan kehidupan manusia atau makhluk lain mengambil atau merampas hak orang lain secara tidak sah, fitnah menfitnah
 21. 21. CBUDDHA
 22. 22. Diasaskan oleh seorang putera raja yang bernama Siddharta yang lahir pada tahun 563 S.M. Memberi tumpuan kepada aspek- aspek etika dan moral yang dipercayai akan membantu rohani manusia menjauhi diri daripada kesengsaraan.
 23. 23. Ajaran Buddha tidak membezakan kelas / kasta.
 24. 24. Agama Buddha mengajarkan belas kasih yang universal.
 25. 25. Tidak seorang pun diperintahkan untuk percaya. Agama Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung. Tuhan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Inilah ajaran Buddha yang menyebabkan umat Buddha mencintai kebebasan dan kemerdekaan, dan menentang segala bentuk perbudakan dan penjajahan.
 26. 26. Agama Buddha ialah agama yang suci.
 27. 27. Agama Buddha ialah agama yang damai dan tanpa monopoli kedudukan Seseorang takkan pernah mencapai tingkat yang sama dengan Tuhan. Bahkan pemimpin agama pun takkan pernah mencapai ketuhanan.
 28. 28. Agama Buddha mengajarkan hukum sebab dan akibat. Buddha mengajarkan bahwa segala yang muncul adalah dari suatu sebab. Tiada suatu apapun yang muncul tanpa alasan. Kebodohan Kegembiraan Ketamakan Kerugian Keuntungan Penghinaan Kedudukan Kecelaan Pujian Penderitaan
 29. 29. SIKHISME Kata Sikhisme berasal dari kata Sikh, yang bererti murid atau pelajar.
 30. 30. Nilai Kerajinan Membersih rambut panjang dengan sikat atau kangh agar kesuciannya dapat dikekalkan. Sikap Guru Nanak menjalankan amanah Tuhan untuk menyebarkan ajaran Sikh.
 31. 31. Kejujuran Bercakap benar dan tidak berbohong. Cara Kirat Kero Pengikut Sikh perlu mencari nafkah dengan jujur tanpa mengamalkan eksploitasi atau penipuan.
 32. 32. Nilai Kerjasama Pembentukan sangat oleh Guru Nanak. Semua Sikh dapat menjadi ahli persekutuan Sangat Memupuk nilai kerjasama antara mereka dalam persekutuan Sikh. Konsep langar