edu encik hashim

Click here to load reader

Download Edu Encik Hashim

Post on 14-Dec-2015

231 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

df

TRANSCRIPT

Kuliah

Asas KepemimpinanProses yang mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas.Kepemimpinan saling berkaitan dengan pemimpin (individu yang beri pengaruh)Asas PentingModel KeberkesananJenis-jenis KepemimpinanReddin,1970(dalam Robiah Sidin,1989) membahagikan gaya kepimpinan mengikut model dimensi yang mengandungi tiga gaya asas, empat gaya pengurusan yang berkesan dan empat lagi gaya pengurusan yang agak kurang berkesan.Boles dan Davenport,1975 telah menyarankan beberapa gaya untuk kepimpinan dan cara pemimpin berkenaan menggunakan kuasanya.Pihak pengurusan sekolah perlu mendapatkan kerjasama penuh daripada ahli pasukannya untuk menjadikan suasana kerja yang lebih efektif.Sifat kepimpinan guru yang terbaik pula adalah kepimpinan guru yang dapat memenuhi kehendak-kehendak murid bagi mencapai hasil pembelajarannya.Guru mempunyai kesanggupan yang tinggi untuk melaksanakan perubahan termasuklah menjalankan kajian untuk kebaikan murid (kajian tindakan).Pengaruh Gaya KepimpinanGaya gaya KepimpinanGaya Kepimpinan AutokratikGaya Kepimpinan InstruksionalGaya Kepimpinan DemokratikGaya Kepimpinan KotigensiGaya Kepimpinan Laissez-FaireGaya Kepimpinan IslamikTeori KepemimpinanGuru Besar mempunyai tugas dan kewajipan untuk mengembang dan menggilapkan guru-gurunya menjadi pemimpin.Guru Besar berperanan sebagai seorang:ManagerCoachMentorLeader

Definisi KepimpinanMerujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada.Danielson, 2006 melihat kepimpinan sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya, sama ada di dalam atau di luar sekolah.Komponen KepimpinanGaris PanduanKesimpulannya:Sebagai pemimpin dalam konteks pengajaran di dalam kelas, guru perlulah bijak memilih mana-mana jenis kepemimpinan supaya pengajaran menjadi satu pengajaran yang kondusif dan dapat diterima oleh murid-murid.Disediakan oleh: