edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

30
BAB 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA 1) PENGENALAN - usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduandalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar - penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) - pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. -Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum. - memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara - pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan. 2) INTEGRASI NASIONAL AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL - Perbezaan budaya dan agama - Ketidakpuasan hati - Kedudukan Geografi CABARAN MEWUJUDKAN 1 SISTEM SOSIAL - Agama dan kebudayaan - Dasar Penjajah British - Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan - Amalan ekonomi yang berlainan - Perbezaan politik ikut bangsa, kaum & etnik - HALANGAN INTEGRASI NASIONAL - Perbezaan budaya dan agama - Dasar Penjajahan - Sistem Pendidikan - Amalan Ekonomi - Perbezaan politik PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN - Sistem Pendidikan Kebangsaan - Agenda Memperkasakan SK - Penerapan Nilai - Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan - Konsep Sekolah Wawasan - Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum - Perkasakan bahasa Kebangsaan - Pemantapan Aktiviti - Pupuk Kefahaman - Dasar Pelajaran kebangsaan - menggunakan sukatan pelajaran, buku teks,peperiksaan - pakaian seragam - sistem latihan guru - bahasa penghantar yang sama

Upload: norazizah-padu

Post on 27-Jul-2015

240 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

BAB 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA1) PENGENALAN- usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduandalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar- penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif)- pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan.-Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum.- memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara- pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan.

2) INTEGRASI NASIONALAKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL- Perbezaan budaya dan agama- Ketidakpuasan hati- Kedudukan Geografi

CABARAN MEWUJUDKAN 1 SISTEM SOSIAL- Agama dan kebudayaan- Dasar Penjajah British- Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan- Amalan ekonomi yang berlainan- Perbezaan politik ikut bangsa, kaum & etnik-HALANGAN INTEGRASI NASIONAL- Perbezaan budaya dan agama- Dasar Penjajahan- Sistem Pendidikan- Amalan Ekonomi- Perbezaan politik

PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUIDASAR PELAJARAN- Sistem Pendidikan Kebangsaan- Agenda Memperkasakan SK- Penerapan Nilai- Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan- Konsep Sekolah Wawasan- Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum- Perkasakan bahasa Kebangsaan- Pemantapan Aktiviti- Pupuk Kefahaman- Dasar Pelajaran kebangsaan- menggunakan sukatan pelajaran, buku teks,peperiksaan- pakaian seragam- sistem latihan guru- bahasa penghantar yang sama

USAHA BAGI MEMASTIKN INTEGRASINASIONAL TERUS DIPELIHARA &DIPERKUKUHKN- melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan- menjadikan agenda memperkasakan SK- menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian.- memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003- memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan

Page 2: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

- melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP- Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik- Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan- Modul Aktiviti Kokurikulum- Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat- Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme

TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASINASIONAL- Sekolah sebagai alat perpaduan- Sistem persekolahan yang sama- Penggunaan Bahasa Melayu- Pendedahan kepada nilai- Seminar/forum

PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUKPUPUK INTEGRASI NASIONAL- Program Permuafakatan Masyarakat- Hari Keluarga- Acara Kebudayaan- Sambutan Perayaan- Aktiviti Kokurikulum- Bulan Kemerdekaan- Lawatan ziarah- Bina Insan

3) PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN- Semua dapat hak yang sama- Sekolah dapat kemudahan yang sama- Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan- Sekolah satu aliran- Amalan kehidupan- Peluang pendidikan yang sama- Persamaan hak- Peluang yang luas- Pembangunan sumber manusia

TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIANPENDIDIKAN- Basmi buta huruf- Pendidikan universal- Penyediaan infrastruktur- Guru terlatih yang mencukupi- Pra sekolah untuk semua

STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANGPENDIDIKAN- Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanakkanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan.-Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi.

- Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan.

Page 3: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

- pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.-Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.

RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAMPENDIDIKAN- Pendidikan asas- Pendidikan wajib untuk semua- Kecekapan dalam pengurusan- Pengagihan sumber- Keperluan dengan pasaran kerja

PENDIDIKAN NEGARA- Pelbagai peringkat- Kurikulum yang sama- Penubuhan sekolah agama rakyat- Peningkatan bilangan pelajar ke universiti- Pendidikan swasta- Pendidikan untuk semua- Pengagihan sumber kewangan- Pendidikan sejagat- Pertambahan guru dan bilangan kelas- Pendidikan Bertaraf Dunia- Pendidikan berterusan- Pendemokrasian pendidikan- Pendidikan berkualiti

4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAHBERDASARKAN KEPADA- pelajar belajar untuk tahu- belajar untuk membuat- belajar untuk menjadi apa- belajar untuk hidup bersama

KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO- Pengurus punyai kuasa autonomi- Memperkasakan kapasiti- Struktur terurus- Ukuran prestasi- Pemantauan prestasi- Kawalan sumber- ketelusan

MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASAAUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANANSEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA- pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya.- sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahandan prioritinya.- sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional.- kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasisekolah.- sekolah perlu mengawal sumber-sumber.

Page 4: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

- pengurusan sekolah mesti telus.

TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO- Memenuhi keperluan pembelajaran asas- Membentuk wawasan- Akses kepada universal- Focus terhadap pembelajaran- Perluaskan skop- Penambahbaikan persekitaran- Perkukuhkan perkongsian- Pembangunan dasar- gerakkan sumber- perpaduan antarabangsa

DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGANTONGGAK PENDIDIKAN UNESCO- Perkembangkan potensi individu- Tingkatkan kreativiti- Sistem pendidikan yang cekap- Pusat kecemerlangan pendidikan- Tingkatkan martabat pendidikan

4) GLOBALISASI DALAM PENDIDIKANCABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKANADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT- Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.- Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum- Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.- Pengurusan pendidikan.- Pembentukan jati diri pelajar.- Kualiti guru.

PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUMAntara perubahan yang dapat diperhatikan adalahseperti yang berikut- Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.- Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar.- Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara.- Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusanbilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru.

PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGANGLOBAL IAITU DARI SEGI- Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.- Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa.- Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian.- Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru.- Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya. - Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan.

Page 5: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

- pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.-Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.

RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAMPENDIDIKAN- Pendidikan asas- Pendidikan wajib untuk semua- Kecekapan dalam pengurusan- Pengagihan sumber- Keperluan dengan pasaran kerja

PENDIDIKAN NEGARA- Pelbagai peringkat- Kurikulum yang sama- Penubuhan sekolah agama rakyat- Peningkatan bilangan pelajar ke universiti- Pendidikan swasta- Pendidikan untuk semua- Pengagihan sumber kewangan- Pendidikan sejagat- Pertambahan guru dan bilangan kelas- Pendidikan Bertaraf Dunia- Pendidikan berterusan- Pendemokrasian pendidikan- Pendidikan berkualiti

4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAHBERDASARKAN KEPADA- pelajar belajar untuk tahu- belajar untuk membuat- belajar untuk menjadi apa- belajar untuk hidup bersama

KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO- Pengurus punyai kuasa autonomi- Memperkasakan kapasiti- Struktur terurus- Ukuran prestasi- Pemantauan prestasi- Kawalan sumber- ketelusan

MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASAAUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANANSEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA- pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya.- sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahandan prioritinya.- sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional.- kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi

Page 6: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

sekolah.- sekolah perlu mengawal sumber-sumber.- pengurusan sekolah mesti telus.

TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO- Memenuhi keperluan pembelajaran asas- Membentuk wawasan- Akses kepada universal- Focus terhadap pembelajaran- Perluaskan skop- Penambahbaikan persekitaran- Perkukuhkan perkongsian- Pembangunan dasar- gerakkan sumber- perpaduan antarabangsa

DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGANTONGGAK PENDIDIKAN UNESCO- Perkembangkan potensi individu- Tingkatkan kreativiti- Sistem pendidikan yang cekap- Pusat kecemerlangan pendidikan- Tingkatkan martabat pendidikan

4) GLOBALISASI DALAM PENDIDIKANCABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKANADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT- Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.- Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum- Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.- Pengurusan pendidikan.- Pembentukan jati diri pelajar.- Kualiti guru.

PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUMAntara perubahan yang dapat diperhatikan adalahseperti yang berikut- Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.- Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar.- Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara.- Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru.

PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGANGLOBAL IAITU DARI SEGI- Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.- Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa.

Page 7: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

- Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian.- Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru.- Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya. Pemudahan bertindak- Kaedah perubahan- Permulaan perubahan

IMPLIKASI TMK- mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerjadengan sesuatu tugasan.- menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakanoleh organisasi menjadi lebih terancang dan telusterutama organisasi yang mempunyai maklumat yangbanyak dan terdapat perkara kerahsian.- mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancangdan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalamperlaksanaannya.- kemampuan sistem komputer yang mempunyai internetdan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebihmenjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal danbukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalamorganisasi.KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN- Pendidikan jarak Jauh- Reformasi dalam pendidikan- Mudah beri maklumbalas- Sebagai bahan pengajaran pembelajaran- Alat komunikasi- Memudahkan pemahaman7) GEJALA SOSIALPENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEHDIPECAHKAN KEPADA 3 BAHAGIAN IAITU- kesalahan jenayah : mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian.- kesalahan gengsterisme : menjadi ahli kumpulan geng, mengutip duit ‘pau’ daripada pelajar lain,mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalamgeng dan berkelakuan seperti samseng.- kesalahan kurang sopan dan biadab : menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajarperempuan, melawan pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan minuman keras,berbohong, berambut panjang, mengeluarkan kata-kata lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain.

PUNCA GEJALA SOSIAL- Globalisasi dan modenisasi- Keruntuhan institusi keluarga- Media-massa- Kelemahan undang-undang- Sikap remajA- Sikap ibu bapa

KESAN NEGATIF- Kepada individu sendiri- Menjejaskan negara- Keruntuhan nilai agama

Page 8: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

TANGANI GEJALA SOSIAL- Peranan ibu bapa- Peruntukan undang-undang- Pendekatan akademik- Didikan agama- Peranan ahli masyarakat

BAB 2 GURU DAN PERUNDANGAN1) PENDAHULUAN- Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati.- Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan.- Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada 2002.- Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti demi menjayakan matlamat pendidikan Negara

2) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN2002)- Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun 2002.- Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu”. Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadap peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2).- Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.- Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.

3) RASIONAL PERATURAN TATATERTIB INIDILAKSANAKAN ADALAH UNTUK MEMASTIKANPEGAWAI AWAM- melaksanakan tugas dgn cekap, beramanah & bertanggungjawab- meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri- menjaga imej perkhidmatan awam- yg mlakukn kesalahan/melanggar peraturan dihukum.

4) FAKTOR PENURUNAN KES INI ADALAHSEPERTI YANG BERIKUT- Program Latihan dan Taklimat - Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan

5) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, (PINDAAN) 2002 (P.U.A.246). YANG TELAH MULA DIKUATKUASAKAN

Page 9: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

PADA 20.6.2002, ANTARA PERATURAN YANG DIMASUKKAN DALAM PERATURAN INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT- Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib.- Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai Yang Melakukan Kesalahan- Hukuman Tindakan Tatatertib

PERATURAN 3A- Penjawat awam wajib mematuhi peraturanperaturan yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertibboleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar

PERATURAN 3B- Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan

PERATURAN 3C- Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturanini- Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

PERATURAN 4 (1)- Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan.- Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara,hormat dan patuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbakti kepada Negara

.Antara contohpelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut;• Bersubahat dengan musuh negara• Membocorkan rahsia Kerajaan.• Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan.• Menjadi Anggota Jemaah Islamiah• Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

PERATURAN 4(2), SESEORANG PEGAWAI TIDAKBOLEH- mmblkgkn tgs awamnya demi kepentingan peribadinya;- berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkinmenyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya)- berkelakuan dengan apa2 cara yg mungkin menyebabkan syak yang munasabah- Seseorang pegawai x boleh berkelakuan dgn cara yg blh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam- Seseorang pegawai x blh krg cekap / krg berusaha- Seseorang pegawai x blh x jujur atau x amanah- Seseorang pegawai x blh x bertanggungjawab- mmbawa /cuba mmbw apa2 bntk pengaruh / tknan luar- Membantah atau melawan pegawai atasan- cuai dalam melaksanakan tugasnya;

Page 10: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

PERATURAN 7: MENYALAHGUNAKANDADAH,PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEHDITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM[PERATURAN 49]- sekiranya Pegawai Mencapai Umur Persaraan Pilihan. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalahmenghisap ganja, morfin, heroin atau menagih dadah.

PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERIKERAIAN- Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian sekiranya keraian itu dapat dengan apaapa cara mempengaruhi tugas rasmi kerana ini bercanggah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti [keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain]

PERATURAN 11 : MENYENGGARA TARAFHIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATANYANG SAH.Seseorang pegawai tidak boleh:- menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah.- menguasai/memiliki sumber kewangan atau hartayang tak seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang sah.

PERATURAN 12 : MEMINJAM WANG/ MENJADIPENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG /MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANAORANG

PERATURAN 13: KETERHUTANGANKEWANGAN YANG SERIUS

PERATURAN 16 : TIDAK BOLEH TERLIBATDALAM PASARAN HADAPAN

PERATURAN 18 : PENERBITAN BUKU DANKARYA- Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit).

AKHBAR/MAJALAH/JURNAL- Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali,penerbitan;JabatanProfesionalpertubuhan sukarela yang tidak bercorak politikdiluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan

PERATURAN 6 – PAKAIAN- Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah sepertiMemakai singlet atau baju-T, tanpa kolar

Page 11: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain

6) RUMUSAN PERATURAN- Tingkatkan mutu perkhidmatan- Halng penyelewengan- Haling rasuah- Banyak beri pengajaran- Langkah pencegahan

7) AKTA PENDIDIKAN 1996- merupakan lanjutan & pembaharuan dr Akta Pelajaran 1961.- bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan citacitaMalaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.- berpaksi kepada perakuan2 utama Penyata Razak 1956 yg jadi asas dasar pendidikan kebangsaan.- banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961.

8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN1996 ADALAH UNTUK- memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan.- Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi Negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlanganpendidikan yang bermutu tinggi.- utk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan.- mencakupi perundangan pd thp prasekolah hingga tahap pendidikan tinggi t’msk kerajaan dan swasta.- memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar utama.- penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolahmelalui kurikulum kebangsaan.- menggunakan sistem penilaian & peperiksaan yg sama.- Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam.- memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan.- mempertingkatkan pendidikan teknikal.- memperkukuhan latihan perguruan.- pendidikan swasta yang lebih sistematik.- memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN1996- Seksyen 16: telah memberikan kategori kpdsekolah di Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan,bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung dgnjelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dansebagainya.- Seksyen 17(2), memperuntukkan BahasaKebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semuasekolah.- seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perluikut kurikulum kebangsaanmelainkan yg dikecualikan.- Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolahmenyediakan pelajar utk PeperiksaanAwam, melainkanyang dikecualikan.- Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untukmenubuh dan menyelenggara tadika.- Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknikmengadakan kursus pengajianatau program latihan

Page 12: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan denganmana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.- seksyen 47 (1), membolehkan mktb perguruan (maktabpendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah,diploma atau sijil & mengadakan program kerjasamadengan universiti / institusi pendidikan tinggi lain.- seksyen 40, yg membolehkn Menteri mengadakan kelaspendidikan khas di sekolah khas / di mana2 sekolahrendah atau menengah.- Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islamwajib diajar di semua sekolahtermasuk sekolah swastabila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam.- Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkanpeperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dariPengarah Peperiksaan terlebih dahulu.- Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikanswasta yang menjalankan program "twinning" dan"lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dariMenteri terlebih dahulu.BAB 3 TEKANAN EMOSI DLM KALANGAN MURID1) PENGENALAN- Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antarasatu sama lain dan menyediakan emosi pelajar.- Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalamsetiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah.- Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan denganpengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi.- Guru plu faham emosi pelajar krn perbezaan tgkh laku,sosial & rohani dlm kalangan pelajar sememangnya.2) TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSIASPEK EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHATDALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAHSEPERTI BERIKUT- empati iaitu memahami orang lain secaramendalam- mengungkapkan dan memahami perasaan- mengendalikan amarah- kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atauberdikari- kemampuan untuk menyesuaikan diri AKHBAR/MAJALAH/JURNAL- Seorang penjawat awam adalah tidak bolehmenjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali,penerbitan;JabatanProfesionalpertubuhan sukarela yang tidak bercorak politikdiluluskan secara bertulis oleh ketua jabatanPERATURAN 6 – PAKAIAN- Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalahsepertiMemakai singlet atau baju-T, tanpa kolarMemakai sarong, seluar pendek dan lain-lain6) RUMUSAN PERATURAN- Tingkatkan mutu perkhidmatan- Halng penyelewengan- Haling rasuah- Banyak beri pengajaran- Langkah pencegahan7) AKTA PENDIDIKAN 1996

Page 13: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

- merupakan lanjutan & pembaharuan dr AktaPelajaran 1961.- bertujuan memantapkan sistem pendidikankebangsaan sejajar dengan kehendak dan citacitaMalaysia untuk menjadi pusat kecemerlanganpendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.- berpaksi kepada perakuan2 utama Penyata Razak1956 yg jadi asas dasar pendidikan kebangsaan.- banyak mengekalkan peruntukan yang masihrelevan daripada Akta Pelajaran 1961.8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN1996 ADALAH UNTUK- memperluaskan skop dan memperkenalkanperundangan mengenai pendidikan.- Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaanbagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negaramenjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlanganpendidikan yang bermutu tinggi.- utk menggariskan perundangan yang berkaitan denganbidang pendidikan.- mencakupi perundangan pd thp prasekolah hinggatahap pendidikan tinggi t’msk kerajaan dan sawasta.- memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sbgbahasa pengantar utama.- penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolahmelalui kurikulum kebangsaan.- menggunakan sistem penilaian & peperiksaan yg sama.- Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam.- memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan.- mempertingkatkan pendidikan teknikal.- memperkukuhan latihan perguruan.- pendidikan swasta yang lebih sistematik.- memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN1996- Seksyen 16: telah memberikan kategori kpdsekolah di Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan,bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung dgnjelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dansebagainya.- Seksyen 17(2), memperuntukkan BahasaKebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semuasekolah.- seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perluikut kurikulum kebangsaanmelainkan yg dikecualikan.- Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolahmenyediakan pelajar utk PeperiksaanAwam, melainkanyang dikecualikan.- Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untukmenubuh dan menyelenggara tadika.- Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknikmengadakan kursus pengajianatau program latihanbersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan denganmana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.- seksyen 47 (1), membolehkan mktb perguruan (maktabpendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah,diploma atau sijil & mengadakan program kerjasama

Page 14: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

dengan universiti / institusi pendidikan tinggi lain.- seksyen 40, yg membolehkn Menteri mengadakan kelaspendidikan khas di sekolah khas / di mana2 sekolahrendah atau menengah.- Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islamwajib diajar di semua sekolahtermasuk sekolah swastabila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam.- Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkanpeperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dariPengarah Peperiksaan terlebih dahulu.- Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikanswasta yang menjalankan program "twinning" dan"lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dariMenteri terlebih dahulu.BAB 3 TEKANAN EMOSI DLM KALANGAN MURID1) PENGENALAN- Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antarasatu sama lain dan menyediakan emosi pelajar.- Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalamsetiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah.- Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan denganpengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi.- Guru plu faham emosi pelajar krn perbezaan tgkh laku,sosial & rohani dlm kalangan pelajar sememangnya.2) TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSIASPEK EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHATDALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAHSEPERTI BERIKUT- empati iaitu memahami orang lain secaramendalam- mengungkapkan dan memahami perasaan- mengendalikan amarah- kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atauberdikari- kemampuan untuk menyesuaikan diri

AKHBAR/MAJALAH/JURNAL- Seorang penjawat awam adalah tidak bolehmenjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali,penerbitan;JabatanProfesionalpertubuhan sukarela yang tidak bercorak politikdiluluskan secara bertulis oleh ketua jabatanPERATURAN 6 – PAKAIAN- Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalahsepertiMemakai singlet atau baju-T, tanpa kolarMemakai sarong, seluar pendek dan lain-lain6) RUMUSAN PERATURAN- Tingkatkan mutu perkhidmatan- Halng penyelewengan- Haling rasuah- Banyak beri pengajaran- Langkah pencegahan7) AKTA PENDIDIKAN 1996- merupakan lanjutan & pembaharuan dr AktaPelajaran 1961.- bertujuan memantapkan sistem pendidikan

Page 15: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

kebangsaan sejajar dengan kehendak dan citacitaMalaysia untuk menjadi pusat kecemerlanganpendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.- berpaksi kepada perakuan2 utama Penyata Razak1956 yg jadi asas dasar pendidikan kebangsaan.- banyak mengekalkan peruntukan yang masihrelevan daripada Akta Pelajaran 1961.8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN1996 ADALAH UNTUK- memperluaskan skop dan memperkenalkanperundangan mengenai pendidikan.- Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaanbagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negaramenjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlanganpendidikan yang bermutu tinggi.- utk menggariskan perundangan yang berkaitan denganbidang pendidikan.- mencakupi perundangan pd thp prasekolah hinggatahap pendidikan tinggi t’msk kerajaan dan sawasta.- memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sbgbahasa pengantar utama.- penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolahmelalui kurikulum kebangsaan.- menggunakan sistem penilaian & peperiksaan yg sama.- Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam.- memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan.- mempertingkatkan pendidikan teknikal.- memperkukuhan latihan perguruan.- pendidikan swasta yang lebih sistematik.- memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN1996- Seksyen 16: telah memberikan kategori kpdsekolah di Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan,bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung dgnjelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dansebagainya.- Seksyen 17(2), memperuntukkan BahasaKebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semuasekolah.- seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perluikut kurikulum kebangsaanmelainkan yg dikecualikan.- Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolahmenyediakan pelajar utk PeperiksaanAwam, melainkanyang dikecualikan.- Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untukmenubuh dan menyelenggara tadika.- Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknikmengadakan kursus pengajianatau program latihanbersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan denganmana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.- seksyen 47 (1), membolehkan mktb perguruan (maktabpendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah,diploma atau sijil & mengadakan program kerjasamadengan universiti / institusi pendidikan tinggi lain.- seksyen 40, yg membolehkn Menteri mengadakan kelaspendidikan khas di sekolah khas / di mana2 sekolah

Page 16: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

rendah atau menengah.- Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islamwajib diajar di semua sekolahtermasuk sekolah swastabila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam.- Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkanpeperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dariPengarah Peperiksaan terlebih dahulu.- Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikanswasta yang menjalankan program "twinning" dan"lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dariMenteri terlebih dahulu.BAB 3 TEKANAN EMOSI DLM KALANGAN MURID1) PENGENALAN- Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antarasatu sama lain dan menyediakan emosi pelajar.- Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalamsetiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah.- Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan denganpengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi.- Guru plu faham emosi pelajar krn perbezaan tgkh laku,sosial & rohani dlm kalangan pelajar sememangnya.2) TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSIASPEK EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHATDALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAHSEPERTI BERIKUT- empati iaitu memahami orang lain secaramendalam- mengungkapkan dan memahami perasaan- mengendalikan amarah- kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atauberdikari- kemampuan untuk menyesuaikan diri KEPERLUAN INOVASI- Revolusi pendidikan- Membntk modal insan- Meningktkn kualiti institusi1) STRATEGI PENGAJARAN INOVATIFGURU KREATIF DAN BERMAKNAKEPERLUAN INOVASI GURU- Suaikn dgn gaya pembelajaran- Memahami keperluan murid- Memenuhi kehendak semasa- Timbulkan keseronokan pelajar- Menjadi guru yg bermakna- Mencipta idea baru- Membentuk sikap positif pelajar- Menjadi pembimbing berpengetahuan- Perancangan pengajaran yang lebih kempetitif- Selesaikan masalah pembelajaran.- Penyampaian lebih efektif- Keseronokan pembelajaran- Sesuaikan dengan objektif pembelajaran- Ubah gaya pengajaran- Sesuaikan dengan cabaran semasaLANGKAH JADI GURU BERINOVASI- Kenali dan jiwai ciri-ciri diri murid- Strategi pengajaran releven dengan murid- Kreatif dan inovatif- Ada unsur kecindan

Page 17: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

- Meningkatkan daya imaginasi murid sblm mulapengajaran- Pemilihan dan pengaplikasian media2) PENGGUNAAN TEKNOLOGI DLMPENGAJARANKELEBIHAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN· Jadikn pengajaran lebih menarik danmenyeronokkan· Melibatkan pelbagai kaedah dan bahan· Perlu pengaplikasian pelbagai ilmu· Perlukn aplikasi pelbagai kemahiran· Menjadikn guru lebih kreatif· Meningkatkn kualiti profesion· Memberikan pengalaman pembelajaran· Peluang belajar yg lebih menarik· Meningkatkan komitmen pelajar· Mewujudkan pengajaran jarak jauh· Sesuai untuk semua pelajar· Melibatkan penggunaan internet· Bhn lbh multimedia· Bhn interaktif dgn pelajar· Sesuai utk kebanyakan kaedah3 ASPEK PENTING DLM PENGGUNAANTEKNOLOGI MAKLUMAT DLM PENDIDIKAN· Memudahkan pengumpulan maklumat [suntinganimej, bunyi dll]· Memanipulasikan maklumat dan proses semulaimej· Utk berkomunikasi iaitu ia menjelaskn bagaimanateknologi mklmt digunakn utk berkomunikasi bgdptkn mklmt drpd sumber kpd penerimaPANDUAN PEMBINAAN POWERPOINT DALMPENGAJARAN· Ada ciri media [animasi, visual, audio, grafik] utktarik minat penonton scr spontan· Blh diguna sbg alat persmbhn / alat bantuan utkinteraksi· Blh diguna utk pelbagai kmpln· Boleh tmbh, kurang, pinda / bina slaid baru semasapsmbhn dijlnkn· Blh mnyediakn nota penyampai / speaker notedibhgn bwh slaid yg diedit utk bantu jelaskn isiutama kpd pnyampai· Blh sedia bhn salinan utama utk buat bhn tayangantransperansi· Ada ciri custom animation, special effect dan cirigrafik utk tarik minatKEPENTINGAN TEKNOLOGI PENDIDIKANDALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN· Jimatkn masa· Tidak membosankan· Melicinkan pengajaran· Libatkan pelbagai deria· Mewujudkan kelainan & kepelbagaian dlm pgjrn· Memberikan kesan maksimum· Pengalaman dipelbagaiknPRINSIP TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN· Sebagai bhn bantu mengajar· Bukan skdr utk hiburan

Page 18: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

· Suaikan dengan topik dan masa· Sebagai bahan rujukan· Mudah alih

CIRI-CIRI TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKANIdea teraturJelas dilihatPelbagai warnaTahan lamaHasil yg baik3) PERKEMBANGAN PERSEKITARANPEMBELAJARANPerubahan budayaSuaikan dengan misiTerima segala perubahanKe arah pendidikan bertaraf duniaPerlu responsif guruPendidikan sepanjang hayatPendidikan jarak jauhKe arah kemajuan organisasiIntegrasikan pelbagai pedagogiPengaruhi gaya pembelajaranPersekitaran fizikal yg baikPerlu anjakan paradigmaSikap proaktifTerima perkmbgn teknologiKeseronokan kpd pelajarPerlu bhn dan mediaMantapkan sistem penyampaianPenuhi keperluan semasaBerpusatkan pelajarGuna pelbagai media dan pengurusan yg efektifCIRI-CIRI PENGAJARAN GURU YG BERSIFATPEMBIMBING DISISIBerfokuskn pelbgai domainMengintegrasikn ilmu pengetahuan, kemahiran,nilai dn penggunaan bahasa yg tepat merentasikurikulumPencapaian pmbljrn dinyatakan scr eksplisitPELBAGAI PENDEKATAN YANG PERLU DIGUNAOLEH GURUPendekatan berfokuskan muridPendekatan berfokuskan pembelajaranPendekatan berpusatkn pemikiranPendekatan berorientasikan prosesPENDEKATAN UTK OPTIMUMKN POTENSIMURID CARI ILMU BERSIFATPembljrn terarah kendiriBergerak pd kemampuan kendiriPemerolehan resos scr kendiri4 JENIS PERUBAHAN YANG PERLU GURULAKUKANPerubahan ke arah peningkatan [laksanakn tugas]Perubahan strategik organisasi [scr menyeluruh]Perubahan reaktif/proaktif [utk penuhi kehdkplanggan]Perubahan akibat drpd jangkaan [hadapi pesaingbaru]LANGKAH MEMPERKEMBANGKAN

Page 19: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

PERSEKITARAN PEMBELAJARANBina prasaranaMajukn pendidikan luar bandarBerasaskan teknologi mklmtSumber perlu mencukupiWujudkn sekolah berprestasi tinggiBeri bimbingan berterusanPengajaran hands-on & bykkn inovasiTingkatkn sokongan ibubapaPelaksanaan program lonjak prestasiGanjaran berteraskan prestasiProgram mentoringPenerapan nilaidan budayaPupuk budaya kecemerlanganProgram pengukuhan pelajar4) REKA BENTUK RESOSCIRI-CIRI REKABENTUK RESOSMenepati kurikulumMenepati arahanKos berpatutanHiasan berpadaKetepatan teknikPERINGKAT REKABENTUK RESOSAnalisis pelajarPertimbangkan objktif pengjrnKriteria bahan / sumberPenggunaan sumberPenglibatan pelajarPenilaianPERANCANGAN REKABENTUK RESOSKetepatan isi dengan topikKeperluan PelaksanaanAspek pedagogiAspek teknikalProses pembelajaranANTARA RESOS PENGAJARAN YG BOLEHDIGUNAKAN DLM PENGAJARANBonekakad imbasanPersembahan powerpointPENDEKATAN KETIKA GUNA RESOSKaedah penyoalanPengajaran secara kelasKaedah kumpulanKaedah perbincanganKEBAIKAN-KEBAIKAN RESOSMenepati kurikulumo Penuhi tuntutan FPKo Ransang nilai, kmhrn, pengetahuan & bhso Konsisten dgn objektifo Kandungan yg tepat dan terkinio Kandungan yg lbh berorientasi danbercirikn tempatano Terbentukny penilaian dlmnMenepati arahano Ransang integrasio Pertimbang keupayaan murid+guru o Sesuai utk pskitaran pmbljrno Pelaksanaan scr profesional

Page 20: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

o Well designed interfaceo Boleh disesuaikanKos berpatutano Pelaksanaan penilaian yg baiko Pemilihan dn penggunaan berdasarkankeberkesananHiasan berpadao Kualiti grafik, video, animasi, suara&bunyi,o kualiti paparano kualiti warna dan bntk hurufKetepatan tekniko Spesifikasi & keperluan perkakasan jelaso Program2 tiada kesilapano Manual bertulis yg baiko Mudah dicapai5) REKABENTUK PENTAKSIRAN DAN PENILAIANPENTAKSIRAN: ASSIDERE [DUDUK DISINI]CIRI-CIRITumpu kepada pertumbuhan dan perkembanganBerlaku scr timbal balikPenarapan nilai murniProses pengumpulan maklumatDijalankan scr berterusanUtk mengenalpasti kecerdasan pelajar, ambiltindkn susulan dan mengembangkan potensi pelajarProses interaktif dalam pembljranMeningkatkan motivasi dan minat pembelajaranBerfokus kepada pengajaran bermaknaPENTAKSIRAN BILIK DARJAHPentaksiran untuk pembelajaranPentaksiran sebagai pembelajarano Berikan contoho Bimbingan yg sewajarnyao Bekerjasama dgn pelajaro Maklum balas dalamano Wujudkan persekitaran yg kondusifPentaksiran kepada pembelajarano Kaedah yg rasionalo Kenyataan yg jelaso Tnjk kebolehan dan kemahirano Penanda dan petunjuk amo Strategi bina semulao Kaedah yg telusJENIS-JENIS SISTEM PENTAKSIRANPentaksiran sekolahPentaksiran berpusatPentaksiran pusatPeperiksaanPentaksiran berdasarkan aktvtUjian psikometrikKAEDAH2 PENILAIAN DAN PENTAKSIRANPemerhatianLisanKerja bertulisPROSES PENTAKSIRANPerancanganBina instrumenMerekod

Page 21: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

CONTOH REKOD YG DIGUNAKANSenarai semak: utk semak pkmbgn pengetahuan,kemahiran, sikap & kebolehanSkala kadar: utk drjh kemajuan dan pencapainsesuatu tingkah laku muridRekod anekdot: catatan ringkas peristiwa, tgkhlaku murid yg dianggap penting, unik dansignifikan utk direkodRekod berterusan: catatn dlm bentuk ceritanarrative yg dibuat ke atas indvdu/kmpln smsblakunya peristiwaREKA BENTUK PENILAIANUtk tujuan perancangan penambahbaikan,perancangan strategiKenalpasti, peroleh maklumatPertimbangkan pilihan yg adaPenentuan pencapaian objektifDapatkan maklumat kualitatif dan kuantitatifMenyelesaikan masalahMengesan pencapaian kemahiranAsas buat kemahiranMengesan kemajuan pelajarPenting sblm pngjrnPengelompokan pelajarPenempatan pelajarUtk penyesuaian kaedah pgjrnMaklumbalas kemajuan muridDibuat secara formal atau tidak formalMemerlukan bukti emperikal2 JENIS PENILAIAN => sumatif dan formatifKEBAIKAN REKABENTUK PENILAIANMengesan motivasi pelajarMmbntu pemilihan bahan yg sesuai dlm pengajarnMenentukan rangsangan yg sesuaiPemilihan persekitaran pembelajaranLANGKAH MEWUJUDKAN SUASANA PMBLJRNYG MERANGSANG MURID BELAJARMenyediakn suasana yg harmoniWujudkan budaya pembelajaranUruskan prosedur bilik darjah [kolaborasi dgnkmpln]Uruskan tgkh laku muridUruskan ruang fizikalPentaksiran Penilaian-lihat hasil pmbljran-penambahbaikan-selepas sesuatu pmbljran-pencapaian akademik-selepas setiap semesterBAB6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHANPENDIDIKAN INOVASI GURUBawa perubahanPenuhi keperluan semasaSelesaikan masalahKembangkan bakat pelajarGuna pelbagai bahanTingkatkan kualiti pendidikanKecekapan bertambah

Page 22: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

Jana idea kreatifTidak membosankanJadi tempat rujukanMenarik minat pelajarPerlu bersikap terbukaSokongan pihak pengurusanSTRATEGI PENGURUSAN INOVASI DANPERUBAHANDefinisiInovasi (asal bahasa Latin) – pembaharuan.inovasi sbgai pembangunan teknologi baru @aplikasi sst teknologi dlm kegunaan tertentu.Kbolehan utk mncipta kmhrn di dlm menyelesaikn1 masalah & peluang utk mningkatkn @mmperkayakn taraf hidup masyarakat.Harvard’s Theodore Levitt–innovation is doingnew things.Pnciptaan cara2 br utk smpaikn nilai kpd pgguna.Penghasilan produk @ kaedah yg baru kearahkeberkesanan pelaksanaan kurikulum.Keadaan di mana individu @ kelompok manusia @sesebuah organisasi memahami, mengetahui &mampu aplikasi daya kreativiti dalam usaha utk:i. Membuat kpstsnii. Selesaikan masalahiii. Terbit ideaiv. Hasilkan inovasi (produk, proses & sistem)Inovasi Dalam pendidikanaktiviti yg melibatkan pembaharuan & perubahan ygpositi dalam pelaksanaan kurikulum & aktivitikurikulum yg berkaitan dgn kurikulum di peringkatsekolah.Hasil cetusan idea yg kreatif dlm aspek kerja utkmeningkatkan kualiti & produktiviti organisasi sekolah.Pelaksaan kurikulum – usaha melaksanakan kurikulummelalui baha-bahan kurikulum, teknologi pendidikan,kaedah p&p serta penilaian pembelajaran.Pembaharuan – melalui cara, kaedah. Teknik &pendekatan baru yg meningkatkan pembelajaran.Ambil kira kesesuaian kos, masa, tenaga danpenggunaannya.Tingkat kecekapan & keberkesanan sistem penyampaianperkhidmatan serta beri faedah kpd murid.Inovasi dalam p&p harus melibatkan:i. Konsep berfikir scra kreatif & kreatifii. Kepintaran kreatifiii. Tindakan kreatifiv. Factor & elemen yg rangsang kreativitiv. Teknik fikir kreatifvi. Selesai masalh secara kreatifGuru perlu tahu kebolehan, latar belakang, pengalamandan keluarga mereka – dpt knal past keperluan &masalah murid.Tujuan inovasiMenghasilkan produk @ perkhidmatan baru bg parapengguna dgn teknologi sbg terasnya.Melahirkan sebuah citra masyarakat kreatif (creativesociety), dan Negara kreatif (creative society).Keperluan inovasi guru

Page 23: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

Pengajaran lebih menarikKejayaan kurikulumKembangkan potensi pelajarPenyampaian nilaiADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHANAdaptasi Inovasi GuruGunakan pelbagai kaedah – bantu murid capai obj p&p.Suaikan dgn keperluan – gaya pembelajaran murid, tajukpengajaran, jenis pengetahuan, kemahiran yg hendakdisampaikan, tahap pencapaian murid, persekitaranpembelajaran, nilai & sikap yg ingin dipupukPerlu kerjasama semua pihakProses interaksi – hasil aktiviti guru & murid yg jdelemen utama dlm suasana pembelajaran yg spesifik.Ciri-ciri pendidik kreatifKeupayaan pelbagaikan kaedah p&p sesuai dgnkebolehan murid – bercerita, main peranan, lawatan ,peta minda, inkuiri.Fleksibel & terbuka dalm p&p – sedia terima idea murid,galak murid soal, pemaaf, suka kepelbagaian &kerencaman idea bakat & tingkah laku murid, gemarlayan ptayaan murid.Sesuaikan p&p dgn gaya pembelajran murid, tekankansoal minat, intelektual, kreativiti, sikap, penghayatan.Guna alat bantuan terkini – computer, perisian(software), internetSuaikan dgn situasiBeri peluang pelajar jana ideaAplikasi dalm pelbagai situasi – kuatkan dayaingatanCriteria inovasi @ perubahani. Pengurangan kos operasi – cth: jimat borang dlm agensi(2 borang kurangkan jadi 1 borang)ii. Penjimatan masa – penggunaan ICT dlam p&piii. Peningkatan hasil kerja – cth: perubahn prosedur periksakenderaan komersial (JPJ dapt periksa bnyk knderaan)iv. Peningkatan dlm tahap kepuasaan hati pelanggan –(penilaian ibu bapa terhadap pengurusan pihak sekolah)Aspek inovasi dalam pendidikani. Bersifat simple - berfokusii. Bermula secara kecil-kecilan – tahu matlamat asal,spesifikiii. Ciptaan masa kini – guna pada masa sekarang, adaapliksi serta merta.Prinsip inovasi dalam pengajaranKeputusan berdasarkan matlamat jelasBantu rakan/berpasukanKongsi ideaBelajar melalui pengalamanInovasi perlu dicari KreativitiLihat sejauh mana projek inovasi penuhi ciri-cirikeaslian (idea yg asli) & adaptasi (penambahbaikan &pengubahsuaian idea asal).Hasil inovasidiukur dgn ambil kira tahap pelaksanaan danreplicability sst inovasiTahap pelaksanaanLihat sejauh mana ia telah berjaya secara penuh (lepasi

Page 24: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

peringkat percubaan)Secara percubaan – (di peringkat PrototaipReplicabilityLihat sejauh mana ada ciri replicability dan terbukti blhdiguna pakai oleh individu tanpa kos tinggiImpak (outcome)Dinilai melaui criteria efisen (kecekapan &signifikankan sst inovasiEfisien – sejauh mana berkesan dalam menyumbangkepada peningkatan pendidikan di Negara.SignifikanPenuhi ciri signifikan, beri impak kpd keberkesanan &kecekapan p&pHalangan dalam inovasi di sekolahSikap guru suka berkonfrontasi dgn sekolahPerasaan bimbangKonflikRasa tidak tenteramKesukaran guru tukar amalan yg baruTidak yakin guna alat canggih – elektronik,teknologi computer, telekomunikasiTechnophobia (Nigeria) – takut pada mediaelekronik, takaut pda peralatan elektronik, takutperanan guru diambil oleh mediaCabaran pelaksanaan inovasi kurikulum yang berkesanDemografi guru yg berbezaLokasi sekolahKeupayaan guru dr segi motivasi, sikap,pengetahuan, dan kemahiran tentukan kesediaan guru.Sikap guru (Omar Hashim )i. Faktor inesia – rasa selesa & puas hati dgn apa ygdialami (xnak berubah).ii. Rasa terancam – xyakin bt sst yg baruiii. Masa & kemudahan – tidak ckup masa &kemudahan (elak diri)Tumpuan dalam teori tahap perkembangan guru (Fuller1975)(i) Tahap tumpuan peribadiTahap survival, rasa terancam & kurang selamatkerana rasa punyai kelemahan, kurang keyakinan diri,kemahiran & pengetahuan.Persoalan – bentuk penampilan guru, kehendak &keperluan pengurusan sekolah.Sukar laksanakan inovasi – psikologi kurang stabil.(ii) Tahap tumpuan tugas.Stabil emosi. Berfikir cara melaksanakan tugas dgnbaik spt penyediaan bhn pengajarann, berkerjasamadgn rakan setugas, & sedia terima info bru ttg tgas.Sedia buat inovasi bila diperlukan.(iii) Tahap tumpuan kesanFikir Implikasi pengajaran & inovaai thdp murid.Prihatin thdap kewajaran aplikasi yg diajar utuk manfaatmurid, guru & masy. Lebh kritis, tahu rasional btinovasi.Tumpuan guru Model Mengatsi Rintangan Perubahan(1978)i. Tumpuan tiada berkaitanKurang beri tumpuan kerana kurang info, inovasi tidakberi kepentingan, kurang ambil tahu

Page 25: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

ii. Tumpuan berkaitan peribadiFikir ttg kemampuan & sedia bt inovasi. Tumpuanterhadap selfsurvival.Persoalan : Mampukah dari segi kemahiran,kecekapan, pengetahuan & pengalaman, masa,keluarga, waktu senggang.iii. Tumpuan berkaitan tugasLaksana inovasi dgn cekap.Tambahbaik kecekapan pengajaran, sedia bhnkurikulum yg menarik, guna media pengajaran secarakreatif & kritis, tarik minat murid, wujud interpersonal.iv. Tumpuan berkait kesanTahap keyakinan tinngi dlm laksana tugas. Inovasi beriimpak kpd murid.Peringkat adaptasi inovasi dalam pendidikani. Individu – dibuat olh guru kreatif melalui timba ilmu,teliti persekitaran, bina idea hasilkan teknologi baru @baiki kualiti @ selesai masalah (modifikasi)ii. Organisasi – aktif dan Prospektif (cari peluang, kuasaikeadaan utk raih keuntungan maksimum).Organisasi inovatif - berwawasan, bijak atur strategiElemen-elemen asas inovasi dlm organisasi (Kelly DanLittman (2000).i. Kepekaan – peka persekitaran,ii. Tingkatkan keselesaan dan kualitiiii. Muafakat – perbincangan info & faktaiv. Keperluan pelajarv. Asas rintangan – cuba idea unik & ganjilvi. Jangkaan – keperluan masa hadapanMasalah lain dalam inovasi pendidikanSempadan inovasi terlalu luas @ umum bg dptpersetujuanKepakaran terhadKajian secara bersendirian, tidak khusus &berterusan – tiada kesinambunganKesan sampingan negative ridak dipulihkan –ancam kredibiliti inovasiSokongan tdk konsisten Wujud perbezaan pendapatKurang sambutan, banyk kritikanWujud kekeliruan definisi & keperluan inovasiInovasi Dalam Mendasari Perkembangan PendidikanInovasi kurikulum – isi pembelajaran, tema, aspekpembelajran, reka bentuk dan gubahan bahnpembelajaran, strategi, pelaksanaan kurikulumInovasi pengajaran – kaedah, pendekatan, cara,pengurusan, organisasi, perancangan &pelaksanaan pengajaranInovasi professional – personality, cara & budaya,kecekapan, kepakaran, amalan baru, pemikiranbaru, adaptasi inovasiInovasi pemikiran - perkmbngn minda ygprogresif, fikiran terbuka, pembacaan yg kreatif,cetus ideaInovasi persekitaran belajar – suasana & tmpatbelajarInovasi pengurusan – inovasi dlm systempengurusan, hbgan, sokongn, kemajuan pemb,penyelesaian masalah

Page 26: Edu 3093 isu dan cabaran pendidikan semasa

Inovasi teknologi – sumbng kreativiti dalam P&P,pengurusan sekolah.