edu 3083 meo.doc

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2016

231 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kandungan

KandunganMuka Surat

Penghargaan1

Tugasan 1 : Penulisan Esei2-10

Rujukan11

Lampiran12

Isi Kandungan

Penghargaan

Pertama sekali kami, memanjangkan syukur kepada Tuhan kerana telah memberi saya peluang untuk menyiapkan kerja kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (EDU 3083) ini. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pensyarah saya iaitu Puan Hamidah Abdul Hamid yang telah memberi bimbingan dan panduan kepada saya dalam tempoh menyiapkan kerja kursus ini. Saya sedari, tanpa jasa dan bimbingan beliau, saya tidak akan dapat menyiapkan kerja kursus dalam masa yang ditetapkan. Disamping itu, saya turut ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada pihak IPG Kampus Sultan Abdul Halim (KSAH) yang telah menyediakan kemudahan yang memuaskan kepada saya dalam tempoh ini. Contohnya, terdapat balai ilmu, perpustakaan dan ruang legar yang selesa untuk kami membuat dan mengadakan pembincangan dengan rakan-rakan.

Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan yang telah banyak membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Pada mulanya, agak terlalu sukar untuk saya menyiapkan kerja kursus ini, tetapi hasil dorongan dan perbincangan yang kerap kami dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan baik.

Akhir kata daripada kami, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara atau tidak langsung dalam proses saya menyiapkan kerja kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (EDU 3083) ini tanpa bantuan anda semua kerja kursus ini tidak akan ke mana.

Sekian, Terima kasih. Tugasan 1: Penulisan Esei (70%)

Seorang guru adalah individu yang sangat dihargai dalam masyarakat dan pengajaran dianggap sebagai profesion yang paling mencabar dan unik. Sejarah penuh dengan bukti tentang bangsa-bangsa di mana pendidikan dibezakan kemajuan. Kerja dan nilai guru telah membawa nama dan reputasi kepada negara-negara. Guru juga telah membawa fenomena kepada negara-negara. Profesion guru yang tidak pernah menjadi begitu mencabar dan menuntut kerana ia telah menjadi sekarang. Tekanan global dan penekanan kepada pendidikan menunjukkan perhatian dunia untuk peranan guru dalam pembangunan pelajar, ibu bapa, sekolah, masyarakat dan negara dan juga ke arah profesion perguruan itu sendiri.

Pertama, kita mulakan perbincangan kita dengan apa yang ada pendidikan? Pendidikan adalah satu proses untuk mendapatkan pengetahuan dan dapat menggunakan pengetahuan itu sendiri. Pendidikan juga merujuk kepada penghantaran atau proses pembelajaran. Kesedaran diri adalah satu proses untuk mengetahui tentang potensi individu, mimpi, dan keperluan. Pengetahuan adalah kesedaran diri dan persekitaran. Pengetahuan juga bermakna persekitaran mengetahui dengan realiti, struktur, keperluan, kegunaan, dan hubungan-hubungan mereka kepada diri sendiri. Apabila seseorang individu boleh menggabungkan maklumat dengan wawasan peribadi beliau, ia akan menjadi pengetahuan.

Mengapa pendidikan penting? Terdapat lima sebab mengapa kita mesti mengambil serius kepentingan pendidikan. Yang pertama ialah pendidikan membolehkan pelajar untuk mendapatkan kesedaran diri yang meningkatkan fakulti individu dan menggunakan potensi individu. Seterusnya, untuk membina personaliti, panduan pembangunan masa depan, dan membantu mempromosikan kehidupan yang produktif. Yang ketiga ialah, pendidikan menyediakan pengetahuan dan kemahiran untuk mencapai faedah yang ketara. Tidak lupa, pendidikan juga menyediakan kesedaran sosial dan membantu dalam melindungi kepercayaan dan budaya kita. Akhir sekali, pendidikan berfungsi sebagai sumber utama penjanaan kemanusiaan di kalangan masyarakat.

Pada abad ke-20, konsep pendidikan dibawa demi pekerjaan. Konsep ini memberikan cara untuk kemahiran di tempat ilmu. Penggantian konsep ini telah membawa banyak pemikiran inovatif dengan mengambil kira peranan guru dan bertujuan pendidikan. Pendidikan abad ke-21 menuntut peluang kepada intelektual, estetika, etika dan pembangunan kemahiran pelajar individu, dan penyediaan persekitaran kampus yang berkesan boleh membantu pelajar dalam pembangunan yang lebih universal mereka. Secara keseluruhannya, abad ke-20 adalah lebih teori semasa abad ke-21 adalah lebih praktikal.

Pendidikan dianggap penting untuk setiap orang dan masyarakat. Sejarah negara-negara maju membuktikan bahawa mereka telah mencapai kemajuan dalam masyarakat mereka melalui penggunaan pengetahuan. Sebagai contoh, pada abad ke-21, ia seolah-olah kurang penting untuk menyiasat mengapa kita memerlukan pendidikan daripada untuk menjawab jenis pendidikan adalah yang paling penting. Ia mesti jenis pendidikan yang memenuhi keperluan individu, masyarakat, negara, dan keperluan global yang bermaksud di sini adalah pembangunan holistik orang sedar dan diri yang bergantung kepada diri sendiri, yang boleh membuat diri yang lebih baik, persekitaran yang lebih baik dan yang boleh menghasilkan sejarah yang lebih baik daripada manusia.

Seterusnya, kami bergerak ke harapan untuk guru. Jadual di bawah menunjukkan jangkaan bagi seorang guru daripada ibu bapa, pelajar, masyarakat dan kerajaan:

IbubapaMengharapkan guru untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi insan yang lebih baik dan berkebolehan.

PelajarMengharapkan guru untuk memberi mereka pengetahuan dan kemahiran dalam masa yang sesingkat mungkin.

MasyarakatMenuntut guru untuk melahirkan generasi intelektual yang memainkan peranan penting dalam kemajuan negara

KerajaanMenjangkakan guru untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang akan membolehkan mereka menyumbang dalam tadbir urus yang baik

Jadual 1 - Harapan untuk Guru

Apa itu etika? Takrifan yang pertama ialah etika merujuk kepada standard yang diasaskan betul dan salah yang menetapkan apa yang manusia perlu lakukan, biasanya dari segi hak, obligasi, faedah kepada masyarakat, keadilan, atau kebaikan tertentu" (Manuel Velasquez, Claire Andre, Thomas Shanks, SJ, dan Michael J. Meyer, 2010). Profesion perguruan bertujuan untuk melahirkan individu yang mampu bersaing dalam masyarakat bagi mencapai pembangunan holistik diri dan membantu negara untuk mencapai pembangunan masa depan yang cerah. Kita harus ingat bahawa sebagai seorang guru, tingkah laku dan tindakan kita sentiasa diperhatikan dan diikuti oleh orang-orang yang lebih muda terutamanya pelajar. Oleh itu, guru perlu sentiasa berhati-hati dan berhati-hati mengenai pergerakan dan tindakan mereka. Itulah sebabnya Kementerian Pelajaran Malaysia telah menubuhkan satu garis panduan yang dikenali sebagai 'Kod Etika' supaya guru tahu apa yang mereka lakukan dan tidak bertindak secara tidak bertanggungjawab. Sebenarnya, guru kod etika adalah satu set guru bertanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara dan ke arah profesion perguruan itu sendiri.

Rajah 1 - Kod Etika

Jika kita merujuk kepada rajah di atas, kita dapat melihat bahawa Kod Etika sebenarnya meliputi semua unsur profesionalisme termasuk Kod Etika Profesional dan Kod Guru Malaysia Etika.

Mengapa kod etika adalah penting? Pertama, ia menyediakan satu garis panduan untuk guru-guru tentang bagaimana untuk bertindak dalam organisasi mereka sendiri atau sekolah. Selain itu, ia juga bertindak sebagai dokumen yang menyenaraikan tanggungjawab guru yang membolehkan mereka untuk lebih memahami tentang tanggungjawab mereka sendiri. Dengan ini, guru sebenarnya boleh meningkatkan imej profesion perguruan itu sendiri kerana sikap yang tegas dan berdisiplin mereka terhadap tanggungjawab. Tambahan pula, Kod Etika boleh disemak semula untuk memenuhi keperluan sekolah, masyarakat dan keperluan global. Apa yang membuat Kod Etika unik ialah negara-negara yang berbeza diamalkan Kod Etika berbeza. Jadi, kita dapat melihat bahawa Kod Etika pasti akan berbeza dengan Kod Etika negara-negara lain.

Rajah 2 - Kod Etika Guru Malaysia

Seterusnya, kita beralih kepada Kod Guru Malaysia Etika. Kod ini mesti diikuti dan dipatuhi oleh semua guru-guru terutamanya pendidik dalam sistem pendidikan Malaysia. Sebenarnya, terdapat empat aspek Kod Etika bahawa guru harus memenuhi iaitu tanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara dan profesion perguruan itu sendiri. Bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara (DEB), Kod Guru Malaysia Etika digunakan sebagai dokumen standard untuk guru supaya mereka sedar tentang tanggungjawab mereka sendiri dan akauntabiliti.

Melalui pengalaman saya praktikum, saya telah pergi ke sekolah selama kira-kira enam bulan. Dari situ, saya telah belajar dan mendapat pelbagai jenis pengetahuan terutama tentang pengajaran dan pembelajaran dan bagaimana untuk menguruskan beberapa peristiwa penting di sekolah. Selain itu, saya juga dapat melihat guru-guru dedikasi menjalankan tugas mereka untuk memenuhi tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik di sekolah.

Tanggungjawab terhadap pelajar adalah Kod pertama Etika guru mesti memenuhi. Guru-guru di sekolah perlu memberi keutamaan kepada kebajikan dan keselamatan lebih daripada perkara-perkara lain pelajar. Sebagai contoh, di sekolah yang saya pergi untuk praktikum kali terakhir, kebajikan pelajar diberikan keutamaan tinggi. Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah yang sangat berkesan. Unit ini telah menyediakan 2 jenis perkhidmatan dan jenis yang pertama adalah Individu dan Kaunseling yang terdiri penyampaian Rekod Peribadi dan Inventori, Bimbingan Kumpulan, Kaunseling dan Penasihat Kemahiran Keibubapaan.

Untuk jenis kedua yang merupakan Kaunseling Kanak-kanak yang terdiri penyampaian Sumber Maklumat, Nasihat Penempatan dan Anti Dadah, Program khas untuk murid-murid. Melalui perkhidmatan ini, Unit Bimbingan dan Kaunseling boleh membantu dan meningkatkan banyak murid yang mempunyai disiplin, keluarga dan pembelajaran masalah itu boleh membangunka