edu 3083 guru dan cabaran semasa

6
EDU 3093:GURU DAN CABARAN SEMASA KEPELBAGAIAN BUDAYA Nor Laily Samsinar Nur Fatin Azreen Nik Khadijah Nur Syazwani

Upload: nor-laily-samsinar

Post on 07-Jun-2015

1.818 views

Category:

Career


11 download

DESCRIPTION

edu3093

TRANSCRIPT

Page 1: Edu 3083 guru dan cabaran semasa

EDU 3093:GURU DAN CABARAN SEMASAKEPELBAGAIAN BUDAYA

Nor Laily SamsinarNur Fatin Azreen

Nik KhadijahNur Syazwani

Page 2: Edu 3083 guru dan cabaran semasa

Kepelbagaian Budaya

Budaya : cara hidup manusia dari segi pemikiran,kepercayaan dan perlakuan dalam sesuatu masyarakat yang diterima oleh ahli atau anggotanya serta diwarisi turun temurun.

Kepelbagaian budaya : masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu,Cina,India di semenanjung Malaysia dan Kadazan.

Page 3: Edu 3083 guru dan cabaran semasa

• Negara kita telah berjaya memupuk perpaduan kaum menerusi perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru,Wawasan 2020, dan konsep 1 Malaysia.

Page 4: Edu 3083 guru dan cabaran semasa

Cabaran guru

Cabaran kepada guru untuk menangani isu kepelbagaian pemikiran,kepercayaan dan

agama agar mewujudkan suasana bilik darjah yang produktif dan mesra budaya adalah apabila sekolah kebangsaan yang terdiri

daripada pelajar daripada pelbagai kumpulan etnik.

Page 5: Edu 3083 guru dan cabaran semasa

Cara guru merealisasikan isu ini dalam menghadapi cabaran pendidikan.

• perancangan dan pelaksanaan rapi perlu dibuat dan proses ini dilaksanakansecara berperingkat.

• Perbincangan dilakukan dengan pelbagai kumpulan etnik supaya semua pihak memahami pelaksanaan maklumat perubahan di sekolah.

• Pembinaan negara bangsa.• Pendedahan aspek kewarganegaraan.

Page 6: Edu 3083 guru dan cabaran semasa

Contoh guru dapat menangani cabaran kepelbagaian budaya serta mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya

Mempunyai pemahaman mendalam mengenai budaya pelajar.

Mengumpul maklumat tentang aspek-aspek kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar.

Menggunakan bahan kurikulum yang mewakili kumpulan etnik secara positif.

Mewujudkan peluang-peluang untuk pelajar homogen memahami latar belakang budaya lain.