edit soalan thn 1

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2016

253 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

exam akhirtahun

TRANSCRIPT

MATEMATIK TAHUN 1

MATEMATIKTAHUN 1 MASA : 1 JAM

A. Bilang dan warnakan nombor yang betul. (8 markah)1.853

2.864

3.15122

4. 908060

B. Bulatkan nilai berikut. (4 markah)6.

5. 3753

C. Tulis nombor di bawah dalam perkataan.(6 markah)7

7.18

8.90

9.

D. Bandingkan . (2 markah)10. Warnakan gambar yang mewakili objek yang banyak.

11.Warnakan gambar yang mewakili objek yang kurang.

E. Tuliskan nombor yang tertinggal. (2 markah)

12. 4030

10

F. Tuliskan nilai tempat (sa ) atau (puluh) bagi digit yang bergaris.(4 markah) 6 32 9

13. 14.

G. Tuliskan ayat matematik berdasarkan rajah yang diberikan. (8 markah) 15.

16.

++

17. 18.

H. Kirakan. (20 markah) 19. 4 + 2 = 20. 9 + = 14

21. 16 8 = 22. 7 = 5

23.42 24.96

+56-62

25.3926.93

+24-47

27. Nyatakan waktu berikut

28. Lukis jarum jam dan minit bagi menunjukkan waktu berikut : Pukul 3.00

I. Lorekkan rajah berikut : (4 markah)29. Suku 30. Setengah

J. Tulis nilai wang di bawah.(8 markah)31.

32.

Tulis dalam perkataan. RM6

33. Isikan tempat kosong di bawah IsninRabu

34. Selepas bulan Julai ialah bulan .

K. Bulatkan waktu yang betul berdasarkan gambar. ( 4 markah)35.

malam petang petang36.9 siang malam mmmalam

L. Warnakan setiap objek berikut. (4 markah)

41. Warnakan isipadu air.(3 markah)

separuhpenuhsuku

M. Labelkan dengan perkataan yang diberi.(4 markah)42.43.

N.Isi tempat kosong.(4 markah)

Kubus ada . ..(8/12) sisi.

Bola ini berbentuk ..(sfera/bulat).45.44.

0. Selesaikan setiap masalah berikut : (15 markah)46. Di dalam bakul ada 6 biji bola kuning dan 3 biji bola hijau. Berapakah jumlah bola semuanya?

Ayat matematik :

47. Ada 12 batang pembaris. Arif ambil 7 batang pembaris. Berapakah bilangan pembaris yang tinggal ?

Ayat matematik :

48. Encik Raju membeli 18 buah buku cerita.Dia menghadiahkan 6 buah buku tersebut kepada anaknya Ravi. Berapakah baki buku yang tinggal ?

Ayat matematik :

49. Selepas menjual 11 balang kuih , Puan Lucy masih mempunyai 5 balang kuih . Berapakah jumlah balang kuih pada asalnya ?

Ayat matematik :

50. Rania mempunyai wang sebanyak RM9. Dia telah membeli sekotak pensil warna berharga RM4. Berapakah baki wang Rania ?

Ayat matematik :

* KERTAS SOALAN TAMAT *9