e splg

of 7 /7
ENGURUSAN SPL KPM> INDIVIDU> SENARAI KEHADIRAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SENARAI DAFTAR LDP OLEH PENGANJUR LDP - TAHUN 2014 Bil Tarikh Mula/ Tarikh Tamat Nama LDP Status Tugas Anjuran/ Kod Penganjur Tempat LDP Tempoh (Jam) Status Pelaksanaan Kursus Intrumen Penilaian PK06- 3 PK06- 4 1 22-2- 2014/ 22-2- 2014 BENGKEL KEMASKINI FAIL PANITIA DAN VLE FROG 2 Peserta SEKOLAH / PBA2009 SK KUALA PERAI 6 2 3-3- 2014/ 4-3- 2014 KURSUS PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL ICT, SKKKM 6 3 8-3- 2014/ 8-3- 2014 PENDOKUMENTASIAN PROGRAM Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL ICT, SKKKM 6 4 11-3- 2014/ 13-3- 2014 ICT DALAM PENGURUSAN SEKOLAH Peserta BAHAGIAN / IAB INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 18 5 5-4- 2014/ 5-4- 2014 PENGURUSAN DISIPLIN MURID Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL ICT, SKKKM 6 6 12-4- 2014/ 12-4- 2014 SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK KUMPULAN 2/2014 Peserta PPD / UPS_P050 DEWAN KULIAH, UITM KAMPUS BERTAM 3 7 19-4- 2014/ 19-4- 2014 PEMBINAAN LAMAN PDP MENGGUNAKAN VLE Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL KOMPUTER, SKKKM 6 8 26-4- 2014/ 26-4- 2014 KURSUS PENGURUSAN STRESS Peserta ANJURAN BERSAMA / KBA3025 MAKM AL ICT 6 9 4-5- 2014/ 6-5- 2014 CHROMEBOOK Peserta SEKOLAH / KBA3025 KURSUS CHROMEBOOK 6 10 23-6- 2014/ 24-6- 2014 PENGURUSAN PEMBELAJARAN MAYA Peserta BAHAGIAN / IAB Kedah 12 11 9-8- 2014/ 9-8- KURSUS PEMANTAPAN VLE Peserta ANJURAN BERSAMA / KBA3025 MAKMAL KOMPUTER, SK KOTA KUALA MUDA 6

Author: noor-izwan-abd-rahim

Post on 21-Jul-2015

164 views

Category:

Environment


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ENGURUSAN SPL KPM> INDIVIDU> SENARAI KEHADIRAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SENARAI DAFTAR LDP OLEH PENGANJUR LDP - TAHUN 2014BilTarikh Mula/Tarikh Tamat Nama LDP StatusTugasAnjuran/Kod PenganjurTempat LDPTempoh(Jam)Status PelaksanaanKursusIntrumen Penilaian

PK06-3PK06-4

122-2-2014/22-2-2014 BENGKEL KEMASKINI FAIL PANITIA DAN VLE FROG 2 Peserta SEKOLAH /PBA2009SK KUALA PERAI6

23-3-2014/4-3-2014 KURSUS PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) Peserta SEKOLAH /KBA3025MAKMAL ICT, SKKKM6

38-3-2014/8-3-2014 PENDOKUMENTASIAN PROGRAM Peserta SEKOLAH /KBA3025MAKMAL ICT, SKKKM6

411-3-2014/13-3-2014 ICT DALAM PENGURUSAN SEKOLAH Peserta BAHAGIAN /IABINSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA18

55-4-2014/5-4-2014 PENGURUSAN DISIPLIN MURID Peserta SEKOLAH /KBA3025MAKMAL ICT, SKKKM6

612-4-2014/12-4-2014 SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK KUMPULAN 2/2014 Peserta PPD /UPS_P050DEWAN KULIAH, UITM KAMPUS BERTAM3

719-4-2014/19-4-2014 PEMBINAAN LAMAN PDP MENGGUNAKAN VLE Peserta SEKOLAH /KBA3025MAKMAL KOMPUTER, SKKKM6

826-4-2014/26-4-2014 KURSUS PENGURUSAN STRESS Peserta ANJURAN BERSAMA /KBA3025MAKM AL ICT6

94-5-2014/6-5-2014 CHROMEBOOK Peserta SEKOLAH /KBA3025KURSUS CHROMEBOOK6

1023-6-2014/24-6-2014 PENGURUSAN PEMBELAJARAN MAYA Peserta BAHAGIAN /IABKedah12

119-8-2014/9-8-2014 KURSUS PEMANTAPAN VLE Peserta ANJURAN BERSAMA /KBA3025MAKMAL KOMPUTER, SK KOTA KUALA MUDA6

122-9-2014/4-9-2014 KOMPENTENSI BERIMPAK TINGGI : KEBERKESANAN PENGURUSAN MELALUI ICT Peserta BAHAGIAN /IABPPD KUALA MUDA/YAN18

139-11-2014/9-11-2014 KOLOKIUM KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN GURU PENOLONG KANAN Peserta PPD /K030CINTA SAYANG GOLF AND COUNTRY RESORT, SG PETANI, KEDAH6

Terdapat Intrumen Penilaian PK06-3/PK06-4 yang perlu dijawab. Anda diminta menjawab Intrumen Penilaian secara Online

Instrumen penilaian telah dijawab

SENARAI DAFTAR LDP (KKL) - TAHUN 2014

BilTarikh Mula/Tarikh TamatKategori PPB Nama LDP Tempat LDP AnjuranTempoh (Jam)KemaskiniStatus Semak

118-6-2014-20-6-2014KursusKURSUS KESEDARAN SOSIALIAB JITRALUAR KPM24

217-9-2014-17-9-2014KursusKURSUS PENGURUSAN PRASEKOLAH IAB JITRA LUAR KPM 24

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

MAKLUMAT SOAL SELIDIK TELAH DIKEMASKINI KE DALAM PANGKALAN DATA TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA

SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

TARIKH KEMASKINI : 31-1-2015 : 20:01:332

BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN

1No. Kad Pengenalan:800221025451

2Nama:NOOR IZWAN BIN ABD RAHIM

BAHAGIAN B :

Bahagian ini mengandungi cadangan kursus yang mungkin anda perlukan untuk meningkatkan profesionalisme anda sebagai guru. Sila gunakan skala di bawah untuk menyatakan keperluan anda kepada kursus yang dinyatakan :

5: Sangat Perlu (SP)

4: Perlu (P)

3: Kurang Perlu (KP)

2: Tidak Perlu (TP)

1: Sangat Tidak Perlu (STP)

A.PENGETAHUAN PROFESIONALISME

Ilmu Pengetahuan & Pendidikan dan Mata Pelajaran atau Bidang PengkhususanSPPKPTPSTP

1Program perkongsian ilmu dalam bidang pengkhususan

2Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu

3Kursus Pembelajaran Berasaskan Projek ( Project based learning )

Kandungan dan Kaedah Pedagogi Mata PelajaranSPPKPTPSTP

4Kursus Aplikasi pedagogi terkini mengikut kecerdasan murid

5Perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi (the best practices) pendidikan peringkat antarabangsa

6Aplikasi ICT dalam PLP

Pengurusan KurikulumSPPKPTPSTP

7Penilaian dan Pentaksiran : Pembinaan item dan anlisis item

8Pengurusan Panatia : Pelan Strategik ; head count

Kreativiti dan Inovasi PedagogiSPPKPTPSTP

9Kursus pedagogi berkesan bagi guru

10Kursus strategi pemulihan dan masalah pembelajaran

B.KEMAHIRAN PROFESIONALISME

Kejurulatihan (Training of Trainers)SPPKPTPSTP

11Kursus Mentoring dan Coaching

12Kursus Team Builing

Kejurulatihan dan Pentauliahan KokurikulumSPPKPTPSTP

13Kursus Kemahiran Asas- Unit Beruniform- Kelab dan Persatuan- Sukan Permainan

14Kursus Kejurulatihan- Unit Beruniform- Kelab dan Persatuan- Sukan Permainan

15Kursus Kepengelolaan dan Pentadbiran- Unit Beruniform- Kelab dan Persatuan- Sukan Permainan

16Kursus Kepegawaian dan Pengadilan- Unit Beruniform- Kelab dan Persatuan- Sukan Permainan

Penulisan IlmiahSPPKPTPSTP

17Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah : artikel, jurnal, modul P&P

Kajian dan Penyelidikan AkademikSPPKPTPSTP

18Kursus Analisa data

19Kursus Jenis-jenis Kajian

20Kursus Kajian Tindakan

21Kursus Reka Bentuk Kajian

KepimpinanSPPKPTPSTP

22Kursus Kepimpinan Berkesan

23Kepimpinan Pengajaran (Instructional leadership)

24Kepimpinan Islam

25Kepimpinan Futuristik

Pengurusan KewanganSPPKPTPSTP

26Kursus asas kewangan

Pengurusan StrategikSPPKPTPSTP

27Kursus Pengurusan strategik

28Kursus Pengurusan Perubahan

C.NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME

Nilai dan EtikaSPPKPTPSTP

29Kursus membangun sahsiah cemerlang

30Kursus pengurusan tingkah laku dalam kurikulum

31Kursus pengurusan tekanan atau pengurusan krisis

32Kursus peningkatan integriti dan budaya kerja cemerlang

33Kursus pembelajaran organisasi (learning organization)

34Kursus protokol dan etiket

Komunikasi BerkesanSPPKPTPSTP

35Kursus komunikasi berkesan

36Kursus pengucapan awam

37Kursus kemahiran perundingan

BAHAGIAN C :

Sila nyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai LDP yang dicadangkan.

1

2

| Cetak TNA |

Kemaskini Maklumat Guru

MAKLUMAT UTAMA

Kod / Nama Sekolah:KBA3022 - SK BUKIT MERIAM

Gred:A

Sesi:Pagi Sahaja

Nama:NOOR IZWAN BIN ABD RAHIM

Jenis Guru:GURU AKADEMIK BIASA

Kp Utama:800221025451

No.Gaji:8695256

Top of FormMAKLUMAT PERKHIDMATAN

Skim Perkhidmatan:Bukan Siswazah

Guru Cemerlang:

Bottom of Form

*Jika YA,Sila pilih bidang

Guru Tingkatan 6:

*Jika LANTIK,Sila pilih bidang

Sistem Saraan:SSB SSM

PPSMI:YA TIDAK

Agensi Melantik:

Sah Perkhidmatan:BELUM YA

PJJ:

Status Induksi:

*Opsyen Bersara:

Tarikh Bersara: *( hh/bb/tttt )

*Jawatan:

JAWATAN TERSEBUT BOLEH DIKEMASKINI...PK2

*Gred Jawatan Hakiki :

*Gred Jawatan Semasa:

*Kod Pengisian Semasa:

Jenis Laluan Kenaikan Pangkat:

*Kod Taraf Jawatan:

Tugas Khas 1:

Tugas Khas 2:

Tugas Khas 3:

Tugas Khas 4:

Tugas Khas 5:

Jenis Lantikan:

Tindakan Tatatertib:

*Kedudukan Perkhidmatan:

TARIKH-TARIKH PENTING *Tarikh Khidmat Sekolah Semasa:Tarikh Sandaran Terlatih :

*Tarikh Lapor Pertama :Tarikh Lapor Semasa (Berubah Skim) :

*Tarikh Lantikan Pertama:Tarikh Lantikan Jawatan Semasa :

*Tarikh Pengesahan Pertama:Tarikh Sah Semasa :

Tarikh Kenaikan Pangkat Semasa :Tarikh Masuk Skim Pencen :

*Tarikh Khidmat Daerah Semasa:*Tarikh Khidmat Negeri Semasa:

Tarikh Mula Memangku :Tarikh Tamat Memangku :

Tarikh Mula Kontrak :Tarikh Tamat Kontrak :