e splg

7
ENGURUSAN SPL KPM> INDIVIDU> SENARAI KEHADIRAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SENARAI DAFTAR LDP OLEH PENGANJUR LDP - TAHUN 2014 Bil Tarikh Mula/ Tarikh Tamat Nama LDP Status Tugas Anjuran/ Kod Penganjur Tempat LDP Tempoh (Jam) Status Pelaksanaan Kursus Intrumen Penilaian PK06- 3 PK06- 4 1 22-2- 2014/ 22-2- 2014 BENGKEL KEMASKINI FAIL PANITIA DAN VLE FROG 2 Peserta SEKOLAH / PBA2009 SK KUALA PERAI 6 2 3-3- 2014/ 4-3- 2014 KURSUS PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL ICT, SKKKM 6 3 8-3- 2014/ 8-3- 2014 PENDOKUMENTASIAN PROGRAM Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL ICT, SKKKM 6 4 11-3- 2014/ 13-3- 2014 ICT DALAM PENGURUSAN SEKOLAH Peserta BAHAGIAN / IAB INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 18 5 5-4- 2014/ 5-4- 2014 PENGURUSAN DISIPLIN MURID Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL ICT, SKKKM 6 6 12-4- 2014/ 12-4- 2014 SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK KUMPULAN 2/2014 Peserta PPD / UPS_P050 DEWAN KULIAH, UITM KAMPUS BERTAM 3 7 19-4- 2014/ 19-4- 2014 PEMBINAAN LAMAN PDP MENGGUNAKAN VLE Peserta SEKOLAH / KBA3025 MAKMAL KOMPUTER, SKKKM 6 8 26-4- 2014/ 26-4- 2014 KURSUS PENGURUSAN STRESS Peserta ANJURAN BERSAMA / KBA3025 MAKM AL ICT 6 9 4-5- 2014/ 6-5- 2014 CHROMEBOOK Peserta SEKOLAH / KBA3025 KURSUS CHROMEBOOK 6 10 23-6- 2014/ 24-6- 2014 PENGURUSAN PEMBELAJARAN MAYA Peserta BAHAGIAN / IAB Kedah 12 11 9-8- 2014/ 9-8- KURSUS PEMANTAPAN VLE Peserta ANJURAN BERSAMA / KBA3025 MAKMAL KOMPUTER, SK KOTA KUALA MUDA 6

Upload: noor-izwan-abd-rahim

Post on 21-Jul-2015

181 views

Category:

Environment


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: E splg

ENGURUSAN SPL KPM> INDIVIDU> SENARAI KEHADIRAN LATIHAN DALAM

PERKHIDMATAN

SENARAI DAFTAR LDP OLEH PENGANJUR LDP - TAHUN 2014

Bil

Tarikh Mula/ Tarikh Tamat

Nama LDP Status Tugas

Anjuran/ Kod

Penganjur Tempat LDP Tempoh

(Jam)

Status Pelaksanaan

Kursus

Intrumen

Penilaian

PK06-

3

PK06-

4

1 22-2-2014/ 22-2-2014

BENGKEL KEMASKINI FAIL PANITIA DAN VLE FROG 2

Peserta SEKOLAH /

PBA2009

SK KUALA PERAI 6

2 3-3-2014/ 4-3-2014

KURSUS PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

Peserta SEKOLAH /

KBA3025

MAKMAL ICT, SKKKM

6

3 8-3-2014/ 8-3-2014

PENDOKUMENTASIAN PROGRAM

Peserta SEKOLAH /

KBA3025

MAKMAL ICT, SKKKM

6

4 11-3-2014/ 13-3-2014

ICT DALAM PENGURUSAN SEKOLAH

Peserta BAHAGIAN /

IAB

INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA

18

5 5-4-2014/ 5-4-2014

PENGURUSAN DISIPLIN MURID

Peserta SEKOLAH /

KBA3025

MAKMAL ICT, SKKKM

6

6 12-4-2014/ 12-4-2014

SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK KUMPULAN 2/2014

Peserta PPD / UPS_P050

DEWAN KULIAH, UITM KAMPUS BERTAM

3

7 19-4-2014/ 19-4-2014

PEMBINAAN LAMAN PDP MENGGUNAKAN VLE

Peserta SEKOLAH /

KBA3025

MAKMAL KOMPUTER, SKKKM

6

8 26-4-2014/ 26-4-2014

KURSUS PENGURUSAN STRESS

Peserta ANJURAN BERSAMA

/ KBA3025

MAKM AL ICT 6

9 4-5-2014/ 6-5-2014

CHROMEBOOK Peserta SEKOLAH /

KBA3025

KURSUS CHROMEBOOK

6

10 23-6-2014/ 24-6-2014

PENGURUSAN PEMBELAJARAN MAYA

Peserta BAHAGIAN /

IAB

Kedah 12

11 9-8-2014/ 9-8-

KURSUS PEMANTAPAN VLE

Peserta ANJURAN BERSAMA

/ KBA3025

MAKMAL KOMPUTER, SK KOTA KUALA MUDA

6

Page 2: E splg

2014

12 2-9-2014/ 4-9-2014

KOMPENTENSI BERIMPAK TINGGI : KEBERKESANAN PENGURUSAN MELALUI ICT

Peserta BAHAGIAN /

IAB

PPD KUALA MUDA/YAN

18

13 9-11-2014/ 9-11-2014

KOLOKIUM KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN GURU PENOLONG KANAN

Peserta PPD / K030

CINTA SAYANG GOLF AND COUNTRY RESORT, SG PETANI, KEDAH

6

Terdapat Intrumen Penilaian PK06-3/PK06-4 yang perlu dijawab. Anda diminta

menjawab Intrumen Penilaian secara Online

Instrumen penilaian telah dijawab

SENARAI DAFTAR LDP (KKL) - TAHUN 2014

Bil

Tarikh Mula/ Tarikh Tamat

Kategori PPB Nama LDP Tempat LDP Anjuran Tempoh (Jam) Kemaskini Status

Semak

1 18-6-

2014- 20-6-2014

Kursus KURSUS KESEDARAN SOSIAL

IAB JITRA LUAR KPM

24

2 17-9-

2014- 17-9-2014

Kursus KURSUS PENGURUSAN PRASEKOLAH

IAB JITRA LUAR KPM

24

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Page 3: E splg

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

MAKLUMAT SOAL SELIDIK TELAH DIKEMASKINI KE DALAM PANGKALAN

DATA

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA

SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

TARIKH KEMASKINI : 31-1-2015 : 20:01:332

BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN

1 No. Kad Pengenalan : 800221025451

2 Nama : NOOR IZWAN BIN ABD RAHIM

BAHAGIAN B :

Bahagian ini mengandungi cadangan kursus yang mungkin anda perlukan untuk

meningkatkan profesionalisme anda sebagai guru. Sila gunakan skala di bawah untuk

menyatakan keperluan anda kepada kursus yang dinyatakan :

5 : Sangat Perlu

(SP)

4 : Perlu (P)

3 : Kurang Perlu

(KP)

2 : Tidak Perlu

(TP)

1 : Sangat Tidak

Perlu (STP)

A. PENGETAHUAN PROFESIONALISME

Ilmu Pengetahuan & Pendidikan dan Mata

Pelajaran atau Bidang Pengkhususan SP P KP TP STP

1 Program perkongsian ilmu dalam bidang

pengkhususan

2 Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu

3 Kursus Pembelajaran Berasaskan Projek ( Project

based learning )

Kandungan dan Kaedah Pedagogi Mata

Pelajaran SP P KP TP STP

4 Kursus Aplikasi pedagogi terkini mengikut

kecerdasan murid

5 Perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi (the

best practices) pendidikan peringkat antarabangsa

6 Aplikasi ICT dalam PLP

Pengurusan Kurikulum SP P KP TP STP

Page 4: E splg

7 Penilaian dan Pentaksiran : Pembinaan item dan

anlisis item

8 Pengurusan Panatia : Pelan Strategik ; head count

Kreativiti dan Inovasi

Pedagogi SP P KP TP STP

9 Kursus pedagogi berkesan bagi guru

10 Kursus strategi pemulihan dan masalah

pembelajaran

B. KEMAHIRAN PROFESIONALISME

Kejurulatihan (Training of

Trainers) SP P KP TP STP

11 Kursus Mentoring dan Coaching

12 Kursus Team Builing

Kejurulatihan dan Pentauliahan Kokurikulum SP P KP TP STP

13 Kursus Kemahiran Asas

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

- Sukan Permainan

14 Kursus Kejurulatihan

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

- Sukan Permainan

15 Kursus Kepengelolaan dan Pentadbiran

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

- Sukan Permainan

16 Kursus Kepegawaian dan Pengadilan

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

- Sukan Permainan

Penulisan Ilmiah SP P KP TP STP

17 Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah : artikel, jurnal,

modul P&P

Kajian dan Penyelidikan

Akademik SP P KP TP STP

18 Kursus Analisa data

19 Kursus Jenis-jenis Kajian

20 Kursus Kajian Tindakan

21 Kursus Reka Bentuk Kajian

Kepimpinan SP P KP TP STP

22 Kursus Kepimpinan Berkesan

23 Kepimpinan Pengajaran (Instructional leadership)

24 Kepimpinan Islam

Page 5: E splg

25 Kepimpinan Futuristik

Pengurusan Kewangan SP P KP TP STP

26 Kursus asas kewangan

Pengurusan Strategik SP P KP TP STP

27 Kursus Pengurusan strategik

28 Kursus Pengurusan Perubahan

C. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME

Nilai dan Etika SP P KP TP STP

29 Kursus membangun sahsiah cemerlang

30 Kursus pengurusan tingkah laku dalam kurikulum

31 Kursus pengurusan tekanan atau pengurusan

krisis

32 Kursus peningkatan integriti dan budaya kerja

cemerlang

33 Kursus pembelajaran organisasi (learning

organization)

34 Kursus protokol dan etiket

Komunikasi Berkesan SP P KP TP STP

35 Kursus komunikasi berkesan

36 Kursus pengucapan awam

37 Kursus kemahiran perundingan

BAHAGIAN C :

Sila nyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai

LDP yang dicadangkan.

1 kursus ict

2

| Cetak TNA |

Page 6: E splg

Kemaskini Maklumat Guru

MAKLUMAT UTAMA

Kod / Nama

Sekolah : KBA3022 - SK BUKIT MERIAM

Gred : A

Sesi : Pagi Sahaja

Nama : NOOR IZWAN BIN ABD RAHIM

Jenis Guru : GURU AKADEMIK BIASA

Kp Utama : 800221025451

No.Gaji : 8695256

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

Skim

Perkhidmatan : Bukan Siswazah

Guru Cemerlang :

*Jika YA,Sila pilih bidang

Guru Tingkatan 6 :

*Jika LANTIK,Sila pilih bidang

Sistem Saraan : SSB SSM

PPSMI : YA

TIDAK

Agensi Melantik :

Sah Perkhidmatan : BELUM YA

PJJ :

Status Induksi :

*Opsyen Bersara :

Tarikh Bersara : 21/02/2038

*(

hh/bb/tttt )

*Jawatan :

JAWATAN TERSEBUT BOLEH DIKEMASKINI... PK2

*Gred Jawatan Hakiki :

*Gred Jawatan

Semasa :

*Kod Pengisian Semasa :

Jenis Laluan Kenaikan Pangkat :

*Kod Taraf

Jawatan :

Tugas Khas 1 :

Tugas Khas 2 :

Tugas Khas 3 :

Tugas Khas 4 :

Page 7: E splg

Tugas Khas 5 :

Jenis Lantikan :

Tindakan Tatatertib :

*Kedudukan Perkhidmatan :

TARIKH-TARIKH PENTING

*Tarikh Khidmat Sekolah

Semasa : 16/02/2012

Tarikh Sandaran Terlatih : 18/06/2001

*Tarikh Lapor Pertama : 18/06/2001

Tarikh Lapor Semasa

(Berubah Skim) :

*Tarikh Lantikan Pertama : 01/07/2001

Tarikh Lantikan Jawatan

Semasa : 02/01/2011

*Tarikh Pengesahan

Pertama : 01/11/2002

Tarikh Sah Semasa :

Tarikh Kenaikan Pangkat

Semasa : 01/12/2010

Tarikh Masuk Skim

Pencen : 01/11/2004

*Tarikh Khidmat Daerah

Semasa : 16/02/2012

*Tarikh Khidmat Negeri

Semasa : 01/01/2006

Tarikh Mula Memangku : 01/12/2010

Tarikh Tamat

Memangku :

Tarikh Mula Kontrak : Tarikh Tamat Kontrak :