e disiplin

Download e Disiplin

Post on 03-Apr-2018

247 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 e Disiplin

  1/20

  e-DisiplinKonsep dan Operasi

  Disediakan oleh

  Mohammad Bin Harun

 • 7/28/2019 e Disiplin

  2/20

  e-DisiplinSenarai Kandungan

  1. KONSEP

  2. VISI

  3. MISI

  4. SENARIO SEDIA ADA

  - TUMPUAN TINGKAH LAKU

  - PENGURUSAN DISIPLIN

  5. SENARIO SEPATUTNYA- TUMPUAN TINGKAH LAKU SEPATUTNYA

  - PENGURUSAN DISIPLIN YANG SEPATUTNYA- PENYIMPANAN REKOD

  6. KAEDAH

  - SALAH LAKU

  - JENIS SALAH LAKU

  - MARKAH

  - HUKUMAN

  - AMARAN DISIPLIN PERTAMA (AD1)

  - AMARAN DISIPLIN KEDUA (AD2)- HUKUMAN GANTUNG SEKOLAH (AD3)

  - AMARAN DISIPLIN AKHIR (AD4)

  - HUKUMAN BUAG SEKOLAH (AD5)

  - HUKUMAN ROTAN

  - AMARAN LISAN

  - PEMULIHAN

  - KERJA AMAL

  - JENIS KERJA AMAL- MARKAH KERJA AMAL

  - BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  -JENIS KAUNSELING

  - PROGRAM LAIN (Sokongan)7. PERANAN PERSONEL

  - PERANAN GURU BESAR / PENGETUA

  - PERANAN GPK HEM

  - PERANAN SETIAUSAHA DISIPLIN

  - PERANAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING- PERANAN GURU- PERANAN MURID

  - PERANAN IBU BAPA / PENJAGA

  - PERANAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH

  - PERANAN JABATAN PELAJARAN

  - PERANAN JKK / MAJLIS PENDUDUK

  8. OPERASI SISTEM

  - TERAS OPERASI

  - KEUPAYAAN SISTEM- AMARAN DISIPLIN

  - TANDA RUJUKAN KAUNSELING

  - MENCETAK BAHAN

  a. Laporan Bulananb. Laporan Tahunan

  c. Laporan lengkap disiplin seseorang murid

  d. Senarai pelajar bermasalah

  e. Laporan disiplin semasa (Ranking pelajar)f. Statistik disiplin

  g. Senarai murid untuk rujukan kaunseling

  h. Surat Akuan sahsiah murid

  IMPORT / EKSPORT

  9. PENUTUP

  2

 • 7/28/2019 e Disiplin

  3/20

  e-Disiplin

  1. KONSEP

  Sistem ini merupakan satu sistem pengurusan disiplin yang dapat mengesan dan mengawal tingkahlaku murid

  Seterusnya langkah-langkah intervensi dapat dirancang dan dilaksanakan di sekolah bagi melahirkan modalinsan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek, selaras dengan kehendak Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan.

  2. VISI

  Modal Insan Murid Terbilang

  3. MISI

  Memastikan pengurusan disiplin sekolah berada pada tahap yang terbaik, mempunyai daya kawal selia disiplinyang mantap dan berkesan.

  4. SENARIO SEDIA ADA

  Kaedah pengurusan dan amalan sedia ada agak pelbagai dan merumitkan. Hal ini berlaku kerana setiap sekolah

  mempunyai gaya dan cara pengurusan tersendiri. Keadaan ini semakin menyulitkan apabila ada antara guru-guru yang tidak memahami peraturan dan Pekeliling berkaitan disiplin, ditambah pula dengan gangguan emosi

  dalam kalangan guru. Justeru banyaklah tersiarnya berita kecacatan pengurusan disiplin sekolah di media masa.

  4.1 TUMPUAN TINGKAH LAKU

  Dalam amalam biasa, aspek yang sering diberi perhatian dalam pengurusan disiplin murid adalah terhadaptingkah laku negatif murid. Murid-murid akan dihukum dengan pelbagai cara dan kaedah (adakalanya melangarperaturan yang ada).

  4.2 PENGURUSAN DISIPLIN

  Amalan biasa juga, menjadikan Setiausaha Disiplin dan GPK HEM sebagai personel penyelesai masalahdisiplin. Mereka menjadi orang yang dilonggokkan dengan pelbagai masalah disiplin, sedangkan mereka juga

  mempunyai tanggungjawab khusus, yang sama seperti guru-guru lain. Akhirnya, tugas menyelesaikan masalah

  disiplin menjadi bebanan tambahan yang merungsingkan.

  Justeru kita melihat bahawa lantikan Guru Disiplin terdiri dalam kalangan guru-guru lelaki yang garang, brutal

  dan berani. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan, sehingga membolehkan sebahagian guru terselamat ataumengelak daripada dilantik sebagai Guru Disiplin.

  5 SENARIO SEPATUTNYA

  e-Disiplin cuba mewujudkan senario baru dan sepatutnya dalam pengurusan disiplin.

  5.1 TUMPUAN TINGKAH LAKU SEPATUTNYA

  e-Disiplin memberikan tumpuan kepada aspek tingkah laku murid sama ada berbentuk negatif ataupun positif.

  Kedua-dua jenis tingkah laku ini diambil kira dalam proses memulihkan murid. Tingkah laku negatif akan

  3

 • 7/28/2019 e Disiplin

  4/20

  diberikan markah celaan, manakala tingkah laku positif akan diberikan markah pujian. Kedua-dua jenis markah

  ini akan diadun untuk menentukan tahap disiplin seseorang murid. Adunan ini akan disusuli pula dengan sesibimbingan dan kaunseling untuk membentuk sahsiah murid pada tahap yang terbaik.

  5.2 PENGURUSAN DISIPLIN YANG SEPATUTNYA

  e-Disiplin cuba merealisasikan pekeliling bahawa semua guru adalah guru disiplin. Manakala Setiausaha

  Disiplin berperanan sebagai penyelaras pengurusan disiplin. Melalui kaedah pengurusan disiplin yang

  minimum, keadaan ini akan dapat dicapai.

  Lantikan Setiausaha Disiplin boleh dibuat tanpa perlu mengambil kira perwatakan dan jantina seseorang guru.

  Hakikatnya sesiapa sahaja boleh dilantik sbagai Setiausaha Disiplin.

  5.3 PENYIMPANAN REKOD

  e-Disiplin menyediakan kaedah penyimpanan rekod dalam komputer atau pemacu lain.. Kaedah ini akan

  mengurangkan beban dan ruang kerja pengurusan disiplin khususnya berkaitan kerja-keja perkeranian dan

  sistem fail. Malah keadah ini juga akan mengurangkan penggunaan kertas.

  6 KAEDAH

  e-Disiplin adalah kaedah memulihkan disiplin murid. Justeru itu, e-Disiplin bergerak atas laporan salah lakumurid, dan akan disusuli dengan usaha-usaha pemulihan dan bimbingan.

  6.1 SALAH LAKU

  6.1.1 JENIS SALAH LAKU

  Jenis salah laku yang ada dalam e-Disiplin adalah berdasarkan senarai salah laku dalam Sistem Salah Laku

  Disiplin Murid (SSDM) Kementerian Pelajran, seperti berikut.

  Kod

  KesalahanKesalahan

  TINGKAH LAKU JENAYAH

  A01 BERJUDI

  A02 MENCURI

  A03 MENGANCAM/MEMUKUL/MENCEDERAKAN GURU

  A04 MENGANCAM/MEMUKUL/MENCEDERAKAN KAKITANGAN

  A05 MENGANCAM/MEMUKUL/MENCEDERAKAN MURID

  A06 PERAS UGUTA07 GENGSTERISME

  A08 BAWA SENJATA MERBAHAYA

  A09 MENCABUL KEHORMATAN

  A10 MENCEROBOH

  A11 TUNJUK PERASAAN

  A12 MERUSUH

  A13 MEMBUNUH

  A14 MEROGOL

  4

 • 7/28/2019 e Disiplin

  5/20

  A15 BERGADUH

  PENYALAHGUNAAN DADAH / INHALAN / RACUN

  B01 MEMILIKI / MENYIMPAN

  B02 MEMBEKAL / MENAWARKAN

  B03 MENJUAL / MENGEDAR

  B04MENGHISAP / MENYUNTIK / MENYEDUT / MEMINUM /

  MENGHIDU

  B05 MENGHIDU BAHAN-BAHAN INHALAN

  BULI

  C01 BULI BAHASA

  C02 BULI FIZIKAL

  C03 BULI ISYARAT

  C04 BULI PERHUBUNGAN

  ROKOK

  D01 MEMILIKI / MENYIMPAN

  D02 MEMBEKAL / MENAWARKAND03 MENJUAL DAN MENGEDAR

  D04 MENGHISAP

  1. Kali Pertama (1 Rotan)

  2. Kali Kedua (2 Rotan)

  3. Kali Ketiga ( 3 Rotan)

  4. Kali Keempat (Gantung)

  5. Kali Kelima (Buang)

  PONTENG

  E01

  PONTENG SEKOLAH

  1. 3 hari berturur-turut atau 10 hari tidak berturur-turut

  2. 10 hari berturur-turut atau 20 hari tidak berturur-turut

  3. 17 hari berturur-turut atau 40 hari tidak berturur-turut

  4. 31 hari berturur-turut atau 60 hari tidak berturur-turut

  E02 PONTENG KELAS

  E03 PONTENG AKTIVITI KOKURIKULUM

  E04 PONTENG UJIAN / PEPERIKSAAN

  E05 PONTENG PREP

  E06 PONTENG ASRAMA

  E07 PONTENG ACARA RASMI SEKOLAH

  E08 PONTENG PERHIMPUNAN

  TINGKAH LAKU LUCAH

  F01 BERCUMBUAN

  F02 BERKHALWAT

  F03 BAWA BAHAN LUCAH

  5

 • 7/28/2019 e Disiplin

  6/20

  F04 MENGEDAR BAHAN LUCAH

  F05 MENGINTAI

  F06 MENGGUNAKAN KATA / PERBUATAN LUCAH

  F07 MELUKIS & MENULIS KATA-KATA DAN GAMBAR LUCAH

  F08 MENONTON VCD / FILEM LUCAH

  F09 MEMELUK MURID LAIN JANTINA

  F10 BERDUA-DUAAN YANG MENIMBULKAN SYAK

  TINGKAH LAKU KURANG SOPAN / BIADAP

  G01 BIADAP KEPADA GURU

  G02 BIADAP KEPADA KAKITANGAN

  G03 BIADAP KEPADA TETAMU

  G04 BERKELAKUAN KASAR KEPADA MURID

  G05 BERBAHASA KESAT / KASAR KEPADA MURID

  G06

  MEMINUM / MEMBELI / MENYIMPAN / MENGEDAR

  MINUMAN YANG MEMABUKKAN

  G07 MEMBUANG SAMPAH MERATA-RATA

  G08 INGKAR ARAHAN GURU

  G09 INGKAR ARAHAN PENGAWASG10 MELUDAH DI TEMPAT TIDAK SEPATUTNYA

  KESALAHAN VANDALISME

  H01 MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH

  H02 MEROSAKKAN HARTA BENDA ASRAMA

  H03 MEROSAKKAN HARTA BENDA KANTIN

  H04 MEROSAKKAN PERALATAN BILIK-BILIK KHAS

  H05 MEROSAKKAN TANAMAN TUMBUHAN / TANAMAN HIASAN

  H06 MENCONTENG DINDING BANGUNAN SEKOLAHH07 MENCONTENG DINDING BANGUNAN ASRAMA

  H08 MEROSAK / MENGOYAK BUKU SPBT

  H09 MEROSAKKAN PERALATAN SUKAN

  H10

  MEROSAKKAN KENDERAAN GURU BESAR / PENGETUA /

  GURU / KAKITANGAN

  H11 MEROSAKKAN HARTA / KENDERAAN MURID

  TINGKAH LAKU TIDAK AMANAH

  J01 PECAH AMANAH

  J02 BERBOHONGJ03 TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

  J04 TIDAK JUJUR

  KENAKALAN

  K01MENUNGGANG MOTOSIKAL DALAM KAWASAN SEKOLAH

  K02 MASUK TANDAS BERLAINAN JANTINA

  6

 • 7/28/2019 e Disiplin

  7/20

  K03 SENGAJA MEMBUNYIKAN LOCENG KECEMASAN

  K04MENGGANGGU SEMASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

  K05TIDAK IKUT GILIRAN / BEREBUT-REBUT / BERTOLAK-

  TOLAK

  K06 MEMBAWA / BERMAIN MERCUN

  K07 MENGUBAHSUAI PENDAWAIAN ELEKTRIK

  K08

  KELUAR KAWASAN SEKOLAH / ASRAMA TANPA

  KEBENARANK09 BERMAIN DALAM DORM

  K10 MELANGGAR PERATURAN ASRAMA

  TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA

  L01 LEWAT KE SEKOLAH

  L02 LEWAT KE PERHIMPUNAN

  L03 LEWAT MASUK KELAS

  L04 LEWAT DATANG AKTIVITI LUAR KELAS / KOKURIKULUM

  L05 LEWAT MASUK / BALIK KE ASRAMA

  KEKEMASAN DIRI

  M01 BERKUKU PANJANG

  M02 MEWARNA KUKU / BERINAI

  M03 BERAMBUT PANJANG

  M04 RAMBUT BERFESYEN

  M05 BERMISAI / BERJANGGUT

  M06 MEMAKAI PAKAIAN TIDAK ME