dunia sains dan teknologi - tmk

Download Dunia Sains dan Teknologi - TMK

Post on 25-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  1/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .'. S a p an na mur .

  ). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-&

  JANT-NA

  TAJUK$TEMA

  %AN&

  1 ' ) / 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$&OKUMEN

  Penggunaan Perkaka,an K!mpuer#an Sum2er TMK

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  2/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .'. S a p an na mur .

  ). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  TAJUK$TEMA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$Penggunaan Perkaka,an K!mpuer

  #an Sum2er TMK

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  3/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .'. S a p an na mur .

  ). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  TAJUK$TEMA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$Penggunaan Perkaka,an K!mpuer

  #an Sum2er TMK

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  4/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .'. S a p an na mur .

  ). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  TAJUK$TEMA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$Penggunaan Perkaka,an K!mpuer

  #an Sum2er TMK

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  5/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .'. Sila pilih (anina muri#.). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  TAJUK$TEMA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$Penggunaan Perkaka,an K!mpuer

  #an Sum2er TMK

  47

  48

  49

  50

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  6/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT D

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .

  '. S a p an na mur .). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-&

  JANT-NA

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$&OKUMEN

  KEMAH-RAN

  %AN&

  1 ' ) / 0

  Penggunaan Peri,ian Aplika,iK!mpuer

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  7/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT D

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .

  '. S a p an na mur .). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  KEMAH-RAN

  Penggunaan Peri,ian Aplika,iK!mpuer

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  8/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT D

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .

  '. S a p an na mur .). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  KEMAH-RAN

  Penggunaan Peri,ian Aplika,iK!mpuer

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  9/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT D

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .

  '. S a p an na mur .). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  KEMAH-RAN

  Penggunaan Peri,ian Aplika,iK!mpuer

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  10/14

  MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN

  TAHUN PERSEKOLAHAN:

  NAMA SEKOLAH:

  KELAS:

  MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT D

  NAMA GURU MATA PELAJARAN :

  Arahan:1. S a eng ap an ma uma N! M" $Sura %erana $&! umen an Nama Mur .

  '. S a p an na mur .). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.

  %-L NAMA MUR-& T-NA

  NO. MK-&$ SURAT %ERANAK$

  47

  48

  49

  50

  KEMAH-RAN

  Penggunaan Peri,ian Aplika,iK!mpuer

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  11/14

  RUMUSAN PERKEM%ANGAN PEM%ELAJARAN MUR-&TAHUN PERSEKOLAHAN 0

  NAMA SEKOLAH 0

  KELAS 0

  MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0

  * Murid menguasai Band Tertinggi

  %-L NAMA MUR-&

  JANT-NA

  1 '

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  NO. MK-&$ SURAT%ERANAK$ &OKUMEN

  TAJUK$TEMA$KEMAH-RAN

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  12/14

  %ORANG PRESTAS- UJ-AN PENGGALTAHUN PERSEKOLAHAN 0

  NAMA SEKOLAH 0

  KELAS 0

  MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0

  %-L NAMA MUR-&

  JANT-NA

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  NO. MK-&$ SURAT%ERANAK$ &OKUMEN

  GRE&PEN3APA-AN

  UJ-AN PENGGAL

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  13/14

  PELAPORAN PE

  MATA PELAJARAN &UN-A SA-NS TEKNOLOG- 5 ELET

  Nam

  No MyKid/Surat

  T

  PENATAAN &E

  TAJUK$TEMA$KEMAH-RAN %AN&

  Penggunn Pe!"#"n A$%"" K'($u)e!

  ......................

  4

  *Gu!u M) Pe%+!n,

  07 Februari 2016

  GRE& PEN3APA-AN UJ-ANPENGGAL

  Penggunn Pe!&n K'($u)e! nSu(.e! TMK

 • 7/25/2019 Dunia Sains dan Teknologi - TMK

  14/14

  4

  TAKS-RAN SEKOLAH

  EN TEKNOLOG- MAKLUMAT &AN KOMUN-KAS- TAHUN 1HUN

  a Murid :

  Beranak/Dokumen :

  hun :

  KR-PTOR PERKEM%ANGAN PEM%ELAJARAN MUR-&

  PENATAAN &ESKR-PTOR

  /NA

  /NA

  * Murid menguasai Band Tertinggi