dst_final exam 2014_bhgn b

Download DST_final Exam 2014_BHGN B

If you can't read please download the document

Post on 03-Oct-2015

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bahagian b

TRANSCRIPT

Bahagian BJawab semua soalan yang berikut.A. B3DS3E1Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.(6M)

1. Gigi yang digunakan untuk memotong makanan ialah gigi ____________________ .2. Gigi _____________________ digunakan untuk menyiatkan makanan.3. Gigi _____________________ digunakan untuk menghancurkan makanan.4. Bilangan gigi susu ialah ____________________ batang.5. Bilangan gigi kekal ialah ___________________ batang.6. kekalgeraham20Gigi ___________________ mula tumbuh apabila kanak-kanak berusia kira-kira enam tahun.

32kaciptaring

B. B3DS3E2Labelkan bahagian gigi di bawah.(4M)

EnamelGusiDentinSalur darah

C. B6DS1E1Bulatkan empat makanan yang baik untuk gigi.(4M)

D. B1DS3E1Nyatakan litupan badan bagi haiwan yang berikut.(4M)

E. Tandakan () bagi objek yang tertarik kepada magnet.(6M)

B3DS6E1

F. B4DS2E1Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.(4M)

1. Setiap magnet mempunyai dua ____________________.2. Semua objek yang dibuat daripada _______________________ tertarik kepada magnet.3. Bahan ________________________ ialah bahan yang dapat ditarik oleh magnet.4. Kutub magnet yang sama akan _____________________.

G. B1DS6E1Bulatkan dua komponen yang ada pada model yang berikut.(2M)

Disediakan oleh :Disemak oleh :Disahkan oleh :7