draf buku program (1)

of 17/17
Cover

Post on 19-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Cover

PENGENALAN LINUS & PEMULIHAN KHAS

Program LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy Screening di mana Minister Key Performance Indicators ( MKPI ) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Justeru,setiap segala yang diatur,disusun dan dijalankan adalah dengan satu hasrat iaitu kejayaan program LINUS. Sehubungan dengan itu,bagi merealisasikan hasrat ini,satu bentuk perancangan yang baik,tersusun,terarah,bermatlamat dan bermakna perlu direncanakan.Perancangan Strategik LINUS merupakan satu usaha untuk menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini agar dapat menyumbang sesuatu kepada murid-murid tahap satu. Perancangan stategik yang disusun ini akan menjadi pelan operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa LINUS sekolah ini.

Program Pemulihan Khas ialah satu usaha untuk mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiranasas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Kelas Pemulihan Khas dikendalikan oleh guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalambidang ini.

MATLAMAT

Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi pada akhir tahun 2014 kecuali murid berkeperluan khas.

OBJEKTIF PENDIDIKAN NKRAObjektif Program LiterasiPada akhir Program Literasi murid berupaya:i. mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutupii. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup iii. membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudahiv. dengan menggunakan kata hubung dan.Objektif Program Numerasi:Pada akhir Program Numerasi murid berupaya:i. membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga angka 1000ii. membilang dua-dua, lima-lima dan sepuluh-sepuluh dalam lingkungan 1000iii. bermula daripada sebarang nomboriv. menyatakan fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagiv. mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik dalam wang, menyatakanvi. waktu, ukuran dan sukatan.

Tentatif program10.00pg : Pendaftaran Ibu Bapa/Penjaga (Penyerahan buku adab?Bayaran Sumbangan PIBG)10.30pg : Bacaaan doa 10.35 pg : Ucapan Penyelaras LINUS 10.45 pg : Ucapan Guru Besar10.50 pg Taklimat Fasilitator LINUS dan sesi soal jawab 11.40pg : Penyampaian Cenderahati 11.45pg : Jamuan ringan & Bersurai

INFODAN MAKLUMAT

Definisi Numerasi

Kebolehan melakukan operasi matematik serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan seharian.

PROGRAM SARINGAN LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) APA ITU LINUSAkronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening Saringan). Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi.Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir ketika mereka di Tahun 3.

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASIKonstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ngKonstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftongKonstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.Konstruk 12 : Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASIKonstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angkaKonstruk 2 : Keupayaan membilangKonstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nomborKonstruk 4 : Keupayaan membuat seriasiKonstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang MalaysiaKonstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktuKonstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asasKonstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang MalaysiaKonstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknyaKonstruk 11 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulatKonstruk 12 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.

KEPUTUSAN SARINGAN 1 (LINUS 2.0) 2014SK TAMAN MALURITAHUN 1BIL KELAS TAHUN 1: 4 KELAS

PERKARAKELASBIL. MURIDPERDANATIDAK MENGUASAI K1-K2TIDAK MENGUASAI K3-K12CATATAN

LITERASI BM1 RAJIN3835 (97%)1 (3.0%) 02 ORANGINKLUSIF

LITERASI BI35 (97%)01 (3.0%)

NUMERASI35 (97%)01 (3.0%)

LITERASI BM1 TEKUN3531 (89%)1 (2.8%)3 (8.2%)1 ORANG TIDAK HADIR

LITERASI BI20 (57%)2 (5.7%)13 (37.3%)

NUMERASI34 (97%)1 (3.0%)0

LITERASI BM1 BAKTI3719 (51%)1 (2.7%)17 (46.3%)1 ORANG TIDAK HADIR

LITERASI BI17 (46.3%)1 (2.7%)19 (51%)

NUMERASI16 (43%)1 (2.7%)20 (54.3%)

LITERASI BM1 CEKAL361 (3.0%)12 (35%)21 (62%)2 ORANGDISLEKSIA

LITERASI BI09 (26.5%)25 (73.5%)

NUMERASI13 (38%)2 (6%)19 (56%)

JUMLAH LITERASI (BM)14686 (61%)15 (11%)41 (28%)

JUMLAH LITERASI (BI)14672 (51%)12 (8.4%)40 (40.6%)

JUMLAH NUMERASI14698 (69%)4 (2.8%)58 (41%)

TAHUN 2BIL KELAS TAHUN 2: 4 KELAS

PERKARAKELASBIL. MURIDPERDANATIDAK MENGUASAI K1-K2TIDAK MENGUASAI K3-K12CATATAN

LITERASI BM2RAJIN3939 (100%)00

LITERASI BI39 (100%)00

NUMERASI39 (100%)00

LITERASI BM2TEKUN3939 (100%)00

LITERASI BI39 (100%)00

NUMERASI39 (100%)00

LITERASI BM2 BAKTI3935 (90%)1 (2%)3 (8%)

LITERASI BI21 (54%)018 (46%)

NUMERASI38 (97%)01 (3%)

LITERASI BM2 CEKAL306 (20%)4 (13%)20 (67%)

LITERASI BI4 (13%)6 (20%)20 (67%)

NUMERASI21 (70%)3 (10%)6 (20%)

JUMLAH LITERASI (BM)147119 (81%)5 (3.4%)23 (15.6%)

JUMLAH LITERASI (BI)147103 (70%)6 (4.1%)38 (25.9%)

JUMLAH NUMERASI147137 (93%)3 (2.0%)7 (5.0%)

TAHUN 3BIL KELAS TAHUN 3: 4 KELAS

PERKARAKELASBIL. MURIDPERDANATIDAK MENGUASAI K1-K2TIDAK MENGUASAI K3-K12CATATAN

LITERASI BM3RAJIN4040 (100%)00

NUMERASI40 (100%)00

LITERASI BM3TEKUN4040 (100%)00

NUMERASI40 (100%)00

LITERASI BM3 BAKTI4037 (100%)003 ORANG DISLEKSIA

NUMERASI37 (100%)00

LITERASI BM3 CEKAL3129 (97%)01 (3.0%)1 ORANG INKLUSIF

NUMERASI30 (100%)00

JUMLAH LITERASI (BM)151146 (99%)01 (1.0%)

JUMLAH NUMERASI151147 (100%)00

CATATAN/AUTOGRAF (LEH LETAK BODER) YG NI TUK IBU BAPA WAT CATATAN

PENGHARGAAN

FASILITATOR-FASILITATOR LINUS (PPWBP :TULIS PENUH)GURU BESAR SKTMPIBG SKTMUBK SKTMSEMUA GURU LINUS SKTMIBU BAPA/PENJAGA SKTMSEMUA WARGA SKTM SECARA LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG