draf buku program (1)

of 17 /17
Cover

Upload: noofie1809

Post on 19-Jan-2016

53 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Draf Buku Program (1)

Cover

Page 2: Draf Buku Program (1)

PENGENALAN LINUS & PEMULIHAN KHAS

Program LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy Screening di mana Minister Key Performance Indicators ( MKPI ) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Justeru,setiap segala yang diatur,disusun dan dijalankan adalah dengan satu hasrat iaitu kejayaan program LINUS. Sehubungan dengan itu,bagi merealisasikan hasrat ini,satu bentuk perancangan yang baik,tersusun,terarah,bermatlamat dan bermakna perlu direncanakan.Perancangan Strategik LINUS merupakan satu usaha untuk menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini agar dapat menyumbang sesuatu kepada murid-murid tahap satu. Perancangan stategik yang disusun ini akan menjadi pelan operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa LINUS sekolah ini.

Program Pemulihan Khas ialah satu usaha untuk mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiranasas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Kelas Pemulihan Khas dikendalikan oleh guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalambidang ini.

MATLAMAT

Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi pada akhir tahun 2014 kecuali murid berkeperluan khas.

OBJEKTIF PENDIDIKAN NKRA

Objektif Program Literasi

Pada akhir Program Literasi murid berupaya:

i. mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup

ii. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup

iii. membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah

iv. dengan menggunakan kata hubung ‘dan’.

Objektif Program Numerasi:

Pada akhir Program Numerasi murid berupaya:

i. membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga angka 1000

ii. membilang dua-dua, lima-lima dan sepuluh-sepuluh dalam lingkungan 1000

Page 3: Draf Buku Program (1)

iii. bermula daripada sebarang nombor

iv. menyatakan fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi

v. mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik dalam wang, menyatakan

vi. waktu, ukuran dan sukatan.

Tentatif program

10.00pg : Pendaftaran Ibu Bapa/Penjaga (Penyerahan buku adab?Bayaran

Sumbangan PIBG)

10.30pg : Bacaaan doa

10.35 pg : Ucapan Penyelaras LINUS

10.45 pg : Ucapan Guru Besar

10.50 pg Taklimat Fasilitator LINUS dan sesi soal jawab

11.40pg : Penyampaian Cenderahati

11.45pg : Jamuan ringan & Bersurai

Page 4: Draf Buku Program (1)

INFO

DAN

MAKLUMAT

Page 5: Draf Buku Program (1)
Page 6: Draf Buku Program (1)

Definisi Numerasi

 

PROGRAM SARINGAN

LITERASI DAN NUMERASI (LINUS)

 

APA ITU LINUS

Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan). Jadi maknanya Program

Saringan Literasi dan Numerasi.

Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M),

memastikan semua murid Tahun 1 menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir ketika

mereka di Tahun 3.

Kebolehan melakukan operasi matematik

serta memahami idea matematik

yang mudah dan mengaplikasikan

Page 7: Draf Buku Program (1)

 

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI

Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’

Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong

Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Konstruk 12 : Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

 

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.

Page 8: Draf Buku Program (1)

KEPUTUSAN SARINGAN 1 (LINUS 2.0) 2014

SK TAMAN MALURI

TAHUN 1BIL KELAS TAHUN 1 : 4 KELAS

PERKARA KELAS BIL. MURID

PERDANA TIDAK MENGUASAI K1-K2

TIDAK MENGUASAI K3-K12

CATATAN

LITERASI BM 1 RAJIN

38 35 (97%) 1 (3.0%) 0 2 ORANG

INKLUSIF

LITERASI BI

35 (97%) 0 1 (3.0%)

NUMERASI 35 (97%) 0 1 (3.0%)

LITERASI BM

1 TEKUN 35 31 (89%) 1 (2.8%) 3 (8.2%) 1 ORANG TIDAK HADIRLITERASI

BI20 (57%) 2 (5.7%) 13 (37.3%)

NUMERASI 34 (97%) 1 (3.0%) 0

LITERASI BM

1 BAKTI 37 19 (51%) 1 (2.7%) 17 (46.3%) 1 ORANG

TIDAK HADIRLITERASI

BI17 (46.3%) 1 (2.7%) 19 (51%)

NUMERASI 16 (43%) 1 (2.7%) 20 (54.3%)

LITERASI BM

1 CEKAL 36 1 (3.0%) 12 (35%) 21 (62%) 2 ORANG

DISLEKSIA

LITERASI BI

0 9 (26.5%) 25 (73.5%)

NUMERASI 13 (38%) 2 (6%) 19 (56%)

JUMLAH LITERASI

(BM)

146 86 (61%) 15 (11%) 41 (28%)

JUMLAH LITERASI

(BI)

146 72 (51%) 12 (8.4%) 40 (40.6%)

JUMLAH NUMERASI

146 98 (69%) 4 (2.8%) 58 (41%)

Page 9: Draf Buku Program (1)

TAHUN 2BIL KELAS TAHUN 2 : 4 KELAS

PERKARA KELAS BIL. MURID

PERDANA TIDAK MENGUASAI K1-K2

TIDAK MENGUASAI K3-K12

CATATAN

LITERASI BM 2 RAJIN

39 39 (100%) 0 0

LITERASI BI 39 (100%) 0 0

NUMERASI 39 (100%) 0 0

LITERASI BM

2 TEKUN

39 39 (100%) 0 0

LITERASI BI 39 (100%) 0 0

NUMERASI 39 (100%) 0 0

LITERASI BM

2 BAKTI

39 35 (90%) 1 (2%) 3 (8%)

LITERASI BI 21 (54%) 0 18 (46%)

NUMERASI 38 (97%) 0 1 (3%)

LITERASI BM

2 CEKAL

30 6 (20%) 4 (13%) 20 (67%)

LITERASI BI 4 (13%) 6 (20%) 20 (67%)

NUMERASI 21 (70%) 3 (10%) 6 (20%)

JUMLAH LITERASI

(BM)

147 119 (81%) 5 (3.4%) 23 (15.6%)

JUMLAH LITERASI

(BI)

147 103 (70%) 6 (4.1%) 38 (25.9%)

JUMLAH NUMERASI

147 137 (93%) 3 (2.0%) 7 (5.0%)

Page 10: Draf Buku Program (1)

TAHUN 3BIL KELAS TAHUN 3 : 4 KELAS

PERKARA KELAS BIL. MURID

PERDANA TIDAK MENGUASAI K1-K2

TIDAK MENGUASAI

K3-K12

CATATAN

LITERASI BM 3 RAJIN 40

40 (100%) 0 0

NUMERASI 40 (100%) 0 0

LITERASI BM 3 TEKU

N40

40 (100%) 0 0

NUMERASI 40 (100%) 0 0

LITERASI BM

 

3 BAKTI

40

37 (100%) 0 0 3 ORANG DISLEKSIA

NUMERASI 37 (100%) 0 0

LITERASI BM 3

CEKAL31

29 (97%) 0 1 (3.0%) 1 ORANG INKLUSIF

NUMERASI 30 (100%) 0 0

JUMLAH LITERASI

(BM)

151 146 (99%) 0 1 (1.0%)

JUMLAH NUMERASI

151 147 (100%) 0 0

Page 11: Draf Buku Program (1)
Page 12: Draf Buku Program (1)
Page 13: Draf Buku Program (1)

CATATAN/AUTOGRAF (LEH LETAK BODER) YG NI TUK IBU BAPA WAT CATATAN

Page 14: Draf Buku Program (1)

PENGHARGAAN

FASILITATOR-FASILITATOR LINUS (PPWBP :TULIS PENUH)

GURU BESAR SKTM

PIBG SKTM

UBK SKTM

SEMUA GURU LINUS SKTM

IBU BAPA/PENJAGA SKTM

SEMUA WARGA SKTM SECARA LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG