dpem 2014 updated 2013.12.13

Download DPEM 2014 updated 2013.12.13

Post on 10-Feb-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  1/27

  UNIT PENDIDIKAN KHAS

  SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

  JABATAN PELAJARAN PERAK

  TAHUN :

  DAERAH :

  KOD SEKOLAH : JENIS SEKOLAH : GRED :

  SEKOLAH : SESI :

  GURU BESAR : KAWASAN :

  L P L P L P L P L P L P L

  31 Januari 0 0 0 0 0 0 0

  30 Jun 0 0 0 0 0 0 0

  31 Oktober 0 0 0 0 0 0 0

  31 Januari 0 0 0 0 0 0 0

  30 Jun 0 0 0 0 0 0 0

  31 Oktober 0 0 0 0 0 0 0

  31 Januari 0 0 0 0 0 0 0

  30 Jun 0 0 0 0 0 0 0

  31 Oktober 0 0 0 0 0 0 0

  L P L P L P L P L P L P L

  31 Januari 0 0 0 0 0 0 0

  30 Jun 0 0 0 0 0 0 0

  31 Oktober 0 0 0 0 0 0 0

  31 Januari 0 0 0 0 0 0 0

  30 Jun 0 0 0 0 0 0 0

  31 Oktober 0 0 0 0 0 0 0

  31 Januari 0 0 0 0 0 0 0

  30 Jun 0 0 0 0 0 0 0

  31 Oktober 0 0 0 0 0 0 0

  M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan M. Pemulih

  MELAYU CINA INDIA

  M. PemulihanEnrolmen Sek. M. Pemulihan

  DATA PEMULIHAN KHAS NEGE

  MELAYU CINA INDIA

  Enrolmen Sek.

  DATA MURID PEMULIHAN KHAS TA

  Enrolmen Sek. M. Pemulih

  ORANG A

  M. Pemulihan

  M. Pemulihan

  TAHUN

  6

  Enrolmen Sek.

  TAHUN

  1

  RUMUSAN

  TAHUN

  4

  TAHUN

  5

  TAHAP

  2TARIKH Enrolmen Sek.

  TAHAP

  1TARIKH

  DATA MURID PEMULIHAN KHAS TA

  ORANG A

  TAHUN

  2

  TAHUN

  3

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  2/27

  Thn1 Thn2 Thn3 Thn4 Thn5 Thn6

  L Mela u LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6

  P Melayu PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6

  L Cina LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6

  P Cina PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

  L India LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6

  P India PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6

  L Orang Asli Semenanjung LOA1 LOA2 LOA3 LOA4 LOA5 LOA6

  P Oran Asli Semenan un POA1 POA2 POA3 POA4 POA5 POA6

  L Asli Penan Sabah & Sarawak LBS1 LBS2 LBS3 LBS4 LBS5 LBS6

  P Asli Penan Sabah & Sarawak PBS1 PBS2 PBS3 PBS4 PBS5 PBS6

  L Lain-lain LLL1 LLL2 LLL3 LLL4 LLL5 LLL6

  P Lain-lain PLL1 PLL2 PLL3 PLL4 PLL5 PLL6

  Bil Kod

  LM1 1

  PM1 2

  LC1 3

  PC1 4

  LI1 5

  PI1 6

  LOA1 7

  POA1 8

  LBS1 9

  PBS1 10 LLL1 11

  PLL1 12

  LM2 13

  PM2 14

  LC2 15

  PC2 16

  LI2 17

  PI2 18

  LOA2 19

  POA2 20

  LBS2 21

  PBS2 22

  LLL2 23 PLL2 24

  LM3 25

  PM3 26

  LC3 27

  PC3 28

  LI3 29

  PI3 30

  LOA3 31

  POA3 32

  LBS3 33

  PBS3 34

  LLL3 35

  PLL3 36

  LM4 37

  PM4 38

  Data Berakhir 31 Januari

  Nama Murid

  Sekolah : 0

  Kategori Murido

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  3/27

  0 31 JANUARI 0 0 0 0

  0 30 JUN 0 0 0 0

  0 31 OKTOBER 0 0 0 0

  DAERAH NAMA SEKOLAH GRED KOD JENIS SEKTARIKH

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  4/27

  0 0

  0 0

  0 0

  NO TEL

  (00-0000000)

  NO FAX

  (00-0000000)NAMA GURU BESAR

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  5/27

  GRED

  JAWATAN

  NAMA GURU PEMULIHANNO KAD PENGENALAN

  (000000-00-0000)

  NO HP /

  NO TEL RUMAH

  (000-0000000)

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  6/27

  IJAZAH

  SARJANAMUDA

  PEND KHAS

  (PEMULIHAN)

  JANTINA

  LAMA

  BERKHIDMAT

  ( BIL TAHUN)

  LAMA

  MENGAJAR

  PEMULIHAN

  ( BIL TAHUN)

  KAUM

  (RUJUK

  CATATAN)

  OPSYEN SEBENAR

  IKHTISAS

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  7/27

  IJAZAH

  SARJANAMUDA

  PEMULIHAN

  KPLI

  (SEPENUH MASA)

  PENDIDIKAN

  PEMULIHAN

  KPLI

  (LPBS / KDC)

  PEMULIHAN

  KHAS

  MINOR

  PEMULIHANPISMP

  DIP KHAS PEND

  PEMULIHAN

  (KDP) 1 THN

  SIJIL

  PERGURUAN

  KHAS (KSPK)

  1 TAHUN

  OPSYEN

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  8/27

  SIJIL

  PERGURUAN

  KHAS (KSPK)

  6 BULAN

  SIJIL

  KURSUS

  KSPK

  14 MINGGU

  SIJIL

  KURSUS DLM

  CUTI (KDC)

  PEND.

  PEMULIHAN

  1 TAHUN

  KURSUS

  ASAS

  PEMULIHAN

  4 HARI

  (OPSYEN BM

  ATAU MATH)

  KURSUS

  ASAS

  PEMULIHAN 4

  HARI (BUKAN

  OPSYEN

  BM ATAU

  MATH)

  TIADA

  KURSUS

  PENDEDAHAN

  STATUS

  LANTIKAN

  BUKAN OPSYEN

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  9/27

  NO. RUJUKAN SURAT LANTIKAN

  TARIKH

  LANTIKAN

  (00-00-0000)

  KELUASANSTATUS

  NAIKTARAF

  TAHUN

  NAIKTARAFSTATUS PELAKSANAA

  BILIK DARJAHLANTIKAN OLEH JPN

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  10/27

  SEKIRA STATUS PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS ADALAH : (1)

  TIDAK SEPENUH MASA DAN (2) TIDAK DILAKSANAKAN, NYATAKAN

  SEBABNYA.

  PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  11/27

  0 31 JANUARI 0 0 0 0

  0 30 JUN 0 0 0 0

  0 31 OKTOBER 0 0 0 0

  DAERAH TARIKH NAMA SEKOLAH GRED KOD JENIS SEK

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  12/27

  0 0

  0 0

  0 0

  NAMA GURU BESARNO TEL

  (00-0000000)

  NO FAX

  (00-0000000)

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  13/27

  GRED

  JAWATAN

  NAMA GURU PEMULIHANNO KAD PENGENALAN

  (000000-00-0000)

  NO HP /

  NO TEL RUMAH

  (000-0000000)

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  14/27

  IJAZAH

  SARJANAMUDA

  PEND KHAS

  (PEMULIHAN)

  JANTINA

  LAMA

  BERKHIDMAT

  ( BIL TAHUN)

  LAMA

  MENGAJAR

  PEMULIHAN

  ( BIL TAHUN)

  KAUM

  (RUJUK

  CATATAN)

  OPSYEN SEBENAR

  IKHTISAS

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  15/27

  IJAZAH

  SARJANAMUDA

  PEMULIHAN

  KPLI

  (SEPENUH MASA)

  PENDIDIKAN

  PEMULIHAN

  KPLI

  (LPBS / KDC)

  PEMULIHAN

  KHAS

  MINOR

  PEMULIHANPISMP

  DIP KHAS PEND

  PEMULIHAN

  (KDP) 1 THN

  SIJIL

  PERGURUAN

  KHAS (KSPK)

  1 TAHUN

  OPSYEN

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  16/27

  SIJIL

  PERGURUAN

  KHAS (KSPK)

  6 BULAN

  SIJIL

  KURSUS

  KSPK

  14 MINGGU

  SIJIL

  KURSUS DLM

  CUTI (KDC)

  PEND.

  PEMULIHAN

  1 TAHUN

  KURSUS

  ASAS

  PEMULIHAN

  4 HARI

  (OPSYEN BM

  ATAU MATH)

  KURSUS

  ASAS

  PEMULIHAN 4

  HARI (BUKAN

  OPSYEN

  BM ATAU

  MATH)

  TIADA

  KURSUS

  PENDEDAHAN

  STATUS

  LANTIKAN

  BUKAN OPSYEN

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  17/27

  NO. RUJUKAN SURAT LANTIKAN

  TARIKH

  LANTIKAN

  (00-00-0000)

  KELUASANSTATUS

  NAIKTARAF

  TAHUN

  NAIKTARAFSTATUS PELAKSANAA

  LANTIKAN OLEH JPN BILIK DARJAH

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  18/27

  SEKIRA STATUS PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS ADALAH : (1)

  TIDAK SEPENUH MASA DAN (2) TIDAK DILAKSANAKAN, NYATAKAN

  SEBABNYA.

  PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  19/27

  L P L P L P L P L P L P L P L

  31 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  30 Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  31 Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Murid

  Pemulihan

  Enrol

  Sek

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  TAHUN 1MELAYU CINA INDIA

  ORANG ASLI

  SEMENANJUN

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  20/27

  P L P L P L P L P L P L P L P L P L

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MELAYU CINA

  men

  lah

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  ASLI PENAN

  SABAH & SARAWAKLAIN-LAIN

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Mu

  Pemu

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  21/27

  P L P L P L P L P L P L P L P L P L

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  TAHUN 2INDIA

  ORANG ASLI

  SEMENANJUNG

  ASLI PENAN

  SABAH & SARAWAKLAIN-LAIN MELAYU

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Murid

  Pemulihan

  rid

  lihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Enrolmen

  Sekolah

  Murid

  Pemulihan

  Enrolmen

  Sekolah

  Murid

  Pemulihan

  Enrol

  Sek

 • 7/22/2019 DPEM 2014 updated 2013.12.13

  22/27

  P L P L P L P L P L P L P L P L P L

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0