Transcript
Page 1: SIJIL BERHENTI SEKOLAH

TAN SONG KIAT

TAN KIANG KEONG

930306 - 04 - 5377 06.03.1993

J 313612 MELAKA

PK 09/07 03.01.2007

PENDIDIKAN KHAS

- -

- -

- -

36 / 36

SJKC YU YING, SEMABOK

-

-

PENDIDIKAN KHAS - AHLI BIASA

-

ACARA LARIAN 100M 'SPECIAL OLYMPICS'

BAIK 29.02.2012

TAMAT TEMPOH PERSEKOLAHAN

PROGRAM DAN ZON BUKIT CHINA

PELAJAR YANG RAJIN DAN BERDIKARI

Page 2: SIJIL BERHENTI SEKOLAH

- -

PROGRAM DAN ZON BUKIT CHINA


Top Related