Download - Latih tubi 1

Transcript
Page 1: Latih tubi 1

1

LATIH TUBI 1

NAMA :

Tarikh :

1 Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor J, K, L dan M.

Rajah 1 Kad manakah yang nilai digit 7 berada pada nilai tempat puluh ribu

A J B K C L D M

2 Rajah 2 menunjukkan empat kad nombor W, X, Y dan Z.

Rajah 2 Kad manakah yang nilai digit 5 berada pada nilai tempat puluh ribu?

A W B X C Y D Z

Page 2: Latih tubi 1

2

3 Di dalam sebuah balang terdapat 10 326 biji guli. Berapakah anggaran jumlah guli yang terdapat di dalam 7 balang yang sama?

A 40 000 hingga 50 000 B 50 000 hingga 60 000 C 70 000 hingga 80 000 D 80 000 hingga 90 000

4 Sebuah peneraju Syarikat Kontraktor Perumahan memerlukan 12 386 ketul batu bata bagi membina sebuah rumah banglo. Anggarkan jumlah batu bata bagi membina 60 buah rumah yang sama.

A 72 000 hingga 82 000 B 82 000 hingga 92 000 C 720 000 hingga 820 000 D 820 000 hingga 920 000

5 Sebuah kontena mempunyai jisim 12 500 kg dapat diangkut oleh sebuah lori. Anggarkan jisim yang diangkut oleh 30 buah lori.

A 25 000 kg hingga 30 000 kg B 30 000 kg hingga 40 000 kg C 250 000 kg hingga 300 000 kg D 300 000 kg hingga 400 000 kg

6 Sebuah rumah dibina dengan 20 583 ketul batu batu. Berapakah anggaran jumlah batu bata untuk membina 35 buah rumah yang sama?

A 70 000 hingga 80 000 B 80 000 hingga 90 000 C 700 000 hingga 800 000 D 800 000 hingga 900 000

Page 3: Latih tubi 1

3

7 Sebuah kedai dibina dengan 9 782 ketul batu bata. Berapakah anggaran jumlah batu bata untuk membina 41 buah kedai yang sama?

A 66 000 hingga 76 000 B 80 000 hingga 90 000 C 350 000 hingga 450 000 D 450 000 hingga 550 000

8 Sebuah rumah yang dibina memerlukan 4 954 keping atap. Berapakah anggaran jumlah atap untuk membina 61 buah rumah yang sama?

A 280 000 hingga 290 000 B 290 000 hingga 300 000 C 300 000 hingga 310 000 D 310 000 hingga 320 000

9 Kerugian Bencana Tsunami yang dialami oleh penduduk Kuala Muda adalah RM2 000 seorang. Anggarkan jumlah kerugian yang dialami oleh 58 keluarga.

A RM120 000 hingga RM130 000 B RM110 000 hingga RM120 000 C RM100 000 hingga RM110 000 D RM90 000 hingga RM100 000

10 Sebuah banglo dibina dengan 11 324 ketul batu-bata. Berapakah anggaran jumlah batu-bata untuk membina 41 buah rumah yang sama?

A 40 000 hingga 50 000 B 50 000 hingga 60 000 C 400 000 hingga 500 000 D 500 000 hingga 600 000

Page 4: Latih tubi 1

4

11 Rajah 3 menunjukkan dua kad nombor.

72 536

168 432

Rajah 3 Cari hasil darab bagi nilai digit 5 dan nilai digit 4.

A 200 000 B 20 000 C 2 000 D 200

12 Rajah 4 menunjukkan dua kad nombor.

18 756

129 348

Rajah 4 Cari hasil darab bagi nilai digit 5 dan nilai digit 9.

A 450 000 B 45 000 C 4 500 D 450

13 Zubir mengumpul 1 308 biji saga. Didapati 291 daripada biji saga itu rosak. Zubir mengisi biji saga yang tidak rosak ke dalam 9 sampul surat. Berapakah bilangan biji saga dalam setiap sampul surat itu jika setiap sampul surat diisi dengan sama banyak?

A 113 B 117 C 145 D 1 017

Page 5: Latih tubi 1

5

14 Sebuah van membawa 15 000 biji telur untuk diagihkan sama banyak kepada 20 buah kedai. 4 000 biji daripada telur itu telah pecah.Berapakah jumlah telur yang tidak pecah dalam 9 buah kedai?

A 6 750 B 4 950 C 4 850 D 550

15 Sebuah tin boleh diisi penuh dengan biskut, berjumlah antara 600 hingga 650 keping. Ah Chong ingin mengisi penuh 8 buah tin yang sama dengan biskut itu. Apakah anggaran paling sesuai bagi jumlah biskut yang diperlukan oleh Ah Chong?

A 400 B 1 250 C 5 000 D 10 000

16 Sebuah kedai telah menjual sejumlah 840 biji bola merah dan bola biru. Bilangan bola merah yang dijual adalah 220 biji lebih daripada bilangan bola biru. Carikan bilangan bola biru yang telah dijual.

A 620 B 520 C 400 D 310

17 Rajah 5 menunjukkan suatu garis nombor.

Rajah 5 Apakah nilai S?

Page 6: Latih tubi 1

6

A

B

C

D

18 Rajah 6 menunjukkan suatu garis nombor.

Rajah 6 Apakah nilai J?

A

B

C

D

19 12 - 7 = A 5.5

B 5.125 C 4.5 D 4.125

Page 7: Latih tubi 1

7

20

2 - =

A 1

B 1

C

D

21 Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat sama dengan

beberapa kawasan yang berlorek.

Rajah 7 Apakah pecahan yang mewakili kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu?

A

B

C

D

Page 8: Latih tubi 1

8

22 Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segi empat sama

yang sama besar.

Rajah 8 Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah, dalam nombor perpuluhan ialah

A 0.375 B 0.37 C 0.3 D 3.0

23 55.6 ÷ 25 =

A 2.225 B 2.224 C 2.26 D 2.20

24 80.74 + 15 - 6.3 =

A 74.59 B 75.94 C 80.26 D 89.44

Page 9: Latih tubi 1

9

25 Rajah 9 terdiri daripada petak-petak segiempat sama

yang sama besar.

Rajah 9 Hitung peratusan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu.

A 20 B 40 C 60 D 85

26 Jadual 1 menunjukkan bilangan murid berkaca mata dan

tidak berkaca mata dalam tiga kumpulan.

Jadual 1 Berapakah peratus bilangan murid yang tidak berkaca mata daripada jumlah murid-murid itu?

Page 10: Latih tubi 1

10

A 80 B 76 C 70 D 40

27 Jadual 2 menunjukkan bayaran bil keluarga Puan Lo yang tidak lengkap.

Jadual 2 Jika gaji Puan Lo ialah RM2 000, berapa peratuskah bayaran bil air daripada jumlah gajinya?

A 1.5 B 2 C 15 D 20

28 Rajah 10 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 10

Hitung peratusan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu.

Page 11: Latih tubi 1

11

29 Antara yang berikut, nilai yang manakah paling besar?

A 80% x RM9.50

B 60% x RM5 C 45% x RM4 D 20% x RM3.50

30 Nilai yang manakah paling kecil?

A 90% x 80 B 80% x 95 C 55% x 120 D 45% x 150

31 Pendapatan sebuah kilang roti pada bulan April ialah RM1 200. Pendapatan pada bulan Mei pula bertambah 40% daripada pendapatan bulan April. Hitung jumlah pendapatan kilang roti itu dalam bulan April dan Mei. A RM880

B RM1 680 C RM2 800 D RM2 880

32 Jumlah harga 5 helai tali leher yang sama ialah RM133. Encik Armie membeli 3 helai tali leher itu dan membayar dengan RM100.Berapakah baki wangnya?

A RM21.20 B RM31.20 C RM20.20 D RM39.20

Page 12: Latih tubi 1

12

33 Rajah 11 menunjukkan tawaran istimewa biskut berkotak.

Rajah 11 Ning membayar RM40 untuk tawaran istimewa itu. Berapakah bilangan kotak yang diterimanya?

A 8 B 9 C 10 D 18

34 RM522 ÷ 12 =

A 4 keping RM10 + 2 keping RM1 + 2 keping 50 sen

B 3 keping RM10 + 2 keping RM5 + 5 keping 50 sen

C 2 keping RM10 + 4 keping RM5 + 7 keping 50 sen

D 2 keping RM10 + 4 keping RM5 + 1 keping 50 sen

Page 13: Latih tubi 1

13

35 2 hari =

A 9 jam B 11 jam C 13 jam D 57 jam

36 6 jam 8 minit - 2 jam =

A 3 jam 28 minit B 3 jam 38 minit C 4 jam 22 minit D 4 jam 50 minit

37 Rajah 12 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

Rajah 12 Antara titik-titik P, Q, R dan S yang manakah boleh membentuk sebuah segi tiga sama kaki yang mempunyai LM sebagai satu sisi?

A P B Q C R D S

Page 14: Latih tubi 1

14

38 Rajah 13 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama KLMN dan tiga segi tiga sama sisi, KNP, LMQ dan QRS.

Rajah 13 Jumlah panjang sisi KLMN ialah 36 cm. Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

A 18 B 36 C 72 D 81

39 Bentangan manakah yang betul?

A

Kuboid

B

Silinder

Page 15: Latih tubi 1

15

C

Kon

D

Kubus

40 Fatimah membeli 9 helai tudung dengan jumlah harga RM45. Dia menjual semula tudung itu dengan harga RM7.50 sehelai. Berapakah peratus untung yang diperolehi daripada jualan semua tudung itu?

A 16 B 20 C 25 D 50

A 8 B 40 C 80 D 400

Page 16: Latih tubi 1

16

Page 17: Latih tubi 1

17


Top Related