Download - BORANG HAKIM

Transcript
Page 1: BORANG HAKIM

PERTANDINGAN KARAOKE TERBUKANAMA PESERTA :

TAJUK LAGU :

BAHAGIAN ASPEK PENILAIANMARKAH MARKAH

MARKAH KESELURUHANPENUH DI PEROLEHI

A. SUARA

INTONASI 10

NADA/PIC 10( 40 MARKAH ) DINAMIK 10

PERNAFASAN 10

PENGESAHAN PENGELOLA PERTANDINGAN

TANDATANGAN :

NAMA :

Page 2: BORANG HAKIM

PERTANDINGAN KARAOKE TERBUKANAMA PESERTA :

TAJUK LAGU :

BAHAGIAN ASPEK PENILAIANMARKAH MARKAH

MARKAH KESELURUHANPENUH DI PEROLEHI

B. TEKNIKALUNAN LAGU 10

SEBUTAN 10(30 MARKAH ) EKSPRESI MUKA 10

PENGESAHAN PENGELOLA PERTANDINGAN

TANDATANGAN :

NAMA :

Page 3: BORANG HAKIM

PERTANDINGAN KARAOKE TERBUKANAMA PESERTA :

TAJUK LAGU :

BAHAGIAN ASPEK PENILAIANMARKAH MARKAH

MARKAH KESELURUHANPENUH DI PEROLEHI

C. TEMPO SEKATA/KETEPATAN 10( 10 MARKAH )

PENGESAHAN PENGELOLA PERTANDINGAN

TANDATANGAN :

NAMA :

Page 4: BORANG HAKIM

PERTANDINGAN KARAOKE TERBUKANAMA PESERTA :

TAJUK LAGU :

BAHAGIAN ASPEK PENILAIANMARKAH MARKAH

MARKAH KESELURUHANPENUH DI PEROLEHI

D. KARISMA / IDENTITISUARA/ NYANYIAN 5

(10 MARKAH )KREATIVITI 5

PENGESAHAN PENGELOLA PERTANDINGAN

TANDATANGAN :

NAMA :

Page 5: BORANG HAKIM

PERTANDINGAN KARAOKE TERBUKANAMA PESERTA :

TAJUK LAGU :

BAHAGIAN ASPEK PENILAIANMARKAH MARKAH

MARKAH KESELURUHANPENUH DI PEROLEHI

E. PERSEMBAHANSIKAP/GAYA 5

(10 MARKAH )POSTUR/KOSTUM 5

PENGESAHAN PENGELOLA PERTANDINGAN

TANDATANGAN :

NAMA :

Page 6: BORANG HAKIM

PERTANDINGAN KARAOKE TERBUKALAPORAN KEPUTUSAN PENUH

KEDUDUKAN NAMA PEMENANG TAJUK LAGU MARKAH WAKIL RUMAH

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

PENGESAHAN PENGELOLA PERTANDINGAN

TANDATANGAN :

NAMA :

Page 7: BORANG HAKIM

PERTANDINGAN KARAOKE TERBUKA

NAMA PESERTA :

TAJUK LAGU :

BAHAGIAN ASPEK PENILAIANMARKAH MARKAH MARKAH PENUH DI PEROLEHI KESELURUHAN

A. SUARAINTONASI 10NADA/PIC 10

( 40 MARKAH ) DINAMIK 10PERNAFASAN 10

B. TEKNIKALUNAN LAGU 10

SEBUTAN 10(30 MARKAH ) EKSPRESI MUKA 10

C. TEMPO SEKATA10

( 10 MARKAH ) KETEPATAN

D. KARISMA / IDENTITISUARA/ NYANYIAN 5

(10 MARKAH )KREATIVITI 5

E. PERSEMBAHANSIKAP/GAYA 5

(10 MARKAH )POSTUR/KOSTUM 5

JUMLAH MARKAH

PENGESAHAN PENGELOLA PERTANDINGAN

TANDATANGAN :

NAMA :


Top Related